JAS – Keek op de Week (10) met Kooyhaven, Meskers en… + Arie Booy – D66: ‘Haal stigma krimp weg’ + NAM-leiding geen bezwaar + Provincie wil geul dieper + Kooyhaven is zorgenkindje

Keek op de Week (10) met Kooyhaven, Meskers en…

Hollands Kroon – Hoogte en dieptepunten van Hollands Kroon van week 10 van 2018 (4 maart tot 11 maart).

1. Raadsvergadering Hollands Kroon op 8 maart 2018

1.1 Uitzending gemist?

In de door niemand op TV geziene raadsvergadering d.d. 08 maart 2018 is o.a. de heer Meskers, gevluchte ex wethouder financiën en inmiddels opgeklommen tot hoofdwoordvoerder van de VVD, uitgebreid aan het woord geweest. Tijdens zijn voor een buitenstaander moeilijk te volgen betoog ontvouwde Meskers een serie plannen, waarbij hij er en passant aan toevoegde, dat hij na de verkiezingen met deze plannen zou komen. Reginald Visser (CDA) maakte vervolgens een opmerking over Meskers positie, wat Meskers kwaad deed reageren, dat hij na de verkiezingen weer fractievoorzitter is, hetgeen een uitbundige hilariteit in zowel de raadszaal als op de publieke tribune veroorzaakte.

Deze situaties zullen blijven komen, want het door Meskers gemeende ‘gewoon weer terug in de raad’ is natuurlijk geen normale terugkeer. Met: ‘de ambtenaren de schuld geven,’ omdat hij ‘moest’ vertrekken, komt hij natuurlijk niet weg. Je moet toch wel een hele dikke plaat voor je kop hebben als je dat denkt. Niemand zal Meskers noch serieus nemen.

Na een half uur merkte een raadslid tegen Nawijn op, dat deze raadsvergadering niet in de lucht was, welke opmerking door Nawijn als kennisgeving werd aangenomen.

1.2 Het plotselinge tekort op de gemeentebalans

Steeds meer wordt het duidelijk waarom Meskers (wethouder financiën) ‘em voortijdig’ gesmeerd is; inmiddels dreigen tekorten op de gemeentebalans. De accountant heeft opgemerkt, dat de aandelen in Liander een hoge mate van onbepaalde onzekere waarde hebben en bovendien niet zo vrij of makkelijk te verkopen zijn. Nu worden deze Liander aandelen opgevoerd als een belangrijk element in de algemene reserve. Deze Liander aandelen mogen dus niet tot de algemene reserve behoren. Wethouder Groot kwam melden, dat de Algemene reserve aangevuld kan worden met incidentele meevallers…..

1.3 Inclusio

Een groot deel van de avond werd besteed aan de zorg. Zowel indicatie als uitvoering zorg ligt bij Incluzio in Hollands Kroon. Een aantal partijen vinden dit absoluut ongewenst. De indicatie moet onafhankelijk van de uitvoering zijn en behoort dus niet bij een enkele partij te liggen.

Maar de coalitiegenoten gaven het advies op de centen te letten, maar waren wel tevreden. De oppositie natuurlijk niet, want Incluzio komt ook nog 1,1 miljoen tekort en Hollands Kroon zegt nu, dat dat door meer werk, vooral in de jeugdzorg, komt.
Er bleef heel veel onduidelijk. Bij stemming bleef alleen Groen Links en Progressief HK bij hun bezwaren en stemden tegen het voorstel.
De toekomst zal uitwijzen, of de voorstemmers de inwoners laten opdraaien voor mogelijke nog grotere meerkosten.

2. Ambtenarij onder de loep

Groen Links wil door een onafhankelijk bureau het gehele ambtelijk apparaat onder de loep laten leggen. Groen Links wil daarmee voorkomen, dat gebeurtenissen worden weggewoven en dat nieuwe budget-overschrijdingen aan het licht komen.
Een actie, die in 2003 al door het bureau Greep in de ex gemeente Anna Paulowna uitgevoerd is en waarvan het onderzoeksresultaat was: Allemaal eruit en opnieuw beginnen. Dat Greep rapport is vervolgens in een bureaulade verdwenen.

3. Kooyhaven

Het Noord Hollands kanaal te ondiep? Nee, het Noord Hollands kanaal is keurig op diepte en wordt volgens de voorschriften op de maximaal toegestane vaardiepte gehouden door de instanties. En die plotselinge gaspijpen van de NAM, die een belemmering zouden zijn voor dieper stekende schepen? Jammer dat die gaspijpen, diep ingegraven onder de kanaalbodem, er inmiddels al een jaar of 40 liggen, zodat men daar rekening mee had kunnen houden.

Dat het kanaal te ondiep is voor DIEPER stekende schepen was in de nautische wereld in Den Helder al jaren, voordat Kooyhaven aangelegd werd, bekend.

En waarvoor was Kooyhaven oorspronkelijk ook al weer bedoeld? Het zou een fabricage en montage haven voor grote onderdelen van windmolens worden van fabrikant Darwind, waarvan de provincie groot aandeelhouder was. Darwind ging failliet (uw belastinggeld!) en de door de provincie verworven gronden voor de aanleg van deze haven hebben voor een deel een andere bestemming gekregen. Andere bedrijven zouden zich vestigen en volgens ex wethouder van der Laan (PvdA) zouden er wel 1000 man werk vinden.

JAS: Het ‘probleem’ van de plotselinge ondiepte komt de laatste tijd op in een kennelijke poging de totale afgang van de aanleg en noodzaak van deze haven te verdoezelen. Meskers zet in elk geval in op de uitwerking van het nieuwe vaarbeleid van de provincie, die gemaakt gaat worden, om dit euvel aan te pakken. We moeten het eerst nog zien.

Stetting JAS, maandag 12 maart 2018

Reacties:

Anoniem zei
Live uitzending 8-3-2018 raadsvergadering onklaar?? VVD burgemeester Jaap Nawijn neemt na de ontdekking deze gewoon voor kennisgeving aan? Want inwoners thuis zijn niet belangrijk? Dit net toevallig als zijn club genoot VVD-er Theo Meskers zijn moeilijk te volgen betoog ontvouwde. Een betoog dat vaak in mistige zaken leid, maar wel voor de inwoners achteraf te volgen is en dat dit leid tot enorme schade voor de gemeenschap. Het kan haast ook niet anders dat Meskers totaal geen respect heeft voor zien inwoners en inderdaad een hele dikke plaat voor zijn kop heeft waar de VVD ook nog achter staat. Hoe kan je het geloven, maar dit gebeurt allemaal in Hollands Kroon.
maandag, 12 maart, 2018

Anoniem zei
Meskers is een mooi voorbeeld van de slager die zijn eigen verrotte vlees keurt. Het vlees is verrot door de handelingen waar hij zelf verantwoordelijk voor was. Mensen die deze man nog geloofwaardig achten, dienen per direct contact op te nemen met het GGZ.
dinsdag, 13 maart, 2018

Anoniem zei
Sommige mensen hebben een bord voor hun kop. Meskers heeft er eentje van staal en domheid. Waar ligt de mentaliteit van deze man. Hoe geloofwaardig is hij. Hij is in ieder geval VVD onwaardig.
donderdag, 15 maart, 2018

Anoniem zei
Laatste anoniem, Meskers is het prototype van een VVD’er, grote mond, onbetrouwbaar als de pest, een leugenaar en een zakkenvuller. Zo werkt dat bij de VVD, zie de stroom van leugens van Rutte die er al jaren mee weg komt. Gelukkig voor de VVD en Rutte neemt de huidige media het niet zo nauw en vegen alle ellende en leugens onder het tapijt. Als er in Engeland weer een schandaal met Moslims is die een groot aantal jonge kinderen prostitueren(zelfs vermoorden) wordt er door de media van alles bijgehaald om maar niet te hoeven vermelden dat het over grotendeels Pakistaanse Moslims gaat en dan ook nog maar een paar. Zo werkt het media tuig tegenwoordig en het merendeel van het aartsdomme volk gelooft de media nog steeds.
donderdag, 15 maart, 2018

Anoniem zei
Theo Meskers legt zijn eigen rubberbootje aan in Kooijhaven genaamd Great Destroyer. Een zinkend schip dat hollands kroon meetrekt naar de (financiele) bodem.
vrijdag, 16 maart, 2018

http://www.stichting-jas.nl/2018/03/keek-op-de-week-10-met-kooyhaven.html

D66 Noordkop ‘Haal stigma krimp weg’ + NAM-leiding geen bezwaar

Helderse Courant, 10 maart 2018

Helderse Courant, 10 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Provincie wil geul naar haven dieper

Noordhollands Dagblad, 16 maart 2018

Noordhollands Dagblad, 16 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Kooyhaven is nog steeds zorgenkindje

Helderse Courant, 17 maart 2018

Helderse Courant, 17 maart 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooyhaven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Theo+Meskers