Roel van Leeuwen – Tienduizenden patiënten dupe van stilleggen reactor Petten + Hedzer Faber – Kleine hoeveelheid tritium gevonden in sloot bij NRG in Petten + Schagen FM – Tritium in sloot

Tienduizenden patiënten dupe van stilleggen reactor Petten

Petten – Het stilleggen van de reactor in Petten zorgt ervoor, dat tienduizenden patiënten wereldwijd deze week geen diagnose krijgen. Dat bevestigt directeur Frank de Lange van Curium, een belangrijke producent van medische isotopen.

Wereldwijd worden dagelijks 30.000 kankerpatiënten per dag geholpen vanuit Petten met de medische isotopen (vooral molybdeen). Deze worden na een bestralingsproces in de reactor in een molybdeen fabriek geproduceerd en naar ziekenhuizen vervoerd.

Curium is eigenaar van de molybdeen fabriek in Petten en is een van de belangrijke klanten van de hoge flux reactor, die goed is voor een derde van de wereldproductie. Een andere belangrijke klant is het Belgische IRE.

Vervelend moment

De Lange stelt, dat het stilleggen van de reactor wel op een heel vervelend moment plaatsvindt. “Het is waarschijnlijk het slechtste moment van het hele jaar.” De reactor is volgens hem juist nu extra belangrijk voor de productie van medische isotopen, omdat enkele andere reactoren in de wereld nu buiten bedrijf zijn.

Tienduizenden patiënten dupe van stilleggen reactor Petten

“In Zuid Afrika ligt de molybdeen fabriek al enkele maanden stil vanwege problemen en de reactor in Australië heeft een geplande stop tot 9 november. Er was voor de komende maanden extra vraag voor Petten.”

De reactor in Petten werd eind vorige week stilgelegd nadat een lekkage was aangetroffen. Een onbekende hoeveelheid tritium is hierbij vrij gekomen. Volgens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming zal de reactor niet voor woensdag worden opgestart. Woensdag moet duidelijk worden wanneer dit wel kan gebeuren.

Minder produceren

De gevolgen van het stil leggen van de reactor zijn deze week al merkbaar aangezien de medische isotopen slechts een beperkte tijd te gebruiken zijn. “Ik denk, dat we tot het weekend vijftig tot zestig procent minder kunnen produceren”, zegt De Lange.

Hij verwacht voor de komende dagen grote tekorten, waardoor enkele tienduizenden patiënten gedupeerd worden.

De Lange heeft er goede hoop op, dat de isotopencrisis nu beperkt blijft in vergelijking met de grote crisis van enkele jaren geleden toen de reactor in Petten lang buiten bedrijf was en in allerijl elders op de wereld nieuwe reactorcapaciteit beschikbaar moest komen.

Waarschijnlijk komt de huidige lekkage in de reactor voort uit werkzaamheden en gaat het niet om verouderde leidingen. De Lange: “Ik heb begrepen dat ze er nu goed bij kunnen.”

Zorgelijk

Voorzitter Marja Raat van de Vereniging Pettemerduinen Kernreactor Vrij maakt zich zorgen over de reactor in Petten, die volgens haar niet thuishoort in een duingebied. “Dit is weer een lekkage. Het zou vooral zorgelijk zijn als het gaat om een technisch mankement.” Ze hoopt binnen een week duidelijkheid te krijgen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) over wat er precies is gebeurd, waardoor de reactor moest worden stilgelegd. “Ik ben heel benieuwd hoeveel tritium er nu de grond in is gegaan.”

De vereniging zou graag zien, dat de reactor wordt gesloten en dat andere productiemethoden voor medische isotopen vrij baan krijgen. “Er zijn technieken, die veiliger en goedkoper zijn.’’ Hiervan wordt door nucleaire deskundigen gezegd, dat lang niet alle medische isotopen buiten de reactor om kunnen worden geproduceerd.

Dirk Bannink van het documentatie en onderzoekscentrum kernenergie Laka, verwacht niet, dat er nu veel gevaar is voor de omgeving. Maar ook Laka maakt zich zorgen over de 57 jaar oude reactor. “Hij is verschrikkelijk oud en het heeft al heel veel geld gekost om hem draaiende te houden. En hij moet nog tien jaar meegaan.”

Noordhollands Dagblad, 29 oktober 2018, 22:00

Reacties:

Harmanus J Johansen Jr.
Er moet nodig samenwerking komen met het buitenland om de voortgang te waarborgen.

Frans van Helvoort
Welk buitenland?? Die paar reactoren kunnen Petten niet opvangen. Petten is de grootste leverancier ter wereld. En btw er zijn afspraken met die paar reactoren, maar een ongeplande stop is niet eenvoudig op te vangen.

Frans van Helvoort
Reactor ligt al 4 dagen stil en wordt misschien na woensdag weer gestart. Alleen maar voor een kraantje open kraantje dicht lekkage??!!?? In een daar tegen beveiligde ruimte??!!?? De ANVS beslist op woensdag pas wanneer de reactor opgestard mag worden. Als dit dramatische bedrijfstijd verlies veroorzaakt wordt door een trage reactie van de ANVS en/of de beslissingsbevoegdheid die kennelijk bij de ANVS ligt (maar bij de reactor manager hoort te liggen) vind ik dit een uitermate bedenkelijke zaak. Waarom dit verscherpt beleid van de ANVS? Op het NRG terrein is minimaal dezelfde hoeveelheid en niveau van kennis (en vermoedelijk veel meer) aanwezig om deze storing goed te kunnen beoordelen. ANVS is slechts toezichthouder en hoort in dit geval alleen de achteraf rapportage in te zien. ANVS is geen bedrijfsvoerder.

Dirk-jan Griekspoor
Is niet voor de eerste x hoor dat het stil ligt en ik heb maanden kunnen wachten toen

Dirk-jan Griekspoor
Is niet voor de eerste keer dat het weer stil ligt in Petten paar jaar terug ook .toen kon ik twee maanden wachten op de iso . Tijd voor een of nieuwe of andere centrale die het wel kan levern en niet keer op keer stil ligt

Frans van Helvoort
U heeft volkomen gelijk. Maar vergist u niet, ook met een nieuwe reactor ben je niet verzekerd van een continu bedrijf. Bij elke installatie komen storingen voor. De storingen die nu voorkomen hebben niets met de leeftijd van de reactor te maken. Waar ik tegen reageer is dat door bemoeiingen van buitenaf de onderbrekings tijd mogelijk onnodig verlengd wordt. En een nieuwe centrale had er allang moeten staan. Maar door incompetentie en draaikonterij binnen de politiek wordt dit steeds maar weer uitgesteld. Tevens is de tendens binnen de politiek om meer naar schreeuwers te luisteren dan naar redelijke argumenten.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181029_82517134/tienduizenden-patienten-dupe-van-stilleggen-reactor-petten

Kleine hoeveelheid tritium gevonden in sloot bij NRG in Petten

Petten – In een sloot aan de Westerduinweg bij Petten is een verhoogde, maar kleine concentratie tritium aangetroffen. Dit is volgens verwachting, meldt nucleaire dienstverlener NRG.

Zo’n zes jaar voert het bedrijf saneringsactiviteiten uit om grondwater met verhoogde concentraties van de isotoop uit de grond rondom de Hoge Flux Reactor te saneren.

NRG heeft hiervoor de stroming van het grondwater in kaart gebracht en een voorspelling gemaakt van het gedrag van de ’pluim’ met verhoogde concentraties tritium.

Wat nu in de sloot is gevonden, betreft een hoeveelheid van 59 becquerel per liter, ruim onder de vergunningsnorm van 5000 becquerel per liter. NRG zet nu een speciale installatie in om het grondwater ter plaatse te saneren. Ook worden de controles uitgebreid en de frequentie van de metingen verhoogd.

Helderse Courant, 7 mei 2019, 16:14

Reacties:

Gerrit Lakeman
Maar hoe komt dat spul in die sloot. Gaat men er van uit dat lekken normaal zijn?

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190506_49445879/kleine-hoeveelheid-tritium-gevonden-in-sloot-bij-nrg-in-petten

Tritium in sloot buiten reactorterrein

Petten – Er is een verhoogde concentratie van radioactief tritium aangetroffen in een sloot aan de Westerduinweg, buiten het terrein van de nucleaire reactor in Petten.

Dat meldt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming aan mediapartner NH.

Op de website van NRG, het bedrijf dat de reactor exploiteert, valt te lezen dat het om een lage concentratie van 59 becquerel per liter gaat.

De vergunningsnorm ligt op 5000 becquerel. Het oppervlaktewater en de naastgelegen landbouwgrond kunnen dus gewoon gebruikt worden, aldus de Autoriteit NVS.

Landeigenaren zijn inmiddels op de hoogte gesteld. NRG gaat binnenkort meer meetpunten aanbrengen in de omgeving van de reactor.

De afgelopen zes jaar is het bedrijf al bezig het grondwater met verhoogde concentratie tritium te saneren. Er worden maandelijks controlemetingen uitgevoerd.

Schagen FM, 07-05-2019 | 11:52:00, Laatst gewijzigd: 07-05-2019 | 13:45:16

Reacties:

AWD
08-05-2019 12:07:22
Er worden daar isotopen gemaakt om ernstige zieken mensen beter te maken of hun leven te verlengen.Het is toch niet de bedoeling dat het grond water en de sloten verontreinigd zijn door afval van NRG. De PWN spuit IJsselmeer water in de duinen om natuurlijk filter drinkwater te maken.Dus het zou maar kunnen dat het verontreiniging nu ook in het drinkwater zit. Misschien worden er nu wel meer mensen ziek door het drinkwater dan de mensen die gered worden door de isotopen behandeling.En nu willen ze een vergunning om een nieuwe te bouwen dat mag toch niet gebeuren

Ruud Bakker
07-05-2019 21:23:54
Ik daag de NRG uit de vergunning te laten zien waarin staat dat ze de landbouwgrond en de waterlopen langs de Westerduinweg mogen vervuilen, zolang ze maar onder de 5000 becquerel blijven.

https://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3719462/nieuws/tritium_in_sloot_buiten_reactorterrein.html

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petten
https://robscholtemuseum.nl/?s=ANVS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Laka
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRG

1 Comment

  1. En ASML kon in Nederland voor haar vinding om Isotopen te produceren geen medewerking krijgen en gaat naar België waar dat kennelijk wel kan. En hoe zit het met de USA/Canada productie zonder kern reactor? Ik krijg het gevoel dat de Haagse/Brusselse lobby ons (bewoners van N.H.) aardig in het pak naaien! (zoals gewoonlijk).

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.