Rob Scholte – Brief aan Burgemeester, Wethouders en Gemeenteraad Den Helder, 13 september 2016

Den Helder, 13 september 2016

Geachte Burgemeester, Wethouders en gemeenteraad Den Helder,

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs besloten om het “oude Postkantoor” aan de buitenzijde op te knappen. Hiervoor hebben wij een gesprek gehad met ambtenaar Dhr. John Wokke.

Wij hebben op maandag 12 september en dinsdag 13 september contact gehad met Dhr. Wokke en daarin aangegeven, dat een wij een aantal zaken niet vertrouwen. Hij heeft echter geen antwoorden kunnen geven op onze vragen.
Wij willen voor u gaat starten met de werkzaamheden en het plaatsen van de steigers eerst meer uitleg en duidelijkheid.

Tevens willen wij een contra expertise over de asbest van een onafhankelijk bedrijf.

Een aantal vragen, die in de contra expertise naar voren moeten worden gebracht en die wij met u als gemeente voor aanvang van werkzaamheden willen bespreken:

• Wij willen inzage in het plan van aanpak, welke is goedgekeurd door een bevoegd arbeidsdeskundige. Kunt u ons dat verstrekken?
• In het asbest rapport van A A & C staat een beschrijving over de stopverf, die gebruikt is in de sponningen van de ramen. Is deze nu wel of niet besmet met asbest?
• In het rapport word gesproken over hecht gebonden beglazingskit, maar in het verwerkingsprotocol word gesproken over asbestcement materiaal. Beglazingskit bevat oa. chrysotiel en anthofyliet. Dit zijn kitten, die niet vallen onder asbestcement. Vanwaar deze verwarring?
• Waar is het protocol van verwerking van asbestkitten op basis van chrysotiel & anthofyliet?
• En volgens het systeem van de stichting Ascert is het schildersbedrijf niet bij hen geregistreerd. Zij mogen dus ook niet de asbest kitten verwerken. Is u dit bekend?
• Op bladzijde 15 van het asbestrapport staat “De kitten zijn hechtgebonden en verkeren in redelijke staat” Wij zijn van mening, dat de asbest beglazingskit los in het kozijn zit en volledig is uitgedroogd. Dat dit niet valt onder redelijke staat. Waarom omschrijft u de staat dan wel als zodanig?
• Mogelijk dat dit invloed heeft op de smart, het asbestprogramma van Ascert?
• Eén van de gebonden sandwichpanelen is gebroken. Dit staat niet beschreven in de asbestrapportage. De onderzoeker van A A & C heeft van dit gebroken stuk sandwichpaneel een monster genomen en er ligt mogelijk asbestgruis in het kozijn. Ook dit laatste is niet terug te vinden in de asbestrapportage, maar is mogelijk risico voor gezondheid en milieu.
• Er zijn in het asbestrapport geen grondmonsters opgenomen onder de kozijnen, waar de asbest los in de sponning zit. Een mogelijke milieuschade is hierbij dus ook niet uitgesloten. Hoe gaat u hiermee om?

Dit zijn onze vragen aangaande de asbest rapportage, welke wij op de zeer korte termijn, gisteren, hebben ontvangen.

Naast deze vragen hebben wij de gemeente een aantal vragen omtrent het achterstallig onderhoud gesteld. Wat mogelijk extra schade kan geven aan het pand als dit niet voortijdig is opgelost.

• Slot met brandweerkluis op het toegangshek binnenplaats?
• Vloeren buitenzijde pand herstellen?
• Dak reparatie laagbouw?
• Zonder reparatie is het niet mogelijk om hier steigers neer te zetten? Met lekkages in de kelder als gevolg?
• Tussenhek naar KPN terrein moet vrijgemaakt worden van beplanting?
• Dit hek heeft schildersbedrijf en steigerverhuur nodig voor plaatsing steigers?
• Tevens dient het pad achter het hek toegankelijk te blijven voor de brandweer bij calamiteiten KPN gebouw?
• Ook op dit hek behoord een brandweer sleutelkluis aanwezig te zijn?

Verder zijn wij niet de enige gebruikers van het pand. Zover wij weten is geen enkele medegebruiker geïnformeerd over de werkzaamheden en hebben zij mogelijk ook vragen over dit onderwerp.
De overige gebruikers zijn er dus ook niet op de hoogte van gesteld, dat er asbest aanwezig is aan binnen- en buitenzijde van de kozijnen. Dit is nalatigheid van de gemeente en zal eerst met de medebewoners moeten worden besproken.
Als laatste willen wij alle informatie van de Gemeente Den Helder ontvangen, die gaat over de werkzaamheden, die nu klaarblijkelijk worden uitgevoerd. Alle documenten, die zijn opgesteld na het collegebesluit om het pand op te knappen, tot aan de dag van vandaag.

Bij deze documenten verwachten wij ook werkplannen en documenten betreffende het gehele aanbestedingstraject.

Deze brief wordt in c.c .verstuurd aan onze advocaat. Voor eventuele vervolgstappen.

Hopelijk kan er snel een contra expertise komen, waarna we snel verder aan tafel kunnen om op z’n kort mogelijke termijn in overleg te treden om de werkzaamheden te starten.

Net als u willen wij een fraai gebouw voor de stad Den Helder.

Namens het Rob Scholte Museum,

Rob Scholte

Middenweg 172-174
1782 BL Den Helder
info@robscholtemuseum.nl

c.c. Marcel Teunis
Stein Advocaten
Eekwal 4
8011 LD Zwolle
Postbus 1232
8001 BE Zwolle
T. 038 421 5221
F. 038 421 8190
E. teunis@steinadvocatenzwolle.nl
W. http://www.steinadvocatenzwolle.nl