Redactie JAS – Keek op de Week (24/25) met HVC, Nawijn en… + Keek op de Week (29) in HK met kandidaten, Breedband en… + Eugeen Hoekstra – Is imago van onze gemeente zorgenkindje?

Keek op de Week (24/25) met HVC, Nawijn en…

Dieptepunten in Hollands Kroon 11-25 juni van 2018 (weken 24 en 25).

1. HVC wil maar niet dood

De vuilnisboer is een intergemeentelijk gebeuren, waar met geld van de belastingbetaler milieu utopieën in stand worden gehouden en waar ex-politici, wethouders en ambtenaren de staf uitmaken en in barre tijden een veilig (financieel) inkomen opzoeken.

Het meest bizarre voorbeeld is wel de milieufanaticus en ex/-Greenpeace lid D. Samson die, nadat hij uit de 2e kamer voor de PvdA weggebonjourd werd, met open armen ontvangen werd bij HVC, omdat hij ‘zoveel’ van energie wist. Intussen is hij de spreekbuis van de anti-gas hysterie geworden en zal het niet nalaten u met volkomen onzinnige prijsstijgingen te gaan confronteren, zodat hij, na bewezen diensten aan het grootkapitaal en de fiscus, van een gouden toekomst verzekerd is. Nederland anno 2018, waarin PvdA‘ers de eigen kiezers naar hartenlust verraden en de goot intrappen!

Inmiddels blijft HVC in letterlijke zin ook nog eens volop stinken bij de opslagplaats in het NO van deze gemeente en geen haan, die ernaar kraait. Geen handhaver te bekennen en HVC komt afspraken gewoon niet na; er zou dus wel degelijk iets te handhaven zijn maar de handhavers bekeuren liever een nietig particuliertje wegens een niet aangemelde caravan. WAAR ZIJN DE VERHOUDINGEN GEBLEVEN?
Waarom dit alles? HVC is in handen van de gemeentes, waaronder Hollands Kroon. En die hebben er in hun ultieme dwaasheid een massa belastinggeld in gestopt en bovendien heeft HVC een schuld van om en nabij de €800.000.000 en wie wil die club dan nog hebben? Onverkoopbaar en dat zal de bedoeling ook zijn geweest – zo kan je ongelimiteerd een vorm van financiële terreur opleggen aan de bevolking en garanderen dat de politieke baantjesmachine HVC volop kan blijven draaien.

2. Schadelijke stoffen bollentelers

Mooi resultaat? De genomen ‘maatregelen’ liggen zo voor de hand, dat ervan gesproken kan worden, dat het een schande is, dat er op deze wijze zo’n vervuiling plaats heeft kunnen vinden. Het lijkt er sterk op, dat de oorzaak gezocht moet worden in verregaande nalatigheid van de betrokken telers en dat bij een normaal functioneren van de toezichthoudende instanties het nooit zover had kunnen komen. Kortom, je treedt gewoon niet op en gaat dan in samenwerking met de telers naar oplossingen zoeken, die ongetwijfeld gesubsidieerd zullen zijn geweest, waarna je met een hosanna verhaal komt over 70% reductie vervuiling.

De grootste nalatigheid lijkt hier wel bij de staat te liggen, die optreden tegen de vervuiling kennelijk niet hoog in het vaandel heeft staan, tenzij die ‘vervuiling’ niet te maken heeft met de volksgezondheid, maar meer een politieke mode is?!

A propos: De bollenkwekers in Anna Paulowna deden niet mee; zorgen de helofyten filters inmiddels voor voldoende schoon water CDA en was toezicht in Hollands Kroon derhalve overbodig?

3. Van Agriport naar Dataport

Op het oorspronkelijk Agriport, wat ten doel had een strategisch centrum voor de HK-landbouw te worden, vestigen zich inmiddels, na de dakdekkers, ook megabyte verwerkers. Deze firma’s komen uit het niets vallen en vinden het leuk de landbouwgrond in Hollands Kroon te bezetten om daar een grootverbruiker van energie te worden. Het stroomverbruik benadert, dat van een middelgrote stad en JAS vraagt zich af, of er een MER rapportage is opgesteld voor deze energievreters. Die stroom moet toch ergens vandaan komen en van de wind kun je geen stroom maken (wel geld) en dat weet iedereen intussen. Het kan niet anders, of dit is een een-tweetje tussen Den Haag/Brussel en Washington, waar de cowboys gezegd hebben: we want datacenters in the Wieringermeerpolder and YOU fix it. Waarna Meskers nederig naar de States ging om in zijn steenkolen Amerikaans de Yanken te woord te staan en om hun orders uit te voeren.

Zou het trafostation in ‘t Veld hier mee te maken kunnen hebben? Heeft die aardige ‘professor’ (PvdA) U dat destijds ook verteld, beste inwoners van ‘t Veld?

4. Nawijn alweer nog niet weg

De vertrouwenscommissie bepaalt? Remkes neemt het rapport in ontvangst en komt meteen met de kreet, dat er een absoluut integer figuur op de burgemeesterspost te Hollands Kroon moet komen. Tegelijkertijd ziet hij er geen been in om Nawijn aan te laten (met instemming van ALLE fractievoorzitters). Vreemd, die zou je als eerste per 1 september moeten laten vertrekken, want als er een niet voldoet aan de profielschets, dan is Nawijn dat wel. Is er niemand, die Nawijn eventjes voor een paar maanden kan vervangen of moeten er nog wat onzalig makende zaken door gejast worden? Wakker worden raad?

5. Nawijn op het VNG congres met aanslag op Telegraaf

Een van de lachers was Japie, maar die geeft de schuld natuurlijk aan de ophitser Wieringa en het skrapuul Twan Huys. Kun je nagaan, waar het VNG en burgemeesters op af komen en wat voor inteelt zooi het daar is. En zo kennen wij ook Nawijn weer; verheven boven het volk en alles van zich afschuivend. Van Japie en vele andere burgemeesters mag de Telegraaf kapot; anders lach je niet om zoiets. Wel Japie, en al die andere boven ons gestelde en niet gekozen opvreters, als de Telegraaf kapot moet dan belanden wij in een tijd gelijk aan ‘40 – ‘45 waar naar het idee van JAS stevig aan gewerkt wordt door de overheid. Kun je niet beter opstappen?

Stichting JAS, 30 juni 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/06/keek-op-de-week-2425-met-hvc-nawijn-en.html

Keek op de Week (29) in Hollands Kroon met kandidaten, Breedband en…

Hollands Kroon – Dieptepunten in Hollands Kroon in week 29 van 2018 (15-22 juli)

1. Breedband definitief

Een aantal zakelijk belanghebbenden in het buitengebied (waar ligt dat?) die vermoedelijk hun hele leven al VVD stemden, hebben het voor elkaar gekregen om via hun stroman en ex- raadslid Op de Weegh met hulp van door de belastingbetaler opgebrachte subsidies, een welhaast technisch achterhaald breedband communicatie systeem in de bodem van Hollands Kroon aan te laten leggen. Stichting JAS is benieuwd naar de tarieven van de ‘abonnementen’ en waar deze tarieven op gebaseerd zijn en of de subsidies geheel, gedeeltelijk of helemaal niet terugbetaald moeten worden; m.a.w. heeft de staat/provincie/gemeente bijgedragen in de financiën van deze, zoals het genoemd wordt, coöperatie.

In een coöperatie zijn immers de leden verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen van de club en hebben daar stemrecht over. Tekorten worden opgebracht door de leden en winsten vloeien terug naar de leden. Gaat de coöperatie straks winst maken met de hulp van belasting subsidiegelden en steken zij dan die winst in eigen zak? Nog een vraagje: Ook bij een coöperatie geldt dat leden moeten hebben ingestemd met de aanstelling van directeur Op de Weegh (VVD) en mede-directeur mevrouw de Lange (VVD) en hebben zij ingestemd met hun salariëring? Zo niet dan is dit geen coöperatie maar een belangenclub en zou ook fiscaal anders aangepakt moeten worden.

2. 17 kandidaten nieuwe burgemeester

Nadat de gemeenteraad een profielschets in elkaar gefröbeld heeft en Remkes uiteindelijk een krabbel onder een definitief papiertje gezet heeft, waar overigens mee aangetoond is dat de gemeenteraad uitsluitend een klapmachine is en geen uitdrukking van een democratisch instituut, komt als een klap op de vuurpijl de mededeling van Remkes dat Nawijn tot 12 februari aan blijft. Hadden wij gehoopt dat Nawijn over ruim maand op zou krassen en tot het verleden zou gaan behoren, niets is minder waar want de gehele gemeenteraad/fractieleiders stemden ermee in dat hij zou blijven tot de aanstelling van de nieuwe op 12 feb. 2019.

Natuurlijk is Nawijn ongeschikt voor een burgemeesterschap, dat heeft hij al die jaren ruimschoots bewezen, maar dat zo’n man nog een half jaartje eraan mag plakken tekent de lamlendigheid, naïviteit en eigenbelang van de (plaatselijke) politiek. Uiteindelijk is hij weggestuurd maar hield de eer aan zichzelf door te komen met de smoesje dat hij niet langer wil. Hierdoor kon Remkes er nog een half jaar aan vast plakken om te zoeken naar een ‘geschikte’ VVD burgemeester. Deze nieuwe burgemeester wordt een modelburgemeester want is volgens de profielschets (de door Remkes goedgekeurde dan) het volledige tegenbeeld van wat Nawijn gepresteerd heeft. Overigens, als je zo’n profielschets goedkeurt, hoe kun je het dan in je botte kop halen om de huidige burgemeester, die daaraan totaal niet voldoet, te laten zitten? VVD politiek ten voeten uit?!

De profielschets voorziet in een energieke burgemeester die strateeg is en ambassadeur, die samenwerking stimuleert, soepel contacten legt en zichtbaar is voor de bevolking. De nieuwkomer staat pal voor ‘integriteit’, moet in Hollands Kroon gaan wonen en is goed in crisiscommunicatie. Hij mag zelfs geen strafblad hebben; alsof dat voorheen wel mocht Remkes?! Kortom, deze profielschets uit het sprookjesboek is niets anders dan oude wijn in nieuwe zakken en als de man uit VVD kringen moet komen een onmogelijkheid; immers de zooi in Hollands Kroon wordt door het bestuur in zijn totaliteit veroorzaakt en niet alleen door een vent met een ketting om zijn nek. De hand in eigen boezem steken is helaas te moeilijk voor hen.

3. De ompoling van Kreileroord

De kwestie van de opoffering van Kreileroord om aan de woonruimtevraag voor gastarbeiders te voldoen lijkt weer sterk op de zoveelste samenzwering tussen de ‘ons kent ons’ bestuurders en ondernemers’ waarbij het zoeken naar woonplek zo lang mogelijk niet in de openbaarheid gebracht wordt om tenslotte, nadat de plannen definitief geworden zijn, een woongemeenschap als Kreileroord wat toch maar ver weg ligt, daarmee te overvallen c.q. te confronteren. M.a.w. de beslissing is genomen en nu maar zien hoe ver het bestuur daarmee komt.

Is de gemeenteraad erover ingelicht of zwijgt die zoals gewoonlijk, wanneer het om de belangen van ondernemers gaat? Laat Kreileroord op zijn hoede zijn; er wordt in Hollands Kroon altijd grof ingezet en de coalitie in de gemeenteraad bestaat uit VVD + Senioren (=1 pot nat) en het CDA en het zijn juist deze partijen die weinig op hebben met de bevolking. Typisch een klusje voor Nawijn in zijn periode als waarnemend burgemeester om deze truc uit te halen zodat straks, als Nawijn opgekrast is, niemand meer blaam treft en de VVD maar vooral het CDA, waarvoor de volgende frase specifiek bedoeld is, hun handen in onschuld kunnen wassen.

Stichting JAS, maandag 23 juli 2018

Reacties :

Sam Kooy zei
Punt 2: de raadsleden zijn sukkels, Natuurlijk: tegen Remkes doe je je mond niet open. Zeg je niet: “NEE”. Ongelooflijke schijters zijn het. Dus jullie zwijgen is een “JA” voor Nawijn. De grootste gek in dit land zal dit niet kunnen geloven !
maandag, 23 juli, 2018

Zorro zei
En dan dat geslijm als ze het woord krijgen; dank u voorzitter. Nom de Dieu; ze hebben er recht op het woord te voeren, daar hoef je niet voor te bedanken. Wakker worden sukkels; het is lang geleden dat het 1850 was.
dinsdag, 24 juli, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/07/keek-op-de-week-wk29-in-hollands-kroon.html

Is het imago van onze gemeente een zorgenkindje?

Weet je wat de gemeente allemaal voor je doet? Deze vraag stelde ik onlangs een iemand uit mijn straat. De antwoorden vond ik verbijsterend. Neem het ophalen van het huisvuil. Dat doet de gemeente maar mooi. “Welnee, zegt de man, dat doet HVC. Dat doet de gemeente helemaal niet.” Gut, ja, dat is waar. Neem dan het onderhoud van het openbaar groen. Gaat geen dag voorbij of je ziet iemand van de gemeente onkruid rooien. “Gemeente, wel nee, zei de man weer, dat zijn lui van Noorderkwartier of van Stoop uit Waarland. Ze doen goed werk, maar ze zijn niet van de gemeente. “Sta ik weer met lege handen.”

Kortgeleden heeft de gemeente de straat opnieuw onder handen genomen. Dat heeft u vast gezien. Ziet er goed uit. De man knikt ontkennend. “Wel nee, dat heeft een aannemer gedaan, ik geloof uit Schagerbrug. Hoe komt u erbij, dat de gemeente dit werk allemaal doet? De gemeente zit de hele dag op haar krent aan de Laan. De enige mensen van de gemeente, die buiten komen zijn de boa’s, maar zij laten de hondenpoep en die vreselijke plastic flesjes mooi liggen. Wat heb ik aan die lui?

Kortom, meneer Hoekstra, u wil graag de gemeente ophemelen maar dan moet u met betere voorbeelden komen. Nou, ja, de afvalbakken langs de openbare weg worden geleegd door gemeentemensen en ze vegen ook de straten, probeer ik maar weer. Ach, hou toch op, meneer Hoekstra, dat is allemaal klein bier.”

Er is flink achterstallig onderhoud aan de wegen en aan de toegankelijkheid moet gewerkt worden. Gaat de gemeente allemaal aanbesteden en uitbesteden. Let maar op. “Nee, meneer Hoekstra, de gemeente is een doorgeefluik van geld geworden en zolang de uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn piept er niemand.

Of daar een PvdA of een VVD aan het roer staat, het maakt weinig uit. De gemeente moet doen wat de wet voorschrijft. Zo is het meneer Hoekstra. Dat u dit niet weet. Ik had u hoger ingeschat. Een liberale rotonde of een socialistische verkeersdrempel. Weet u het verschil?”

Ik doe nog een poging. De gemeente heeft sociale wijkteams, die mensen helpen met een bijstandsuitkering en schuldsanering. Dat kunt u niet ontkennen. “Hou toch op, dat is gewoon de wet uitvoeren. Niks bijzonders. Moet iedere gemeente doen.” Maar, zo zeg ik, ze zorgen ervoor, dat mensen hulp krijgen als ze problemen hebben met hun gezondheid.

“Bedoelt u te zeggen, dat er in het gemeentehuis wijkzusters rondlopen? Nou, nee dat niet. Weet u meneer Hoekstra de werkelijkheid is: je vraagt om hulp en je krijgt een ambtenaar op je bordje. Het is hetzelfde met woningen. Die bouwt de gemeente helemaal niet. Starterslening? Zonder SVn gebeurt er niets. “

“Meneer Hoekstra, u moet echt met goede voorbeelden komen, anders loop ik door.” Vergunningen, paspoort, subsidies, ziet u, de gemeente kunnen we niet missen. “Meneer Hoekstra, dat klopt, zie hier het verdienmodel van een monopolist, wat schiet je ermee op, ik denk, dat het veel goedkoper kan. Vergunningen zijn hard nodig, want anders wordt het een zooitje. Dan kan iedereen zijn gang gaan. ”Hoezo? Is dit ooit uitgeprobeerd? Dag meneer Hoekstra.”

Wacht even, de gemeente doet heel veel achter de schermen. En wat is er erg aan, dat de gemeente het werk uitbesteedt? Als het maar gebeurt, het resultaat telt. U moet eens een dag meelopen, riep ik hem na, maar hij was de hoek al om. Heeft de gemeente een imagoprobleem? Onzichtbaarheid? Het lijkt erop.

Schagen FM, 28-07-2018 | 18:00:00, laatst gewijzigd: 28-07-2018 | 17:16:18

https://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3694861/nieuws/is_het_imago_van_onze_gemeente_een_zorgenkindje.html

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Keek+op+de+Week
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eugeen+Hoekstra