Regio Noordkop – Gemeente en Luyt sluiten overeenkomst + Winnie van Galen – Huur kade Den Oever, nog een ronde + ’Belgische’ order + Mike Deutekom – Hollands Kroon wil Waddenpoort

Gemeente en Luyt sluiten langjarige huurovereenkomst

Den Oever – De realisatie van een nieuw duurzaam dok in de haven van Den Oever komt in zicht. De gemeente Hollands Kroon en dokbedrijf Luyt BV hebben overeenstemming bereikt over een langjarige huurovereenkomst in de Vissershaven van Den Oever.

Vorige week zijn de contracten getekend. Hiermee kan de gemeente starten met de totale oplevering van de kade zoals afgesproken is tussen beide partijen en kan daarna de verplaatsing van het dok bedrijf definitief worden geregeld. Met Luyt is een termijn van maximaal drie jaar afgesproken om haar nieuwe duurzame scheepsdok te bouwen, maar de inzet van Luyt is om dit dok sneller operationeel te hebben. Het oude dok wordt vervolgens ontmanteld.

Duidelijkheid

De gemeente is dankbaar voor de medewerking van Luyt om haar vertrouwde locatie te verlaten, omdat daarmee ruimte is gecreëerd voor de historische hoek in de Vissershaven. Wethouder Theo Meskers is blij met het resultaat: “Voor de medewerkers en andere havengebruikers is er nu duidelijkheid. Het goede nieuws is daarbij, dat de werkgelegenheid is veiliggesteld. Dat geeft rust in heel veel gezinnen.” Ook Jacoline Luijt is opgelucht, dat het huurcontract getekend is: “Ons bedrijf gaat er vanuit, dat er nu een goede basis ligt voor de bouw van een succesvol nieuw dok en een werkbare situatie op de kade”.

Deze week start de voorbereiding van de werkzaamheden, waarvoor de gemeenteraad budget beschikbaar stelde. Hiermee wordt de benodigde kadevloer en ondergrondse infrastructuur gerealiseerd. In het contract is afgesproken, dat de gemeente het terrein ijs en weder dienende in april oplevert aan Luyt.

Verplaatsingsproces

Met het sluiten van de huurovereenkomst is het verplaatsingsproces van Luyt binnen de Vissershaven nog niet afgerond. Gemeente en Luyt zijn overeengekomen de nu nog openstaande punten op korte termijn op te lossen. Centraal daarin staat de vraag welke kosten, inherent aan de lange vertraging én het kostenneutraal verplaatsen uit oogpunt van het publieke belang, aan welke partij toegewezen moet worden.

Luyt houdt zich al sinds 1960 bezig met de nieuwbouw van schepen en het verrichten van onderhoud en reparaties aan schepen van de Wieringer vloot en (inter)nationale vloot. Het bedrijf is gespecialiseerd in de bouw van lieren van eigen fabricaat. Om het werk goed te kunnen uitvoeren heeft Luyt sinds de beginjaren in de Vissershaven een eigen scheepsdok in bedrijf om schepen droog te zetten. Het dokbedrijf is onlosmakelijk verbonden met de binnendijks gelegen machinefabriek van Luyt. Het belang van het scheepsdok is evident voor het behoud van werkgelegenheid en de versterking van de visserij en havengebonden industrie in Den Oever. Met de realisatie van de verplaatsing van het dokbedrijf wordt voldaan aan de herontwikkelingsplannen van de Vissershaven.

Regio Noordkop, 14 januari 2020

https://www.regionoordkop.nl/14/01/2020/gemeente-en-luyt-sluiten-langjarige-huurovereenkomst/

Overeenkomst over huur van de kade in vissershaven van Den Oever, nog een ronde te gaan voor Hollands Kroon en dokbedrijf Luyt

Een impressie van de toekomstige scheepslift (foto Luyt)

Een impressie van de toekomstige scheepslift (foto Luyt)

Den Oever – Dok bedrijf Luyt in Den Oever kan in april beginnen met de bouw van een nieuwe scheepslift.

Bepalend hiervoor is een langjarige huurovereenkomst over het gebruik van een deel van de vissershaven in Den Oever. Het contract hiervoor is vorige week door de gemeente Hollands Kroon en Luyt ondertekend. Voor de bouw van de nieuwe dok lift heeft Luyt van de gemeente drie jaar de tijd gekregen. Luyt wil het sneller doen om daarmee afscheid te nemen van het tot op de draad versleten huidige dok waarvan de vergunningen in 2021 zijn verlopen.

Wethouder Theo Meskers laat weten verheugd te zijn over het bereikte resultaat: “Voor de medewerkers en andere havengebruikers is er nu duidelijkheid. Het goede nieuws daarbij is, dat de werkgelegenheid is veiliggesteld. Dat geeft rust in heel veel gezinnen.” In een gezamenlijke verklaring laat ook Jacoline Luijt, directeur van Machinefabriek Luyt, zich in blije bewoordingen uit. “Ons bedrijf gaat ervan uit, dat er nu een goede basis ligt voor de bouw van een succesvol nieuw dok en een werkbare situatie op de kade“.

Hollands Kroon heeft zich contractueel verplicht de kade, waar Luyt de werkzaamheden gaat uitvoeren voor april op te leveren. De werkzaamheden hiervoor (vloeistof kerend maken van de kadevloer en de aanleg van water, elektra en rioolleidingen) zijn deze week begonnen. Luyt en Hollands Kroon zijn overigens nog niet helemaal van elkaar af. Het verhogen en verstevigen van de Havendijk (vorig jaar afgerond) en een herontwikkeling van de haven leverde Luyt deels een stagnatie van de bedrijfsvoering op met kosten tot gevolg. De vraag is nu hoe die pijn gaat worden verdeeld. Afgesproken is, dat Luyt een voorzet geeft, waarna de onderhandelingen een vervolg krijgen, aldus Jacoline Luijt.

De verwachting is, dat de nieuwe scheepslift medio 2021 gereed komt. Luyt kan er dan schepen ontvangen van maximaal 450 ton en een lengte en breedte van respectievelijk 40 en 9 meter.

Helderse Courant, 14 januari 2020, 17:01

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200114_8317432/overeenkomst-over-huur-van-de-kade-in-vissershaven-van-den-oever-nog-een-ronde-te-gaan-voor-hollands-kroon-en-dokbedrijf-luyt

Machinefabriek Luyt in Den Oever haalt ’Belgische’ order binnen die goed is voor vijfduizend manuren werk

Het ontwerp van een Belgische viskotter, waarvan er drie worden gebouwd, machinefabriek Luyt uit Den Oever voorziet ze van een vislier (foto Luyt)

Het ontwerp van een Belgische viskotter, waarvan er drie worden gebouwd, machinefabriek Luyt uit Den Oever voorziet ze van een vislier (foto Luyt)

Den Oever – Machinefabriek Luyt in Den Oever gaat drie Belgische boomkor kotters uitrusten met grote vislieren.

De order is afkomstig van de Nederlandse scheepswerf Padmos, die hoofdaannemer is voor de drie nieuw ontworpen kotters. Naar verwachting komen ze volgend jaar in de vaart. Luyt geldt sinds een jaar of vijftig als een specialist op het gebied van lieren. De klus voor Padmos levert zo’n vijfduizend manuren werk op en vertegenwoordigt een waarde van 800.000 euro.

Volgens directeur Jacoline Luijt van Luyt levert de order het bedrijf ’een sterke uitstraling als lierspecialist op binnen de Vlaamse visserijsector.’ Daar vindt momenteel een modernisering van de vloot plaats. De kans is bovendien groot, dat er binnen afzienbare tijd een order van een vergelijkbare grootte bij Luyt binnenkomt. Daarnaast is Luyt in de race voor de levering van een grote lier aan een Belgische nieuw bouwer. Kortgeleden kreeg het bedrijf in Den Oever van de Belgische werf Bema in Oostende de opdracht voor het leveren van lieren voor een nieuwe hek kotter.

Helderse Courant, 17 januari 2020, 15:54

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200117_68653489/machinefabriek-luyt-in-den-oever-haalt-belgische-order-binnen-die-goed-is-voor-vijfduizend-manuren-werk

Hollands Kroon wil Waddenpoort Den Oever volgend voorjaar lanceren

Vissershaven van Den Oever (foto Regio Noordkop)

Vissershaven van Den Oever (foto Regio Noordkop)

Den Oever – De gemeente Hollands Kroon wil in het voorjaar van 2021 Waddenpoort Den Oever officieel feestelijk lanceren.

Dat meldt wethouder Theo Meskers in een memo aan de gemeenteraad. Het project om toeristen naar de haven van Den Oever te trekken en zo te zorgen voor meer bedrijvigheid in het dorp, wordt pas feestelijk ingeluid als de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

Dat blijkt pas na de zomer van dit jaar te gebeuren. Het werk aan de Oostkade gaat later van start en is dus ook later gereed. Dit jaar wordt gebruikt om ’gedragen plan’ te maken.

Helderse Courant, 16 januari 2020, 17:35

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200116_53323100/hollands-kroon-wil-waddenpoort-den-oever-volgend-voorjaar-lanceren

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Den+Oever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hollands+Kroon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luyt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waddenpoort
https://robscholtemuseum.nl/?s=draagvlak