Roel van Leeuwen – Kabinet onderzoekt mogelijkheid Europese bijdrage voor bouw Pallas + PALLAS – Algemene informatie

Kabinet onderzoekt mogelijkheid Europese bijdrage voor bouw Pallas

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid, dat Europa een financiële bijdrage verstrekt aan de bouw van Pallas. Dat liet staatssecretaris Van Veldhoven woensdag weten aan de Tweede Kamer.

Verschillende Kamerleden uitten zich kritisch over het nieuws, dat er mogelijk publiek geld nodig is voor de bouw van Pallas, de opvolger van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Er worden al bedragen genoemd van zestig tot honderd miljoen euro, terwijl het uitgangspunt was, dat Pallas moest worden gefinancierd door private financiers. Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vroeg zich af, of nu nog kan worden besloten te stoppen met dit project.

Van Veldhoven liet weten, dat het komend half jaar allerlei scenario’s worden onderzocht door een Hoogambtelijke werkgroep, maar dat in het verleden altijd is gesteld, dat zowel een reactor als versnellers nodig zijn voor de productie van medische isotopen. De stichting, die de komst van Pallas voorbereidt, liet dinsdag weten, dat er toenemende interesse is van serieuze, internationale investeerders.

Het sorteren en verpakken van het historisch afval van de kernreactor in Petten verloopt volgens Van Veldhoven volgens plan. Volgens het meest optimistische scenario wordt het afval eind 2022 naar de Covra in Borssele afgevoerd. Er is echter ook een pessimistisch scenario, dat uitgaat van 2027. Er wordt nog gekeken, of een betere samenwerking tussen NRG (de exploitant van de Hoge Flux Reactor in Petten) en de Covra tot een versnelling kan leiden.

Van Veldhoven vindt het belangrijk, dat er snel duidelijkheid is over de kosten van het opruimen van het afval, omdat de last drukt op NRG. “Iedereen snapt, dat dat bedrijf moet weten, wat het toekomstperspectief is. We proberen het bedrag zo laag mogelijk te houden, maar het is onvermijdelijk, dat er overheidsgeld bij moet.”

Noordhollands Dagblad, 20 december 2017, 22:19

https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/kabinet-onderzoekt-mogelijkheid-europese-bijdrage-voor-bouw-pallas

Algemene informatie

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopen productie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. De PALLAS reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.

Per 16 december 2013 is het project in een onafhankelijke stichting onder gebracht: de Stichting Voorbereiding Pallas reactor (PALLAS). De Stichting is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunbaar ontwerp, gereed voor bouw, en voor het aantrekken van financiering voor de tweede fase: de bouw en in bedrijfstelling.

In de eerste fase PALLAS is verdeeld in twee (interne) projecten: Design & Licensing en Business Case & Financing. Beide projecten hebben een doorlooptijd van ongeveer vijf jaar. Voor deze fase heeft het Ministerie van Economische Zaken, samen met de Provincie Noord-Holland 80 miljoen euro vrijgemaakt.

De tweede fase, de bouw en in bedrijfstelling van de PALLAS reactor wordt privaat gefinancierd. Deze fase duurt ook ongeveer vijf jaar. De levensduur van de nieuwe reactor is ten minste veertig jaar. De PALLAS reactor zal de productie van medische isotopen door de HFR naadloos overnemen.

Voor de rol van de ontwerper (Designer Nuclear Island, DNI) is PALLAS op zoek naar een internationale partij, die een ‘state of the art’ multifunctioneel reactorontwerp kan leveren. Daarnaast wordt van de ontwerper verwacht dat deze het management van de bouw en het opstarten van de reactor kan verzorgen. Hiervoor vinden momenteel gesprekken plaats met drie kandidaten, de verwachting is dat eind 2017 het contract met de DNI kan worden getekend.

Contact

Bel
+31 (0)88 20 24 024

Mail
info@pallasreactor.com

Bezoek
Comeniusstraat 8 in Alkmaar, Nederland

Post
Postbus 1092, 1810 KB Alkmaar, Nederland

http://www.pallasreactor.com/

https://robscholtemuseum.nl/?s=petten