Rob Vellekoop – 100 demo S + Tinus Koops – Brief aan Rutte + De Kapitein – STOP LOCKDOWN | Den Haag, 30 mei + Demonstratie van het Volk + Katja Gelbwesten + Daniel Gerritsen + Onrecht TV + !

100 demo S in Den Haag op 30 mei

Voor zaterdag 30 mei staan tientallen demonstraties gepland in Den Haag. Lees het bizarre verhaal achter het wonderlijkste protest tegen de lockdown, dat ons land ooit gekend heeft. Met dank aan een onverzettelijk man, die zich niet laat intimideren of overbluffen door politiek Nederland. Lees ook zijn kant van het verhaal over de arrestaties in Den Haag op Bevrijdingsdag 5 mei.

 Eerst gaan we even terug naar de demonstratie in Den Haag op bevrijdingsdag. Een vreedzame demonstratie wordt dan gewelddadig uitsluitend door toedoen van de politie, die vanaf het begin dreigend en alom aanwezig is. De demonstranten gebruiken geen geweld, de politie dreigt en slaat een meisje tegen de grond en stikt bijna een man van middelbare leeftijd, die met vier politiemensen undercover tegen de grond wordt gewerkt. Uiteindelijk worden meer dan 80 mensen, die geen kant meer op kunnen, gearresteerd en in twee bussen afgevoerd.

Hier kan je het verslag van 5 mei lezen.
https://www.DLMplus.nl/2020/05/05/zwartebevrijdingsdag5mei2020dedag,waaropdevrijheidnietmeergevierdkanworden/

Onder hen bevindt zich Tinus Koops, de initiatiefnemer van de demo van 30 mei in Den Haag.

Hij doet nog even een boekje open over deze dag. Hij vertelt wat er niet klopte.

Koops over 5 mei

Het boeteverhaal, dat naar buiten is gekomen klopt volgens Tinus niet. We zouden zijn gearresteerd op grond van artikel 5, dat wil zeggen aangehouden vanwege overtreding van de Corona Virus regels. De arrestanten van 5 mei hebben echter een strafbeschikking gekregen op basis van artikel 11 (eerste lid). Dit houdt in, dat wij de opdracht hebben gekregen ons te verwijderen van de Koekamp. Dat hebben we ook gedaan. Toch hebben ze ons het station opgeslagen en vastgezet. Dat klopt dus niet.

Daarnaast zijn mensen, die naast elkaar stonden, anders behandeld. De een heeft een boete gekregen en de ander een seponering. De locatie, waarop ik ben aangehouden is ‘de weg’. Dat is wel een heel breed begrip. We worden geholpen door een advocatenkantoor, die voor elke arrestant keurig voor 125 EUro in verzet gaat. Volgens advocaat Dekker hebben we een grote kans van slagen, omdat de politie veel fouten heeft gemaakt.

Als je straks veroordeeld wordt krijg je een aantekening in het strafregister (“een strafblad”). De arrestanten hebben echter een beschikking gekregen vanwege niet meewerken aan politieorders. Dat is geen misdrijf, waardoor je in principe geen strafblad kunt krijgen.

Videoverslag van Tinus van 5 mei

Videoverslag van Tinus van 5 mei

Gesprek met politie Haaglanden namens de Burgemeester

Tinus heeft het gesprek opgenomen. Je kunt hier beluisteren op welke manier een demonstratie voor besproken kan worden. Iedere demo in ons land moet namelijk eerst met de Burgemeester van de plaats doorgenomen worden. Volgens de grondwet heeft iedere burger recht op vergadering en vrijheid van meningsuiting, de praktijk laat echter iets heel anders zien. De Burgemeester kan namelijk een demo verbieden, omdat deze zogenaamd de openbare Orde in gevaar kan brengen.  Feitelijk betekent dit, dat burgers helemaal geen vrijheid van vergadering en demonstratie hebben.

Tinus Koops heeft daarom een gesprek met de politie van Den Haag, die namens de Burgemeester de demo voor bespreekt met de initiatiefnemer.
Tijdens het gesprek blijkt, dat Burgemeester Johan Remkes alleen toestemming geeft voor een demo van maximaal 30 personen vanwege Corona Virus crisis.

Tinus Knoops in gesprek met politie Den Haag

Koops geeft later in een gesprek met De Lange Mars Plus aan, dat hij daarom officieel een aanmelding van 100 demo S in Den Haag heeft lopen. Dat zijn 100 keer 30 mensen. Op deze manier verplicht de politiek burgers zich in allerlei bochten te wringen om toch hun recht te kunnen halen. De honderd demo S zijn daar het krankzinnige voorbeeld van.

Doel van demo S Den Haag van 30 mei

Burgers van Nederland !! sta !! op !! (foto De Lange Mars)
Burgers van Nederland !! sta !! op !! (foto De Lange Mars)

https://www.dlmplus.nl/2020/05/21/100demos-in-DenHaag-op-30mei/

Tinus Koops @KoopsTinus

Premier Mark Rutte U bent uitgenodigd.#Rutte3 #Rutte @MinPres #kabinet #stopdelockdown

Tinus Koops - Brief aan Mark Rutte

Tinus Koops – Brief aan Mark Rutte

Twitter, May 22, 2020, 8:48 PM

https://twitter.com/KoopsTinus/status/1263904639327625218

STOP de LOCKDOWN | Den Haag 30 Mei

Gepubliceerd op 30 mei 2020

Sfeer impressie door Facebook gebruiker.

Duur 3.44 min.

Reacties
https://youtu.be/OTl21oz3RFM

Den Haag 30 mei door Demonstratie van het Volk

Gepubliceerd, 30 mei 2020

Facebook livestream van de STOP DE LOCKDOWN demonstratie op 30 mei in Den Haag Koekamp.

Duur 1:25:49 min.

Reacties
https://youtu.be/vu7sx-suZzI

Den Haag 30 mei door Katja Gelbwesten

Gepubliceerd op 30 mei 2020

Facebook en Twitter livestream van de STOP DE LOCKDOWN demonstratie op 30 mei in Den Haag Koekamp.

Duur 3:48:54 min.

Reacties
https://youtu.be/gp44Yj-chZk

Den Haag, 30 mei Daniel Gerritsen

Gepubliceerd op 30 mei 2020

Facebook & Twitter livestream van de STOP DE LOCKDOWN demonstratie op 30 mei in Den Haag Koekamp.

Reacties
https://youtu.be/A5xEDKF3v0w

Den Haag, 30 mei OnrechtTV

gepubliceerd op 30 mei 2020

Facebook livestream van de STOP DE LOCKDOWN demonstratie op 30 mei in Den Haag Koekamp.

Reacties
https://youtu.be/FBvgyYksAMk

Extra

Facebook, 30 mei 2020

https://www.facebook.com/henryisaac.salazarchacon/videos/3028754533856291/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rob+Vellekoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Lange+Mars
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tinus+Koops
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daniel+Gerritsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johan+Remkes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Haag