Rob Van de Zande – Dichtstuk op maat bij schilderwerk van Rob Scholte

Gunt gij ons ‘n waare serafijn
En zien wij noch zucht of tred
En is haar haast enkel schijn,
Die door hem hier is vastgezet?

Of trof zij zijn gunstige hand –
En bewoont ze geen stilleeven,
Doch zweeft zij als Gods gezant,
In een voile van mist gedreeven?

Ach, laat de vraag niets gebaard –
Doch gun ons louter wie zij is:
Een zucht of tred van deez’ aard’
Of een serafijn in een beeltenis?

Rob Van de Zande, Klassiek Dichtwerk, woensdag 19 april 2017, 22:58

http://robvandezande.blogspot.nl/2017/04/dichtstuk-op-maat-bij-schilderwerk-van.html

1 Comment

  1. Marcel houtekeete 9 mei 2017 op 10:56

    Volg het werk van beide kunstenaars reeds sinds enige tijd. Ontroerend en teder. Een balsem in deze tijden waar hardheid en onbegrip de maatstaf vormen. Proficiat

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.