Rob van de Pas – Raad van Bergen in alle State

De Raad van State in mijn geboorteplaats Den Haag is een onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. Het is een bij de Grondwet geregeld instituut belast met een eigen taak, die zij onafhankelijk van de regering uitvoert.
Afgelopen najaar deed de Raad van State twee opmerkelijke uitspraken over Bergense aangelegenheden. Allereerst was daar de uitspraak over de atelierwoningen aan de Herenweg. Het hoger beroep van de drie bewoners van de atelierwoningen is GEGROND VERKLAARD en het Bergense college gaat nu een nieuw besluit voorbereiden om alsnog haar gelijk te krijgen. Ik mag toch hopen dat onze eigen ‘wetgevende macht’, de gemeenteraad, eens stevig ingrijpt. Kom op gemeenteraad, zorg er eens voor dat het college van Bergen haar zaken juridisch goed voorbereidt en niet slechts in een persbericht kan uitbrengen dat de uitspraak ‘onverklaarbaar’ is en dat ‘een belangrijke nieuwe invalshoek niet aan de orde is gekomen’. Hallo zeg, waar betaal je dan die dure juristen voor?
De andere uitspraak betreft de bouwplannen van Cees Roozemond aan de Groenweg. De locatie waar nu nog Stal Groeneweg haar paardenliefhebbers laat recreëren. De gemeenteraad van Bergen heeft deze plannen goed bestudeerd en met een zeer grote meerderheid geaccordeerd. Niets aan de hand dus. Uiteraard is er altijd een beroepsprocedure mogelijk voor personen en entiteiten die vinden dat er belangen kunnen worden geschaad. Dit bezwaar legt met dan voor aan de wijze dames en heren van de Raad van State en die zegt dan: ‘..dit is onze uitspraak en dáár moet u het mee doen…’. Tot dusver lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht.
Echter, het hiervoor genoemde raadsbesluit werd niet gesteund door de gemeenteraadsleden Cor Kraakman en Frits David Zeiler van Gemeentebelangen. Dat kan en daar vind ik ook niets van. Wat mij wel behoorlijk stoort is dat deze mannen als ze de raadszaal verlaten hun rode tuinbroek aantrekken en boze puntmuts opzetten om gruwelijk dwars te gaan liggen. Deze actiekabouters hebben namelijk op hun privéadres nog wat dwarslig-entiteiten ingeschreven. Frits David Zeiler zit samen met Pietje Hoogcarspel in de Stichting mr. Frits Zeiler. Deze club heeft de Britse TV-tovenaar Catweazle als beschermheer en dus alles wat nieuw of anders is vinden ze eng en dus zijn ze tegen. Cor Kraakman heeft op z’n Egmondse adres Stichting Behoud Historisch Landschap Bergen-Egmond-Schoorl laten inschrijven. Ook Cor en z’n actievoerende kornuiten zijn vooral TEGEN. Liever NEE, MITS dan JA, TENZIJ. De twee gekozen raads-querulanten gingen dus welbewust dwars voor de plannen van Cees Roozemond liggen en met een ruime vertraging en een berg kosten kwam de zaak uiteindelijk bij de Raad van State op de rol. Op 2 december werd het hele juridische pandemonium in Den Haag opgetuigd en alle belanghebbenden waren klaar voor de zitting. Zegt RvS-voorzitter mr. D.A.C. Slump bij aanvang van de zitting en met gevoel voor enig cynisme: ‘Wat komt u hier eigenlijk doen, mijne heren….? ‘. Een half uur later stond actievoerend Bergen weer buiten op de stoep en waren alle bezwaren van de voornoemde dwarslig-entiteiten volledig en onvoorwaardelijk van tafel geveegd. Prima, maar daarmee is het venijn wat mij betreft nog niet uit de zaak. Een Bergense volksvertegenwoordiger maakt deel uit van de TRIAS POLITICA. Dat geeft hem bijzondere rechten, maar vraagt ook morele verplichtingen. Als gemeentelijke wetgever ben je dan verantwoordelijk voor de juiste juridische en democratische inrichting van ons dorp. Een dubbelmandaat als actievoerder geeft hier volstrekt geen pas. Treed af en vecht lekker tegen windmolens of vertegenwoordig het volk en respecteer uw eigen beperkingen daarbinnen. Waarvan acte.

Rodi, maandag 11 januari 2016 – 10:31

http://www.rodi.nl/widgets/1944-column/nieuws/1294690-raad-van-bergen-in-alle-state

Reactie op Column Rob van de Pas

Het is helemaal niet erg als iemand wat zegt over iets waar hij niets van afweet.
Het is juist goed, als die iemand dat doet er daarna wat van leert.
Het is niet erg om fouten te maken.
Het is wel goed om dan ook te luisteren hoe het moet zijn.
Maar het is ronduit jammer, als iemand steeds maar weer in de fout gaat.
En zeker als die iemand dat willens en wetens doet.

Rob van de Pas is zo’n iemand, die precies weet waar het in de politiek om gaat.
Hij heeft niet voor niets enkele keren bijna in een grote landelijke politieke partij gezeten!
Hij heeft niet voor niets een paar keer (op een haar na) de kans op een provinciale partij gemist.
Hij heeft niet voor niets bijna weer eens mee kunnen draaien in de lokale politiek.
En ja, dat dit allemaal niet is gelukt, lag natuurlijk niet aan hem, maar aan die politiek!
Rob weet immers wel, uit welke hoek de wind waait.

Maar ja, in zijn laatste stukje voor Bergens Nieuwsblad ging het toch echt even verkeerd met onze Robbie.

Cor Kraakman is GEEN gemeenteraadslid, Frits David Zeiler wel.
Frits David Zeiler heeft GEEN zitting in de Stichting mr. Frits Zeiler.
Die heette vroeger Vereniging Nieuw Bergen en is genoemd naar de vader van Frits David.
De bestuursleden zijn GEEN notoire dwarsliggers.
Zij komen (vaak op verzoek van bewoners) op voor het Bergens cultuur- en natuurgoed.
Cor Kraakman heeft GEEN Stichting Behoud Historisch Landschap op zijn adres staan.
Frits David Zeiler was NIET aanwezig bij de zitting van de Raad van State over de kwestie Groeneweg.
De woordvoerders bij de Raad van State stonden NIET na een half uurtje weer op straat.
Maar pas na een paar uur hoor en wederhoor.

Er is ook GEEN sprake van een dubbelmandaat voor een actievoerder/lid van de gemeenteraad.
Tenslotte staat ook NERGENS dat een raadslid geen actie mag voeren.
Soms is dat zelfs nodig voor de uitvoering en bescherming van de democratische beginselen.

Rob vindt het leuk om af en toe eens lekker in het rond te schoppen.
En dat er dan iemand op reageert.
Gniffelen thuis bij de kombuis.
Helaas reageert er vrijwel nooit iemand.
Dat is niet leuk voor Rob.
Hij probeert toch steeds zijn uiterste best te doen….
En daarom reageer ik maar een keertje.

Veel succes voor de toekomst, Rob!

Hans Haring

http://flessenpostuitbergen.nl/artikel/links/3225