Regio Noordkop – Moet Carlo Assorgia weg als raadslid? + Delano Weltevreden – Oppositie Den Helder doet beroep op ’gezond verstand’ van coalitie over plan stadhuis op Willemsoord

Carlo Assorgia (foto DHA)

Moet Carlo Assorgia weg als raadslid?

Den Helder Online is een petitie gezet, die Burgemeester en raad oproepen Carlo Assorgia te ontheffen van zijn functie als raadslid. De reden is vermeende belangenverstrengeling door Assorgia en zijn partij, Beter Voor Den Helder. Het verzoek is op voorhand overigens kansloos, de wet staat niet toe, dat Burgemeester of raad een raadslid ontslaan. Een raadslid wordt namelijk op persoonlijke titel gekozen en kan dus niet ontslagen worden.

De tekst van de petitie, die volgens de initiatiefnemers op een later moment inclusief handtekeningen wordt aangeboden aan College en raad, luidt als volgt.

Er wordt door elk raadslid na de verkiezingen een eed afgelegd, waarbij integriteit wordt beloofd. Wij zijn van mening, dat de heer Assorgia, en zijn partij, zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling middels het vestigen van zijn restaurant op het bedrijfsterrein van de gemeente, zijnde Willemsoord BV. De heer Assorgia, en zijn partij hebben de plicht toezicht te houden op de bedrijfsvoering van deze BV. Het plan om een stadhuis op Willemsoord te vestigen is zeer ten voordele van het bedrijf van de heer Assorgia, op het punt van klandizie, hetgeen een duidelijke belangenverstrengeling oplevert. Natuurlijk mag de heer Assorgia als privé persoon en zakenman een restaurant op Willemsoord voeren. Dat kan echter niet in combinatie met het raadslidmaatschap, hier zelfs het leiderschap van de grootste partij in de regerende coalitie. Van het gemeentebestuur en de Raad mag een onafhankelijk toezicht en beheer verwacht worden ten aanzien van een belangrijk stadsdeel als Willemsoord, dat een bedrijfsvorm heeft en eigendom is van de gemeente. Andersom: als de gemeente geen grootaandeelhouder was van Willemsoord BV, dan was er geen enkel probleem. Nu is de integriteit van de heer Assorgia, zijn partij, en ook die van Burgemeester(s) en Raad, die deze verstrengeling tot nu toe toelieten, al een tijd in het geding. We verzoeken u hierbij de integriteit van het gemeentebestuur te herstellen. De burger en de democratie van de stad hebben daar recht op. Er is op dit moment geen volstrekte onafhankelijkheid bij de planvorming nieuw stadhuis. Het gemeentelijke huis van de democratie verdient een onberispelijke, zuivere besluitvorming.

Reactie Assorgia

Assorgia zelf laat weten geen behoefte te hebben inhoudelijk te reageren. “Ik en wij steken onze inspanningen in op werkgelegenheid, onderwijs, bereikbaarheid et cetera. Dat lijkt mij ietsje belangrijker dan een gebouw als het stadhuis.

Den Helder Actueel, 29 februari 2020

Reacties

patty schmidt
29 februari 2020 At 14:14
Natuurlijk wenst de heer Assorgia niet te reageren. Dat is ten slotte Beter Voor Den Helder! Maar het maakt het en zijn politieke beweging wel erg kwetsbaar. Twee weken geleden had hij nog de mond vol van een goede samenwerking. Wij weten nu wat hij daarmee bedoelde. Niet fijn dus.

Harmanus J Johansen Jr
29 februari 2020 At 14:27
Het is een duidelijk signaal, dat het beter is om de plaat te poetsen.

frdrk 29 februari 2020 At 14:29
Het kan dan volgens de wet niet, maar zijn partij kan beide heren wel wippen! Wil niet Beter Voor Den Helder, de schade, die de heren Wouters en Assorgia hebben veroorzaakt, beperken, dan sturen zij die twee de laan uit. Doen ze dat niet , dan bestaat die partij na de volgende verkiezingen niet meer. Als iemand, van die partij, nog enige politieke ambities heeft in de toekomst, dan zou ik als de wie de weerga daar wegwezen. Beter Voor Den Helder doet nu al zijn partij naam geen eer aan. Miljoenen over de balk gooien is niet beter voor Den Helder.

Flipfluitketel
29 februari 2020 At 16:10
Wat een verrassing. Assorgia heeft al tijdens de verkiezingen laten door schemeren, dat hij naar Willemsoord ging, Anton Pieck Plein (zijn idee) laten vallen, want, ja, Willemsoord was goedkoper. Nu zijn Helderse stemmers niet de meest geheugen vaste stemmers, maar dit was bekend voor de verkiezingen dus niet zeuren nu.

Lady bug
29 februari 2020 At 17:10
Denk niet dat ik een fan van Assorgia ben, maar was het niet zo, dat Assorgia het plan van het Anton Pieck Plein lanceerde? Allemaal restaurantjes en cafeetjes met terrassen? De Heldenaren waren daar heel enthousiast over. Het is niet zijn schuld, dat dat plan niet is doorgegaan, maar die van Zeestad. Stukje bij beetje bleef er geen donder van het plan over en werden het alleen woonhuizen. Moest hij daar in zijn eentje met zijn pizzeria tussen gaan zitten? Hij moest naar een andere plek en om dat nu belangenverstrengeling te noemen vind ik wel ver gezocht. Als we dan tóch het barbertje moet hangen spel gaan spelen, stuur dan de hele raad maar naar huis! Al die volksverlakkers, die ons maar ééns per vier jaar zien en willen horen, namelijk in de tijd voor de verkiezingen.

Pseudoniem
29 februari 2020 At 17:12
Sommige mensen hebben niks beters te doen vermoed ik, over +/- twee jaar en een maand zijn er nieuwe verkiezingen, gebruik dat moment om een signaal te sturen in plaats van iemand persoonlijk aan te vallen.

angelique schotman
29 februari 2020 At 17:23
De meerderheid in de raad heeft dit besloten, dat er een gemeentehuis moet komen op Willemsoord of er nu een bent mee of niet en met de heer Assorgia wegkrijgen ben je er ook niet, want ook dan is de meerheid in de raad nog steeds aanwezig voor dit plan. Alleen jammer van de reactie van de heer Assorgia in dit artikel, omdat alles wat hij zegt: ”de inspanningen” alleen onderwerpen zijn, waar de provincie iets over te vertellen heeft en het gemeentehuis juist een stadsbelang is, waarbij de inwoners moeten bijdragen om dit te bekostigen en daar zit dus juist nu de kneep, c.q. het verschil, en wanneer de verbouwing van het Oude Raadhuis op de Kerkgracht klaar is mogen ze van mij tot het einde der tijden daar blijven zitten. Een mooier pand kan ik ze niet beter toe wensen, maar ja. wie ben ik, als inwoner van Den Helder.

Mandy Seinstra
29 februari 2020 At 18:21
Beschamend, een voorbeeld van de bananenstad. De petitie is van ene Peter Jonas van Helders Belang, om enkele reageerders daar niet te beschadigen verzoek ik de redactie van dit Medium meer informatie te achterhalen. Ik ga in dit stadium geen oordeel vellen over de heer Assorgia. Ik zie het nu nog als een natte scheet van zowel ‘Helders Belang”en de redactie van DHA.
Jammer van het niveau van de Helderse politiek.

Piet
29 februari 2020 At 18:39
Dhr Peter Jonas lust zeker geen Italiaans eten. Maar hij wordt gesteund door Silvia Hamerslag.
Deze Hamerslag heeft zich opgewerkt van bijstandsvrouwtje via wijkcongiërge naar een plekje op het pluche.Toen altijd jammeren voor de armen, tegenwoordig hoor je haar amper, want ze is meest op vakantie.
Immers lekker verdienen bij de gemeente. Dhr Jonas zal vermoedelijk ook wel ergens zijn eigen belangen boekje hebben op Willemsoord.
Maar dat heeft Carlo A natuurlijk ook, precies Hamerslag. Ben benieuwd hoe het zit.

Andrea
29 februari 2020 At 22:14
Carlo Assorgia interesseert het blijkbaar niets wat er leeft in de samenleving. Het overgrote deel van de Helderse bevolking, die op verschillende forums hun mening delen over het stadhuis is negatief over de locatie Willemsoord.
Assorgia reageert daarop met: “Ik en wij steken onze inspanningen in op werkgelegenheid, onderwijs, bereikbaarheid et cetera. Dat lijkt mij ietsje belangrijker dan een gebouw als het stadhuis.”
Ook het verkiezingsprogramma van Beter Voor Den Helder en het coalitieakkoord geven geen enkele aanwijzing, dat het stadhuis op Willemsoord moet komen.
Als ondernemer heeft Assorgia belangen op Willemsoord, waar hij onder andere via Zeestad en Woning Stichting is gaan ondernemen. Hij zou vanwege deze belangen niet als raadslid mogen stemmen over onderwerpen, die gaan over Willemsoord, Woning Stichting en Zeestad. Echter heeft hij dit meerdere malen gedaan en heeft daarmee zijn integriteit binnen de gemeenteraad geschonden.
Daarnaast kan hij niet stemmen in de gemeenteraad bij onderwerpen, waar zijn zakenpartners betrokken zijn.
De online petitie zal weinig tot geen effect hebben, zolang collega raadsleden van Assorgia zijn integriteit niet aan de kaak willen stellen. Er zou een groot onderzoek moeten komen naar de belangenverstrengelingen van raadsleden en College leden ten opzichte van Zeestad, Woning Stichting, Willemsoord, Port of Den Helder, Zeestad en de grote bouwbedrijven.

SK
29 februari 2020 At 22:30
Een petitie om Michiel Wouters weg te krijgen had véél Beter Voor Den Helder geweest. Al ben ik stellig van mening, dat Assorgia eveneens zijn handen niet wast in onschuld. Zet die gasten op de Razende Bol en wacht op een stormvloed. Daarna straalt de zon weer boven Den Helder.

Rasjutter
29 februari 2020 At 22:55
11 reacties en 10 weten geeneens waar het over gaat, droevig.

Henk
1 maart 2020 At 01:20
Italiaanse praktijken, noem ik dat. Bah, want daar zou je jezelf toch ver van moeten houden. Ieder voor zich en God voor ons allen mentaliteit.

https://denhelderactueel.nl/2020/02/moet-Assorgia-weg-als-raadslid/

Oppositie Den Helder doet beroep op ’gezond verstand’ van coalitie over plan stadhuis op Willemsoord

Coalitie en oppositie in de Helderse gemeenteraad verschillen hevig van mening over nut en noodzaak van een stadhuis op Willemsoord.

Den Helder – De oppositie in Den Helder gaat een beroep doen op ’het gezonde verstand’ van de coalitie en het College in de hoop, dat zij afzien van een stadhuis op Willemsoord. Net als Burgemeester & Wethouders is de coalitie het niet met de oppositie eens, dat het bestemmingsplan Willemsoord 2012 geen stadhuis op de voormalige rijkswerf toestaat.

Bij de eerstvolgende raadsvergadering wordt het verzoek van de oppositie om de plannen voor dat stadhuis te bevriezen totdat het bestemmingsplan is gewijzigd, waarschijnlijk afgewezen.

Megalomaan

Leo van Esdonk van de PVV doet het woord namens de oppositie: “We leven nu in een heel andere tijd. Door de Corona Virus crisis is het onzeker hoeveel geld we van het Rijk krijgen. Geld, dat de coalitie en het College in een megalomaan stadhuisplan willen steken, kan goed gebruikt worden om ondernemers te helpen, die door de crisis in problemen komen. En voor voorzieningen voor onze inwoners, zoals voorzieningen in het kader van de WMO. Daarnaast moeten we er zeker van zijn, dat we op de lange termijn kunnen voldoen aan allerlei betalingsverplichtingen. We moeten nu een pas op de plaats maken en kijken wat er op ons af komt.”

Cruciale vragen

De oppositie vindt ook, dat het College antwoord moet geven op cruciale vragen. Van Esdonk:Er zijn allerlei open eindjes. Bijvoorbeeld over de vraag of er een busverbinding van Connexxion komt, hoe het zit met de bodemverontreiniging, parkeren en de toegang tot het terrein. Op die vragen geeft Wethouder Wouters geen antwoord. Hoe kun je nou een besluit nemen over de vestiging van een stadhuis op Willemsoord, als je niets eens weet wat het allemaal gaat kosten? Als wij daar vragen over stellen, worden we met een kluitje in het riet gestuurd. Dat is erg ondemocratisch en het uitblijven van de antwoorden baart ons grote zorgen.”

Loze kreten

Van Esdonk vindt, dat de coalitie aan de inwoners moet laten zien, dat passages over samenwerken en verbinden in het coalitieakkoord geen loze kreten zijn. Hij voorspelt, dat niet luisteren naar steekhoudende argumenten van politici en burgers over het stadhuisplan zal leiden tot rechtszaken, omdat inwoners zich niet gehoord en geschoffeerd voelen door de coalitie en het College.

Helderse Courant, 29 april 2020, 06:26

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200428_11435356/oppositie-DenHelder-doet-beroep-op-gezond-verstand-van-coalitie-over-plan-stadhuis-op-willemsoord

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anton+Pieck+Plein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beter+Voor+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=belangenverstrengeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=integriteit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woning+Stichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Razende+Bol
https://robscholtemuseum.nl/?s=gezond+verstand