Redactie DHA – Stadhuis voldoet na renovatie ‘maar net’ aan Arbo wet en regelgeving

Den Helder – De arbeidsomstandigheden in het stadhuis voldoen na de geplande renovatie aan het wettelijk minimum, “maar het houdt niet over”, zo blijkt uit onderzoek door een Arbo deskundige (Merosch). Ten aanzien van de luchtkwantiteit is echter aanpassing van het ontwerp nodig. Het college heeft de bevindingen naar de raad gestuurd ter voorbereiding op de raadsvergadering van maandag.

De gebouw diepte en beperkte plafondhoogte (zo’n tien centimeter lager, dan het huidige plafond) van het gebouw in combinatie met de beoogde bezetting zorgen, dat de randvoorwaarden voor het maken van een optimaal binnenklimaat verre van ideaal zijn, zo staat in de rapportage te lezen. “Daarbij komt, dat het lijkt, dat keuzes ten aanzien van installatie concepten en bouwkundige oplossingen met name gedreven zijn door zo laag mogelijke investeringskosten en geen of te beperkt rekening is gehouden met de levensduur kosten (onderhoud, energie en eindwaarde) en het aspect duurzaamheid.”

Andere keuzes ten aanzien van de isolatie van de bouwkundige schil en installaties (met name klimaatplafonds) zullen zorgen voor een beter binnenklimaat, lagere onderhoudskosten, lagere energielasten en hogere eindwaarde van het gebouw. “Waarbij de kanttekening, dat het gebouw per definitie zijn constructieve beperkingen heeft om er een goede werkomgeving met een hoge bezetting in te maken.”

Extra kosten

In het programma van eisen (PVE) is opgenomen, dat een Arbo technisch verantwoord werkklimaat gecreëerd dient te worden. Het huidige definitief ontwerp voldoet niet aan het PVE, doordat de voorgestelde hoeveelheid lucht lager is, dan het gestelde minimum in het Arbobesluit. Het is daarmee noodzakelijk, dat het installatietechnisch ontwerp aangepast wordt. Afhankelijk van de gekozen optie zijn de extra kosten 320.000 of circa 800.000 euro. De duurste variant (gebruik maken van klimaatplafonds) lijkt de voorkeur te hebben. “Naast het feit, dat dit leidt tot significante verbetering van het binnenklimaat is ook een verlaging van het plafond niet meer nodig. Dit zorgt voor een betere ruimte beleving, betere daglicht toetreding en daarmee een prettiger werkklimaat.”

De investering in klimaatplafonds wordt deels gecompenseerd door lagere exploitatiekosten. De jaarlijkse meerkosten van klimaatplafonds komen daarmee op € 24.000,-. De aanbestedingsprocedure is sinds 21 september 2017 gestart. Gedurende de procedure kunnen onder bepaalde voorwaarden wijzigingen of aanpassingen doorgevoerd worden. Dat levert echter wel vertraging op en maakt dat de definitieve gunning van het contract eind januari 2018 kan plaatsvinden.

Werkplekken

In de brief aan de raad meldt het college, dat er nog geen stukken door Coare zijn aangeleverd, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de minimaal benodigde oppervlakte van acht vierkante meter per werkplek. “Het is daardoor niet mogelijk om dit onderdeel te beoordelen op Arbo we- en regelgeving. Coare is verzocht op zeer korte termijn inzicht te verstrekken.”

Den Helder Actueel, 11 oktober 2017 – 10:03,

Reacties:

Remco Duijnker
11 oktober 2017 at 11:19
…”acht vierkante meter per werkplek”..
Geen enkele kantoortuin of andere vormen van het nieuwe werken kent de letterlijke invulling van deze maat.
De acht vierkante meter wordt berekend over het totale plaatje gedeeld door de in te richten werkplekken.
Ter illustratie:
De kantoren nu bevatten een bepaalde oppervlaktemaat. Meestal 24 vierkante meter. Daar passen 3 mensen in. Die zitten alleen niet letterlijk 8 vierkante meter om en van elkaar.
Dat zal hier niet anders zijn. De BVO gedeeld door het aantal in te richten werkplekken is al berekend. Daarom kan ook het maximale BVO worden bepaald.

Hotmail 2
11 oktober 2017 at 11:29
Men heeft schijnbaar NEN 1824 vergeten.

Bodelo
11 oktober 2017 at 13:38
Opmerkelijk dat het ervaren Coare dan zoveel moeite heeft om de juiste gegevens aan te leveren …………

Hijneken
11 oktober 2017 at 11:41
Door kritisch te zoeken en desnoods de regels te verkrappen kun je met de ARBO in de hand alsnog een nieuw stadhuis realiseren. Wie had dat ooit gedacht? Al die jaren waren er geen Arbo-regels?

Het zou mij niets verbazen wanneer hier een kartelpolitiek plaatje uitkomt.

Remco Duijnker
11 oktober 2017 at 11:51
Het huidige gebouw had wel wat aanpassingen nodig de afgelopen jaren maar is wat werkplekken betreft nooit afgekeurd. Meerdere malen is namelijk de arbo ter sprake gekomen, er is een arbo commissie die dit bewaakt en er was jaren een arbo coördinator, maar afgekeurd is het gebouw nooit.
Dat het nieuwe werkplek concept een andere indeling vraagt en dus ook een goed berekening is vanzelfsprekend.
Een nieuw te bouwen stadhuis krijgt dezelfde vraagstukken. Arbo is wel een norm maar maatwerk is een pré.
En het komt wat vreemd over aangezien de OR in 2015 al aan het college gerapporteerd had dat als tot renovatie werd besloten, per ingang van juli 2016 met de aanpassingen van het luchtklimaat diende te worden begonnen. Door wie wordt er dan zand in de raderen gegooid is de vraag.

Fred
11 oktober 2017 at 11:56
Het uit kristaliseren is begonnen. Nu gaan de tegenstanders van de renovatie net zolang spijkers op laag water zoeken tot men het plan de nek heeft omgedraaid. Wat is het volgende ? zeven naar het gebruik van spijkers en schroeven ? Of de kleur of merk van de verf ? Deze zeikers gaan net zolang door met hun kinderachtig dwarsbomen en traineren tot ze hun zin hebben. Zoek eens uit , wie de opdrachtgever van dit gezever is. Of wie de opdrachtgever, achter de schermen aan stuurt.

Bodelo
11 oktober 2017 at 13:41
Het is de wet waarde Fred. Het Arbobesluit is duidelijk. In dit geval wordt de renovatie getoetst aan het Arbobesluit. Dat is verplicht en heeft niets met voor- of tegenstanders te maken.

Fred
11 oktober 2017 at 14:33
Dat begrijpt iedereen wel. Maar nu lijkt het er op , dat ze werkelijk alles wat ze maar kunnen vinden gaan testen of het wel aan alle voorwaarden voldoet. Spijkers op laag water zoeken wordt het ook weleens genoemd. Alles , maar dan ook alles wordt uit de kast getrokken , om de zaak te traineren. Gewoon een ordinaire zoektocht om toch maar wat te kunnen vinden wat de renovatie in een kwaad daglicht kan stellen. Net wat Hans zegt, Het voldoet toch ? dus houdt op met drammen en ga aan het werk.

Bodelo
11 oktober 2017 at 15:36
Fred, het lijkt niet alleen zo, het is zo. Citaat; “Ten aanzien van de luchtkwantiteit is echter aanpassing van het ontwerp nodig”.
Kortom, gewoon de noodzakelijke aanpassingen verrichten en doorgaan. Vergeet de door zovelen bedachte complot theorie.

HZdwg
11 oktober 2017 at 12:17
Als iets maar net voldoet, dan voldoet het en dan is de rest gedram.

RobK
11 oktober 2017 at 13:17
Er zijn in Den Helder vele werkplekken die ook niet aan deze normen voldoen. Bijvoorbeeld bij defensie. Ik hoor daar nooit iemand over. Velen zouden graag ruilen met de huidige gemeentelijke werkplekken.

Bodelo
11 oktober 2017 at 13:42
Dus omdat vele werkplekken niet voldoen aan het Arbobesluit gaan we met de renovatie van het Stadhuis ook maar niet voldoen aan het Arbobesluit? Een vreemd soort solidariteit.

HZdwg
11 oktober 2017 at 16:20
Boldelo, ik kende bij Defensie veel werkplekken -en ik heb er zelf ook lang op gezeten- die op geen stukken na aan welk besluit of welke wet dan ook voldeden. Als de mensen op dat gemeentehuis op plekken zitten die wél aan dat Arbobesluit voldoen, dan komt geklaag dat het “nog maar net” is over als gezeur van verwende mensen.

Bodelo
12 oktober 2017 at 11:33
Hans, bij nieuwbouw of renovatie moet je simpelweg voldoen aan het Arbobesluit. Voor bestaande gebouwen is dat lastiger in te vullen.

HZdwg
12 oktober 2017 at 14:17
Aan dat Arbobesluit is dus voldaan, al is het “maar net” en niet ruimschoots. Dus wat is het probleem?

Bodelo
13 oktober 2017 at 09:20
Hans; citaat “Ten aanzien van de luchtkwantiteit is echter aanpassing van het ontwerp nodig.”

HZdwg
13 oktober 2017 at 10:13
Als aanpassing nodig is, dan is de informatie dat het “maar net” voldoet onnauwkeurig, want dan voldoet het niet. Vraag is dan hoe ingrijpend die aanpassing moet zijn.

RobK
11 oktober 2017 at 14:43
Ik zou deze miljoenen verslindende operatie beter verteren als er niet met twee maten gemeten werd door onze overheden. Dat is wat ik ermee wil zeggen, Arbo wetgeving geldt voor iedere werkgever.

Bodelo
11 oktober 2017 at 15:38
Het staat defensie medewerkers vrij om melding te doen van een werkplek die niet voldoet aan het Arbobesluit. De werkgever rest niet anders dan maatregelen te treffen zodat het wel voldoet. Er wordt niet met twee maten gemeten, het Arbobesluit is de maatstaf.

Henk van Kuijk
11 oktober 2017 at 14:46
Eens woonde ik een VVD-discussie-avond bij over duurzaamheid. Jaja, van de VVD die net boos is uitgetreden vanwege het stadhuis klimaatplafond. Ik volg alles. Het was een hele interessante avond. Ze hadden namelijk een deskundige uitgenodigd uit Maassluis, die vandalismebestendige bushokjes had ontworpen, en ook een energie neutraal huis, geheel zelfvoorzienend in energie. Ik herinner me vooral dat hij een aantal aanwezigen, meestal VVD-ers, vroeg hoe lang ze hun slaapkamerraam open zetten om de slaapkamer te luchten. Iedereen zei: “Nou, vaak wel een hele morgen.” Toen zei hij: “Totaal onnodig. U koelt dan de hele ruimte sterk af, en daarna moet de verwarming weer hard gaan draaien, totale verspilling.” Iedereen lachte verbaasd. Ook zei hij: “Inpandige toiletten, keukens en badkamers, helemaal fout; die moeten allemaal met electra worden verfrist. Enorme verspilling.” Na afloop verklaarde wethouder Fritszche van de VVD op mijn vraag dat hij graag zo’n proefhuis in Den Helder wilde neerzetten.
Nu lees ik: “Klimaatplafond, binnenklimaat, installaties, duurzaamheid, de voorgestelde hoeveelheid lucht, installatie plafond, optimaal binnenklimaat, daglichttoetreding…. en forse extra bedragen.” Pardon? Ik ben in vrijwel alle ruimten van het stadhuis geweest, en ik zag veel daglicht, balkondeuren en ramen waarmee je heerlijk in twintig minuten tot een optimaal binnenklimaat komt! Gezien het ARBO-partijkartel en hun sabotage-trucs moet er aan het politieke binnenklimaat nog veel gebeuren.

Stefan
11 oktober 2017 at 23:32
U slaat de spijker op de kop.

strandloper
12 oktober 2017 at 02:15
De eerste overschrijding is binnen. Leg uw rekenmachine maar onder handbereik, er volgen nog meer overschrijdingen.
Mijn advies: Stop de verbouwing. het wordt een enorme miskleun. Niet alleen in kosten maar ook in uitvoering. Er staat straks een verbouwd appartementen complex zoals die gebouwd werden in de jaren 60. De tekeningen van het bedrijf die de verbouwing moet uitvoeren, zagen er schrikwekkend uit. Allemaal hokjes, heel veel hokjes. Als ambtenaren naar hun werk gaan, vallen zij dagelijks onder de ophokplicht.
Stop met deze benepen jaren 50 ideeën. Je gaat € 15.000.000 uitgeven, dat wordt de uiteindelijke prijs, voor een soort mega varkenshouderij. Wat nou ARBO, er is hier sprake van het kweken van plofambtenaren. Daar wil ik als inwoner mijn paspoort niet halen (ik bedoel kopen). U toch ook niet?

Bodelo
12 oktober 2017 at 11:34
strandloper, ik vrees met grote vreze.

Judge X
13 oktober 2017 at 09:42
Nee wij kopen liever ons rijbewijs in een overbodig nieuw gebouw op de verkeerde plek, met een begroting van € 30 miljoen en een overschrijding € 6 miljoen, daar wordt je pas echt blij van !

scherpe ogen en oren
12 oktober 2017 at 08:43
Strandloper, wat ik mij nu afvraag is of u nu wel uw paspoort haalt in het gemeentehuis want dat zou wel heel raar zijn? is het gemeentehuis op dit moment wel bewoonbaar volgens de ARBO wet en hoe zit dat met het oude woningstichting pand waar ook ambtenaren al jaren werken onder erbarmelijke omstandigheden en de al jaren regerende partijen in Den Helder die nu om het hards schreeuwen hebben toe gestaan. Ik vertrouw het rapport op geen enkel wijze want zal zijn uitgevoerd door een bevriend bedrijfje van onze netwerker Koen.

Henk van Kuijk
12 oktober 2017 at 11:57
Opknappen van het stadhuis zodat het weer 15 jaar meekan is iets heel anders dan fors verbouwen van een kantoor. Alleen dat al is een manipulatie van de Junta om de prijs zo hoog mogelijk op te voeren. Graag een bestuur dat normaal een raadsbesluit uitvoert. Na 18 maart.

Bodelo
12 oktober 2017 at 12:06
Het Arbobesluit maakt geen onderscheid in verbouwen voor 15 jaar of fors verbouwen (waar ligt overigens de grens?).

Klaas Otten
12 oktober 2017 at 12:49
Vreemd hoor, men kan geen zittend werk doen in het stadhuis terwijl in een ander deel van het gebouw dat bekend staat als Zuyderhorn bewoners met veel plezier kunnen wonen. Wellicht als Kees Visser voortaan geen chinees meer eet dan zal het werkklimaat goed zijn in het stadhuis!

flipfluitketel
13 oktober 2017 at 10:35
Het probleem is niet de renovatie maar de opdracht via een motie tot renovatie. In de motie werd eigenlijk gezegd renoveren voor max 9 miljoen of opstappen. Nu heeft de wethouder (Kos van de SPDH) zijn uiterste best gedaan om aan deze motie te voldoen. Coare was de oplossing terwijl er door 2 onafhankelijke bureaus al was berekend dat het renoveren rond de 13 miljoen ging kosten. Maar ja de oppositie en de SPDH konden dat natuurlijk niet toestaan want als het 13 miljoen ging kosten dan kwam nieuw bouw om de hoek kijken als alternatief.
En daar ligt het probleem want er zal en moet worden gerenoveerd om te voorkomen dat er een kans wordt geboden om nieuw bouw te realiseren.
Nu blijkt dat de renovatie naar het bedrag blijkt te gaan die de twee onafhankelijke bureaus al hadden berekend.
Politiek is in Den Helder je zin doordrukken wat de gevolgen ook zijn.

Fred
13 oktober 2017 at 11:51
Of !! op allerlei manieren argumenten terecht of onterecht aandragen om de kosten omhoog te jagen ten einde nieuwbouw door te kunnen drukken. B.V. Gouden deurkrukken zijn overbodig , als men met een gewone goedkope ijzeren deurkruk hetzelfde bereikt.

flipfluitketel
13 oktober 2017 at 12:28
Fred, welke argumenten bedoel je er wordt gesproken over een heel sobere renovatie die net voldoet dus geen gouden deurkrukken of andere luxe. En toch gaat het meer dan de geplande 9 miljoen kosten. Ik voorzie een overschrijding van minimaal 30% (zonder gouden deurkrukken)

Henk van Kuijk
13 oktober 2017 at 13:28
Het enige klimaat dat ongezond is in het stadhuis is het politieke: keihard machtsdenken en manipulaties. De ambtenaren kunnen zo goed cijferen als het om hun plafond gaat en zachte stoelen. Maar ze zijn niet in staat om Rob Scholte energieprognoses te leveren voor het postkantoor. Daar wel eens het plafond, de ramen en de vloeren gezien? Ook gemeentebezit.

Simon.H
13 oktober 2017 at 14:09
Henk het overgrote deel van de ambtenaren afkomstig van buiten den helder wil hier niet dood worden gevonden wat zal dan het gedachtegoed zijn van deze or

flipfluitketel
13 oktober 2017 at 16:28
Henk sla eens een andere snaar aan deze klinkt ook al vals. Ambtenaren afzeiken en Rob Scholte als heilige te zien en inderdaad plafond, vloer en ramen zijn aan vervanging toe misschien als Rob Scholte zijn energierekening ZELF had betaald had hij een heel goede prognose kunnen maken na 4 jaar gratis wonen.

Fred
13 oktober 2017 at 16:43
Ik betaal ook een deel van mijn energie rekening niet direct zelf. Dat doet mijn verhuurder. Toch krijg ik keurig elk jaar een overzicht van de verbruikskosten. Is dat bij Scholte ook gebeurd ??? Waarschijnlijk niet . Anders had hij er niet om moeten vragen. En , om even je laatste zin van je antwoord/vraag aan mij aan te halen, Politiek is in Den Helder Je zin doordrukken , wat de gevolgen ook zijn !!!! Een uitspraak om te onthouden !!!

RB
13 oktober 2017 at 19:08
mag ik vragen welke verhuurder dat is, lijkt mij ook wel wat om niet zelf de volle hap te mogen ophoesten….

Fred
13 oktober 2017 at 19:13
Gedeelte energie kosten, zit bij de maandelijkse betaling in, als servicekosten.. Aan het eind van de verbruiksperiode krijg ik keurig netjes de eind afrekening

Fred
13 oktober 2017 at 19:44
Je moet wel goed lezen RB ! Ik zeg niet dat ik niet hoef te betalen. Ik betaal via een maandelijkse bijdrage, in de vorm van service kosten of bijdrage vereniging van eigenaren, en krijg daar een eindafrekening van. Dit gebeurd vaak in gebouwen met meerdere bewoners , flats bijvoorbeeld en waar bijvoorbeeld blokverwarming in zit met gezamelijke meters.

RB
13 oktober 2017 at 20:18
moet je dat wel duidelijker neerzetten Fred, als ik deze zin lees dan komt dit bij mij echt over dat je een gedeelte niet zelf betaald maar je verhuurder dit op zich neemt….
.
Ik betaal ook een deel van mijn energie rekening niet direct zelf. Dat doet mijn verhuurder

Henk van Kuijk
13 oktober 2017 at 21:05
Even goed lezen Flip, ik heb ’t over “prognoses” op basis van een gerenoveerd en geisoleerd gebouw, gas, licht, electra, water. Inclusief een horeca-gedeelte. Die kunnen de ambtenaren uiterst precies becijferen voor het gerenoveerde stadhuis, inclusief aangevoerde lucht. Waarom voor Scholte niet? Je kunt het wel raden, na vele jaren fors achterstallig onderhoud….

RB
13 oktober 2017 at 21:16
denk dat het pand al jaren achterstallig onderhoud had toen dhr Scholte zijn intrek daar deed als een soort antikraak bewoning

flipfluitketel
14 oktober 2017 at 08:38
Henk je bent van het padje af denk ik. Ambtenaren becijferen dat niet voor het Stadhuis. En hoe kun je iets becijferen voor het postkantoor als je geen business case wil maken. Dus prognose zoals jij dat noemt kan hij maken op de “niet” door hem betaalde energiekosten en het plan dat hij heeft voor het postkantoor te laten bereken door een aannemer.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/stadhuis-voldoet-renovatie-net-aan-arbo-wet-en-regelgeving/