René van Deutekom – Renovatie stadhuis de omgekeerde wereld?

Er wordt al decennia lang gesproken over de huisvesting van onze ambtenaren: nieuwbouw of renovatie van het huidige stadhuis.
In het coalitie akkoord is, nadat de verkiezingen zijn gewonnen door de Stadspartij, opgenomen dat er een onderzoek zou komen naar de kosten van renovatie of nieuwbouw. Er komt derhalve een onafhankelijk rapport van ICS met heel duidelijke cijfers en hieruit blijkt dat renovatie niet zo’n goedkope oplossing is als werd verondersteld. Maar als je als tijdens de verkiezingen hoog hebt ingezet op renovatie, is dit moeilijk te verkroppen. Dus een tweede onafhankelijk rapport wordt opgesteld door Vitruvius Bouwkosten advies en renovatie blijkt nog steeds duurkoop. Gesteld moet worden dat deze rapporten zijn opgemaakt aan de hand van het Pakket Van Eisen, welke door de voltallige gemeenteraad is goedgekeurd. De oppositie en de coalitie partij Stadspartij Den Helder nemen weer geen genoegen met het rapport en komen met een alternatief in de vorm van Coare, een bureau en bouwbedrijf dat vooral ervaring heeft met binnenhuis architectuur en -bouw.
Dit bureau zou het voor 9 miljoen kunnen doen. Tijdens een voorlichtingsavond wordt de gemeenteraad bijgepraat aan de hand van presentatie. Vitruvius komt met een boekwerkje van ongeveer 20 pagina’s waar in de diverse opties , nieuwbouw en renovatie in diverse duurzaamheidsgradatie wordt uitgelegd. Coare volstaat met een A4 tje . Bij de uitleg van het A4 tje van Coare komt men uit op de gewenste 9 miljoen. Het adviesbureau trekt deze bewering in twijfel samen met een groot deel van de coalitie.

De gemeenteraad wil doorpakken en de oppositie en de stadspartij Den Helder komen dus met een motie waarin ondubbelzinnig wordt gezegd uitvoeren of opstappen. Om de stad niet in de volgende crisis te laten belanden neemt het college de motie over en gaat aan het werk. Er komt een renovatiecommissie die moet uitzoeken hoe het een en ander binnen de 9 miljoen kan worden gedaan. Onze wethouder van D66 Lolke Kuiper ziet geen brood in renovatie voor dat budget en Stadspartij wethouder Pieter Kos van de Stadspartij krijgt de renovatie in zijn werkpakket.

Zoals verwacht kan de firma Coare met hun unieke werkwijze de renovatie voor 9 miljoen klaren. Maar hier komt de aap uit de mouw : Coare gaat niet uit van het pakket van eisen maar van 9 miljoen. Nu het uitgangspunt 9 miljoen is geworden, kan het goed gekeurde Pakket Van Eisen nooit meer leidend zijn. EN DAT IS DUS DE OMGEKEERDE WERELD. Want de vraag is niet meer wat zijn de kosten om aan de hand van het pakket van eisen te renoveren, maar welk deel van het Pakket Van Eisen kunnen worden uitgevoerd voor 9 miljoen.

D66 Den Helder is ervan overtuigd dat er belangrijke onderdelen van het duurzaamheidspakket in dit Pakket Van Eisen zijn geschrapt. Ook wordt te weinig geld uitgetrokken voor asbest sanering, herhuisvesting, kantoorinrichting (budget bij Coare hiervoor = 0!) en van de 9 miljoen kan worden gesteld dat met investeren in een oud bejaardenhuis geld over de balk wordt gesmeten.
We krijgen een Stadhuis dat een goedkope facelift krijgt in plaats van een Stadhuis dat duurzaam is, uitstraling heeft en toegevoegde waarde heeft voor onze stad, waar zo hard aan wordt gewerkt om het een prima uiterlijk te geven.

D66 Den Helder is ervan overtuigd dat het geld voor de renovatie absoluut moet worden geïnvesteerd nieuwbouw in de binnenstad en het liefst op de locatie Bellevue.

D66, Den Helder Slagvaardig Sociaal Solide Stabiel, woensdag 22 maart 2017

https://denhelder.d66.nl/2017/03/22/renovatie-stadhuis-omgekeerde-wereld/