Redactie DHA – Seniorenpartij boos om cadeautje aan Zeestad

Den Helder – Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is er nog een nieuwe partij om te kiezen: de Seniorenpartij Den Helder. Oprichter en voorzitter Remco Duijnker volgt samen met de partij de lokale politiek in Den Helder op de voet. De nieuwbakken partij doet mee aan de verkiezingen van 2018 en wil een gedegen platform en politieke vertegenwoordiging zijn voor, met name, de senioren in onze mooie gemeente.

Hoewel de partij nog geen rol heeft in de politieke arena heeft deze uiteraard wel een mening over hetgeen allemaal plaatsvindt in Den Helder. Zo ook over de overdracht van de gronden voor slechts 1 euro door de gemeente aan Zeestad, ten behoeve van bebouwing van het Kanonnenpleintje. Zeestad kan deze gronden weer duur verkopen aan Woningstichting. De partij ziet dit als het spekken van Zeestad.

Dergelijke cadeautjes”, zoals de partij meent, “gaan ten koste van bijvoorbeeld ouderenzorg.” De partij vraagt zich dan ook af waarom de gemeente niet zelf de opbrengsten incasseert. Bovendien meent de partij, dat Zeestad een onnodig tussenstation is voor te realiseren projecten. De partij is dan ook groot voorstander van zoveel mogelijk uitvoeren in eigen beheer.

Signalen

Steeds meer signalen laten zien, dat verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen en andersoortige externe constructies alleen maar meer bureaucratie in de hand werken en daarmee onnodige kosten genereren.” De partij is van mening, dat met het beteugelen van dergelijke constructies behoorlijk in de kosten kan worden bespaard. “En dat geld kan weer ten goede komen aan andere belangrijke zaken, zoals voorzieningen en ouderenzorg in Den Helder”, stelt Duijnker.

Den Helder Actueel, 9 juli 2016 – 08:21

Reacties:

Jonathan
9 juli 2016 at 09:03
Het huidige college doet alleen maar rare dingen. Tijd voor nieuwe partijen zoals Gemeentebelangen en de Senioren Partij.

Mandy Seinstra
9 juli 2016 at 09:36
De heer Remco Duijnker de partijhopper van Helder Onafhankelijk naar Stadspartij nu weer een gooi doen voor de Ouderen partij, Weet in het geheel niet waar het om gaat. Zeestad is indertijd opgericht en door de strot van de raad geduwd door gedeputeerde Ton Hooijmaijers, met de bedoeling om de raad buiten spel te zetten. Het was indertijd de Stadspartij, die aandrong op opheffing van deze pasquil. Met Reenders komt daar niets. Afgesproken was dat Zeestad per 2017 opgeheven zou worden. Ook hier geen woord over. Het zou de heer Duijnker sieren eens wat beleidsstukken inzake Zeestad BV/CV door te nemen i.p.v. maar wat te roepen.

Hihi
9 juli 2016 at 09:51
Yep, hij weet niet eens wat ouderen zijn, deze meneer wilt alleen, maar een vete uit vechten met zijn oud collega’s, de ambtenaren en hoopt via een pakkende naam de ouderen achter zich te krijgen. Zie niks over de problemen van ouderen op zijn facebook site.

Olaf
9 juli 2016 at 14:50
Namens het bestuur van de Senioren Partij kan ik jullie meedelen, dat dhr. Duijnker voor deze functie binnen de partij is gevraagd en niet zichzelf heeft aangeboden. Den Helder is toe aan een kwaliteitsimpuls en wij denken, dat de Senioren Partij Den Helder veel voor de inwoners kan betekenen. Op internet is nog niet zoveel over ons te vinden, dat is nog in ontwikkeling.

Hihi
9 juli 2016 at 16:06
Raar, want hij heeft het toch opgericht en geregistreerd.

Mandy Seinstra
9 juli 2016 at 15:16
Kwaliteitsimpuls? Daar schermt elke politieke partij mee, Olaf. Na de verkiezingen blijft er bitter weinig van over, Heeft u al eens nagegaan hoeveel partijen meedoen in 2018? Wat onderscheid u daar van, dan alleen de naam? De kwantiteit aan lokale partijen, waar straks geen één coalitie mee is te vormen.

jans
9 juli 2016 at 15:38
Beloof de bewoners van den helder nu alvast een cadeautje, vier jaar lang ontroerend goed belasting voor een euro. Ja, Sinterklaas is weer in Nederland

Olaf
9 juli 2016 at 16:34
Er komt tot aan de raadsverkiezingen van maart 2018 nog genoeg gelegenheid voor de inwoners om te participeren in het programma van de Senioren Partij Den Helder en goeie ideeën zijn natuurlijk welkom. Wij verwachten een van de grotere partijen te worden in de raad en zijn ook beschikbaar voor een plek in het dan te vormen nieuwe college. Niet eens zo lang geleden werd onze partij door een peiling van de Helderse Courant al gepeild op drie zetels. Wij denken dat te kunnen verdubbelen, evenals dat in de buurgemeente Hollands Kroon het geval is. U zult nog veel van ons horen.

niedie
9 juli 2016 at 19:13
Als bewoner van den helder vraag ik me af waaronder deze deal valt. Is het nu smeergeld of chantage van Zeestad want ik had begrepen dat het kanonnenpleintje niet bebouwd zou worden. Nog meer winkels bouwen? is dat nodig?

Jonathan
9 juli 2016 at 19:29
Ik las in de Helderse Courant ,dat de horeca van het nog te bouwen complex uitgebaat zou worden door de zoons van de directeur van Zeestad. Dat heeft tenminste de schijn van belangenverstrengeling, zeker als de dure grond voor 1 euro naar Zeestad gaat. Goed punt van de Senioren Partij

Fred
9 juli 2016 at 20:19
Heb je nu in de gaten, dat als je één vinger in de Helderse politiek steekt, je hele arm voor twee weken stinkt ?

flipfluitketel
10 juli 2016 at 07:41
Als ik een zaak niet begrijp, is dat geen reden om te zeggen, dat zij verkeerd is, het is veeleer een bewijs van mijn onwetendheid.
Marcus Tullius Cicero
Romeins staatsman en schrijver

Hijneken
10 juli 2016 at 07:18
Het lijkt inderdaad ontroerend goed… Bij zoveel versplintering met zoveel partijen kan het belang van de kiezer toch meer gebaat zijn? Het wordt tijd voor maximaal vier partijen, waarvan maximaal tweemaal landelijk plus minimaal tweemaal stedelijk.

Fred
10 juli 2016 at 08:37
Het wordt tijd voor een kiesdrempel. Wat nu gebeurd, is alleen maar versplintering. Bij de ene partij, is de honingpot nog groter als bij de ander, om maar stemmen te lokken. Uiteindelijk blijk je op een zure bom gestemd te hebben, en stort de boel in elkaar. Voorbeelden, waren Trots en de Stadspartij..

Jonathan
10 juli 2016 at 09:28
Ik verwacht, dat de partijen van de bende van vijf bijna geen stemmen meer halen. Dan is het probleem van de versplintering ook opgelost.

Henk
10 juli 2016 at 10:17
Politici zeggen voor de verkiezingen altijd dingen, die de mensen graag willen horen.
Kijk naar wat de Seniorenpartij in Hollands Kroon heeft gedaan. Dan zou ik niet op die partij stemmen.

Olaf
10 juli 2016 at 16:59
Dat is en was inderdaad kiezersbedrog. Dat zouden wij nooit doen. Beloofd is beloofd.

Fred
10 juli 2016 at 18:50
Hier, beste Olaf, ga je al gelijk de mist in. Je kan namelijk de kiezer geen belofte doen. Je kan wel zeggen: we gaan het proberen, maar we kunnen het niet beloven. Er zijn veel te veel factoren in de politiek, die beloftes de nek omdraaien.

Olaf
10 juli 2016 at 19:03
Die casus uit Hollands Kroon ken ik. Bottleneck was een eigenwijze wethouder, die het zogenaamd beter wist. Dat hadden ze nooit zo mogen doen. Kiezers iets beloven en dan niet nakomen als het niet uitkomt. Daar hebben we al teveel van.

Mandy Seinstra
11 juli 2016 at 01:35
Ik zou zeggen, Olaf, ga lekker naar Leiderdorp en ga in een andere stad spin dokteren met mevrouw Miete, zeker weer 11.000 euro opstrijken, net als met de Stadspartij.

http://denhelderactueel.nl/2016/07/seniorenpartij-boos-om-cadeautje-aan-zeestad/