Redactie HB Denheldersdagblad.nl – Middenweg 172-174 gaat in de verkoop

Den Helder – De afgelopen maanden is een verkennend marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het voormalige postkantoor te verkopen. Uit de marktverkenning blijkt interesse, mits in lege staat, zonder huurders of gebruikers. En met ruimere bestemmingsmogelijkheden. Daarom zijn de overeenkomsten nu opgezegd en wordt de procedure gestart om een ruimere bestemming mogelijk te maken.

Al in begin 2016 is besloten het gebouw op termijn te gaan verkopen. In juni van dat jaar is ook aan de gebruikers gemeld dat het contract in april 2017 zou worden opgezegd. De gebruikers hebben volgens het contract nu drie maanden de tijd om het gebouw te verlaten.

Uit de marktverkenning blijkt ook dat in het pand meer mogelijk moet zijn dan nu officieel is toegestaan, bijvoorbeeld wonen, cultuur, horeca, kantoor. Daarom wordt het bestemmingsplan vernieuwd, zodat er meer functies in het gebouw mogelijk worden. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf deze maand ter inzage.

De marktverkenning zegt ook iets over de onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde: Een opknapbeurt is alleen zinvol in combinatie met asbestsanering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de gebruikers het gebouw hebben verlaten.

Het is de bedoeling het verkoopproces via een tenderprocedure (inschrijving) in zomer wordt gestart.

Cultuur in bijzondere Helderse gebouwen

Het stadshart knapt enorm op door inspanningen van allerlei partijen in de stad. Het Stationsplein wordt mooi, en nu is het voormalig postkantoor aan de beurt. Het markante pand moet een aantrekkelijk gebouw worden, met een mix van werken, cultuur en wonen. En dat moet kunnen. Op basis van vertrouwen en goede samenwerking hebben we hier de afgelopen paar jaar twee prijswinnende culturele gebouwen gerealiseerd: In monumentale hallen op Willemsoord staat nu het schitterende theater De Kampanje. En de oude School 7 is omgebouwd tot een oogverblinde bibliotheek. Met het Mondriaan Fonds is het monumentale waterpompgemaal bij Huisduinen opgeknapt en geschikt gemaakt als werk- en verblijfsruimte voor kunstenaars. Het kan echt in Den Helder!

Rob Scholtemuseum

De gemeente heeft de afgelopen jaren herhaaldelijke pogingen gedaan met de heer Scholte afspraken te maken over de vestiging van een museum. Ook heeft hij twee keer ruim de kans gekregen met een gedegen businessplan te komen en is hulp aangeboden bij het opstellen daarvan.

In oktober 2015 doet de gemeenteraad een ultieme poging om het Rob Scholtemuseum toch voor Den Helder te behouden. Samen met de heer Scholte en een Amsterdamse vooraanstaande deskundige op het gebied van cultuurvastgoed wordt een nieuw traject opgestart. Uitgangspunt is de wens om het pand aan de heer Scholte te verkopen. Alle gegevens worden bekeken. Berekend wordt onder meer wat opknappen kost, wat de vaste lasten zijn van zo’n gebouw, enzovoort. Ruim voldoende om een businesscase op te bouwen. Conclusie is ook dat gemeente wel het achterstallig onderhoud moet wegwerken of van de verkoopprijs afhalen. Alle bevindingen worden gepresenteerd aan de raadscommissie. De stemming is positief: het moet kunnen lukken. Besloten wordt eerst een mediation-traject te starten om enkele oude geschillen die de heer Scholte met de gemeente heeft op te lossen, en dat daarna verder te spreken over vervolgstappen richting verkoop.

Helaas wordt ook dit proces gestaakt, en lukt het niet om met de heer Scholte afspraken te maken. Begin 2016 trekt de heer Scholte zich terug, hij wil niet starten met het mediation-traject. Met de gemeenteraad is afgesproken dat in dat geval gestart gaat worden met een andere route: verkoop van het pand aan derden om er een mix van wonen, ondernemen en cultuur te vestigen. Die route is nu echt ingezet. Het staat de heer Scholte vrij zich met een plan ook in te schrijven als mogelijke koper.

Denheldersdagblad.nl, Woensdag 5 april 2017 15:57

http://www.denheldersdagblad.nl/gemeente/middenweg-172-174-gaat-in-de-verkoop