Roel van Leeuwen – Reparatie en vervanging van bruggen, tunnels, wegen en sluizen: Grootste onderhoudsopgave ooit van Rijkswaterstaat in Noord Holland

IJmuiden – Het Rijk trekt de komende tien jaar honderden miljoenen euro’s uit voor de reparatie en vervanging van bruggen, tunnels, wegen, sluizen en het gemaal in IJmuiden. Ook wordt nog ruim 90 kilometer snelweg vernieuwd en grotendeels vervangen door stiller asfalt.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat verrichtte maandagochtend bij de sluizen in IJmuiden de aftrap voor de grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord Holland.

De opgave in Noord Holland kenmerkt zich door de grote hoeveelheid kunstwerken, die de komende jaren gerenoveerd of vervangen worden en de vele waterwerken, die hier onderdeel van uitmaken.

Veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het verkeer enorm toegenomen en zijn vrachtwagens een stuk zwaarder geworden. Dit heeft een flinke impact op wegen en kunstwerken.

Het renoveren en vervangen van de bestaande infrastructuur – met landelijk een totale vervangingswaarde van vele miljarden euro’s – gaat zich over enkele decennia uitstrekken.

Tot 2030 staat de renovatie en vervanging van 12 bruggen, drie tunnels, drie wegen, vijf sluizen en het gemaal IJmuiden in de provincie Noord Holland op het programma. De planning ligt nog niet vast, de meest urgente kunstwerken worden als eerste aangepakt.

Dit zijn het sluizencomplex bij IJmuiden, de veerverbinding tussen Texel en Den Helder, de Prins Willem Alexandersluis bij Schellingwoude en de Schellingwouderbrug.

Het vernieuwen van zoveel infrastructuur, terwijl deze volop wordt gebruikt, vraagt om een doordachte aanpak. Rijkswaterstaat spreidt de onderhoudsopgave dan ook bewust uit over een flink aantal jaren.

Samen met andere (vaar)wegbeheerders en marktpartijen en in overleg met de omgeving worden onderhoudsprojecten in samenhang met elkaar gepland en worden werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd. Met deze aanpak wordt – veel meer dan nu het geval is – vroegtijdig in gesprek gegaan met alle betrokkenen over de totale, integrale, opgave inclusief bereikbaarheid van de regio, aldus Rijkswaterstaat.

Tot aan het vervangen of renoveren worden alle kunstwerken in de gaten gehouden met inspecties en keuringen en wordt er onderhoud uitgevoerd uit wanneer dit nodig is.

Groot onderhoud aan de rijkswegen is eens in de vijftien jaar nodig als gevolg van slijtage van het asfalt. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de deklaag door nieuw asfalt, het vervangen van voegovergangen en het verbeteren van de regenwaterafvoer.

Dit werk is dit najaar van start gegaan op de A9 bij knooppunt Rottepolderplein. In 2019 en 2020 zullen alle grote snelwegen in Noord-Holland, zoals de A1, A4, A7, A8, A9 en A10, in meer of mindere mate nieuw asfalt krijgen. Uiteindelijk wordt ruim 90 kilometer snelweg vernieuwd en grotendeels vervangen door stiller asfalt. Om hinder van het werk voor de weggebruikers zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er vooral ’s nachts en in het weekend gewerkt.

Helderse Courant, 14 oktober 2019, 12:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191013_40706030/reparatie-en-vervanging-van-bruggen-tunnels-wegen-en-sluizen-grootste-onderhoudsopgave-ooit-van-rijkswaterstaat-in-noord-holland-video

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijkswaterstaat