Redactie DHA – Vragen Vermooten na schouwburg rapport Rekenkamer + NHD – Waarom greep college niet in?

Vragen Vermooten na schouwburg rapport Rekenkamer

Den Helder – De fractie Vermooten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het recente rapport van de Rekenkamercommissie. Dat onderzocht de verhuizing van de schouwburg naar Willemsoord. Volgens Vermooten lijkt het er op, dat verantwoordelijkheden in dit dossier worden afgeschoven.

In het rapport wordt gesteld, dat het college wel informeel op de hoogte was van het besluit van De Kampanje om gebouw 60c te herbestemmen tot kleine zaal en De Kampanje daarmee in strijd handelde met de bepalingen overeenkomstig de subsidieverordening. Immers zegt die verordening, dat een instelling expliciet toestemming behoeft van het college voor deze handelingen. In de beantwoording van het college op dit rapport stelt het college, dat deze pas achteraf op de hoogte was gesteld van het besluit.

“De fractie ziet geen verschil tussen informeel op de hoogte of formeel op de hoogte zijn van een situatie. Op de hoogte zijn betekent kortweg gezegd, dat het college kennis droeg van het besluit van de Kampanje op het moment, dat dit genomen werd”, zo stelt Marinus Vermooten. “Met de beantwoording, dat het college zegt pas achteraf op de hoogte was gesteld, lijkt het er op, dat verantwoordelijkheden in dit dossier worden afgeschoven. Het feit, dat het college informeel op de hoogte was gesteld zonder daartoe de regels van de subsidieverordening in acht te nemen, betekent dus, dat oogluikend door het college werd toegestaan, dat in strijd met de subsidieverordening werd gehandeld. Bijkomend effect was ook, dat deze handeling van het college ook verhinderde dat de Raad hier over werd geïnformeerd.”

Merkwaardig

Volgens Vermooten hadden de burgemeester en de wethouders moeten wijzen op de bepalingen in de subsidieverordening en AWB, zodat de wethouders gezamenlijk een standpunt in konden nemen en het geheel transparant kon worden voorgelegd aan de Raad. “De fractie vindt deze hele zaak meer, dan merkwaardig. De fractie wijst het college er tegelijk op, dat zodra een burger of ondernemer zich niet aan regels uit verordeningen houdt, hij of zij vrijwel direct wordt bestookt met maningen of dwangbevelen. Waarom heeft het college niet direct de nodige stappen ondernomen, toen zij informeel op de hoogte werd gebracht door de Kampanje over hun besluit?”

De fractie stelt, dat het imago van het openbaar bestuur op deze manier schade oploopt en wil van het college weten, of zij het hiermee eens is. Verder onderschrijft het college de conclusies van de Rekenkamercommissie, maar “tegelijkertijd weerlegt u één van die conclusies door te stellen, dat u pas achteraf op de hoogte werd gesteld van het besluit van de Kampanje, terwijl de commissie heeft onderzocht en vastgesteld, dat u informeel op de hoogte was van het besluit. Bent u van mening, dat de Rekenkamer op dit punt niet zorgvuldig is geweest? Of betekent dit, dat er gewoon tegenstrijdige verklaringen zijn afgelegd?”

Den Helder Actueel, 27 november 2017 – 05:36

Reacties:

’t Kraaiennest
27 november 2017 at 07:55
Een duidelijk verhaal met straks weer geen of onduidelijke antwoorden.

Anton Hagen
27 november 2017 at 08:29
Beetje mosterd na de maaltijd beste heer Vermooten! Deze schouwburg is en blijft een financiële put die niet te dempen valt. En dit valt het COLLEGE en de GEMEENTERAAD gezamenlijk te verwijten!!!
Hopelijk gloort er nog hoop in maart 2018!
Maar ik vrees van niet,gelet op het gegeven dat de meeste inwoners van Den Helder nogal gezagsgetrouw zijn en wederom op de rechtse partijen zullen stemmen,helaas.
Ook van de salonsocialisten van de P.V.D.A moeten we het niet meer hebben,die janken vrolijk mee met de alhier gevestigde rechtse orde,ik mis Theo Rijnten.

Judge X
27 november 2017 at 12:43
Niet verwijtbaar aan de oppositionele minderheid – waaronder Fractie Vermooten – lijkt mij.
Dhr. Vermooten vertegenwoordigd m.i. de burgers (en ook hun huisdieren) uitstekend.
De Senioren Partij Den Helder mag zich gelukkig prijzen dat hij zich bij hen gaat aansluiten in 2018.
De kiezer krijgt een mooie brede keus uit lokale partijen, met intussen veel politieke en bestuursrechtelijke praktijkkennis.
Buiten CU en GL hebben we de landelijke partijen helemaal niet meer nodig in ons stadsbestuur.

Judge X
27 november 2017 at 09:01
“Wir haben es nicht gewusst” en verschuilen ons achter een rapport van de rekenkamer met een beperkte opdracht en beginselen van collegiaal bestuur.

Zie artikel DHA 15 november j.l.
Update:
Inmiddels zijn ook vele vragen van raadsfracties beantwoord, zie hieronder voor de documenten:
Vragen van Beter voor Den Helder
Vragen van de Stadspartij
Vragen van de ChristenUnie
https://www.denhelderactueel.nl/2017/11/drie-ton-per-jaar-extra-kampanje/

Judge X
27 november 2017 at 09:42
O ja, nog even ter aanvulling: verantwoordelijk wethouder in deze zaak is – ‘nou ja was’ – Bob Haitsma van de VVD.
Dan stap je als VVD uit de coalitie en legt kort daarop de verantwoordelijk wethouder gewoon zijn functie neer; dag coalitie, daag collegiaal bestuur …, daaag bestuurlijke verantwoordelijkheid !
Houdt daar rekening mee, als u op 21 maart naar het stemlokaal gaat. 🙂

Fred
27 november 2017 at 09:58
Ik zei destijds toch al, Hoe heten die beestjes ook alweer die het zinkende schip verlaten ?

Fred
27 november 2017 at 09:20
Is er nu niemand , die opstaat en het hele zooitje naar huis stuurt.

RB
27 november 2017 at 10:44
zolang we landelijk op Rutte en Klaver blijven stemmen dan gebeurd dit nooit nee en wordt alles netjes weggelachen…..

Helder Onafhankelijk!
27 november 2017 at 21:09
Burgemeester en Wethouders spreken niet de waarheid als zij zeggen dat ze slechts informeel op de hoogte waren dat de Kampanje Willemsoord 60C zouden ontwikkelen als kleine zaal.
Dit idee is gekomen nadat restaurant “de Werf” werd opgeheven bij gebrek aan baten. Op dat moment wilde de Kampanje op deze locatie “Stoom” vestigen.
De gemeenteraad en het College van 2010-2014 waren wel degelijk op de hoogte van de plannen van de schouwburg. Burgemeester Koen Schuiling en voormalig Wethouders Kees Visser (VVD), Pia Bruin (D66), Wiltrude Turnhout van der Bosch (CDA) en Suzanne den Dulk (Trots) hebben in een vergadering in de oude Schouwburg de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de plannen om zowel “Stoom” als de kleine zaal te ontwikkelen.
De voormalig fractievoorzitters, Lolke Kuipers (D66), Bob Haitsma (VVD), Willem Burggraaf (CDA) en Sandra Dekker (Trots/VVD) zijn hiermee samen met hun fracties akkoord gegaan.
De oppositie was tegen de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord, mede omdat de financiële risico’s te groot waren. Helder Onafhankelijk! heeft op 13 januari 2014 per motie verzocht om een accountantsonderzoek, omdat bij eigen berekeningen er circa € 350.000,- te kort kwam op de exploitatie!
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/13-januari/19:30/Motie-van-de-fractie-Helder-Onafhankelijk-over-het-houden-van-accountantsonderzoek-over-nieuwbouw-schouwburg-/PvdA-Ho-Schouwburg-Waddenfonds-VADO-RKC.pdf

https://www.denhelderactueel.nl/2017/11/vragen-vermooten-schouwburgrapport-rekenkamer/

Waarom greep college niet in?

Noordhollands Dagblad, 27 november 2017

Noordhollands Dagblad, 27 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo