Roel van Leeuwen – Nieuwe reactor Petten dichterbij: private investeerders + Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: ’Komst Pallas belangrijk’

Nieuwe reactor in Petten stap dichterbij: onderhandelingen met private investeerders gaan van start

Petten – Meerdere private partijen willen investeren in de Pallas reactor in Petten. Dat meldt minister Bruno Bruin van Medische Zorg vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De reactor moet de opvolger worden van de huidige Hoge Flux Reactor.

De Pallas reactor zal vooral worden gebruikt voor de productie van medische isotopen. Deze zijn cruciaal bij onderzoek naar en de behandeling van kanker en andere ernstige aandoeningen.

In Nederland gaat het jaarlijks om 400.000 diagnostische scans en meer dan 4.000 behandelingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van medische isotopen. Het overgrote deel van de isotopen wordt nu in de vorm van halffabricaat geproduceerd in de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, waarna verdere bewerking tot geneesmiddel plaatsvindt door een farmaceut.

Noodzakelijk

De HFR is al 60 jaar in bedrijf en zal naar verwachting rond 2025 sluiten. Om patiëntenzorg met medische isotopen ook na die tijd te kunnen garanderen, en om niet afhankelijk te zijn van andere landen, is de bouw van een nieuwe reactor volgens de minister noodzakelijk.

Het plan voor een nieuwe reactor in Petten wordt steeds concreter. Het kabinet heeft ingestemd met de verdere voortgang van de Pallas reactor. De komende periode zal er met de private investeerders worden onderhandeld. In 2020 moet er een definitief akkoord liggen over de financiering van de nieuwe reactor. Als vervolgens ook de vergunningen rond zijn, kan de bouw in de loop van 2021 starten. De bouw van de reactor zal circa 600 miljoen euro kosten.

Aan de slag

Minister Bruins: “Dit is een mijlpaal; een belangrijke stap. Er is nog veel werk aan de winkel, maar nu zich meerdere private investeerders hebben gemeld kunnen we echt aan de slag. De nieuwe reactor is van het grootste belang voor de continuïteit van tal van medische behandelingen. Bovendien houden we de expertise op het gebied van medische isotopen in Nederland, én het is goed voor de werkgelegenheid.

In 2012 startten het Rijk en de provincie Noord-Holland de eerste voorbereidingen om tot een nieuwe reactor in Petten te komen. Eind 2013 werd de Stichting Pallas opgericht, met als doel het ontwerpen en realiseren van een reactor voor de productie van medische isotopen en voor nucleair technologisch onderzoek. Onderdeel van de opdracht aan de stichting was het aanvragen van de benodigde vergunningen, het opstellen van een business case en het aantrekken van private investeerders.

Helderse Courant, 5 juli 2019, 07:52

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190705_10195750/nieuwe-reactor-in-petten-stap-dichterbij-onderhandelingen-met-private-investeerders-gaan-van-start

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde: ’Komst Pallas belangrijk voor patiëntenzorg en voor wetenschappelijk onderzoek’

Petten – Marcel Stokkel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde, is erg blij met het nieuws ,dat er wordt onderhandeld met financiers over de nieuwe Pallas reactor in Petten. “Het is heel belangrijk, dat de patiëntenzorg in de toekomst kan worden gegarandeerd.’”

Minister Bruins (Medische Zorg) maakte vrijdag bekend, dat er meerdere partijen zijn gevonden, die willen investeren in de nieuwe reactor. Dit nieuws wordt met instemming begroet door Marcel Stokkel. Hij heeft in het verleden meermalen bij de minister aangedrongen op de komst van de reactor om de patiëntenzorg te kunnen garanderen.

Daarnaast is het belangrijk, dat Nederland als kenniscentrum op dit gebied op nummer 1 blijft staan. Naast de medische tak kunnen we de wetenschappelijke tak volledig uitbouwen.’’

Ernstige aandoeningen

De Pallas reactor zal vooral worden gebruikt voor de productie van medische isotopen. Deze zijn cruciaal bij onderzoek naar en de behandeling van kanker en andere ernstige aandoeningen. In Nederland gaat het jaarlijks om 400.000 diagnostische scans en meer dan vierduizend behandelingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van medische isotopen. Het overgrote deel van de isotopen wordt nu in de vorm van halffabricaat geproduceerd in de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, waarna verdere bewerking tot geneesmiddel plaatsvindt door een farmaceut.

De HFR is al bijna zestig jaar in bedrijf en zal naar verwachting rond 2025 sluiten. Om patiëntenzorg met medische isotopen ook na die tijd te kunnen garanderen, en om niet afhankelijk te zijn van andere landen, is de bouw van een nieuwe reactor volgens de minister noodzakelijk.

Alleen in reactoren

Uit onderzoek, dat in opdracht van de minister door het RIVM is uitgevoerd blijkt, dat op de lange termijn de vraag naar de meest gebruikte diagnostische isotoop Molybdeen-99 blijft stijgen met 5 tot 8 procent. “De vraag naar therapeutische isotopen zal naar verwachting veel hoger zijn’”, stelt Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. “Veel van deze therapeutische isotopen kunnen alleen in reactoren worden gemaakt.’”

Volgens Bruins is er het afgelopen jaar meer duidelijk geworden over alternatieven, die worden ontwikkeld om Molybdeen-99 te produceren. Maar volgens het RIVM kunnen deze echter niet de productiecapaciteit vervangen van de Hoge Flux Reactor in Petten en de huidige BR2 reactor in België, die beide op termijn gaan sluiten.

Ook in een studie, die is uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, wordt geconcludeerd, dat het nodig is, dat er een reactor bijgebouwd wordt binnen de Europese Unie om tekorten op wereldschaal aan medische isotopen te voorkomen. De studie wijst Pallas aan als de belangrijkste kandidaat om de benodigde productiecapaciteit in de komende decennia te garanderen. Bruins: “Wereldwijd gaat het om miljoenen patiënten, die van medische isotopen uit Nederland afhankelijk zijn.”’

Definitief akkoord

Het plan voor een nieuwe reactor in Petten wordt steeds concreter. De komende periode zal er met de private investeerders worden onderhandeld. In 2020 moet er een definitief akkoord liggen over de financiering van de nieuwe reactor. Als vervolgens ook de vergunningen rond zijn, kan de bouw in de loop van 2021 starten.

In de Kamerbrief geeft Bruins aan, dat hij werkt aan een alternatief voor het geval de onderhandelingen met de investeerders toch niet het gewenste resultaat opleveren, maar hij zegt hierover verder geen mededelingen te kunnen doen om zijn eigen onderhandelingspositie niet op voorhand prijs te geven. Stokkel zegt zich te kunnen voorstellen, dat het Rijk eventueel zelf investeert in de komst van de reactor als dat nodig is om deze te kunnen bouwen.

Bruins zegt in dit stadium niet in te kunnen gaan op de achtergrond van de potentiële investeerders.

Een woordvoerster van de Stichting Pallas laat weten blij te zijn met de stappen, die de overheid zet om de komst van de nieuwe reactor mogelijk te maken. “Onze werkzaamheden zijn nu vol op stoom en de gesprekken met meerdere partijen zijn vergevorderd. Het komende jaar verwachten we meer informatie te kunnen geven.’

Helders Courant, 5 juli 2019, 14:37

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190705_30819329/voorzitter-nederlandse-vereniging-voor-nucleaire-geneeskunde-komst-pallas-belangrijk-voor-patientenzorg-en-voor-wetenschappelijk-onderzoek

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pallas