Redactie DHA – Toch extra raadsvergadering over kwestie wethouder Visser

Den Helder – Donderdag had niemand er nog om gevraagd, maar er komt nu toch een extra raadsvergadering. “Op verzoek van de fractie van het CDA, ondersteund door de fracties van de VVD, D66 en Helder Onafhankelijk! vindt op maandag 1 juni 2015 een extra raadsvergadering plaats over de bestuurlijke situatie rond het college van burgemeester en wethouders”, zo laat de griffie weten.

Het verzoek van de genoemde fracties:
“Op dinsdagavond 26 mei 2015, rond 19.30 uur, zijn wij via een persbericht geïnformeerd over het aftreden van wethouder G.K. Visser. Als reden is daarbij gegeven dat het voor hem onmogelijk bleek de balans te handhaven tussen werk en privé. Een formele door de heer G.K. Visser ondertekende brief ter zake heeft de gemeenteraad tot op heden echter niet bereikt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op woensdag 27 mei 2015 besloten de portefeuilles van de heer G.K. Visser te verdelen over de andere wethouders. Hiervan is de raad op 28 mei 2015 door middel van een raadsinformatiefbrief in kennis gesteld.”

“In de tussentijd is in de pers een geheel ander beeld verschenen van de redenen waarom de heer G.K. Visser is afgetreden. Door verschillende raadsleden is kennelijk voeding aan deze berichtgeving gegeven, waarbij personen in sommige gevallen door de pers in de artikelen zijn gequoot. Op donderdagavond heeft de heer G.K. Visser een e-mail verstuurd aan de raad en het college met de volgende mededeling: ‘Na enig beraad ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mijn ontslag niet formaliseer. Ik ben bereid om maandag mijn taken op te pakken en zie uit naar een onafhankelijk onderzoek met betrekking tot mijn functioneren en dat van mijn werkomgeving.’ Een gelijksoortig bericht heeft de heer G.K. Visser via twitter verspreid. De heer G.K. Visser komt hiermee eenzijdig terug op de eerder berichtgeving van het college over zijn aftreden.”

“Gelet op het voorgaande achten wij het zeer gewenst dat op korte termijn aan de raad duidelijkheid wordt verschaft over de ontstane situatie, in het bijzonder over die binnen het college. Aangezien wij het belangrijk vinden dat dit in openbaarheid gebeurt, verzoeken wij u op maandag 1 juni, aanvang 19.30 uur, een extra raadsvergadering te houden.”

De extra raad zal live worden uitgezonden door de lokale omroep, zowel op radio als televisie. De geplande vergadering van de commissie Bestuur en Middelen over de jaarrekening 2014 van maandag 1 juni 2015 gaat door deze extra raadsvergadering niet door.

DHA, 29 mei 15 – 18:28

Reacties:

DickB
29 mei 2015 at 19:09
mooi, dan wachten we dat even af, nu eerst morgen de jaarlijkse muziekdag Den helder, zonder allerlei dwangsommen en ander moeilijk gedoe

http://denhelderactueel.nl/2015/05/toch-extra-raadsvergadering-over-kwestie-wethouder-visser/