Regio Noordkop – Deadline voor Rob Scholte + Delano Weltevreden – Den Helder wil geld zien van Rob Scholte: In beslag genomen Kunst collectie wordt mogelijk verkocht + PDF

Message in A bottle (foto RTL Nieuws)
Rob Scholte Museum in vernietigde vorm zonder de originele museumvleugel (foto 3dscaleworks.nl)

Huidige staat van het Rob Scholte Museum met de afgebroken museumvleugel aan de hier onzichtbare andere zijde (foto skyscrapercity.com)

Regio Noordkop – Deadline voor Rob Scholte

Den Helder– De gemeente Den Helder wil af van de Kunst collectie van Rob Scholte. De Kunstenaaris gevraagd zelf uiterlijk 24 augustus met een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is verkoop van de collectie een serieuze optie.

In april 2018 is het pand Middenweg 172 174 ontruimd. De Kunst collectie van het destijds aldaar gevestigde Rob Scholte Museum is toen in opdracht van de gemeente opgeslagen. De gemeente én de advocaat van de voormalig gebruiker van het pand Middenweg 172-174 hebben elk beslag gelegd op de opgeslagen Kunst.

In september 2019 heeft de rechtbank Noord Holland geoordeeld, dat de gemeente de atelier en Museum overeenkomst met de voormalig gebruiker terecht heeft opgezegd en dat de gemeente rechtmatig heeft ontruimd. Daarbij is de voormalig gebruiker veroordeeld tot een bedrag van circa 392.000 aan kosten voor onder meer ontruiming, verschuldigde kosten van gas, water en elektriciteit en proceskosten. Ook is hij veroordeeld tot vergoeding van kosten van de kunstopslag van circa 10.000,- per maand, zolang de Kunst opgeslagen ligt.

Kosten

Het vonnis van de rechtbank Noord Holland is uitvoerbaar bij voorraad. Hiermee is de voormalig gebruiker gehouden de hiervoor genoemde kosten direct aan de gemeente te vergoeden. Tot op heden heeft hij deze kosten niet aan de gemeente betaald. De kosten voor de opgeslagen Kunst lopen bovendien door (met circa 10.000 per maand) en daarmee loopt de schuld van de voormalig gebruiker aan de gemeente significant op. Een verdere stijging van deze kosten achten wij onwenselijk.

Wij onderzoeken daarom op dit moment diverse mogelijkheden om de Kunst opslag te beëindigen,waaronder het (laten) verkopen van de Kunst collectie”, zo schrijft het College aan de gemeenteraad.Het heeft echter onze voorkeur om dit in onderling overleg met de voormalig gebruiker op te lossen. Wij hebben hem daarom uitgenodigd om zelf met een oplossing voor de openstaande schuld te komen. Dit voorstel verwachten wij uiterlijk 24 augustus 2020. Het spreekt voor zich dat wij dit voorstel zorgvuldig zullen bestuderen. Wij verwachten ons hier na het zomerreces over te buigen. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte. Wij spreken de hoop uit, dat het ons lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, die voor alle partijen acceptabel is”, aldus het College.

Den Helder, 10 juli 2020

Reacties

RC licht
10 juli 2020 At 15:12
Als meneer de Kunsten maker ze zelf verkoopt op de Juttersmarkt krijgt ie precies wat ze waard zijn.

Bombom de Geweldige
10 juli 2020 At 16:48
Deze reactie blinkt in elk geval èrgens in uit: zelden zo N misplaatste reactie gezien (en ik ben wel wat gewend).

RC licht
11 juli 2020 At 07:43
Wat jij gewend bent, zeg ik ook niets over Bombom, dus verdiep jezelf in alle reacties van de afgelopen vijf jaar en je zult zien, dat ik nog mild ben ten opzichte van de meeste klagers. Hoge bomen vangen veel wind.

RDRK
11 juli 2020 At 18:55
Scholte kan zelf helemaal niks met zijn Kunst.Er ligt twee keer beslag op de hele handel. Maar wat als Scholte zich failliet laat verklaren? Dan is het te hopen voor de beslagleggers, dat de Kunst een hoop geld opbrengt, zo niet, dan blijven partijen (De Burger) met een enorme financiële kater zitten.

Lady bug
10 juli 2020 At 17:23
Rob Scholte had ook veel Kunst in bruikleen van andere Kunstenaars. Is dat al uit de opslag opgehaald, vraag ik mij af. Het zou anders wel eens een vervelend staartje kunnen krijgen als alle opgeslagen Kunst wordt verkocht c.q. geveild. Laat de gemeente hoe dan ook eens stoppen met er maand na maand er circa 10.000 bij de schuld op te tellen. De man zit financieel al aan de grond.

Kaja
10 juli 2020 At 18:11
Wat een gemeente… plaatsvervangende schaamte hier!

Peter
10 juli 2020 At 18:44
Ssshhhhtttt. Mag je niet zeggen, je moet hier positief reageren van RESM, ED en JB, anders krijg je op je kop.

JB
11 juli 2020 At 11:32
Het niet eens zijn met de handelwijze of beleid van de gemeente en daar een gevoel bij hebben, is wat anders dan ongenuanceerd iedere gemeente medewerker uitmaken voor luie, nutteloze en overbetaalde ambtenaar.

Dirky
10 juli 2020 At 20:22
Ik vind het een positieve ontwikkeling, dat er nu eindelijk een streep onder dit dossier wordt gezet. Verder hoop ik, dat de heer Scholte de mogelijkheid krijgt zijn leven weer op de rails te krijgen.

T Kraaiennest
10 juli 2020 At 20:59
Het programma Opstandelingen heeft het afgelopen seizoen weer laten zien, dat er bij veel gemeenten sprake is van netwerkcorruptie. Zou interessant zijn om ook de Helderse bestuurscultuur, voor en ten tijde van de ontruiming van het Rob Scholte Museum, eens uit te diepen. Wellicht heb je dan aan één aflevering niet voldoende, maar kun je er een heel seizoen mee vullen. Gaan Woning Stichting, Tuin en de gemeente (erfenis Koen Schuiling en Lolke Kuipers) dan ook met een oplossing komen voor 24 augustus?

SK 10 juli 2020 At 23:54
Dit kinderachtige gesodemieter duurt veel te lang tussen beide partijen!
Verkoop de spullen, zodat kosten niet verder oplopen, verreken de inkomsten met de kosten en sluit het dossier in de minne onder de Helder(s)e voorwaarde, dat Scholte geen verdere juridische stappen onderneemt. Scholte kan dan zijn leven opnieuw beginnen zonder in een schuldhulp traject te hoeven zitten. Die man zit al genoeg op de blaren. letterlijk. Genoeg is genoeg!

Marc Nihot
11 juli 2020 At 00:31
Als u niet weet hoe de zaak in elkaar steekt, reageer dan niet. Er ligt van Scholte richting gemeente een claim van 1.7 miljoen EUro. Dat is 1.2 miljoen meer dan de gemeente wil ontvangen. Er is dus geen reden om de collectie te verkopen.
Verder lopen er nog meerdere rechtszaken. Hoger Beroepen, die de gemeente is gestart, en waar ze blijkbaar de uitkomst niet van willen afwachten. Reden… vul zelf maar in.

Test1234
11 juli 2020 At 17:53
Ach ja de woordvoerder van de Heer Scholte die hem van de regen in de drup heeft geholpen. Denkt dat er via een claim nog geld is te halen. Zelfs de advocaat van de Heer Scholte heeft beslag gelegd op zijn werk om zijn geld te krijgen. Dus misschien nu eens een goed advies geven aan de Hr Scholte voor de verandering

Marc Nihot
11 juli 2020 At 19:52
lafbek, als je wat over me te zeggen denkt te hebben noem dan in iedere geval je naam.
De advocaat van Scholte heeft de claim ingediend. Dus wacht maar rustig af.
En als je nog wat hebt, heb dan ook het lef om je naam te gebruiken.

ED
11 juli 2020 At 20:33
Zo gaaf dit.

Peter
11 juli 2020 At 20:55
Woordvoerder Scholte heeft wel lange tenen, waar snel op getrapt wordt.

Marc Nihot
11 juli 2020 At 21:53
Nee hoor, Peter, maar dit lafbekje speelt altijd op de persoon zonder zijn naam te noemen. Als je wat over me zegt, moet je gewoon zo sportief zijn om je naam te zeggen, zodat ik ook kan reageren.
Ik spreek hier op persoonlijke titel.De advocaat van Scholte is zijn woordvoerder.

Mandy Seinstra
12 juli 2020 At 02:39
Alhoewel ook laf, wens ik Rob, Lijsje en de kinderen alle goeds toe

Dick Berts
11 juli 2020 At 02:09
Eerst zet je iemand helemaal met zijn rug tegen de muur en dan eis je op hoge toon dat hij met een plan komt….

Dick Berts
11 juli 2020 At 02:15
Deel (1) van de overheid(rechterlijke macht):wij nemen rustig op schandelijke wijze de tijd voor het hoger beroep van Scholte.
Deel (2) van de overheid (gemeente Den Helder): schiet eens op Scholte!

Marie-Louise Rouffaer-van Dongen
11 juli 2020 At 18:08
Ik kan mij niet voorstellen, dat het College en de gemeenteraadsleden, die deze stad besturen, na enige zelfreflectie en nadat vrijwel ieder van hen zich met de affaire Scholte heeft bemoeid, tevreden kunnen zijn over hun eigen bestuurlijke inbreng hierbij en de kwaliteit daarvan. Of men van het werk van Scholte houdt of niet doet er niet toe. Het is verworden tot een, aan beide kanten, op de spits gedreven machtsstrijd van ego S, die besturend en wel, de woorden ‘samen’ en ‘verbinden’ en ‘nieuwe aanpak’ veelvuldig gebruiken (in deze affaire loos). Nadat er grote schade is ontstaan, zowel humaan, mentaal als financieel en materieel, wordt voorgesteld, dat Scholte met een voorstel komt, ofwel zich nogmaals als schietschijf aanbiedt. De wethouder financiën was recent en openlijk nog zeer tevreden over de financiële situatie van onze stad: begin van een oplossing zou je denken. Nodig is nu iemand, die boven de partijen staat, bij voorkeur een functionaris uit Den Helder in wie iedereen vertrouwen kan hebben, (die hebben we gelukkig) met een ambtenaar, eveneens met een goed moreel kompas, voor de uitvoering (die hebben we gelukkig ook). Daar wordt Den Helder Beter van. Doen!!!!

Peter
11 juli 2020 At 18:59
Met de vullis, die nu de stad regeert, zal het nooit wat worden, hele ambtelijk apparaat moet op de schop en vernieuwd, enige manier om Den Helder nog te redden.

George
11 juli 2020 At 21:11
Zolang er in Den Helder een Marine mentaliteit heerst, is er geen hoop op verbetering

Mandy Seinstra
12 juli 2020 At 01:29
De gemeente Den Helder heeft de mentaliteit van een valsspeler. Als er mensen aan het knikkeren zijn, breekt de gemeente de straat op. Als er gewonnen word met voetballen, verzet de gemeente de doelpalen.
Waar zit dat nu in? Niet ín het College van B&W als uitvoerder van beleid. Het ambtelijk apparaat heeft wat rotte appels. Het ambtelijk apparaat is deels neopotistisch, dat betekent, dat de functie van ambtenaar overgaat van vader op zoon, moeder op dochter. Op zich zou dat vertrouwen van het bestuur op loyale ambtenaren moeten geven.
De praktijk is anders. voorbeeld: Zoon van de ambtenaar zegt: “Pa, weet je wie er het postkantoor wil huren? Rob Scholte een Bekende Nederlander en groot Kunstenaar.” “Huh,” zegt Pa. “Dat zeggen ze allemaal die Kunst prutsers. Kan je je hem er niet uitwerken, zodat het postkantoor aan een ons bevriende aannemer toebedeeld word?” “Is dat wel eerlijk, Pa?” “Ben je nu voor de gemeente of voor die uitvreters?Ja OK, ik zal het proberen,” zegt de zoon. Dit is nu het resultaat. Ambtelijke tegenwerking.
Pa, weet je wie munitie in haar huis heeft? Johanna Krul.” O” zegt Pa, “dat is een vent, aanpakken die vent.” “OK, Pa als U dat zegt en zorgt, dat een bevriende aannemer het huis krijgt.
Weet je wie de watertoren heeft gekocht? Ene Koks. Het is onze watertoren, pest die vent weg.”
Enkele voorbeelden van hoe fnuikend nepotisme kan zijn.
Verder het College van B&W. ‘Zo kan je toch niet handelen‘ tegen de ambtenaar. Ambtenaar: Weet U hoe het met Stefan Hulman en Geurt Visser is afgelopen? B&W zwijgt en stemt toe.
Ik vraag me af, of in Zwitserland nog nazaten van Wilhelm Tell wonen en feilloos de rotte appels er uit kunnen schieten.
Landelijk zijn er YouTube kanalen als Weltschmerz, Blue Tiger, Jensen en ON (ONgehoord Nederland) Word het niet tijd voor een regionaal en plaatselijk YouTube kanaal?

Ferry 12 juli 2020 At 08:45
Toestemming verlenen om een Museum in te richten met een opzegtermijn van drie maanden uit mijn hoofd gezegd.
Dat nog eens fijntjes als gewonnen zaak benoemen, terwijl er inderdaad nog diverse beroepszaken in deze zaak lopen, geeft wel een hoogwaardig moraal van het geachte College aan.
Als dit huurcontract in volgende ronden geen wurgcontract genoemd gaat worden, dan is mijn geloof in de rechtsstaat wel geheel verdwenen.
Dit geldt eveneens voor komende en lopende procedures vestiging stadhuis en de aanloop hiertoe.
In het besef, dat dit geheel iets anders is dan bovenstaande.

LC Vermeer-Lagerveld
12 juli 2020 At 15:07
Het feit, dat vele maanden achter elkaar in de pers wordt vermeld, dat de schuld van Rob Scholte oploopt vind ik op zijn minst goedkope journalistiek. Het heeft geen enkele meerwaarde en functie dit te vermelden, terwijl de plaatselijke pers weet, dat er in deze zaak nog meerdere rechtszaken lopen, waaronder een door de gemeente aangespannen hoger beroep bij het Gerechtshof in Amsterdam. Dit laatste alleen al omdat de Rechtbank te Alkmaar heeft beslist, dat de gemeente jegens Rob Scholte onrechtmatig heeft gehandeld. De gemeente ziet de (financiële) bui al hangen vandaar dit ingestelde hoger beroep. Daarnaast wil ik nog het volgende opmerken:
(1) de gemeente procedeert ongelimiteerd met overheidsgelden en denkt met een uitputtingsslag de zaak te kunnen winnen. Gelukkig is Rob een vechter en geeft het niet op.
(2) De door de gemeente gemaakte en nog te maken opslagkosten zijn extreem hoog en helemaal niet noodzakelijk. Als oud gerechtsdeurwaarder weet ik, dat deze ontruiming had kunnen bestaan uit verwijdering van de privé huisraad en door de Kunst et cetera in het pand te laten met enige voorzieningen, zoals het vervangen van de sloten en beveiliging. Ik spreek uit ervaring van grote opdrachten tot ontruiming. De gerechtsdeurwaarder heeft ook een maatschappelijke functie en dient zeker het kostenaspect in zijn beslissingen op te nemen. De gerechtsdeurwaarder bepaalt, niet de opdrachtgever. Het is stuitend, zoals een overheidsorgaan hier heeft gehandeld. Het lijkt veel op de zaken bij de Belastingdienst, waar naar mijn mening veel persoonlijke belangen en meningen speelden met zeer veel dramatische gevolgen voor de slachtoffers.
(3) Als zekerheid heeft de advocaat van Rob ook beslag gelegd. De gemeente kan helemaal niet zo maar tot verkoop overgaan. Al met al: gekleurde berichtgeving een pers en gemeente onwaardig!! Ik wens Rob en Lijsje met de kinderen veel sterkte, rust en wijsheid toe. Ze kunnen het, dit bijzonder aardige gezin.

Dick Berts
12 juli 2020 At 16:45
Eerst was Scholte aan de beurt, toen de boeren, straks U.

Piet
12 juli 2020 At 19:11
Kijk maar uit, je weet nooit wat je over jezelf afroept met deze overheid.

https://denhelderactueel.nl/2020/07/Deadline-voor-RobScholte

Den Helder wil geld zien van Rob Scholte: Zijn in beslag genomen Kunst collectie wordt mogelijk verkocht

Den Helder – Als Kunstenaar Rob Scholte zijn schuld aan de gemeente Den Helder niet inlost, wordt zijn Kunst collectie verkocht. Dat heeft de gemeente de Kunstenaar gemeld.

In april 2018 is het Rob Scholte Museum bij het treinstation in het stadscentrum ontruimd. De Kunst collectie is daarbij in beslag genomen en op een speciale plek opgeslagen. Scholte heeft een schuld van zo N vijf ton aan de gemeente Den Helder. Hij heeft geen geld om die schuld te betalen.

Elke maand

Ook zijn advocaat kan hij niet betalen. Die heeft ook beslag gelegd op de Kunst collectie. Voor de opslag van de Kunst collectie betaalt de gemeente Den Helder elke maand een kleine 10.000 EUro. Daardoor loopt de schuld flink op. De gemeente acht dat onwenselijk en wil een streep zetten onder deze zaak.

Oplossing

Burgemeester en Wethouders overwegen de Kunst te (laten) verkopen. Rob Scholte is gevraagd zelf met een oplossing te komen. Dat voorstel moet er uiterlijk 24 augustus zijn, schrijft het College aan de gemeenteraad. Na het zomerreces wordt de knoop doorgehakt.

Helders Courant, 10 juli 2020, 17:41

Reacties

Harmanus J Johansen
Smeerlapperij ten top, de heer Scholte is in deze situatie gedreven, moge hij in het gelijk gesteld worden en verder kunnen gaan met het realiseren van zijn wensen.

Marc Nihot
Harmanus J Johansen Dit is de riooljournalistiek van NHD.
Het artikel, wat zij zelf hebben geplaatst, die door Scholte 1,7 miljoen zijn geclaimd wordt voor het gemak maar niet genoemd.
https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200415_16565075/KunstenaarRobScholte-leed-1,7miljoenEUro-schade-doordat-gemeenteDenHelderonderhandelingenonrechtmatigafbrak

Patty Schmidt
Mij lijkt het wel aardig, wanneer niemand ook maar niets van de collectie koopt.

Palas Wilmas
Had het gebouw aan Scholte verkocht. Dat was toch een reële optie. Uit heel Nederland kwam men naar zijn Museum. Met een beetje goede wil zouden de problemen zijn opgelost. Voormalig Burgemeester Hulman zou het met een paar klappen geregeld hebben.
Het monument mocht niet aan buitenzijde gewijzigd worden. Zie nu wat er gaande is. Bestuurlijk Den Helder blijft incompetent. Eerst ‘Nee‘ zeggen en veel later bedenken wat er fout is gegaan. We staan er fantastisch op in Nederland.

Max Schuiling
De maandelijkse opkomst was niet meer dan vijf unieke personen per maand. De enige keer, dat het meer was, was met Sail. Het poppenmuseum kreeg meer buiten Helderse bezoekers dan Scholte,heeft een veel meer afgelegen locatie en ik ken niemand, die weet waar het is.
Dus Hulman had ook nee gezegd. Het lijkt mij verstandiger voor Scholte om ergens in een half uur afstand reizen van zijn grootste fans zou gaan zitten.

Claas De Vries
Waar staat die Kunst collectie opgeslagen dan? In het Hilton? Ach, gaat toch uit de zak van de burger. Kan die gemeente dat nou rotten?

Nammy Nammensma
Huur betalen voor in beslag genomen spullen, voor niks?

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200710_90506813/DenHelder-wil-geld-zien-van-RobScholtezijninbeslaggenomenKunstcollectie-wordt-mogelijkverkocht

Informatie van het College van B&W Den Helder over het Rob Scholte Museum, januari 2015

PDF
Informatie College van B&W Den Helder over het Rob Scholte Museum, januari 2015

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=collectie+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=verkoop+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=ontruiming+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=beslag+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=sloop+Rob+Scholte+Museum
https://robscholtemuseum.nl/?s=rechtzaak+Rob+Scholte+Museum