Redactie DHA – Scholen aan Zee blij met percentage geslaagde leerlingen + Arie Booy – Leerlingen Lyceum aan Zee geven aan wat beter kan op school

Scholen aan Zee blij met percentage geslaagde leerlingen

Den Helder – Afgelopen woensdag 12 juni was het dan zover. In de ochtend werden de normeringstermen van het eerste tijdvak bekend, waardoor later die dag alle examenleerlingen na een spannende periode de uitslag kregen: gezakt, geslaagd of een herkansing.

Bij Beroepsonderwijs aan Zee is 94% van de VMBO BB leerlingen nu al geslaagd en 97% van de VMBO KB leerlingen. Na herkansing kan dit zelfs leiden tot 100% geslaagden. Een geweldig resultaat als kers op de taart van een succesjaar, waarin de school van een inspectieoordeel ‘zeer zwak’ naar een ‘voldoende’ wist te komen. De teamleiders van de school prijzen dan ook de inzet en betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers.

Bij Lyceum aan Zee kan op dit moment bij 79% van de VWO leerlingen de vlag uit, zij zijn al geslaagd. Als de herkansers ook slagen kan het percentage uitkomen op 91%. Bij de HAVO ligt het aantal geslaagden nu nog op 72%, maar dit kan na herkansing nog 82% worden. Beide afdelingen scoren hiermee hoger dan vorig jaar. Deze stijgende lijn in examenresultaten moet voor de leerlingen en de school een opsteker zijn in de roerige tijd, waarin het lyceum verkeert.

Leerlingen en docenten van MAVO aan Zee vierden woensdag ook al een feestje. Het percentage geslaagden lag hoger dan de afgelopen jaren: 87% van de examenleerlingen is nu al zeker van het diploma, maar na de herkansing kan dit mogelijk 95% worden. De school werkt al jaren aan verbetering van de les kwaliteit en leerlingbegeleiding en de resultaten hiervan worden nu zichtbaar.

Den Helder Actueel, 14 juni 2019 – 11:49

Reacties:

Guido
14 juni 2019 at 12:02
Alle geslaagden, van harte gefeliciteerd en succes met jullie eventuele vervolgopleiding.

Judge X
14 juni 2019 at 13:42
Een week geleden ging het volgens de PvdA-fractie – neergelegd in 4 vragen aan het college – nog erg slecht met scholen aan zee.
Misschien wordt het voor de PvdA tijd, om zichzelf in Den Helder op te heffen ?
https://denhelderactueel.nl/2019/06/alle-hens-aan-dek-voor-lyceum-aan-zee/

ED
14 juni 2019 at 16:43
Beste docenten; van harte gefeliciteerd met het prachtig behaalde resultaat. Uiteindelijk zijn deze cijfers waar het om gaat. Erg goed gedaan! En uiteraard ook aan alle geslaagden; van harte gefeliciteerd en veel succes toegewenst in jullie vervolgstappen.

Henk van Kuijk
14 juni 2019 at 18:02
Kan iemand mij uitleggen waarom het recente inspectierapport de kwalificatie “zeer zwak” aan de school gaf? En waarom de PvdA daar vragen over stelt?

`e
14 juni 2019 at 18:45
Misschien een vraag voor hen die gezakt zijn.?

Ronald
15 juni 2019 at 00:32
Dat kan ik wel hoor. Recent is hier niet echt van toepassing, in voorgaande jaren 2015/2017 was het oordeel ZWAK. vorig jaar volgens rapport april 2018 onvoldoende (dus een verbetering). Beoordelingen van de inspectie zijn absoluut geen eenmalig meetmoment. Maar helaas worden signalen die erop wijzen dat onderwijsdoelstellingen niet gehaald worden of kunnen worden te vaak niet vroegtijdig door bepaalde bestuurders onderkent. Zoals vaak schrikt er wel eens een bestuurder wakker van maar nu was hier ook een soort van “vertraging” merkbaar bij de PVDA (uitgaande van 2015/2017) en wellicht ook bij menig ander. Toch maar wat vaker de jaarlijkse rapporten lezen dan wachten op een artikel in de media bestuurders!!!!. Belangrijkste is dat scholen duidelijk de handschoen hebben opgenomen en het verbetertraject vol zijn ingegaan en zij, waar mogelijk, met een vorm van interne kwaliteitscontrole en evaluatie het onderwijs op een hoger niveau hebben kunnen brengen. Het succes van dit traject vertaald zich in het aantal geslaagden en dat is, met vermelde percentages van dit afgelopen schooljaar t.o.v voorgaande jaren, duidelijk gelukt. Onderwijs is een instelling welke continu in de steigers moet staan , daar wordt aan gebouwd en verbouwd zodat het “product” wat wordt afgeleverd aan onze maatschappij kan meebouwen aan onze maatschappij die ook de hunne wordt. Mocht je geïnteresseerd zijn in de verslagen van de inspectie dan is hier een linkje. (copy/paste) https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/11123

Ferry
15 juni 2019 at 18:18
tsja,dus als ik je goed begrijp Ronald,werd het rapport(en) 2015/2017 onderwijsinspectie door de P.V.D.A. pas in voorjaar 2019 actueel.
Op zich begrijp ik dat wel,er komt natuurlijk zoveel informatie als politicus op je af,o.a.,,zeestad,,woningstichting,en alle bedrijven die daar onder hangen,advocaten,rechtbank verslagen,plannen die weer bijgesteld worden,nieuw projecten,er blijft gewoon geen tijd meer over.
De meeste tijd besteden we aan ja knikken,en vriendschapsbanden intensiveren met collega,s en belanghebbenden.
Dus ja,wordt het toch nog logisch allemaal!!!!!

Monique_K
16 juni 2019 at 13:37
@ Henk van Kuijk, dat ging om Lyceum aan Zee. Waarderingen gaan per onderdeel van het scholenverbond.

JB
15 juni 2019 at 09:53
Dat dit resultaat alleen te danken is aan de school zelf vind ik te betwijfelen. Denk dat leerlingen en ouders alle zeilen zelf hebben moeten bijzetten in bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, examentrainingen en hulp vanuit de omgeving, Waarbij kosten en moeite niet zijn gespaard. En vergeet de inzet van de leerlingen zelf ook niet.

Andrea
15 juni 2019 at 19:30
Dit resultaat is alleen te danken aan de leerlingen. Zij hebben hun examen weten te behalen, ondanks het slechte onderwijs.
Op enkele uitzonderingen na, is het de school die er voor heeft gezorgd dat er toch nog een hoop mensen niet hebben kunnen slagen, omdat de school niet capabel genoeg blijkt te zijn.
De grootste boosdoener blijft toch de overheid, en dan met name de gemeenteraad van Den Helder. Die heeft er mee ingestemd dat wij nog maar 1 middelbare school in Den Helder hebben. Er is geen concurrentie meer, dus scholen hoeven niet meer te knokken om genoeg leerlingen te krijgen.
Den Helder bedankt!
We moeten zo nodig de mooiste bibliotheek en schouwburg hebben en de schoonste stad.
Maar fatsoenlijk onderwijs is er niet bij. Want je kunt in een leerling je naam niet graveren en dat is het enigste wat voor de Helderse bestuurders belangrijk is.

Ronald
15 juni 2019 at 23:11
Uiteraard is het de leerling die het resultaat moet neerzetten. Maar de school heeft de hoofdtaak de competenties die gehaald moeten worden duidelijk middels lesmethodiek en onderwijsleerplan invulling te geven. Mijn weder opmerking kan dan ook zijn, hoeveel ouders stellen de vraag “wat wordt er van mijn zoon/dochter verwacht om met goed resultaat de eindstreep te halen”. Goede interactie met de school en op tijd signaleren voorkomt een hoop vragen, frustratie en aanverwante zaken. Ja huiswerkbegeleiding, bijles etc etc zijn allemaal instrumenten om de leerling op het juiste niveau te krijgen. Oh ja, ze moeten het ook echt zelf willen, motivatie is het startpunt voor alle partijen en van de leerling in het bijzonder.

Hijneken
16 juni 2019 at 09:34
Scholen aan Zee, de enige school aan zee (Molenplein) werd toch maar mooi verkocht en gesloopt.

https://denhelderactueel.nl/2019/06/scholen-aan-zee-blij-met-percentage-geslaagde-leerlingen/

Leerlingen Lyceum aan Zee geven aan wat beter kan op school

Den Helder – Als je wilt weten wat er aan een school moet veranderen om verbetering te krijgen, moet je eerst met de leerlingen gaan praten.

Dat meent Harmen Krul, een van de gespreksleiders van drie groepen leerlingen uit de derde klassen van Lyceum aan Zee. Tientallen jongeren waren maandagmiddag uitgenodigd in De Kampanje om kritiek te leveren op hun school, die door de Onderwijsinspectie als ’zeer zwak’ is betiteld.

Algemeen directeur Hans van Beekum van Scholen aan Zee moet van het bestuur deze zomer met een verbeterplan komen. “Daar hebben we verschillende ingrediënten voor nodig”, zegt Van Beekum. “We beginnen met het belangrijkste bestanddeel: de mening van de leerlingen zelf.

Omdat het om een anonieme peiling gaat, worden de leerlingen niet bij naam genoemd en zijn er geen docenten aanwezig. Van Beekum: “We willen dat de leerlingen vrijuit kunnen praten. Daarvoor gebruiken we ’Deep dive’ een techniek om te brainstormen, problemen te onderzoeken en ervaringen uit te wisselen.

De nieuwe schoolleiding merkt, dat de stem van de leerlingen te weinig gehoord is. Harmen Krul stelt, dat dit ook in zijn schooltijd al zo was: “Ik zat in 2012 in het examenjaar“, zegt de CDA politicus en marineofficier. “Toen werd ons ook al niets gevraagd. Ik ben blij, dat er nu een kentering is en hoop, dat we boven water krijgen hoe de leerlingen momenteel de school ervaren, wat zij goed vinden gaan en wat er volgens hen verbeterd moet worden.

Behalve Krul namen ook Kim Smit en Michael van Alderwegen groepen onder hun hoede om te brainstormen over drie zaken, die volgens de inspectie in ieder geval beter moeten: Veiligheid, Les kwaliteit en Begeleiding en toetsing. Voor de leerlingen was er frisdrank, minireepjes en pizza om de stemming er in te houden.

Kim Smit heeft een dochter die komend jaar naar Lyceum aan Zee gaat. “Ik schrok wel toen ik hoorde dat de school een slechte beoordeling heeft gehad“, zegt Smit tegen de leerlingen. “Ik dacht: my god, moet mijn dochter naar een zeer zwakke school? Daarom werk ik ook graag mee aan deze middag. Ik hoop op verbetering!

Van Beekum verwacht absoluut resultaat van de inspanningen, die gezamenlijk ondernomen worden. Hij heeft dat laten zien bij andere onderdelen van de scholenkoepel: “We willen door een verbeterplan Lyceum aan Zee binnen een jaar weer op voldoende niveau zien te krijgen“, zegt de directeur.

Maar eerst moet er naar leerlingen geluisterd worden en dat is zo eenvoudig nog niet, ervaart Kim Smit, die met haar groep praat over begeleiding. “Jongens, centraal houden die discussie“, maant Smit de jongeren die luidkeels hun mening geven. Het begin is er.

Helderse Courant, 24 juni 2019, 16:33

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190624_54848152/leerlingen-lyceum-aan-zee-geven-aan-wat-beter-kan-op-school

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scholen+aan+Zee