REDRES de erfgoedexpert – Voormalig postkantoor Den Helder te koop + Nota van toelichting

Voormalig postkantoor Den Helder te koop

In opdracht van de gemeente Den Helder bemiddelt Redres de erfgoedexpert BV in de verkoop van het voormalige postkantoor gelegen aan de Middenweg 172-174, 1782 BL, Den Helder, inclusief onderliggende kavels van in totaal 2.435 m2, door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving. U krijgt de gelegenheid een bod uit te brengen tussen 7 augustus 2017 en 4 september 2017 16.00 uur.

Kenmerken

Adres

Middenweg 172-174
1782 BL Den Helder

Bouwvorm:

Bestaande bouw

Ligging

Winkelgebied stadscentrum

Hoofdbestemming

Kantoorruimte

Omschrijving

Het object Middenweg 172-174 is al geruime tijd in het bezit van de gemeente Den Helder. Het object heeft een unieke uitstraling en ligt op een prominente locatie nabij het station. In 2016 heeft de gemeente besloten het object te willen af stoten middels een tender verkoop (bij inschrijving). Voorafgaand aan de tender verkoop is een marktverkenning uitgevoerd om de verkoopbaarheid in te schatten. Daarnaast is de marktverkenning gebruikt om het nieuwe bestemmingsplan (dat nu ter inzage ligt als ontwerp) in te kleden. Uit de marktverkenning is gebleken dat er marktinteresse is, voor een diversiteit aan functies. Het moet een aantrekkelijk gebouw worden met daarin een combinatie van functies, waaronder werken, cultuur en wonen. Voorwaarde van de gemeente Den Helder is dat het gebouw behouden blijft.

Redres de erfgoedexpert BV heeft de opdracht gekregen dit bijzondere object te verkopen door middel van een vrijwillige gesloten inschrijvingsprocedure.

Inschrijving

Belangstellenden dienen een bod uit te brengen door middel van het indienen van een biedingsformulier. Dit biedingsformulier en de inschrijfvoorwaarden kunt u downloaden via deze website. Indiening van een bod kan tot en met 4 september 16h00. Uiterlijk 12 september 2017 neemt verkoper een besluit tot mogelijke gunning.

N.B. de planning is onder voorbehoud

Kijkdagen

Kijkdagen zijn gepland op woensdag 9 augustus van 10.00 uur – 12.00 uur en woensdag 23 augustus van 10.00 uur – 12.00 uur. Op andere momenten is het helaas niet mogelijk de locatie te bezichtigen. U dient zich voor de kijkdagen aan te melden via het e-mailadres: info@redres.nl

N.B. de planning is onder voorbehoud

Historie postkantoor

Het postkantoor aan de Middenweg in Den Helder is een karakteristiek gebouw op een prominente plek. Het is ontworpen in 1964 en gebouwd in 1967 volgens het Wederopbouwplan voor Den Helder zoals na de oorlog opgesteld door Wieger Bruin. Het station was eind jaren ’50 naar het zuiden teruggelegd om de oostelijke en westelijke delen van Den Helder beter met elkaar te verbinden. Vanuit het station werd de Beatrixstraat als een doorbraak naar de Rijkswerf aangelegd om ook deze beter bij de stad te kunnen betrekken. Het verving het oude postkantoor bij de Postbrug en deed met zijn omvang en uitstraling recht aan de ambities van de wederopbouw in de groeiende marinestad. Het gebouw is ontworpen door Jo Kruger uit Voorburg. Het gebouw is door zijn sprekende gevelgeleding en expressief vormgegeven dakrand een voorbeeld van een modern gebouw dat in reactie op het in die tijd heersende strenge functionalisme een eigenzinnige uitstraling heeft.

Ligging

Het gebouw staat aan de Middenweg, tussen het station en de Vijfsprong. Doordat het station als laag gebouw niet goed in staat is ruimtelijk de verbinding tussen het Stadshart en de westelijke buurten te begeleiden speelt het hogere postkantoor hierin een belangrijke rol. Het gebouw staat niet helemaal parallel aan de richting van de Beatrixstraat en het Stadspark, maar licht gedraaid in lijn met de richting van het station. Dit benadrukt de ruimtelijke samenhang tussen station en postkantoor en vormt samen met de alzijdige watertoren aan de overkant een herkenbaar ensemble aan de entree van het Stadshart. De plint van het hoofdgebouw aan de Middenweg is grotendeels gesloten. In de toekomst is het, afhankelijk van de invulling, wenselijk deze gevel meer te openen voor een bijdrage aan de sfeer op straat en de sociale veiligheid. De zuidelijke vleugel van het gebouw heeft een grote glazen gevel en ligt recht tegenover de zijkant van het station. Deze vleugel leent zich dan ook voor een invulling met een uitstraling naar buiten. Binnenkort zal het gebouw beter tot zijn recht komen door de herinrichting van het stationsgebied naar ontwerp van West 8. Daarbij zal de dominantie van het autoverkeer in de beleving plaats maken voor meer verblijfskwaliteit en groen. Het postkantoor wordt dan onderdeel van de “huiskamer van de stad”.

Functie

Het postkantoor is een sprekend gebouw met een open structuur en hoge ruimtes. Het is niet een standaard compact kantoorgebouw. Dit brengt met zich mee dat er rekening gehouden dient te worden met de kenmerkende gebouw structuur. De locatie naast het station is zeer centraal. Het compacte winkelhart en de verbindingen naar Rijkswerf Willemsoord bevinden zich aan de andere zijde van het station. Een overschot aan vierkante meters detailhandel zorgt daar voor leegstand. Dit betekent dat zelfstandige detailhandel in het postkantoor niet gewenst is. De locatie vraagt om een representatieve aanvullende functie op het Stadshart. In het belang van het behoud van het markante gebouw biedt het toekomstige bestemmingsplan een ruime bestemming. Voor de begane grond, vooral voor de zuidelijke vleugel is een openbare functie wenselijk. Behalve aan cultuur kan gedacht worden aan dienstverlening of aan een bijzondere vorm van horeca. Voor de bovenverdieping kan worden gedacht aan tijdelijk of permanent wonen in grote lofts. Ook een invulling met kantoor of andere lichte bedrijvigheid, bijvoorbeeld in de vorm van startups is denkbaar.

Gebouw

Gezien de betekenis en de waardering zoals uit de hiervoor genoemde onderzoeken naar voren komt moet herbestemming van het bestaande gebouw het uitgangspunt zijn. Daarbij is het de bedoeling dat het gebouw wordt opgeknapt, zoveel mogelijk volgens de oorspronkelijke opzet. Uiteraard is het in het belang van het herbestemmen van het postkantoor mogelijk om op een respectvolle manier het gebouw aan te passen of aan te vullen qua volume. Deze aanpassingen of aanvullingen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de beperkte ruimte in de herinrichting van het Stationsvoorplein aan de voorzijde en de nabijheid van bestaande woningen aan de achterzijde. Een wenselijke aanpassing is het vergroten van de openheid van het hoofdgebouw aan de noordzijde op een manier die past bij de bestaande indeling, materiaal en kleur.

Gemeente Den Helder

Den Helder is een echte stad aan zee. Een stad die gelooft in zijn toekomst en daar hard aan werkt. De combinatie haven-luchthaven is dé economische motor van de regio en Den Helder is hét offshore kenniscentrum voor de Noordzee. En bij een mooie haven hoort een aantrekkelijk stadshart. Dat ondergaat de laatste jaren een echte metamorfose. Het centrum wordt fraaier, compacter, met meer groen en meer uitstraling. Willemsoord wordt een levendige stadswijk en nauw bij het stadshart betrokken.
Al sinds 2008 wordt hier in hoog tempo aan gewerkt. Er is veel gebouwd en vernieuwd de afgelopen jaren en dat gaat nog steeds door. Meest recente ontwikkeling is het volledig vernieuwde stationsplein, een warme entree van de stad.

Bestemming

Uit marktverkenning blijkt ook dat het wenselijk lijkt om in het pand planologisch meer mogelijk te maken dan nu officieel is toegestaan, zoals bijvoorbeeld wonen, cultuur, horeca, kantoor. Daarom wordt het bestemmingsplan voor het gebouw vernieuwd, waarbij het voornemen is om meer functies in het gebouw mogelijk te maken en daartoe is sinds 3 april 2017 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. Gedurende deze periode is het voor eenieder mogelijk om een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen dienen beantwoord te worden en leiden mogelijk tot aanpassingen van het ontwerp. De definitieve beslissing over de vaststelling van het bestemmingsplan is immers mede afhankelijk van alle in de loop van de procedure naar voren gekomen feiten en belangen en kan in dat kader anders uitvallen dan thans voorzien. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad in september 2017. Na vaststelling staat bezwaar en beroep open voor belanghebbenden.

Brochure downloaden

Meer informatie over dit object?

Vraag dan snel de prospectus aan!

Dit doet u snel en eenvoudig door op de prospectus te klikken. Eenmalig maakt u een account aan en u hebt direct toegang tot de prospectus van alle prachtige objecten die wij in aanbod hebben! Door bij ons bekend te zijn kunnen wij u tevens de snelle en adequate service leveren die u van ons gewend bent!

Klik op de prospectus om deze te openen:

Inschrijfdocument Middenweg 172-174, Den Helder
https://drive.google.com/file/d/0BykV0aKJd5YJLXlsV3NZdjdadEk/view?usp=sharing

https://redres.nl/BOG/Den%20Helder/Middenweg-172/33777111/tehuur.html

Nota van toelichting

Redress – Nota van toelichting

1 Comment

  1. In 2015 wilde men het Postkantoor nog slopen, want het pand was niets waard, men kon er echt geen andere bestemming aan geven, platgooien en nieuwbouw plegen was de enige optie, ook historisch-architectonisch was het van generlei waarde en bovendien werd het wanstaltig bevonden.
    Hoe in een hilarisch contrast, met de 714 pagina’s tellende huidige verkoop prospectus !

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.