RIVM – Gemeentelijk gezondheidsprofiel Den Helder

Bevolkingsontwikkeling

In deze grafiek is de bevolkingsontwikkeling weergegeven van Den Helder, GGD Hollands Noorden en Nederland. Het betreft gegevens vanaf 1990 t/m 2013 en prognoses vanaf 2014 t/m 2040.

De cijfers zijn geïndexeerd waarbij 1990 op 100 is gesteld. Een indexcijfer van 110 betekent dus een bevolkingsgroei van 10% sinds 1990 en een indexcijfer van 90 zou een daling met 10% betekenen.

De prognosecijfers zijn afkomstig uit de Regionale bevolkingsprognose (http://www.pbl.nl/themasites/regionale-bevolkingsprognose), een gezamenlijk product van het PBL en het CBS. De prognose wordt gemaakt met behulp van het PEARL-model. De cijfers zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van regionale verschillen in geboorte, sterfte, buitenlandse migratie, (binnenlandse) verhuizingen en huishoudensdynamiek. Door deze omvattende methodiek worden de prognoses van bevolking en huishoudens tegelijkertijd en in onderlinge samenhang berekend.

http://www.rivm.nl/media/profielen/profile_400_Den_Helder_demografie.html

1 Comment

  1. Totaal onbetrouwbaar deze grafiek, omdat het vertrek van Schuiling dat aanstaande is, er niet in is verdisconteerd.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.