Roel van Leeuwen – Laka: ’Nucleaire kennis ontbreekt bij EZ’

Amsterdam – Het ministerie van economische zaken deelt al jaren forse subsidies uit in de nucleaire sector zonder dat het departement zelf weet of het geld wel nuttig wordt besteed. Dat stelt de Stichting Laka op basis van stukken die zijn vrij gekomen.

Uit de stukken die door Laka zijn opgevraagd op grond de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) blijkt dat Economische Zaken (EZ) zelf stelt geen knowhow in huis te hebben om te beoordelen of geld voor bijvoorbeeld de nieuwe Pallas-reactor, die in Petten moet worden gebouwd, wel te rechtvaardigen is.

Desondanks wist EZ de provincie Noord-Holland in 2015 te overtuigen een nieuwe lening te geven van 14 miljoen euro voor de voorbereiding van de nieuwe onderzoeksreactor. Eerder had de provincie al 8,5 miljoen euro geleend. Maar Provinciale Staten hadden grote twijfels over de tweede lening omdat onduidelijk was of er wel een goede business case is te maken voor Pallas.

Laka verzocht vorig jaar om de vrijgave van achtergrondstukken over een onderzoek naar de Nederlandse nucleaire kennisinfrastructuur. Hierbij viel op dat het ministerie van infrastructuur en milieu de projectopdracht ’Toekomst Nucleaire Kennisinfrastructuur Nederland’ haast helemaal openbaar maakte, terwijl EZ hetzelfde stuk voor twee derde weg lakte.

Zo werd ook de volgende quote weg gelakt: ’EZ stimuleert momenteel door middel van forse subsidies het nucleaire onderzoek, terwijl het niet echt past in het top sectoren beleid en we eigenlijk ook geen kennis in huis hebben om te beoordelen of dit wel nuttig onderzoek is.’

Volgens Laka maakt het ministerie zich afhankelijk van NRG – de exploitant van de huidige Hoge Flux Reactor in Petten – om te beoordelen of meer geld voor een nieuwe onderzoeksreactor wel verstandig is.

Niet noodzakelijk

EZ bevestigt desgevraagd dat het niet beschikt over hoogtechnologische (nucleaire) kennis en kunde, maar stelt dat dit ook niet noodzakelijk is. Voor het verstrekken van subsidie voor nucleair onderzoek aan NRG laat EZ zich bijstaan door een externe beoordelingscommissie met deskundigen die onafhankelijk zijn van NRG, aldus een woordvoerder.

De tweede tranche van de lening aan Pallas zou zijn verstrekt op basis van de kennis die EZ en de provincie zelf hebben over de markt voor medische isotopen. Ook is gebruikt gemaakt van kennis van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Laka is tegen nieuwe grootschalige nucleaire projecten zoals de Pallas reactor en pleit voor het investeren in de ontwikkeling van deeltjesversnellers. ,,Niemand zit te wachten op een nucleaire Fyra’’, stelt Daniël Meijers van Laka.

NRG en de Stichting Voorbereiding Pallas Reactor stellen echter dat er allerlei nieuwe medische isotopen worden ontwikkeld die alleen met behulp van een reactor kunnen worden geproduceerd. Ook volgens EZ kan Pallas van groot belang zijn voor het blijven voldoen aan de vraag naar medische isotopen.

NHD, 21-2-2017, 6:40 (Update 21-2-2017, 6:40)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article29025129.ece/Laka-Nucleaire-kennis-ontbreekt-bij-EZ_?lref=r_regionaal