Roel van Leeuwen – Vermeende omkopers gaan vrijuit, maar waarom moest Hooijmaijers dan toch de cel in?

Amsterdam – Verschillende personen die verdacht werden van het omkopen van oud gedeputeerde Ton Hooijmaijers zijn vrijgesproken. Maar waarom moest die dan wél de cel in?

Vijf vragen over deze geruchtmakende zaak

1. Waarom was Hooijmaijers ook alweer veroordeeld?

Volgens de rechtbank en het hof is bewezen, dat de VVD bestuurder zich tussen 2004 en 2009 schuldig heeft gemaakt aan ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij zou als gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening nauwe banden hebben onderhouden met ondernemers in de vastgoedwereld en betalingen hebben aangenomen. Hij zou voor 276.000 euro hebben witgewassen.

2. Welke straf heeft hij gekregen?

Aanvankelijk oordeelde de rechtbank, dat Hooijmaijers drie jaar de cel in moest. Het hof verlaagde deze straf naar 2,5 jaar en de Hoge Raad legde hem uiteindelijk een celstraf van 2 jaar en 4 maanden op. Het Openbaar Ministerie wilde bovendien, dat Hooijmaijers 526.345 euro zou betalen, maar uiteindelijk moest de voormalig gedeputeerde 330.000 euro betalen.

3. Maar hoe zit het dan met de omkopers?

Opvallend genoeg zijn deze week meerdere vermeende omkopers vrijgesproken. Het ging om Jelle Kuiper van de Kuiper Groep, JVG en de Recycling Maatschappij Steenkorrel Amsterdam. Eerder trof het OM schikkingen met elf partijen, zowel ondernemers als bedrijven, waaronder Ballast Nedam (bedrag onbekend) en ’t Ganzenveld BV (67.000 euro). De ondernemers kregen boetes van 5000 tot 20.000 euro. Twee personen, waaronder een assurantietussenpersoon, kregen bovendien een taakstraf van 120 uur.

4. Maar waarom zijn deze straffen lager dan die voor Ton Hooijmaijers?

Allereerst omdat Hooijmaijers volgens de rechtbank en het hof bij al deze zaken is betrokken. Daarnaast werd hem verweten, dat hij het ambt van gedeputeerde heeft misbruikt en dit heeft geleid tot ’een ernstige inbreuk op het vertrouwen in het openbaar bestuur’. Hooijmaijers is veroordeeld voor ambtelijke omkoping. De omkopers waren private ondernemer en voor een publieke ambtsdrager gelden zwaardere normen dan voor een private ondernemer, zo redeneert het OM. Het hof stelde in 2015 al vast, dat niet alle zaken door het OM waren bewezen.

5. Betekent de vrijspraak voor de vermeende omkopers, dat de zaak Hooijmaijers nu definitief is afgerond?

Dat valt nog te bezien. Het OM heeft twee weken de tijd om na te denken over een eventueel hoger beroep. Zeker is, dat de zaak zo geruchtmakend is, dat er keer op keer aan wordt gerefereerd in de media. En Hooijmaijers zelf heeft zich enkele jaren geleden laten ontvallen, dat hij met een boek zou komen over de zaak. Hij heeft altijd ontkend, dat hij schuldig was. Maar of dit boek er ook echt komt, zullen we moeten afwachten.

NHD, 24 juli 2019, 18:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190724_21887461/vermeende-omkopers-gaan-vrijuit-maar-waarom-moest-hooijmaijers-dan-toch-de-cel-in

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ton+Hooijmaijers
https://robscholtemuseum.nl/?s=ambtelijke+corruptie
https://robscholtemuseum.nl/?s=valsheid+in+geschrifte
https://robscholtemuseum.nl/?s=witwassen

1 Comment

  1. Maatschappelijk ondermijnende bouwcriminaliteit, uitgedacht en middels chantage richting gegeven door een hooggeplaatste Provinciaal bestuurder van Noord-Holland, die voor financieel ondoorzichtige bouwactiviteiten te Den Helder, voor de aldaar samenwerkende gemeentelijke partners, Zeestad CV/BV in het leven liet roepen, welke tot op de dag van vandaag de schimmige activiteiten ongestoord kunnen voortzetten.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.