Rob Vellekoop – Volgens advocate maakt Emmanuel Macron van Frankrijk politiestaat

Georgia Pouliquen (foto YouTube)

Georgia Pouliquen (foto YouTube)

In een vraaggesprek analyseert Georgia Pouliquen, 22 jaar advocate in Frankrijk, en daarvoor werkzaam bij de gendarmerie, nu actief als Geel Hesje, de situatie in haar land. Volgens haar inschatting probeert Emmanuel Macron een politiestaat te installeren. Zij wijst gebeurtenissen aan, die dit ondersteunen.

Pouliquen vertelt onomwonden over de daden van Macron en zijn poging een conflict tussen politiediensten en de Gilets Jaunes, de Franse Gele Hesjes, uit te lokken.

Ze wijst een aantal kenmerken aan van een politiestaat, waarnaar Frankrijk volgens haar onderweg is.

Rechterlijke Macht

Niet alleen politici, maar ook de rechterlijke macht beschouwen de Gele Hesjes als onderdeel van het systeem, terwijl zij door de scheiding der machten juist onafhankelijk van de regering zouden moeten optreden. Georgia constateert. dat dit niet gebeurt. Ze zegt, dat rechters demonstranten veroordelen in het voordeel van de staat. Georgia vertelt, dat ze luisteren naar de Minister van Binnenlandse Zaken, Castaner. Deze minister verklaart, dat de Gilets Jaunes zwaar gestraft moeten worden, terwijl dit niet aan hem is om te beslissen, maar aan de rechterlijke macht.

Politie

Naast de partijdigheid van de rechtspraak is er het buitensporige politiegeweld. Hierover zegt Pouliquen, dat de politie wordt gebruikt door de staat om de huidige crisis te laten escaleren. Terwijl de politie er voor de burgers is om hen te dienen en te beschermen. Zij werkte zelf bij de gendarmerie, evenals haar vader en grootvader. De politie krijgt op die manier een politieke functie en dat is verkeerd.

Ze treden extreem gewelddadig op, vaak gemaskerd en als burgers verkleed zonder de kentekenen van politie. Vaak infiltreren ze groepen Gele Hesjes en lokken dan geweld uit. De echte ommekeer ziet de advocate op 16 maart in Nice, wanneer de politie de vreedzame demonstranten aanvalt zonder enige reden. Hierdoor raakt een oudere dame van 74 zwaar aan het hoofd gewond, nadat een politieagent haar heeft geslagen. Bloedend blijft ze liggen op de grond. De politie helpt haar niet en houdt zelfs street medics tegen, die haar willen helpen. De politie wordt steeds agressiever. Dat is in strijd met de wet, zegt Pouliquen gedecideerd. Ze mogen wel arresteren, maar niet met geweld aanvallen.

Wat zal gebeuren, vraagt Georgia zich ongerust af, na deze protesten. Een groot deel van de bevolking vertrouwt de politie niet meer en zal hen nooit vergeven, dat zij mensen letsel hebben toegebracht, zoals verblind aan een oog, afgerukte handen en voeten door granaten en andere verwondingen.

Bekijk het interview van Georgia in Engeland met UK Column.

UK Column – Yellow Vests: Macron’s Assault on the French People

Gepubliceerd op 23 mei 2019

This UK Column Insight launches a vital documentary interview of French Video Blogger and Lawyer Georgia Pouliquen who has stood up to provide powerful analysis of the brutal treatment of Yellow Vest protestors by President Macron’s French government. Using heavily armed paramilitary police, peaceful Yellow Vest protestors from across France, from all sections of society, from all age groups and all religious backgrounds, have been subjected to aggressive and lethal police action. The result has been death, thousands of injuries, lost eyes and hands, thousands of arrests and hundreds imprisoned many held in locations unknown to their family and friends. Little of this French state brutality has been reported, and where reports have been made in French, British and wider European press, the thrust has been to brand Yellow Vests violent and extreme, and in some cases, and for whatever purpose, anti-semitic.

A former Gendarme herself and trained at law, Georgia recently travelled to England for the first time to give the UK Column this powerful interview in order to help spread the truth about Macron’s assault on the French people. She has experienced first hand the brutality of treatment in police custody, has lost her job for speaking out against Macron, and is now being pursued by the might of the French state for continuing to speaking the truth. Often asked why she does what she does her answer is “(…) because somebody has to.” We encourage you to listen and watch this powerful testimony to understand what is really happening inside France and to understand that unless we take actions to protect ourselves in UK, this same policing system can be used on the British public should they dare challenge their own government.

Georgia is to be congratulated for teaching herself English to help spread the Yellow Vest story.

Viewer discretion is advised as some images are of injuries sustained by Yellow Vests.

Reacties:
https://youtu.be/jUO7tGZ4IIw

Ministerie van Binnenlandse Zaken

De politie valt onder dit ministerie. Georgia Pouliquen merkt op, dat er een situatie is ontstaan, waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken geen verantwoording meer hoeft af te leggen voor hun daden.
Als de wet wordt uitgevoerd dan hebben de Gilets Jaunes recht op de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid wordt door het politiegeweld en de intimidatie steeds meer ingeperkt.

Macron

Ze doet ook nog even een boekje open over Macron. De Franse president was bankier, die zich tijdens de verkiezingen leugenachtig als links liberaal politicus presenteerde. Hij is gekozen door 43% van de Fransen. Het eerste wat hij doet na zijn verkiezing tot president is een rechtse minister president Edouard Philippe benoemen.

Zijn tweede actie is het opheffen van de vermogensbelasting. Ook laat hij de belastingen voor de laagste inkomensgroepen toenemen, door hogere prijzen voor voedsel, elektra en autobrandstof.

Regelmatig laat hij zich laatdunkend uit over fabriekswerkers, die hij analfabeten noemt, hij zegt, dat de Fransen lui zijn.

Macron heeft meer verdachte trekjes. Tijdens de verkiezingen had hij dezelfde slogan als Vichy Frankrijk, het deel van Frankrijk, dat heulde met de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog: ‘La France en marche’ (Frankrijk vooruit). Het is dus niet zo vreemd, dat hij door het blad Le Monde op de voorpagina op dezelfde manier staat, zoals Hitler in zijn tijd werd afgebeeld.

Journalisten

Journalisten, die de gebeurtenissen proberen te verslaan tijdens de demonstraties, worden niet zelden ook geslagen, bedreigd of gearresteerd. Macron wil de wereld blijkbaar zo min mogelijk laten zien van wat zich werkelijk afspeelt op straat tijdens de al maanden durende protesten.

Politiestaat

Al deze acties tegen de Gilets Jaunes zijn volgens haar bedoeld om de crisis verder te laten escaleren. Op deze manier wordt het juiste klimaat gecreëerd, zodat straks met geweld het land in een politiestaat kan worden omgezet. Ook de voortdurende leugens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de opkomstaantallen van de Gele Hesjes en het verzwijgen van de gewelddaden van de politie, plus de suggestie, dat ze gewelddadige oproerkraaiers zijn, terwijl de politie degenen zijn, die geweld gebruiken. Daarnaast drijven de leugens in de massa media over het zogenaamde antisemitische karakter van de protestbeweging het conflict verder op.

Voorbeeld

De ontwikkelingen in Frankrijk zijn van doorslaggevend belang voor de rest van de EU. Als Macron slaagt in zijn opzet, zal dit een voorbeeldfunctie hebben voor de andere lidstaten, die nu geen enkel kritisch geluid laten horen. De Gilets Jaunes verdedigen de belangen van de bevolking, van de hele Europese bevolking op een vreedzame manier. Als zij slagen in hun verzet, dan zal de rest van Europa ook tevoorschijn komen en de straat op gaan.

Charte officielle des gilets jaunes (foto Twitter)

Charte officielle des gilets jaunes (foto Twitter)

Volg de gebeurtenissen rond de Gilets Jaunes in Frankrijk de afgelopen maanden
https://www.dlmplus.nl/category/giletsjaunes/

De Lange Mars, 26 mei 2019

https://www.dlmplus.nl/2019/05/26/volgens-advocate-maakt-macron-van-frankrijk-politiestaat/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Vellekoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Emmanuel+Macron