Rob Gollin – Alleen Scholte gelooft wat Scholte zegt

Zembla. Rob Scholte en de aanslag. Nederland 3, 20.50 uur.

Ik hoop, dat dit een film over vriendschap wordt‘, zegt kunstenaar Rob Scholte ergens in de BBC documentaire The Scholte Affair, die Zembla vanavond in een ingekorte versie op Nederland 3 brengt….

Scholtes hoop blijkt ijdel, en wie de hoofdrolspelers in het programma hoort, komt tot de slotsom, dat slechts één persoon daarvoor verantwoordelijk is, en dat is Scholte zelf. Wie zonder hardware emmers vuil heeft uitgekeerd over de hoofden van vroegere vrienden hoeft niet te verwachten, dat het snel goed komt.
De kunstenaar verloor op 24 november 1994 beide benen toen in de Amsterdamse Jordaan een bom ontplofte onder zijn auto. Sindsdien wijst Scholte beschuldigende vingers, zonder dat de politie met zijn aanwijzingen enig bewijs heeft kunnen traceren. Het leidde zelfs onder rechercheurs tot het vermoeden. dat Scholte meer wist dan hij ze vertelde.
Eerst was het zijn assistent John Studulski, vervolgens wees hij naar fotograaf Paul Blanca, en sinds tweeënhalf jaar is hij ervan overtuigd. dat dichter Koos Dalstra achter de aanslag zit, in een voor insiders en buitenstaanders niet te ontrafelen samenzwering met Blanca. Voor de camera’s van de BBC herhaalt Scholte de aantijgingen aan het adres van Dalstra, die hij twee jaar geleden al in het Veronica programma Hagens uitte. ‘Ik kan het verhaal niet uit mijn hoofd krijgen.’
Zijn toenmalige kennissen hebben het wel gehad met Scholte. Aanvankelijk was er nog wel enig begrip voor de verdachtmakingen; je kunt iemand, die door een aanslag zijn benen verliest niet verwijten, dat hij paranoïde theorieën ontwikkelt. Maar het onnavolgbare complotdenken van de kunstenaar wekt tegenwoordig vooral weerzin.
Dalstra heeft een klacht wegens laster ingediend en Blanca verwijt Scholte, dat hij nooit excuses heeft gemaakt. ‘Op de dag, dat Scholte mij aanwees als degene, die de bom plaatste, stopte mijn carrière.’ Studulski vertelt hetzelfde. ‘Het is moeilijk te bewijzen, dat je onschuldig bent. De mensen denken toch, dat je het gedaan hebt.
Een van Scholtes ex vriendinnen, galeriehoudster Diana Stigter, maakt duidelijk, dat zijn paranoia niet begon in november 1994. Het begin van zijn succes in 1986 was tegelijk het begin van zijn ondergang, verkondigt ze. Hij werd jaloers en achterdochtig, schoffeerde vrienden en familie. ‘Hij ging in zijn eigen mythe geloven.
In de Amsterdamse kunstwereld gonsde het al maanden van geruchten: de BBC documentaire bevat onthullende passages. Zo zou worden beweerd, dat Scholte de aanslag zelf pleegde. Wie een dergelijke lading verwacht, komt bedrogen uit. Samensteller Ian McMillan bewandelt de al geplette wegen. Op Tenerife, waar de kunstenaar tegenwoordig woont, theoretiseert Scholte er weer lustig op los, en in Amsterdam ontkennen de beschuldigden. The Scholte Affair toont slechts aan hoe immens de afstand tussen de kunstenaar en zijn vroegere omgeving is geworden.

De Volkskrant, 30 april 1998, 00:00

http://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/alleen-scholte-gelooft-wat-scholte-zegt~a456590/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Diana+Stigter
https://robscholtemuseum.nl/bbc-autobom-in-de-jordaan-de-aanslag-op-rob-scholte-1994-de-gecensureerde-zembla-uitzending/

https://robscholtemuseum.nl/category/gimmick/

https://robscholtemuseum.nl/?s=Dani%C3%ABl+Groen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koos+Dalstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=John+Studulski
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Blanca
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Klashorst
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oscar+Hammerstein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eef+Hoos