Ron Baas – Courtisanes en geisha’s

Yoshiwara
Het werkterrein van deze vrouwen was de Yoshiwara, de beroemde bordelen-wijk in Edo (nu Tokio). De Yoshiwara bestond van 1618 tot 1958 en was één van de eerste legale prostitutie-wijken in Japan.
De regels over hoe een ieder (prostituees en klanten) zich diende te gedragen waren strikt omschreven.
Het was 4 voetbalvelden groot en eind 18e eeuw woonden er 2.500 mensen.
Bij de ingang de “Grote Poort” (Ômon) geheten, stond een wachthuisje van waaruit alle in- en uitkomend verkeer in de gaten werd gehouden. Klanten die binnenkwamen moesten zich kunnen identificeren, ook hun wapens afgeven en de prostituees mochten zonder schriftelijke toestemming van hun bordeelhouder het terrein niet verlaten.

Rangen
Bordelen en prostituees waren er in verschillende rangen, van `straatprostituees` tot de hoogste in rang de Oiran. Hoe hoger de rang van een prostituee, hoe meer eigen ruimte zij had, hoe moeilijker te benaderen en hoe duurder zij was. Allen waren onder contract van bordelen. De prostituees van hogere rang werden Courtisanes genoemd, het waren de amusementsvrouwen met seks, met grote culturele bagage en hadden in Japan een hoge sociale status.
Prostituees van hoge rang, de Oiran, hadden altijd één of meer assistenten; jonge meisjes die zij de kneepjes van het vak moesten leren en voor wiens levensonderhoud zij verantwoordelijk waren.
Assistenten waren Kamuro en Shinzô. Kamuro zijn jonge meisjes die vanaf hun zesde tot negende jaar in de Yoshiwara terecht kwamen. Ze werden door hun straatarme ouders verkocht of soms ook ontvoerd door mensenhandelaren. Hun oudere `zusters` in het vak onderwezen ze in kalligrafie, muziek en andere kunsten, in het voeren van conversatie, het schrijven van liefdesbrieven en het tonen van emotie en passie als de situatie daarom vroeg.
Op prenten zijn het de lieve kleine meisjes in fleurige kimono`s met kleurige haarversiersels die hun grote `zustercourtisane` begeleiden. De Shinzo waren iets ouder, 12 tot 15 jaar. De leeftijd voor legale prostitutie was 18 jaar, maar in de praktijk ging een Shinzo (“nieuwe gelanceerde boot”) op circa 14 jarige leeftijd het `vak` in.

Geen seks
Omdat klanten vaak moesten wachten op een Courtisane werd bedacht om de klanten tijdens de wachttijd te amuseren met dans en muziek, uitgevoerd door de zgn. Geisha`s, voornamelijk vrouwen. Sex met hen was niet toegestaan!!! Ze werkten binnen de Yoshiwara.
Het voornaamste werk van Geisha`s (in Japan zelf Geiko genoemd), is de `ozashiki` in ochaya. Zij moesten gasten in theehuizen vermaken (met conversatie, dans, muziek, spelletjes) in formele kimono-dracht. Tevens de gasten te voorzien van drankjes e.d. Alles in een zo een plezierig mogelijke sfeer en grote attentie. Geen seks.
Een leerling-Geisha wordt Maiko genoemd.

Japanse kunst
De Yoshiwara was de bakermat van volksevenementen op het gebied van modeshows, parades, vrouwelijke schoonheid, seksplaatjes (Shunga) en het ontstaan van publieksidolen. Tevens bron van Kabuki theaterstukken en boeken over het liefdesleven van beroemde Courtisanes in de Yoshiwara.
Dit alles was toonaangevend in trends bij de bevolking in Edo, in de 17e eeuw al een miljoenenstad, en cultureel heel belangrijk. De Yoshiwara trok veel kunstenaars en de Japanse houtblok prenten met afbeeldingen van Courtisanes werden een zeer belangrijk verspreidingsmiddel van dit alles om
het onder de aandacht van de bevolking te brengen.

http://www.japprent.nl/c-829842/courtisanes-en-geisha-s/