Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu – Mail aan Dick Berts, 4 augustus 2017 + Jaap van Dissel – Brief aan Berts, 31 juli 2017 + Dick Berts – Aan RIVM, 4 augustus 2017

Rondje inzamelen plastic afval in Den Helder (foto Jurgen van den Bos |Twitter)

Van Info RIVM info@RIVM.nl
Datum: 4 augustus 2017 om 10:50
Onderwerp Re: Ernstige afvalproblematiek in Den Helder
Aan Dick Berts dickberts@gmail.com

Geachte heer Berts,

Mijn excuses, dat U nog geen reactie heeft ontvangen.
Van mijn collega’s heb ik begrepen, dat juist afgelopen week een reactie per post naar U is toegestuurd.
Heeft U de brief inmiddels ontvangen?

Met vriendelijke groet,
Gonnie de Rooij-van Keulen
Communicatiemedewerker

RIVM
Communicatie en Documentaire Informatievoorziening
Postbus 1 (postbak 66)
3720 BA Bilthoven
030 274 2840
ma-di-wo-do

De zorg voor morgen begint vandaag!

———————————————————————————————————

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

A van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven

Postbus 1
3720 BA Bilthoven
http://www.RIVM.nl

KVK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11

F 030 274 29 71
info@ruvm.nl

Ons kenmerk
0035/2012 CIb/BBB/JvD
MT/tv

Behandeld door
Marieke Timmer
Senior Communicatieadviseur

T 030 274 41 03
Marieke.Timmer@rivm.nl

Retour adres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Dhr. D Berts
Den Helder

Datum 31 juli 2017, inzake afvalsituatie in uw gemeente

Geachte heer Berts,

Dank U voor Uw brief van 22 juni 2017. Ik begrijp, dat U zich zorgen maakt om afvalsituatie in Uw gemeente. Helaas kan het RIVM hier geen risicobeoordeling van maken. Voor een antwoord op Uw vraag kunt U contact opnemen met de afdeling milieu van de GGD in Uw regio. Zij zijn in staat om deze situatie te beoordelen en daarover advies te geven.

De GGD in uw regio is GGD Hollands Noorden. Tijdens werkdagen zijn zij van 8.30 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 088 01 00 500 of via email info@ggdhollandsnoorden.nl.

Ik hoop, dat uw probleem via deze weg opgelost wordt.

Vanwege de vakantie periode is dit antwoord vertraagd. Onze excuses hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Jaap T van Dissel
Directeur centrum infectieziektebestrijding

———————————————————————————————————

Van Dick Berts dickberts@gmail.com
Datum 4 augustus 2017 om 14:27
Onderwerp Re: Ernstige afvalproblematiek in Den Helder
Aan Info RIVM info@rivm.nl

Geachte mevrouw De Rooij,

Uw brief heb ik vandaag ontvangen. Mede gezien de omvang van het RIVM ben ik – ondanks de vakantieperiode – zwaar teleurgesteld, dat U er bij een zaak, die zo bedreigend is voor de volksgezondheid, maar liefst zes weken over doet om tot een simpele doorverwijzing naar de GGD te komen.

Gezien mijn eerdere ervaringen met de overheid in gevoelige zaken, verwacht ik dat ook de GGD me weer zal doorsturen naar een andere instantie. Bovendien is het gezien de taakstelling en expertise van het RIVM ondenkbaar, dat U hier niets inhoudelijks over kunt zeggen.

Tenslotte maakt de GGD Hollands Noorden, deel uit van de gemeente Den Helder, die hier zo in de fout is gegaan en mij ook al het bos in heeft gestuurd. De bestuurlijke afstand (zo die bestaat) tussen het RIVM en de gemeente Den Helder is dus beslist nodig, om deze zaak tot een goed einde te kunnen brengen.

Ik verzoek U deze mail volgens uw formele klachtenprocedure af te handelen. Dat gaat vast heel lang duren…. Gezien de ernst en de spoedeisendheid van de problematiek, zal ik mij ondertussen ook tot de Minister van Volksgezondheid wenden en zal ik de Nationale Ombudsman om een spoed interventie vragen.

Met vriendelijke groet,

Dick Berts