Rob Brockhus – Drs. N.C. Burhoven Jaspers is opsteller van het antecedenten register van de juristen in Nederland + Sociale Databank Nederland – Alfabetisch Juristen Register van 2005

Gepubliceerd op 18 apr. 2011

Drs. N.C. Burhoven Jaspers is opsteller van het antecedenten register van de juristen in Nederland.

Reacties:
https://www.youtube.com/watch?v=FOPKhp7b8xA

Alfabetisch Juristen Register van 2005

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.
http://search.freefind.com/find.html?id=5081817

Het waarom van dit project:

Deze gegevens zijn verzameld uit diverse bronnen, waaronder de bijbanen registers van de gerechten in Nederland. De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was.

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voor zover beschikbaar. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand.

Wij kunnen geenszins instaan voor de perfecte exactheid van alle gegevens. Iedereen wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of gedateerde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per fax 070 5118922 of per e-mail naar nburjas@planet.nl of nc.burhovenjaspers@hccnet.nl

Alle betrouwbare informatie is welkom. Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
De Staatscourant
Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
Parlementaire Agenda
Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
Advocaten Agenda
Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
Fikkers’s jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
Politie Almanak 2000/2001
Jaarverslagen van beurs genoteerde firma’s, nv’s enz.
Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU

Ledenlijsten van verenigingen, zoals:

….Hollandse Werkgevers Vereniging
….Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
….Nederlandse Adels Vereniging
….Rotary
….Lions
….De Haagsche Schouw
….De Orde van de Prince
….VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
….Nederlandse Tafelronde ; de Ronde Tafel
….Soroptimisten
….SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
….Vrouw en Recht 2000

Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.

DOEL

De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d…

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voor zover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen’s zijn en ook worden combinaties van voornamen, waarvan men zou verwachten, dat die uniek bepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment, dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen, die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar onder vermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl.

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers – Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie http://www.sdnl.nl/burhoven.htm

Wie heeft:

Info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voor zover ter zake doende datum, plaats en onderwerp van proefschrift.
Oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda’s, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz. enz.
Gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement.
Gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten.

WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:

2e wet van Jaspers: Macht minus controle levert verrotting
http://www.mstsnl.net/burhoven/burhoven.htm
Vierde brief van drs. Burhoven Jaspers aan Minister-president Kok
http://www.mstsnl.net/burhoven/bur-kok8.htm
Overzicht van interessante publicaties bij het Katholiek Nieuwsblad
http://www.sdnl.nl/kn.htm
Mr. Ten Kate als cerberus en uitsmijter voor de hellepoort van de Hoge Raad
http://www.sdnl.nl/kath-nb5.htm
Hoe een juriste met behulp van collega’s met haar ‘ex’ afrekent
http://www.mstsnl.net/burhoven/bur-balkenende2.htm
Tweede brief aan premier Balkenende wegens uitblijven van zijn antwoord
http://www.mstsnl.net/burhoven/bur-balkenende2.htm
Minister-President schendt normen, waarden en fatsoen
http://www.mstsnl.net/burhoven/bur-balkenende3.htm
Mr. Balkenende, u bent ook mijn Minister-President, maar u geeft daarvan geen blijk
http://www.mstsnl.net/burhoven/bur-balkenende4.htm

Afkortingen:

NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
RM = Rechterlijke Macht
OM = Openbaar Ministerie
Raio = Rechterlijk ambtenaar in opleiding
SAL = StaatsAlmanak
NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
KUB = Katholieke Universiteit Brabant
UHD = Universitair Hoofd Docent
b.d. = buiten dienst
@OPM = vlag voor een saillante opmerking
NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers

http://www.sdnl.nl/antecedenten-juristen.htm

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image