Redactie DHA – Provincie geeft Den Helder de hoogste score

Den Helder – De gemeente Den Helder voert de wettelijke taken die zij moet uitvoeren op het gebied van ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving omgevingsrecht, goed uit. Dat vindt de provincie Noord-Holland, die de gemeenten hierop controleert. Zij gaf Den Helder dit jaar hiervoor de beoordeling ‘adequaat’, de hoogste score.

De provincie heeft de gemeente voor de tweede keer op deze medebewindstaken beoordeeld. Zo controleert zij bijvoorbeeld of de bestemmingsplannen in Den Helder op orde zijn en of de gemeente in de bouw goed toezicht houdt en handhaaft. Zij hanteert hiervoor drie waarderingen: niet adequaat, redelijk adequaat en adequaat. Dit jaar kreeg Den Helder zowel voor het onderdeel ruimtelijke ordening als voor het onderdeel toezicht en handhaving omgevingsrecht de beoordeling ‘adequaat’.

‘Ruimtelijke ordening’ had die beoordeling vorig jaar ook al. Toen scoorde het onderdeel toezicht en handhaving omgevingsrecht nog ‘redelijk adequaat’. Het is de provincie nu opgevallen dat de gemeente Den Helder de gemeenteraad goed meeneemt in de stappen die worden genomen op het terrein van de fysieke leefomgeving. Dit is met name gebeurd in de voorbereiding van de nota ‘Strategisch Handhavingsbeleid 2015-2018’.

In het kader van het zogenaamde interbestuurlijk toezicht controleren de provincies de gemeenten eens per jaar op de wettelijke taken die de gemeenten uitvoeren. Dit gebeurde voorheen door de toenmalige VROM inspectie.

Den Helder Actueel, 14 december 2015 – 15:25

Roel Prins
14 december 2015 at 19:08
De provincie is aandeelhouder in Zeestad. En dus geeft zij zichzelf een hoog cijfer!

tanta sidonia
14 december 2015 at 20:07
dat zou best eens kunnen…………..ik geloof er ook niets van……slim Roel…… hoop dat heel Den Helder dit leest……..wij moeten af van die maskerade……maar hoe, door de burgers!!!

http://denhelderactueel.nl/2015/12/provincie-geeft-den-helder-de-hoogste-score/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image