Rijksoverheid – Pilots Testen voor Toegang tot Evenementen

Apartheid in Nederland: Wel of geen entree (foto Rijksoverheid)

Pilots Testen voor Toegang tot Evenementen

In april 2021 starten in de cultuur, sport en recreatie sector Pilots met Test Bewijzen. Bezoekers van Evenementen en attracties laten bij de ingang een Bewijs zien van een Negatieve Corona Virus Test. Zo kunnen Corona Virus Tests helpen om de samenleving  en de economie weer te openen.

Testen voor Toegang

In april 2021 zijn er in heel Nederlands Evenementen en activiteiten, waarbij bezoekers een Test Bewijs moeten meebrengen. Bezoekers laten zich met een Snel Test op Corona Virus testen. Is die Test negatief? Dan krijgen zij een Test Bewijs, dat zij bij de ingang kunnen laten zien.

Overzicht van Evenementen met Test Bewijs in april 2021

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten. Er zijn zes soorten activiteiten.

Bekijk ook Overzicht Pilots april Testen voor Toegang

Bezoekers melden zich aan bij Organisator Evenement

U kunt zich aanmelden bij de Organisator van het Evenement of de activiteit. De Organisator weet ook hoe u zich (gratis) kunt laten testen voor het Evenement en hoe u uw Test Bewijs krijgt.

Op dit moment is het verstrekken van een Test Bewijs alleen mogelijk met een Smartphone met de app ‘Corona Virus Check. De verwachting is, dat een Papieren Test Bewijs op een later moment ingezet kan worden in deze Pilot Fase. Zodra dit beschikbaar komt word daarover gecommuniceerd.

Doel pilots Testen voor Toegang

Het doel van de Pilots is om sectoren eerder te openen dan zonder testen mogelijk is. De Overheid onderzoekt samen met de cultuur, sport en recreatie sector.

  • Of Bezoekers vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is en dus daadwerkelijk het Evenement of de activiteit willen bezoeken
  • Wat de ervaring is voor Bezoekers om vooraf een Test te doen om Toegang te krijgen
  • Wat de ervaring is voor organisaties om te controleren op een Geldig Negatief Test Bewijs aan de poort
  • Of de ondersteunende ICT en Apps goed werken en
  • Of de speciaal hiervoor gebouwde Test Straten goed functioneren.

De Pilots richten zich niet op het veiliger maken van de sectoren. Daarover hebben de sectoren al afspraken gemaakt in zogenaamde Corona Virus Protocollen voor een Veilig Omgang op de Werkvloer.

Alleen kleine Pilots mogelijk

Op dit moment is een klein aantal Pilots mogelijk. Dat komt door de Besmettingscijfers in april 2021. Omdat het nu om onderzoek gaat.

Tijdens Pilots gelden alle Corona Virus Regels

Tijdens de Pilots gelden dezelfde maatregelen, zoals de Avondklok. Iedereen houdt zich aan de Basis Regels, zoals handen Wassen, 1,5 Meter Afstand houden en Testen bij Klachten.

Na Tijdelijke Wet Testbewijzen Corona Virus 19 misschien meer Evenementen

Lukken de Pilots in april 2021? Dan zijn er vanaf 1 mei 2021 meer Evenementen met Test Bewijzen. De Overheid werkt aan de ‘Tijdelijke Wet Test Bewijzen Corona Virus 19’. Deze Wet moet ingaan op 1 mei 2021. De Overheid wil met de Pilots uitzoeken, of deze Wet uitvoerbaar is.

Als de Pilots lukken kunnen andere evenementen en activiteiten  in de cultuur, sport en recreatie sector misschien ook eerder open.  Dat hangt ook af van

  • Het aantal besmettingen met Corona Virus
  • Beschikbare Test Capaciteit
  • Uitvoerbaarheid in de betreffende sector.

Relatie pilots met Field Labs

Naast deze Pilots met Testen voor Toegang organiseert de Overheid samen met bedrijven ook zogenaamde  Field Labs. Dat zijn gecontroleerde experimenten om te onderzoeken hoe een Evenement veilig en verantwoord meer publiek kan ontvangen.

Informatie voor organisatoren van Pilots

Er is extra informatie voor organisatoren van de Pilots Testen voor Toegang beschikbaar.

Verantwoordelijk