Redactie DHA – Rechter laat werk aan stationslocatie doorgaan + Bo-Anne van Egmond – Werkgroep Stationslocatie Den Helder stapt nog niet naar Raad van State

Rechter laat werk aan stationslocatie doorgaan

Den Helder – Het werk aan de stationslocatie kan gewoon doorgaan, zo heeft de rechter deze week bepaald. De bezwaren van omwonenden en belanghebbenden zijn, voor zover geldig, niet zwaarwegend genoeg om het werk stil te leggen.

Op 16 januari kwam de gemeenteraad nog tussentijds bijeen naar aanleiding van zorg in de raad rond de gevolgde procedure van de op 8 december 2016 verleende omgevingsvergunning voor het herinrichting van het gebied rond het station in Den Helder. Deze omgevingsvergunning is verleend in overeenstemming met het door de raad bekrachtigde beleid zoals onder andere vastgelegd in: – Het ambitiedocument 2014-2018 voor het stadshart Den Helder “Huiskamer van de stad”, – het “Uitwerkingsplan Den Helder Stadshart” en – de “Visie op de stationslocatie” uit 2015.

Een deel van de raad had hierbij zorg over de gevolgde procedure. Een aantal inwoners had deze zorg eerder geuit, onder andere in de vorm van ingediende bezwaarschriften alsmede verzoeken om voorziening middels tussenkomst van de voorzieningenrechter. Op 8 februari 2017 heeft de voorzieningenrechter zich uitgesproken over de kwestie en geen aanleiding gezien tot het schorsen van de verleende omgevingsvergunning, noch van het voor het herinrichtingsplan benodigde verkeersbesluit.

Veiligheid
Een van de ingebrachte bezwaren betrof de veiligheid in het gebied tijdens de werkzaamheden. Tijdens de behandeling van de zaak bleek dat juist Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en de politie bij de totstandkoming van het verkeersbesluit betrokken zijn geweest en positief hebben geadviseerd. Verder is de rechter van mening dat de inspraak voor betrokkenen voldoende is gewaarborgd. Dat het bestemmingsplan inmiddels ouder is dan tien jaar, “maakt op zichzelf niet dat het zijn rechtsgeldigheid heeft verloren”, aldus de rechter.

Den Helder Actueel, 10 feb 17 – 06:20

Reacties:

Dick Berts
10 februari 2017 at 11:07
Als iemand mij zou vragen, waar je het snelste kunt zien dat onze maatschappij in een terminale crisis is beland, dan zou ik zeggen, neem eens wat hedendaagse rechterlijke vonnissen door. De meeste zijn gespeend van ieder rechtvaardigheidsgevoel. Leg je je oor te luisteren binnen de rechterlijke macht, dan krijg je te horen dat de werkdruk moordend is geworden. Het eerste slachtoffer daarvan is de rechtvaardigheid. Een rechtvaardig vonnis opstellen vergt vaak veel meer tijd, dan de zaak op uiterst formalistische wijze kort door de bocht af te wijzen.

Hotmail 2
10 februari 2017 at 11:44
Rechtvaardigheid in het recht is heel iets anders als het rechtvaardigheidsgevoel.
Je gevoel geeft je gelijk maar de rechter volgt de wet en zegt nee geen gelijk.

jonathan
10 februari 2017 at 12:24
Het enige wat helpt voor een goed en democratisch rechtsgevoel is dit college naar huis te sturen volgend jaar. Dan kunnen VVD D66 CDA PvdA en Stadspartij niks meer verpesten in de stad

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 14:15
De bezwaarprocedure is niet gerespecteerd. Een rechter die dan zegt dat de inspraak voldoende is gewaarborgd is geen knip voor de neus waard. Dat geldt ook voor de uitspraak dat er weliswaar is afgeweken van het bestemmingsplan, maar dat dat op kleine punten kan. Een bestemmingsplan is echter een juridisch hard kader, dat dient de rechter te respecteren. Hieruit blijkt dat de rechter is gezwicht voor de palenrammerij van deze Junta, ze is bang voor stilleggen van werk, waar salarissen en Sail aan vast zitten. Droevig. Allemaal mogelijk door bijwagen Stadpartij en een inspraakloze Junta. Als burgers naar de rechter gaan, is er geen behoorlijke inspraak geweest. Maar de verkiezingen zijn niet meer ver weg.

James Meijer
10 februari 2017 at 15:17
Dit vind ik nu echt een “Trump” reactie: ik krijg mijn zin niet dus deugt de rechter (en voor het overige ook iedere andere die het niet met mij eens is) niet! Beetje jammer.

Dick Berts
10 februari 2017 at 15:35
Noch Henk van Kuijk noch ik zijn belanghebbende bij deze zaak. Als er democratie en rechtvaardigheid is, dan hebben wij onze zin.

Bodelo
10 februari 2017 at 16:00
Precies mijn heer Meijer. De gelijkenissen zijn treffend!

roodborstje
10 februari 2017 at 16:24
Helemaal mee eens meneer Meijer. Ik heb er niets meer aan toe te voegen.

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 18:58
James Meijer, Bodelo: dus prima dat het werk begon toen de bezwaarprocedure 19 dagen oud was? En afwijkend van het bestemmingsplan? Dat is meer Trumpiaans doordrammen, dacht ik. Hup, die pijpleiding leggen we toch, burgers hebben niks te zeggen. Ik hoef mijn zin niet, ik wil dat de rechter ook het recht van de burger ziet, er is echt droefstemmende rechtspraak.

James Meijer
10 februari 2017 at 19:34
Nee Henk, de rechter heeft gesproken en daarbij alle belangen afgewogen en hij vond blijkbaar dat de Gemeente in haar recht stond om te doen wat ze heeft gedaan. Dat jij dat anders ziet is je goed recht maar zeg dan niet dat wij een “droefstemmende” rechtspraak hebben in Nederland want dan doe je echt hetzelfde als Trump!

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 19:42
Je geeft geen antwoord op mijn vraag, James. Ik volg elke rechterlijke uitspraak. Waartegen je overigens, als je wil, in hoger beroep kan gaan. Waarom zou dat zijn? En dat kan hier ook.

James Meijer
10 februari 2017 at 19:48
Henk, ik geef wel antwoord op je vraag door te zeggen dat de rechter uitspraak heeft gedaan en de Gemeente in het gelijk heeft gesteld. De Gemeente heeft dus blijkbaar niet “Trumpiaans” gehandeld zoals jij dat verwoordt. En als de in het ongelijk gestelde partij vindt dat ze in beroep moeten gaan tegen dit vonnis moeten ze dat vooral doen!

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 19:56
James, ik vroeg antwoord aan jou, niet aan de rechter.

RB
10 februari 2017 at 17:47
Meneer van Kuijk, wat hadden ze dan moeten beslissen, stoppen met alles nu, en met een enorme bouwput blijven zitten tijdens allerlei procedures, leuk zo, mijn opinie zouden ze nadat een project goedgekeurd en begonnen is niet eens meer bezwaar mogen maken, van de zotte en hetzelfde als ik een goedkeuring zou krijgen voor een verbouwing en als ik bijna klaar ben de buren bezwaar zouden aantekenen waar ik de verbouwing weer ongedaan zou moeten maken…..

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 19:15
RB, een (verplichte) bezwaarprocedure heeft alleen maar zin, als je de bezwaren serieus neemt, en niet alvast begint. Als je als bestuurder de burger dus respecteert. Dat doet deze gemeente niet, geen wonder dat de stad leegloopt.

James Meijer
10 februari 2017 at 20:09
Henk, ik ben het eens met de argumenten van de Rechter, is dat voldoende als mijn antwoord? Over en uit!

Fred
10 februari 2017 at 20:23
De rechter, heeft met deze uitspraak een precedent geschapen. Een ieder kan nu zomaar de bezwaarprocedure aan zijn laars lappen en gewoon zonder de eventuele bezwaren aftewachten ,beginnen met de uitvoering van zijn plannen. Men behoeft alleen maar te verwijzen naar deze uitspraak. en met deze uitspraak , kan de gemeente nu overal “zomaar” zonder bezwaar procedure’s aftewachten overal de sloophamer inzetten. Al met al een zeer kwalijke uitspraak, voor nu , maar ook voor de toekomst.

Dick Berts
10 februari 2017 at 20:53
James heeft helemaal geen argumenten, hij is het per definitie eens met het circuit dat de baas is in Den Helder en staat altijd te juichen als ze winnen. Ook als dat einde rechtstaat en democratie zou betekenen. Wie bij het circuit hoort krijgt lekkers, wie er tegenin gaat de roe. Zo simpel is het.

Henk van Kuijk
10 februari 2017 at 21:46
James, dat was niet mijn vraag aan jou (en Bodelo). Je springt weg.

Fred
10 februari 2017 at 20:14
Als je begonnen bent met die verbouwing voor dat de termijn van bezwaar kunnen aantekenen is verstreken, loop je het risico dat een rechter zegt , breek het maar weer af. En dat is hier gebeurd. De termijn voor het aantekenen van bezwaar was nog niet eens verstreken. maar uit tijdsnood ( sail) zijn ze gewoon begonnen. Daar zaten ze Fout. Dat een rechter daar anders over denkt , kan een punt zijn om te overwegen tegen die uitspraak in hoger beroep te gaan. Ook , kan men hangende die uitspraak van dat hoger beroep, de rechter vragen de werkzaamheden voorlopig stil te leggen.

Fred
10 februari 2017 at 20:48
Misschien, Kan J. Jorna zijn advocatenlampje hier nog eens over laten schijnen.

Kees Jan
10 februari 2017 at 23:24
Burgers, boeren, buitenlui en vriendjes van het college…
.
Citaat eerste regel van dit artikel; “Het werk aan de stationslocatie kan gewoon doorgaan, zo heeft de rechter deze week bepaald. De bezwaren van omwonenden en belanghebbenden zijn, voor zover geldig, niet zwaarwegend genoeg om het werk stil te leggen”.
.
Het werk is door de rechter niet stil gelegd omdat hij/zij daar geen acute reden voor zag. Dit wil niets zeggen of de bezwaarmakers gelijk of ongelijk hebben. Dit zal volgens een ander medium donderdag besloten worden door de commissie beroep en bezwaar van gemeente Den Helder
Niets meer en niets minder…
.
Het is alom bekend dat het College van Burgemeester en Wethouders maling heeft aan de burgers. Prestige projecten, Stenen stapelen en vriendjes rijker maken (politieke vriendjes als makelaars, bouwbedrijven en ex-politici) is het enigste waar ze zich mee bezig houden.
Niets meer en niets minder…
.
Verder is het ook bekend dat de gemeenteraad er alleen zit voor het opstrijken van de maandelijkse vergoedingen. Ze liggen al sinds mei 2014 in een diepe diepe slaap… Niets meer en niets minder..
.
De gemeenteraad had iets meer moeten opletten, zeker op de feiten die ze zelf hebben ingebracht in de gemeenteraad. Ze wilden in 2014 op korte termijn (dat is geen 33 maanden) een bestemmingsplan hebben voor de stationslocatie. Als ze minder hadden geslapen was deze er ruim op tijd geweest voor dat de werkzaamheden waren gestart en waren er mogelijk helemaal geen bezwaren meer geweest…

Loes Vermeer-Lagerveld
11 februari 2017 at 01:41
Voor alle duidelijkheid: De rechter heeft slechts een uitspraak gedaan over het verzoek voor een voorlopige voorziening. De zaak wordt inhoudelijk nog behandeld aanstaande donderdag bij de commissie van bezwaar en beroep en daarna wellicht nog in hoger beroep ! Dus niet te vroeg concluderen. De uiteindelijke uitslag moet nog Komen!!

http://www.denhelderactueel.nl/2017/02/rechter-laat-werk-aan-stationslocatie-doorgaan/

Werkgroep Stationslocatie Den Helder stapt nog niet naar Raad van State

Den Helder – De werkgroep Stationslocatie Den Helder stapt nog niet naar de Raad van State. Eerst wacht zij de commissie Beroep en Bezwaar af die komende donderdagavond plaatsvindt.

De rechtbank Alkmaar wees donderdag het verzoek van de werkgroep om een voorlopige voorziening af. Begrijpelijk, aldus de groep: ,,Het spoedeisende belang was tijdens de zitting niet meer aan de orde. Het muurtje, horende bij de wederopbouwarchitectuur van het station van Van der Grinten, was op 11 januari 2017 al gesloopt. Ook de rest van de stationslocatie is inmiddels afgebroken en de bomen zijn gekapt.”

Tijdens de bezwaren commissie zal de Werkgroep Stationslocatie inhoudelijk verder ingaan op hun bezwaren tegen het plan en de door de Gemeente Den Helder gevolgde procedures.

Na de uitspraak van de Commissie Beroep en Bezwaar bestaat voor de Werkgroep Stationslocatie nog steeds de mogelijkheid om hun bezwaren voor te leggen aan de Raad van State. Al eerder in januari 2015 deed de Raad van State volgens de werkgroep de uitspraak, dat het College van b en w op de kortst mogelijke termijn een nieuw bestemmingsplan voor de Stationslocatie aan de gemeenteraad van Den Helder moest voorleggen. ,,Dat dit niet is gebeurd, is één van de bezwaren van de Werkgroep Stationslocatie. Met het voorleggen van dit plan aan de gemeenteraad hadden zienswijzen kunnen worden ingediend. Zo hadden de bezwaren van de werkgroep tegen de huidige herinrichting meegenomen kunnen worden in de definitieve plannen”, aldus de werkgroep in een schrijven.

Volgens de werkgroep is tot een uitspraak van de Raad van State het verkeersbesluit en de omgevingsvergunning voor de Stationslocatie nog niet onherroepelijk. ,,Zeestad BV/CV werkt nu voor eigen rekening en risico, zoals staat aangegeven in de voorwaarden van het door de gemeente Den Helder afgegeven verkeersbesluit en de verleende omgevingsvergunning.”

NHD, 10-2-2017, 17:44 (Update 10-2-2017, 17:44)

Jan van Schie
Dus Wethouder @KuipersLolke en Ferdinand Vreugdenhil (@Zeestad ): nog niet te vroeg juichen. Het kan alsnog de kop gaan kosten.!

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article29008364.ece/Werkgroep-Stationslocatie-Den-Helder-stapt-nog-niet-naar-Raad-van-State?lref=SR_1

1 Comment

  1. “Werkgroep stationslocatie stapt nog niet naar de Raad van State”. Nee, want dat is zelfmoord. Net wordt bekend, dat Fred Teeven -de maffia dus- is voorgedragen als lid van de Raad van State. Het gaat dan wel niet om de afdeling rechtspraak, maar de Raad van State is een pot nat. Een soort Rotary van oud politici, die ook de zogenaamd onafhankelijke hoogste bestuursrechter spelen.

    Ooit zat ik samen met Dries van Agt in een tv uitzending. Toen wij na afloop nog wat na zaten te praten, liet hij onder vier ogen weten, dat ook hij de Raad van State totaal niet onafhankelijk vond. Maar de domme massa gaat toch denken dat de werkgroep stationslocatie uit een stelletje domme eikels bestaat. Oproerkraaiers zijn het meneer. Wie heult met de macht krijgt immers lekkers en wie opkomt voor rechtvaardigheid de roe.

    Dit is het Romeinse Rijk vlak voor de val (zag toen ook niemand aankomen).

    http://nos.nl/artikel/2157659-teeven-voorgedragen-bij-raad-van-state.html

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image