Rien Floris – Veiligheid reactor Petten in geding + Milo Lambers – Exploitant kernreactor Petten over commotie: ’veiligheid niet in geding’

Veiligheid reactor Petten in geding

Petten – De veiligheid van de kernreactor in Petten is in het geding. De reactor wordt gezien als ’geldmachine’ signaleert een nucleair deskundige die vreest voor fouten door menselijk handelen.

Onderzoek en debat over Petten

De veiligheid van de reactor in Petten en de perverse financiële prikkels moeten worden onderzocht. Bovendien komt er snel een kamerdebat over ECN/NRG; aangevraagd door GroenLinks met steun van de VVD.

De nucleair deskundige die het Energieonderzoek Centrum Nederland adviseerde, vreest toenemende onveiligheid door financiële druk op de exploitant van de kernreactor NRG. Dat schrijft hij in een brief aan de directie.

De brief van de oud-medewerker kwam bij de NOS terecht die de bevindingen aan een aantal deskundigen voorlegde die dat beeld bevestigen. Margriet Brandsma deed research naar de ongeregeldheden bij ECN. Op haar website vertelt ze haar verhaal. De NRG reageert hier op de commotie.

De nucleair deskundige die orde op zaken kwam stellen bij NRG (Nuclear Research & consultancy Group), meldt in de brief ’perverse prikkels’ door een lening van 82 miljoen die ECN moet terugbetalen aan het Rijk.

Onderzoek

PvdA, D66 en SP willen dat de ministers Kamp en Schultz een groot onderzoek starten naar de veiligheid van kernreactor Petten. Eerder dit jaar trok oud-directeur Saris aan de bel over de veiligheid. Een medewerker van NRG maakte even later melding van falende apparatuur in Petten waardoor transport van radioactief afval naar de opslag bij COVRA werd vertraagd.

Veiligheid losgelaten

Commercie viert volgens de deskundige hoogtij in Petten waardoor zelfs veiligheid als leidend principe is losgelaten. Medewerkers typeren de reactor waarmee isotopen worden geproduceerd als de geldmachine.

,,Safety is not our overarching priority’’, citeert de NOS (https://robscholtemuseum.nl/margriet-brandsma-heleen-ekker-zorgen-over-veiligheid-bij-kernreactor-in-petten/) uit het document (https://robscholtemuseum.nl/wp-content/uploads/2016/09/Towards-a-New-NRG-07-09-2016.pdf). Maar dat zijn woorden van de medewerker en niet van ECN.

ECN kan zich hier absoluut niet in vinden, zegt woordvoerder Chris de Koning. ,,Veiligheid staat bij ons op nummer 1 en er worden geen concessies gedaan. Besluiten over bijvoorbeeld het stil laten leggen van de reactor worden genomen door de reactormanager, gebaseerd op alle procedures en niet door de directie van NRG .’’
Financiële problemen

ECN ontkent niet dat er financiële problemen zijn, maar die leiden niet tot veiligheidsproblemen, benadrukt directeur Thomas Martin. Ook de (oud)medewerkers die de NOS meest anoniem heeft gesproken, vrezen niet vandaag voor nucleaire rampen. Ze zien zelfs dat er veel aan veiligheidsverbetering is gedaan. Maar de medewerkers zien wel problemen aan de horizon. Door de druk om financieel beter te presteren, worden menselijke fouten gevreesd en is ‘een ongeluk in de maak’, zo waarschuwen ze.

Cocktail

De financiële cocktail waar ECN mee worstelt, heeft te maken met de hoge (historische) kosten voor verwerking van radioactief afval, de prijs van medische isotopen die niet kostendekkend is omdat de concurrerende producenten subsidie krijgen en de lening van 82 miljoen. De ECN-directie zou werken aan een geheim businessplan om de lening terug te betalen, al wordt getwijfeld over de haalbaarheid. Ook wordt gewerkt aan ontvlechting van ECN en NRG.

Bijzonder is dat de medewerker de brief schreef ’op verzoek’ van ECN/NRG. ,,We vragen alle medewerkers die uit dienst gaan of ze nog tips hebben. Dat had deze werknemer ook, maar de brief is doorgespeeld aan de omroep.’’

NHD, 7-9-2016, 18:49 (Update 8-9-2016, 10:36)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article28478458.ece/Veiligheid-reactor-Petten-in-geding

Exploitant kernreactor Petten over commotie: ’veiligheid niet in geding’

Petten – De directie van NRG, de exploitant van de kernreactor in Petten, heeft gereageerd op recente berichten over de in het geding gekomen veiligheid. Het bedrijf erkent de financiële problemen, maar ontkent dat de veiligheid in gevaar is.

Dat laat NRG weten in een officiële reactie: ,,Het klopt dat de Stichting ECN, en daarmee ook dochterbedrijf NRG, al ruim drie jaar in financieel zwaar weer verkeert. Wij willen echter benadrukken dat de veiligheid van de nucleaire activiteiten voor NRG prioriteit nummer één is en dat wij niet zullen accepteren dat de veiligheid ooit in het geding komt.”
Veiligheid reactor Petten in geding

De veiligheid van de kernreactor in Petten is in het geding. De reactor wordt gezien als ’geldmachine’ signaleert een nucleair deskundige die vreest voor fouten door menselijk handelen.

Volgens NRG baseert de NOS zich niet op een geheim rapport, maar op een email met aanbevelingen van een voormalig medewerker. De directie zou hier zelf om gevraagd hebben. ,,Wij zien in de politiek nu de roep ontstaan om een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen nucleaire installaties in Nederland. NRG wordt regelmatig geaudit op veiligheid, onder andere door de ANVS en de IAEA. De veiligheidscultuur is hier een vast onderdeel van. Ook nu verwelkomen we nader onderzoek en kijken we daar met vertrouwen naar uit.”

NHD, 8-9-2016, 10:32 (Update 8-9-2016, 10:57)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/schagen/article28479642.ece/Exploitant-kernreactor-Petten-over-commotie-veiligheid-niet-in-geding?lref=r_regionaal