Redactie DHA – Woningstichting geen partij bij koop oude postkantoor

Den Helder – De Woningstichting is geen partij in de verkoop van het postkantoor door de gemeente aan aannemer Tuin. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van Behoorlijk Bestuur. Aanleiding voor de vragen was de zinsnede in het bod van Tuin, dat de plannen werden gesteund door Woningstichting.

“Kunt u in uitputtende zin aangeven, wat het betekent, dat de Woningstichting Den Helder het initiatief van Tuin aannemingsbedrijf bv ondersteunt?”, wilde Behoorlijk Bestuur van het college weten. “Nee”, was het antwoord. “In de komende tijd wordt een koopovereenkomst gesloten tussen de gemeente Den Helder en A. Tuin Den Helder B.V.. De Woningstichting is daar in geen contractpartij. A. Tuin Den Helder B.V. is, conform de prospectus voorwaarden, gehouden het beschrevene (maatschappelijk en niet maatschappelijk) te realiseren. Hoe de uitwerking hiervan plaats vindt, en welke rol de Woningstichting daarin toegekend wordt, is primair aan de kandidaat-koper.”

“Is deze ondersteuning van belang geweest voor het gunnen aan Tuin aannemingsbedrijf BV.” Ook hierop antwoordt het college met “Nee, er is gegund op basis van hoogste prijs, overeenkomstig de prospectus voorwaarden.”

Den Helder Actueel, 18 januari 2018 – 07:44

https://denhelderactueel.nl/2018/01/woningstichting-geen-partij-koop-oude-postkantoor/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=woningstichting

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image