Redactie DHA – Renovatie stadhuis valt duurder uit + Delano Weltevreden – Beter plafond duurder + Twintig zedenmisdrijven Den Helder + Arie Booy – Hogere lasten corporaties

Renovatie stadhuis valt iets duurder uit

Den Helder – De renovatie van het stadhuis pakt iets duurder uit, dan gepland, zo verwacht het college. Op dit moment lijkt er in elk geval een budgetoverschrijding te zijn van 0,4 miljoen euro.

Duurzaam Gebouw (DG) en Coare hebben het vernieuwde (technisch) ontwerp opgeleverd, waarbij klimaatplafonds worden toegepast. Op basis hiervan is afgelopen week een vernieuwde projectcalculatie ten behoeve van de aanbesteding opgesteld. Hieruit blijkt een verwachte budgetoverschrijding van € 0,4 miljoen ten opzichte van het door de raad beschikbaar gestelde investeringskrediet. “We kunnen dit oplossen door binnen het project een aantal maatregelen te treffen en een deel van het onderhoudsbudget voor het stadhuis aan te spreken”, zo meldt het college.

“De post onvoorzien is binnen deze oplossing intact gebleven om onvoorziene gebeurtenissen in de toekomst op te kunnen vangen. In deze fase betreft het een calculatie op basis van verwachtingen. De uitkomsten van de aanbesteding zullen uiteindelijk uitwijzen, welk budget daadwerkelijk benodigd is.”

Te weinig tijd

Naast het definitief ontwerp zijn de vernieuwde (detail)tekeningen en aanbestedingsstukken aangeleverd. In de afgelopen week is een deel van de documenten van Coare doorgenomen door de gemeentelijke organisatie. Daarbij is geconstateerd, dat er onvoldoende tijd is om alle stukken adequaat te beoordelen en aan te passen voorafgaand aan de start van de aanbesteding. Hierdoor is er een reëel risico, dat er gedurende de realisatie nog opdracht wijzigingen of meerwerk nodig zijn, of dat het beoogde kwaliteitsniveau niet wordt behaald. De aanbesteding is op 6 december in gang gezet.

De periode na 6 december wordt gebruikt om de risico’s te verminderen, door na de start van de aanbestedingsprocedure de stukken alsnog in detail door te nemen en noodzakelijke aanpassingen in de nota’s van inlichtingen op te nemen. In een nota van inlichtingen kunnen wijzigingen in de stukken worden doorgegeven, zodat marktpartijen in hun aanbieding hier rekening mee kunnen houden. Contractueel is vastgelegd, dat Coare het volledige risico draagt voor realisatie binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget. Coare vergoedt de schade, indien overschrijding van het budget plaatsvindt.

Den Helder Actueel, 14 dec 17 – 16:30

Reacties:

RB
14 december 2017 at 16:38
de eerste overschrijding, waarschijnlijk zullen er vele volgen wat de standaard lijkt bij gemeentelijke aanbestedingen 🙁
ik kan niet begrijpen dat dit soort projecten niet normaal gebudgetteerd kunnen worden

Fred
14 december 2017 at 17:15
Lees de laatste regel even.

Stefan
14 december 2017 at 22:50
Goed gelezen Fred

scherpe ogen en oren
15 december 2017 at 00:36
Klopt niet! In het programma van eisen wordt er niet gesproken over klimaat plafonds, dit is nu typisch een bericht van college wat gefrustreerd is dat er geen nieuw stadhuis komt en nu wil aangeven dat de tegenstanders het niet goed hebben berekend. Volgens mij hebben de voorstanders voor renovatie nog minimaal 2 miljoen ruimte als ik kijk naar de extra subsidie voor de Kampanje ( eigenlijk al 7 miljoen). Mondje dicht dus VVD ( ook al zijn ze gevlucht uit het college maar wel de subsidie kampanje ondersteunde),D’66,CDA en Stadspartij. Blijf het nog wel jammer vinden dat geen nieuw stadhuis komt overigens maar burgers hebben gesproken.

Stefan
15 december 2017 at 16:14
Duim, zo is het

hendrikje
15 december 2017 at 10:00
Dit was van te voren al bekend. Iedereen weet toch dat het altijd duurde wordt.

Henk
17 december 2017 at 11:06
Weer geen goede inschatting, over moet geld bij renovatie stadshuis, de schouwburg die moeite heeft het hoofd boven water te houden en ga zo maar door. De rekening krijgen wij vast wel op de deurmat.

Fred
17 december 2017 at 12:28
Daarom, is het juist wel goed ingeschat. Ze doen maar wat , de burger betaald toch wel. Dat zie je nu wel, met het toekennen van de subsidies en de extra gelden voor de schouwburg. En ze schatten , heel goed ,de slappe knietjes van de raad in .

https://denhelderactueel.nl/2017/12/renovatie-stadhuis-valt-iets-duurder/

Renovatie stadhuis door beter plafond stuk duurder

Door de klimaatplafonds, die in het gerenoveerde stadhuis moeten komen, valt de renovatie 400.00 euro duurder uit.

Dat melden burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Bouwbegeleider Coare en Duurzaamgebouw hebben in verband met de klimaatplafonds een nieuw technisch ontwerp voor de luchtbehandeling gemaakt. De berekening van de projectkosten valt door de aanpassing 4 ton duurder uit. In de gemeenteraadsvergadering van 16 oktober was al 800.000 euro beschikbaar gesteld voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Volgens het college was de budgetoverschrijving van 4 ton te verwachten.

De gemeenteraad hoeft niet opnieuw geld beschikbaar te stellen, denkt het college. De tegenvaller kan worden opgelost ’door binnen het project een aantal maatregelen te treffen en een deel van het onderhoudsbudget voor het stadhuis aan te spreken’.

Coare heeft ook nieuwe detailtekeningen en aanbestedingsstukken aangeleverd. Ambtenaren op het stadhuis hebben onvoldoende tijd om alle stukken goed te beoordelen en aan te passe,n voordat de aanbesteding van start ging op 6 december. Volgens het college is het risico groot, dat het tijdens de bouw komt tot opdracht wijzigingen en meerwerk, of dat het beoogde kwaliteitsniveau niet wordt gehaald. Het college probeert die risico’s nu te verminderen door de stukken nogmaals door te nemen.

Noordhollands Dagblad, 14 december 2017, 17:26

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Eens had het stadhuis prachtige klimaatbalkondeuren…. natuurlijk, duurzaam, erg goedkoop. Ook voor rokers….

Roy ML
400 euro duurder?

Arie A A Ruiter · Den Helder
Droeftoeters moeten niet zo janken. Nog een paar jaar en dan kunnen de ambtenaren van deze krimpende gemeente mooi verhuizen naar Schagen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/renovatie-stadhuis-door-beter-plafond-stuk-duurder

Ruim twintig zedenmisdrijven in Den Helder

Helderse Courant, 18 december 2017

Helderse Courant, 18 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Hogere lasten voor corporaties

Helderse Courant, 18 december 2017

Helderse Courant, 18 december 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo