Redactie DHA – Wethouder Keur wil nog een jaartje ontheffing

Cultuur Wethouder Heleen Keur op de Nollen (foto DHA)

Wethouder Keur wil nog een jaartje ontheffing

Den Helder CDA Wethouder Heleen Keur werkt graag in Den Helder, maar er komen wonen (zoals de Wet eigenlijk voorschrijft) gaat een stap te ver. Dus vraagt ze de gemeenteraad wederom om een jaartje ontheffing van dewoonplaatsvereiste’.

Keur is sinds 9 juli 2018 wethouder in Den Helder, maar woont er dus niet. Dat komt vaker voor in het land en ook Den Helder kent op dit vlak vele voorgangers. De gemeenteraad wordt 29 juni gevraagd de termijn voor de ontheffing met een jaar te verlengen, zodat Keur in elk geval tot 9 juli 2021 buiten de gemeente kan blijven wonen en toch haar wethouderschap voort te zetten.

In een persoonlijke toelichting aan de raad schrijft Keur
Sinds juli 2018 ben ik met veel plezier en toewijding wethouder van uw gemeente. Inmiddels heb ik heel veel inwoners van de gemeente mogen ontmoeten en ben ik Den Helder, Julianadorp en Huisduinen enorm gaan waarderen. Zoals U weet woon ik niet in de gemeente. Gezien mijn gezinssituatie heb ik op dit moment niet het voornemen om deze situatie te wijzigen. Daarom verzoek ik U mij ook voor het komende jaar ontheffing van het woonplaats vereiste te verlenen.”

De afgelopen twee jaar hebben we als College al veel mooie resultaten mogen boeken. Ook in mijn portefeuille zijn op verschillende onderwerpen inmiddels grote stappen gezet. Ik zou heel graag ook de komende twee jaar uw gemeente met veel enthousiasme willen vertegenwoordigen en verder uitvoering geven aan het College akkoord.”

Den Helder Actueel, 19 juni 2020

Reacties

SVB
19 juni 2020 At 08:05
Wegwezen! Wel de lusten en niet de ‘lasten’, als je hier gaat wonen, weet je ook hoe het hier echt is. De wet is vrij helder, dit wist je natuurlijk ook al toen je de functie aannam.

Marc Nihot
19 juni 2020 At 16:48
Het grootste probleem van deze gemeente zijn de bestuurders en ambtenaren, die geen binding hebben met onze stad. Alleen als je hier woont zie en proef je de meningen van onze inwoners.
Een Wethouder, maar ook een Burgemeester moeten in deze stad wonen. Ook Jeroen Nobel, die zichzelf Burgemeester van onze stad noemt, heeft hier nog geen nacht geslapen.
Ambtenaren komen veelvuldig uit Friesland. Vijf weken terug had ik een ambtenaar (WMO) aan de telefoon, die in haar hele carrière als ambtenaar, maar één keer Den Helder heeft bezocht. En ze komt sporadisch op kantoor op Kooypunt.
Een andere ambtenaar (ingehuurd) maakt het nog bonter. Zij komt uit Ens, een plaatsje bij Emmeloord. Zij is ingehuurd om een aantal vastgoedprojecten te begeleiden, en staat er om bekend niet naar omwonenden te luisteren. Zij is hier verantwoordelijk voor onder andere het Vinkenterrein, waar ze ongetwijfeld nog nooit op locatie is geweest.
Den Helder is bestuurlijk ziek, heel ziek. De gemeenteraad moet Wethouder Keur voor de keuze stellen. Of je komt hier wonen, of je kunt vertrekken. Met een termijn van maximaal drie maanden. En per direct de reiskostenvergoeding blokkeren.
Daarna moet de gemeenteraad een motie indienen dat per 2025 minimaal 75% van de ambtenaren wonen in onze stad. Topambtenaren moeten 100% woonachtig zijn in Den Helder.
De smoes, dat de partner ook werkt, slaat nergens op. Want er zal dan altijd één partner moeten reizen, en dat kan dan mooi de partner zijn, die niet werkt in Den Helder.

Rene
19 juni 2020 At 08:11
Sluit mij volledig aan bij de opmerking van SVB !

’t Kraaiennest
19 juni 2020 At 08:19
Mag dan wel hopen dat ze ook nog niet een reiskostenvergoeding Woon-Werk krijgt.

George
19 juni 2020 At 09:45
Gun haar de tijd tot de volgende verkiezingen, anders blijft ze verhuizen.

frdrk
19 juni 2020 At 11:45
Ze kan ook aftreden en dan hoeft zij niet meer te verhuizen. Ik sluit mij aan bij de mening van SVB. Met het acceptteren van de functie , weet je vooraf wat daar wettelijk aan vast zit. Natuurlijk, is er de mogelijkheid van de ontheffing. Maar dat moet incidenteel zijn en niet steeds voor een jaar opnieuw verlengen. Als mevrouw niet wil of kan verhuizen , dan is het over en uit .

Jacques Bierens
19 juni 2020 At 11:41
Je zou haar een jaar uitstel kunnen geven met de clausule dat mocht ze na de verkiezingen nog wethouder voor het CDA zijn, dan verhuizen, of geen wethouder.

frdrk
19 juni 2020 At 11:53
Dat kan nu alsnog. U hebt twee jaar de tijd gehad , nu moet u verhuizen , we blijven geen ontheffing verlenen. Het is niet voor niets , dat het wethouderschap wonen in de stad waar je werkt als wethouder wettelijk voorgeschreven is . Het komt nu zo over , ik doe dit maar voor 4 jaar en dan aju paraplu . Lekker 4 jaar een riant salaris genoten en kon mooi op mijn eigen stekkie in West Friesland blijven wonen .

Mandy Seinstra
19 juni 2020 At 12:06
Gelijk heeft ze. Een achterlijke regel uit de vorige eeuw. De meeste ambtenaren wonen hier ook niet. Straks een motie van wantrouwen van het zooitje ongeregeld in de raad, kan je je boeltje weer inpakken.

frdrk
19 juni 2020 At 12:39
Calamiteiten 24/7 b.v.

Mandy Seinstra
19 juni 2020 At 12:51
Hoe gaat het nu dan? Er zijn toch andere wethouders. Dan hebben we de ‘onzichtbare” nog de oud-handhaver Remco Duijnker, komt ie ook nog eens uit zijn cocon

SVB
19 juni 2020 At 13:30
Het is gewoon de wet he, niet een willekeurige regel om het iemand lastig te maken, nee gewoon de wet. Moet u zich aan houden, ik mij aan houden , en mevrouw moet dat ook. De wet is ook niet nieuw, die bestond al heeel ruim voordat ze hier wethouder ging worden. De wet zal ongetwijfeld een functie hebben (job hoppen door politici bijvoorbeeld, verbondenheid met de regio, lokale mensen betrekken, etc allemaal nuttige dingen)

Erik
19 juni 2020 At 12:22
@ Mandy Seinstra:
Deze “achterlijke regel uit de vorige eeuw” heeft waarschijnlijk betrekking op de betrokkenheid met de stad in relatie tot de inhoud van haar functie als je begrijpt wat ik bedoel…
Uit dat oogpunt gezien is deze regel niet zo achterlijk denk ik.
En hoe zit het dan met de reiskosten (woon/werk verkeer)? Declareert ze die gewoon al die tijd?

Mandy Seinstra
19 juni 2020 At 13:01
Wethouders kosten nu eenmaal geld verhuiskosten heen en terug, afscheidsparties. Het is een onzekere job vooral in deze stad. Wie wil nog hier wonen, als je een gezin achter je hebt staan? Betrokkenheid met de stad is een dooddoener. Dat ze wethouder hier wil zijn, toont al haar betrokkenheid. aan. Het is gewoon niet meer van deze tijd met woon-werkverkeer. Ik ben bang, dat de achterliggende reden is haar te luppen.

frdrk
19 juni 2020 At 15:58
Bekt lekker hè , een wet van vorige eeuw. Klinkt effe anders als het is een wet van ongeveer 20 jaar of meer oud. Want zolang , zitten we alweer in deze eeuw.

Marie-Louise Rouffaer-van Dongen.
19 juni 2020 At 13:03
Het valt mij op dat niemand de gezinssituatie noemt, waaraan mevrouw Keur refereert. maar waarop zij verder niet ingaat. Ik hoef dat niet te weten, maar daar kan een gegronde reden achter zitten. Ook ik vind de regel, die iemand verplicht te verhuizen, niet meer van deze tijd, waarin de meeste partners beiden werken.

Mandy Seinstra
19 juni 2020 At 13:36
Juist, mevrouw Rouffaer

Rene
19 juni 2020 At 15:21
De stad interesseert mij geen bal , als het salaris declaraties en vergoedingen maar goed zijn toch Mevrouw Keur ?

frdrk
19 juni 2020 At 16:06
Het is gèèn regel mevrouw Rouffaer. Het is een WET, of die nu oud is of niet . de ze wet is nooit herroepen en /of afgeschaft. En zij is WEThouder ! . Regels , zijn er om overtreden te worden . Wetten ,dient men zich aan te houden, gezin of niet. Haar gezin , was er ook toen zij deze functie aanvaarde . Zij wist drommels goed waar zij aan begon en waar zij zich aan moest houden.

Marie-Louise Rouffaer-van Dongen
19 juni 2020 At 20:44
Ik ben het natuurlijk met je eens Frederik dat de wet dwingend is. Niettemin is er kennelijk een uitzonderingsclausule, waarvan mevrouw gebruik denkt te kunnen maken. Dat kan toegestaan worden of niet. Maar nee hoor, dan barst de hel los.’wethouders hebben een voorbeeldfunctie’. Als dat zou kunnen ! want daar hebben we de afgelopen perioden staaltjes van kunnen zien van degenen, die aan de woonverplichting voldeden. ‘ze wist waar ze aan begon’ Ook dat valt te bezien. Vakinhoudelijk kan dat wel zo zijn, maar wederkerig mag ze ook wat verwachten en dat is niet altijd in geld uit te drukken bv een wellevende bejegening in een positieve werksfeer, om maar eens een willekeurig voorbeeld te noemen. En Marc ‘ de smoes dat de partner ook werkt slaat nergens op’ laat ik verder maar. Het is je kennelijk nimmer opgevallen dat ik geen smoezen nodig heb en ze dus ook nooit gebruik. Dat ‘de partner dan maar moet reizen’ is wel erg van uit de periferie geredeneerd Marc. Ik moet wel een beetje glimlachen om al dat vurig beleden arbeidsethos, theoretisch, dat wel.
Ik hoop dat de meeste reageerders niet gemeten worden volgens de maatstaven waarmee zij zelf meten. Adviesje dan van dit ouwe mens? Lees eens rustig alle reacties achter elkaar door. Toch een prettige avond.

Dick Berts
19 juni 2020 At 13:10
Wethouders vervullen een voorbeeldfunctie. Zeker bij het naleven van de wet. Als een bepaalde wet verouderd zou zijn, dan kent onze democratie mechanismen om dat te veranderen. Mensen van een zeker niveau (?) boven de wet plaatsen, legt juist de bijl aan de wortels van onze democratie.

Mandy Seinstra
19 juni 2020 At 13:28
Dat is nu wat ik betoog. omdenken. Dat mevrouw Keur een voorbeeldfunctie heeft ontken ik niet. Ze valt onder verordeningen voor wethouders en bestuurders. Daar zit deze onredelijkheid in. Ze staat niet boven de wet. Niemand niet, ook u niet, meneer Berts. Dat de bijl aan wortels van de democratie hakt daar zijn vele voorbeelden van te over…

M.M Rietveld
19 juni 2020 At 14:16
Gewoon een carrière politica en een kleurloos staten lid zonder toekomst, die haar kans schoon zag om in Den Helder als wethouder aan de slag te komen.
Waar deed er niet toe, als ze het maar ergens kon worden, het werd jammer genoeg een stad waar ze niet wilde wonen.
Aan de andere kant men stelde hier niet zoveel eisen, van belang was dat ze mee zou hobbelen in de trein van Assorgia.
Den Helder allang blij, er wilde iemand naar Den Helder komen!
Zichzelf respecterende politici komen deze kant niet op, ze hebben zich ingelezen in de troebele wateren van deze gemeente.
Wel achterhaald overigens de verplichting tot wonen, met jokken tot gevolg.
Al met al zal ze zodra ze weer een stap kan maken rap verdwenen zijn, reken maar!
Martien Rietveld

Dick Berts
19 juni 2020 At 13:19
Als mevrouw Keur huisarts was geworden, had ze geen weekenddiensten willen draaien. Was ze naar de Hoogovens gegaan, dan alsjeblieft niet in de hitte. Bij de marine? Graag, maar niet van huis. Dit soort mensen is alleen met zichzelf bezig en niet geschikt om een publieke functie te vervullen.

Mandy Seinstra
19 juni 2020 At 13:43
Met als, als, als en aannames komt u geen zak verder,meneer Berts. Van u had ik meer verwacht

FamJansen
19 juni 2020 At 13:29
Apart dat dit zo gedoogd wordt. De regels zijn bekend en er had gewoon niet aan begonnen moeten worden.
Dus niet verlengen en lokaal iemand er voor in de plaats aannemen.

M.m
19 juni 2020 At 13:34
Het is zelfs zo dat je om wethouder te worden, zeker in Den Helder, geen affiniteit behoeft te hebben en over het algemeen met welke stad dan ook.
Zeker in onze stad is men al snel vereerd met iemand van elders!
Lang niet iedereen ziet dat zitten en daarmee kan je niet kwaliteit verwachten.
Zie ook de moeite die het kost een burgemeester te benoemen, een zichzelf respecterend mens gaat niet in op de uitnodiging. Kandidaten lezen ook de krant!
De verhuisverplichting is echt niet van deze tijd en dat beter afgeschaft kunnen worden.
Wel vermoed ik dat ze een carrière politica is en nooit de intentie heeft gehad hier te gaan wonen.
Van kleurloos statenlid naar wethouder, ook al is dat Den Helder is toch een verbetering!
Zodra ze wederom kan verbeteren is ze weer weg, zo werkt dat!
Martien Rietveld

Dick Berts
19 juni 2020 At 13:46
Politici toestaan om afstand te houden van de gevolgen van hun eigen beleid, is het domste dat je kunt doen. Lekker vanuit Wassenaar de Haagse Schilderswijk besturen…. Ik pleit voor het omgekeerde; Laat de minister van Sociale Zaken een tijdje van een bijstandsuitkering leven en laat wethouders midden in de stad wonen die ze aan het vernielen zijn.

Peter
19 juni 2020 At 15:11
alles kan hier in het afvalputje van de noordkop

frdrk
19 juni 2020 At 16:13
Zelfs de riolen mankeren wat in de stad.

Hakatje
19 juni 2020 At 16:25
Kennelijk heeft niemand artikel 36A van de gemeentewet betreffende ontheffing woonplaats vereiste gelezen?
Blijkt toch weer dat de wet ruimte biedt aan wethouders en dus ook deze wethouder gewoon de mogelijkheid krijgt om, met toestemming, ieder jaar opnieuw ontheffing te verkrijgen. En terecht. Zo kan zij haar werk doen zonder haar gezin zwaar te belasten. Wethouderschap is eigenlijk altijd een tijdelijk baantje. Om nou je hele gezin mee te slepen..En de raad kan zich er eerst nog over buigen of deze wethouder betrokken genoeg is bij deze gemeente en haar werk goed doet, voordat men haar opnieuw een jaar ontheffing gunt.
Dus er is helemaal niks aan de hand. Alles keurig netjes geregeld. Niemand plaatst zich “boven de wet”
Storm in glas water.

Dick Berts
19 juni 2020 At 17:31
De gemeenschap betaalt wethouders werkelijk extremistisch hoge salarissen, om de nadelen die aan het wethouderschap kleven te compenseren. Helaas trekt dat baantjesjagers aan, die zich onder die nadelen uit proberen te wurmen. Doordat wethouders in de door hun bestuurde gemeente moeten wonen, weer je niet alleen baantjesjagers, je zorgt er ook voor, dat wethouders de omgeving die ze beheren kennen en ook zelf de gevolgen ondervinden van de door hun genomen maatregelen. Dat is uiterst nuttig. Deze bedoeling van de Gemeentewet onderuit proberen te halen, door keer op keer door de mazen van de uitzonderingsclausule te willen zwemmen, is immoreel. Het bevestigt ook nog eens het beeld dat Den Helder een vriendenrepubliek is, waarin politici elkaar de bal toespelen en de hand boven het hoofd houden. Juist in een gemeente die bekend staat als het Palermo aan het Marsdiep en waar het vertrouwen van burgers in de politiek tot een griezelig dieptepunt is gedaald, is het van het allergrootste belang dat wethouders zich een een keer aan de wet houden.

Hakatje
19 juni 2020 At 18:34
Ontheffing woonplaats vereiste is onderdeel van de wet. Of we dat nu leuk vinden of niet. Er is wel zeker verschil van mening over en ik begrijp jouw standpunt zeker wel Dick. Maar we kennen de persoonlijke gezinssituatie van mevrouw niet en er zit wellicht een goede reden achter. Het is aan de raad om daarover te oordelen en ook, vooral, uitmuntend wethouderschap te eisen in ruil voor deze (wettelijk toegestane)gunst.

Dick Berts
19 juni 2020 At 19:17
Een waar gebeurd verhaaltje; Toen ik een klein jongetje was, zei ik tegen mijn moeder: “Mamma, die meneer (ik wees op mijn vader) zegt dat ik naar bed moet, is dat waar?” De marine zat toen zoveel op zee, dat ik mijn eigen vader niet eens kende. En nee, dat was niet zielig, het was hoogtepunt Koude Oorlog en nodig. Nu is iedereen zogenaamd zielig en niemand meer bereid om eens wat voor de gemeenschap te doen. Dat laatste kan ook bestaan uit het afzien van wethouder worden, ondanks het fantastische salaris, omdat je gezinssituatie in combinatie met het belang van een gemeente dat niet toelaat. Dat geldt nog eens in het bijzonder voor een gemeente die al ten onder gegaan is aan vriendjespolitiek en nog veel erger en waarin geen hond het college nog vertrouwt. Zo’n gemeente doe je dit niet aan. Iemand met echte capaciteiten, die niet afhankelijk is van een vriendenrepubliek voor het vinden van een mooi baantje, kan ook ergens anders bakken met geld verdienen.

Piet
19 juni 2020 At 19:06
Moet jij als uitkerings gerechtigde eens “rommelen ” met je adres .Kun je lachen ; krijg je meteen vervolging wegens fraude aan je broek.
Maar de wet geldt niet voor bestuurders van dit land,slechts voor het gepeupel.

Peter
19 juni 2020 At 19:36
en dan volgend jaar nog een keer uitstel en dan heeft ze toch de hele periode van 4 jaar en 336.000 euro lekker thuis kunnen uitzitten..

Frdrk
19 juni 2020 At 19:39
Ach, formaliteitje, de ploeg moet koste wat het kost bij elkaar blijven. Dus de aanvraag wordt gewoon gehonoreerd. De meerderheid klit als lijm aan elkaar.

Frdrk
19 juni 2020 At 19:40
Ach, formaliteiten, de ploeg moet koste wat het kost bij elkaar blijven. Dus de aanvraag wordt gewoon gehonoreerd. De meerderheid komt als lijm aan elkaar.

Dirky
19 juni 2020 At 20:30
Waar mensen zich druk over maken tegenwoordig………….

Peter
20 juni 2020 At 08:25
ik vind het nogal wat, een wethouder die alle beslissingen over een stad kan en mag maken maar die er voor geen goud wil wonen, geen hart voor de zaak dus

juttertje 51
19 juni 2020 At 20:58
wat dacht je van die wethouder kos die woont in het weekend in leiden wil zich ook niet in den helder vestigen ik zeg weg wezen dan

https://DenHelderActueel.nl/2020/06/WethouderKeur-wilnogeenjaartjeontheffing/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur