Rob Bakker & Gerard van Engelen – Omstreden plan tweerichtingsverkeer Bierkade Alkmaar lijkt van tafel + Ruim 75 mille voor onderzoek bereikbaarheid Bierkade Alkmaar

Omstreden plan tweerichtingsverkeer Bierkade Alkmaar lijkt van tafel

Alkmaar – Het plan om tweerichtingsverkeer in te voeren op de route Bierkade – Wageweg in Alkmaar lijkt definitief van tafel. Bronnen melden dat er geen goede oplossing is voor het indammen van de te verwachten verkeersstroom.

Binnen de coalitie is veel ’discussie, verwarring en irritatie’ over de modellen die door onafhankelijke onderzoeksbureaus zijn neergelegd, meldt een bron. Dinsdag wil het college de knoop doorhakken, maar verantwoordelijk wethouder Jan Nagengast (CDA) weet nog niet of dat gaat lukken. „Dat merken we dinsdag. Als er een besluit is hoor je dat wel.”

VVD-fractievoorzitter John van der Rhee benadrukt dat het in ere herstellen van tweerichtingsverkeer op het tracé Wageweg-Bierkade zowel voor zijn partij als voor het CDA een hoge prioriteit kreeg in de verkiezingscampagne van eind 2014. „Voor het CDA was het een top 3-project, voor ons behoorde het tot de top 5.” Maar: „Ik heb nog niets gezien en niets gehoord van de wethouder.”

In 2006 werd de Bierkade eenrichtingsverkeer. Maar het politieke tij keerde in 2011, door de roep van ondernemers en middenstand om het tweerichtingsverkeer in ere te herstellen. Onderzoeken lieten alleen steeds zien dat de maatregel niet uit te voeren valt zonder een flink stuk van het Victoriepark op te offeren en de Bierkade te verbreden. Bovendien zouden de kosten flink oplopen, omdat zowel de kruising bij de Friesebrug als de Wageweg ingrijpend moeten worden aangepast.

Tweerichtingsverkeer zonder ingrijpende aanpassingen is alleen mogelijk als de verkeersdrukte op de Bierkade aanzienlijk vermindert. Om een overkill aan verkeer te voorkomen wilde het college een 30 km-zone van de route maken en vrachtverkeer verbieden.

De provincie Noord-Holland – verantwoordelijk voor het busvervoer – noemt het voornemen van Alkmaar ’een verslechtering’ en ’onnodig’

NHD, 14-1-2017, 17:12 (Update 14-1-2017, 17:19)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28944300.ece/Omstreden-plan-tweerichtingsverkeer-Bierkade-Alkmaar-lijkt-van-tafel_?lref=r_regionaal

Ruim 75 mille voor onderzoek bereikbaarheid Bierkade Alkmaar

Alkmaar – Het college van burgmeeester en wethouders in Alkmaar heeft voor onderzoeken naar de bereikbaarheid van Wageweg-Bierkade 75.500 euro uitgetrokken.

Dit bedrag is exclusief btw. Het laatste onderzoek van Goudappel Coffeng kostte 15.800 euro. Voor het eerste rapport bracht het adviesbureau 9.800 euro in rekening.

Het onderzoek dat door Grontmij werd uitgevoerd kostte 49.900, inclusief onderzoekskosten op gebied van milieu, techniek, geluid en luchtkwaliteit.

NHD, 19 januari 2017

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article28954495.ece/Ruim-75-mille-voor-onderzoek-bereikbaarheid-Bierkade-Alkmaar?lref=SL_4