Redactie DHA – Vragen over bewoning De Nollen + Delano Weltevreden – Kunstproject krijgt mogelijk rekening + Belvilla gaat niet Nollen verhuren

Vragen over bewoning De Nollen

Den Helder – Wordt De Nollen het volgende pijnproject voor de gemeente Den Helder? Dat vraagt de Stadspartij zich af en de fractie heeft daarom enkele vragen gesteld aan het college.

“Den Helder kent veel pijnprojecten, die zijn ontstaan door verkeerde contracten en/of niet handhaven. Door niet handhaven ontstaan verworven rechten of uitspraken bij de rechter, de rechter stelt dan: u heeft het als gemeente getolereerd. De Nollen dreigt een volgend probleemdossier te worden”, aldus de partij.

Volgens het daar geldende bestemmingsplan is slechts een bedrijfswoning toegestaan. “Inmiddels hebben wij via allerlei publicaties, als laatste in de Helderse Courant van woensdag 25 oktober, vernomen dat er meerdere panden op het Nollenterrein worden bewoond. Ook is het voornemen de reeds illegaal bewoonde bunkers via een verhuurbemiddelingsbedrijf te verhuren. Dit kan volgens het bestemmingsplan niet.”

De Stadspartij stelt daarom het college de volgende vragen:
1. Is het college bekend met deze reeds bestaande bewoning en de gewenste ontwikkeling van Stichting de Nollen?
2. Bent u het met ons eens, dat hier iets is ontstaan, dat volgens het vigerende bestemmingsplan niet is toegestaan?
3. Waarom heeft u tot op heden niet gehandhaafd?
4. Bent u het met ons eens dat, als er niet gehandhaafd wordt, wij het risico lopen, zoals dat is gebeurd met Middenweg 172-174 (voormalig Postkantoor)?

Den Helder Actueel, 26 oktober 2017 – 08:12

Reacties:

Anton Hagen
26 oktober 2017 at 10:04
Zonder mij te bemoeien, of een uitspraak te doen betreffende het conflict wat de fam de Wint onder elkaar heeft, denk ik dat de Stadspartij terecht over de bewoning van de Nollen deze vragen stelt aan het college.
Voor dat we het weten zitten we weer met een bak onnodige kosten omdat B&W niet tijdig hebben ingegrepen.
Wie een andere mening is toegedaan is welkom om op mij te reageren.

Judge X
26 oktober 2017 at 10:13
Ik vind dat de eeuwen geleden uit natuur ontstane oude nollen weer in ere moeten worden hersteld, middels het verplaatsen van Ruud de Wint zijn objecten naar de tevens door hem gecreëerde Nep-Nollen, welke zuidelijker liggen.
Wat nu allemaal gaande is op het terrein van De Nollen, heeft geen enkel raakvlak met de situatie Postkantoor; dit als voorbeeld in vraag 4 naar voren brengen, laat de intelligentie binnen de Stadspartij maar weer eens zien ….
En verder sluit ik mij graag aan bij Anton Hagen.

Op het postkantoor rust sinds kort o.a. de bestemming wonen en die bestemming had de gemeente er zo’n 3 jaar geleden al aan kunnen/moeten verbinden, maar zij – de gemeente – overtrad de “Rijksverplichting” om na elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan voor gebouw en gebied af te geven.
Alweer een mooi punt voor Rob Scholte, om door zijn advocaten in de pleitnota op te nemen, mocht het tot verdere procesgang leiden.
En zo heb ik er nog een paar, maar die zal ik dhr. Scholte anoniem en per separate post doen toekomen. 😀

sukkels
26 oktober 2017 at 16:08
ik zag dat het spandoek verkocht er ook weer ophangt als ik de gemeente was zou ik die vervelende Scholte een rekening sturen voor het herhaaldelijk vernielen van gemeente eigendommen

Dick Berts
26 oktober 2017 at 16:46
Vraag 1 aan Sukkels: Wat heeft Scholte vernield? Ik zie nergens schade. “Verkocht” is ervoor gespannen. Vraag 2: Mag een verhuurder zonder toestemming van de huurder een levensgroot bord aanbrengen OVER diens ramen? Als je kijkt, kijk dan goed. Vraag 3: Weet je zeker dat Scholte het gebouw niet gekocht heeft, want daar is nog geen definitieve uitspraak over.

sukkels
26 oktober 2017 at 22:34
dat heet vernieling de stad uit trappen die eikel en ja een verhuurder mag aan zijn pand een bord aanbrengen te koop daar heeft een huurder niets over te zeggen zeker deze klaploper niet

Fred
27 oktober 2017 at 08:20
De teleurstelling over het verloop van de rechtszaak druipt er bij jou wel erg vanaf.

Fred
27 oktober 2017 at 12:39
En Scholte , mag als gebruiker van het gebouw, ook spandoeken ophangen, tenzij hem dat expliciet is verboden door de eigenaar van het pand in de gebruiksovereenkomst/ huurcontract die hij heeft. Overigens, heeft Scholten zijn verkocht mededeling ook voor dat raam gespannen.

Fred
27 oktober 2017 at 12:11
Sorry Dick, maar het TE Koop bord ,hangt niet voor enige ramen die nodig zijn voor uitzicht of voor het door laten van licht. Het bord hangt voor toiletbovenramen die zich op die verdieping bevinden.

RB
27 oktober 2017 at 13:25
aha nu hebben we de oorsprong van de uitdrukking “uitzichtloos zeiken” ontdekt 😉

Dick Berts
27 oktober 2017 at 18:16
De functie van een raam is per definitie het doorlaten van licht. Ik geef toe dat het niet om de belangrijkste ramen van het museum gaat. Die zijn beneden aan de stationszijde. Daar heeft de gemeente op 10 centimeter afstand een fietsenstalling tegenaan geplakt. Maar het blijft uiterst bot en ook onrechtmatig. Zeker omdat het in een hele reeks kleine pesterijen richting Scholte past. Te veel om op te noemen. De kleinzieligheid en de wraakzucht van dit gemeentebestuur zijn zo groot, dat vrijwel niemand me gelooft. Maar het is echt te gek voor woorden wat er gebeurt. Vraag maar eens in het museum om een en ander te mogen zien….

Henk van Kuijk
26 oktober 2017 at 10:58
Ik heb ook vier vragen aan de Stadspartij, gezien haar woorden: “het risico lopen zoals dat is gebeurd met Middenweg 172-74”. 1. Is de situatie postkantoor vergelijkbaar met de situatie Nollen? (p.s. Dhr Scholte had en heeft een verblijfscontract) 2. Wil de Stadspartij dhr Scholte daar weg hebben? 3. Heeft de Stadspartij middels Nauta Dutilh opdracht gegeven een schikking te bereiken met dhr Scholte? 4. Waarom heeft dan de wethouder van de Stadspartij een uitbreidingscontract met dhr Scholte gesloten? Vanwege het speerpunt transparantie (verkiezingen 2014) van de Stadspartij graag hier beantwoorden.

Glijn
26 oktober 2017 at 13:55
Vraag 5 van de Stadspartij wat is er met al dat subsidiegeld gebeurt.
vraag 6: Waarom werden in het verleden onder politie begeleiding bewoners verwijdert en nu niet.

wat
26 oktober 2017 at 18:16
mooi stukje natuur, de Nollen. Deze hele streek, hier, is enorm oud. Oude grond leven we op

Kees Jan
26 oktober 2017 at 23:43
De stadspartij begaat een politiek doodzonde! Ze hebben zich zoals een echte coalitiepartij betaamt, niet ingelezen op het dossier de Nollen.
.
Het is namelijk algemeen bekend dat op dit moment de rechtbank in Alkmaar zich beraad op een uitspraak tussen de broertjes van de Wint en hun neef. En zolang iets onder de rechter ligt, hou je je als politiek afzijdig en wacht je rustig af wat de uitspraak van de rechter wordt.
.
Tevens gaat de stadspartij er klakkeloos vanuit dat de woningen illegaal worden bewoond, terwijl het bestemmingsplan anders in elkaar steekt. Conform het bestemmingsplan 2012, en dan specifiek voor het terrein van de nollen (natuur) is opgenomen;
7.5.1 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca, tenzij sprake is van ondergeschikte horeca.
c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor permanente bewoning, tenzij sprake is van bewoning ten behoeve van beheer of bewaking van het terrein.
.
De broertjes van de Wint zijn als erven van Ruud van de Wint in het bezit van de auteursrechten en het persoonlijkheidsrecht van hun vader. Deze rechten blijven tot 70 jaar na overlijden van een kunstenaar bij de erfgenamen.Kort gezegd zijn de broertjes van de wind eigenaar van alles wat Rudi van de Wind op de Nollen heeft gecreëerd.
.
Zij wonen dan ook op het terrein voor het beheer en de bewaking van de erfenis van hun vader. Zij wonen daar dus legaal in hun woningen. Als eigenaar van de woningen of mogelijk met een huurcontract. Indien zij huren dan hebben zij recht op huurbescherming..
.
Bron; Bestemmingsplan Dogger Noord 2012 Den Helder (regels) & Erfrecht advocaat Sieta Autar-Matawlie uit Den Haag.
Beide te vinden via de bekende zoeksystemen op internet

Judge X
27 oktober 2017 at 00:27
Nou met deze info erbij staat iedereen – behalve de broertjes – plotseling schaakmat Kees Jan.
Den Helder, hét kunst en cultuur-mormel van Nederland …., staan we toch weer op de kaart !

Dick Berts
27 oktober 2017 at 00:26
Tijd dat de Stadspartij een nieuwe advocaat neemt, zodat ze hun onmetelijke domheid in de schoenen van hun oude advocaat kunnen schuiven.

Fred
27 oktober 2017 at 20:22
Dick, hoe denk je dat ik weet wat er zich achter die ramen bevind.

Dick Berts
27 oktober 2017 at 23:32
Fred ik ga hier liever niet verder op door, maar nog een ding. Een verhuurder die nodeloos en ongevraagd een raam van een huurder dicht spijkert is toch gewoon een botte zak. En alle verhalen zoals, ja maar Scholte plast daar nooit, of deze ramen vinden WIJ minder belangrijk of zo, dat is toch gewoon belachelijk.

RB
28 oktober 2017 at 08:24
beetje off-topic op een bericht over de Nollen maar toch:
verhuurder Eng.: lessor : huurrecht – persoon die tegen betaling en veelal voor bepaalde duur een zaak ter beschikking van een huurder stelt en laat voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is. Art. 201 Boek 7 BW
huurder Eng.: tenant : huurrecht – persoon aan wie een verhuurder tegen betaling en voor bepaalde of onbepaalde tijd huurgenot van een zaak verschaft. Art. 1627 Boek 7A BW en 212 Boek 7 BW
interessant dat iedere keer de woorden “tegen betaling” weer langskomen, hoeveel heeft dhr Scholte nu al betaald?

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/vragen-bewoning-nollen/

Kunstproject krijgt mogelijk rekening

Helderse Courant, 27 oktober 2017

Helderse Courant, 27 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Belvilla gaat niet Nollen verhuren

Helderse Courant, 27 oktober 2017

Helderse Courant, 27 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo