Redactie DHA – Postkantoor in de verkoop, Scholte moet er uit + Hedzer Faber – Woningen in oude postkantoor + Raadsinformatie brief Nr. RI16.0056 Vervolgproces voormalig postkantoor

Postkantoor definitief in de verkoop, Scholte moet er uit

Den Helder – Het oude postkantoor gaat definitief in de verkoop, Rob Scholte moet er nu echt uit. De afgelopen maanden heeft de gemeente een verkennend marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het pand Middenweg 172-174 te verkopen. De bevraagde partijen zijn van mening dat er marktinteresse zal zijn. Het college heeft daarom besloten de verkoop te gaan uitvoeren. Onderdeel hiervan is het opzeggen van de contracten met de gebruikers met een opzegtermijn van drie maanden.

Het object heeft een unieke uitstraling en ligt op een prominente locatie nabij het station. Het moet een aantrekkelijk gebouw worden met daarin een combinatie van functies, waaronder werken, cultuur en wonen.

Uit het marktonderzoek blijkt dat het pand alleen verkocht kan worden als de gemeente het object vrij van huur en gebruik oplevert. Dit is in lijn met de in juni 2016 verzonden brieven aan de gebruikers, waarin aankondiging is gedaan van de opzegging in april 2017. Toen is aan de gebruikers aangegeven alvast alternatieve huisvesting te zoeken. De definitieve opzegging is deze week verzonden. De gebruikers hebben conform het contract drie maanden de tijd om het object Middenweg 172-174 te verlaten, zodat de gemeente het object leeg levert aan een marktpartij.

Bestemmingsplan

Uit de marktverkenning blijkt ook dat in het pand meer mogelijk moet zijn dan nu officieel is toegestaan, bijvoorbeeld wonen, cultuur, horeca, kantoor. Daarom wordt het bestemmingsplan voor het gebouw vernieuwd, waarbij meer functies in het gebouw mogelijk worden gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf begin april ter inzage.

De marktverkenning heeft ook meer duidelijkheid verschaft over de onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde. Een opknapbeurt is alleen zinvol in combinatie met asbestsanering. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de gebruikers het gebouw hebben verlaten. Het verkoopproces wordt vanaf nu gestart, zodat in juli 2017 de feitelijke verkoop in een tenderprocedure (door inschrijving) plaatsvindt.

Den helder Actueel, 29 maart 2017 – 17:40

Reacties:

Dick Berts
29 maart 2017 at 17:51
Dit is echt ongehoord. Geen enkele uitleg over de totale beleidswijziging, gewoon oprotten want je bent kritisch. Scholte en zijn gezin wonen met toestemming van de gemeente ook in het museum en hebben dus recht op bescherming van hun woonhuis. Ook daar gaat de stoomwals van Schuiling dwars over heen. Althans dat probeert hij. Zelfs de meest fundamentele rechten worden door dit gemeentebestuur met voeten getreden of erger. En dat aan de lopende band. Echt dood en doodeng, vooral omdat iedereen zwijgt. De gemeenteraad voorop…..

Hans Boskeljon
29 maart 2017 at 18:06
Eindelijk… Zeer terecht. Scholte benut het stadhuis sinds 2008 als anti kraak invulling en probeert slecht for free een enorm pand op een A-lokatie als commercieel museum in de schoot geworpen te krijgen. Wonen is gewoon rechtstreeks in strijd met het bestemmingsplan en de hooghartige en negatieve handelswijze ten opzichte van onze stad strekken ook niet tot aanbeveling. Gewoon afvoeren deze flessetrekker. Als al die kunstminnende ondertekenaars van de steunbrieven voor Scholte hem echt zo geweldig vinden, biedt die hem dan onderdak in je eigen stad en belast ons niet met die prutser…

Dick Berts
29 maart 2017 at 18:15
Zie hier de leugenachtige reactie van de bestuurlijke elite in dit gat. Anti-kraak invulling…hoe haalt Boskeljon het in zijn hoofd. De gemeente en Scholte hebben -door de gemeente nooit nageleefde- overeenkomsten gesloten waaruit zonneklaar blijkt dat het de bedoeling was van de gemeente om mee te werken aan het vestigen van een museum. Totdat bleek dat Scholte- zoals zoveel grote kunstenaars- maatschappij kritisch is. Dat en niets anders kost hem zijn museum. Het cadeau was gewoon te groot voor deze bekrompen stad.

Roel Prins
29 maart 2017 at 20:41
Hans heeft zich ook al aangepast aan het Groen Linkse inhoudsloze gescheld. Als devargumenten niet gewisseld kunnen worden dan ga je domweg schelden op de ander. En zoiets wordt voor beschaving gehouden. Let op, de reactie op mijn bijdrage zal eenzelfde teneur hebben.

strandloper
30 maart 2017 at 01:22
H.B uw vulgaire taal is ip-ban waardig.

Guus Perisutti
1 april 2017 at 14:22
Over prutsers gesproken… Hans Boskeljon herinner ik me als die eenzame man die zelfs in het laagdrempelige eetcafe De Kamer nergens bij hoorde en ook met niemand contact kon maken. Ongelooflijk dat hij het desondanks tot wethouder heeft geschopt. Maar niet ongelooflijk dat hij ook in de politiek nergens bij hoort en niemand anders dan zichzelf vertegenwoordigt. Het verbaast me dan ook niet dat hij bijna als een nazi (‘afvoeren’) tekeer gaat tegen een internationaal zeer gerespecteerd kunstenaar die nota bene in een stad die bekend staat als kunst-onvriendelijk, een museum open probeert te houden. Wat bedoelt hij trouwens met een commercieel museum? Is het Rijks geen commercieel museum? Heeft hij liever een museum waar overheidsgeld bij moet, zodat diezelfde overheid een vinger in de pap houdt? Ik vermoed dat hij het liefst helemaal geen museum in zijn stad heeft. Geen kunstliefhebbers uit of van buiten de stad. geen mogelijkheid voor Helderse scholieren om met beeldende kunst in aanraking te komen. Zodat ze allemaal zo cultuur-arm opgroeien als Hans Boskeljon en alleen kunnen verzinnen dat er meer van hetzelfde moet komen. Met zijn Freudiaanse verspreking ‘stadhuis’ in plaats van postkantoor. laat Boskeljon zich volledig in de kaart kijken, want dat was en blijft natuurlijk stiekum de bedoeling.

Dennis Loef
2 april 2017 at 10:47
Misschien zou het een goed idee zijn als de heer Boskeljon in Den Helder Actueel niet zoveel commentaar heeft op het werk van iemand anders. Hij vond wethouder zijn voor de PVDA na 4 jaar en één maand te moeilijk worden. U bent als het zo is, zo begaan met Den Helder waarom woont u dan in Julianadorp, weliswaar een onderdeel van groot Den Helder maar toch? U heeft niets meer te doen met de Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, grondzaken en stedelijk beheer, dus ouwe Culemborger misschien een goed idee om maar terug te gaan en u te onthouden van commentaar. U heeft de kans gehad maar niet genomen toen u wethouder was nu die grote mond is niet nodig. Maar ja PVDA he…

tjitskebierstekertjitske biersteker
29 maart 2017 at 19:43
Ik vind het heel erg dat een gemeentebestuur meent een economische publiekstrekker niet nodig te hebben om de stad een upgrade te geven. Kun je 90.000 bezoekers bij de Fundatie negeren? Daarbij komt dat er enerzijds door de gemeente toestemming is gegeven voor een uitbreiding, anderzijds moet hij nu “verwijderd worden”. Ik vind het te triest voor woorden.

flipfluitketel
29 maart 2017 at 20:36
90.000 bezoekers ? dat zou betekenen 250 bezoekers per dag tussen 12 en 17 uur ik betwijfel het.
Verder mag de Hr Scholte best blijven maar ja niet voor nop. Hij heeft toch wel even de tijd gehad om een mooi plan te maken, Maar ja dan moet je dat wel willen.

Monique_K
29 maart 2017 at 21:20
Op basis van wat, flipfluitketel? Hij krijgt geen cijfers, en zonder cijfers kan je geen goed plan maken, niet waar?

Hotmail 2
29 maart 2017 at 22:32
Hij had met zijn ‘Embroidery Show’ van 28 April tot 18 September 2016 in de fundatie een belangrijk aandeel in de 230.000 bezoekers .

Sigmund
29 maart 2017 at 22:24
Eenieder die daar wel eens is geweest zal toch moeten beamen, dat Museum de Fundatie zelfs in de verste verte niet kan worden vergeleken met de veredelde uitdragerij die Scholte voor een “museum” wil doen doorgaan. Een “groot kunstenaar”?!?
“Alles wat zijn handen aanraken verandert in goud”, zo wilde ons in de Helderse Courant vorige week iemand doen geloven. Kennelijk had deze persoon de door Scholte verzamelde borduurwerkjes voor ogen, die hij achterstevoren inlijst, signeert en vervolgens voor zo’ € 2.000 te koop aanbiedt. Origineel, slim maar als “kunst” toch echt niet meer dan conceptuele flauwekul. Werk van een kunstenmaker, niet van een kunstenaar.
Nu heb ik als cabaret-liefhebber uiteraard niets tegen kunstenmakers, maar die moeten niet maatschappij-kritisch willen wezen op andermans kosten (in casu: op kosten van de Helderse belastingbetaler).

Dick Berts
30 maart 2017 at 00:10
“De rare lichtinval maken deze schilderijen niet om aan te zien”, aldus een tijdgenoot van Rembrandt.

Dick Berts
30 maart 2017 at 00:15
Na een leven lang leuren slechts EEN schilderij verkocht. Bagger was het (Van Gogh).

jaco batenburg
29 maart 2017 at 20:06
Freudiaanse verspreking meneer Boskeljon?
Stadhuis. Pffff
Meneer Scholte mag er zogenaamd niet wonen, maar de bestemming moet o.a. gewijzigd worden naar wonen.
En ruzie maken met haar (toekomstige) huurders is deze gemeente wel toevertrouwd.
Postkantoor
Watertoren
Maranathakerk
Het is weer volkomen duidelijk waar in deze grootse stad klein kan zijn.

Mandy Seinstra
29 maart 2017 at 21:54
Je kan het de heer Boskeljon niet kwalijk nemen. Hij is slechts de spreekbuis van het ambtelijk apparaat. Dat was hij tijdens zijn PvdA wethouderschap al. Daarna Groenlinks opportunist en nu snuffelend in de Stadspartij Den Helder. Om terug te komen op het Rob Scholte museum. De heer Scholte zal deze uitzetting aanvechten. Hetgeen zijn recht is. Hij zal verklaringen overleggen, waaruit blijkt dat hij woonrechten heeft. Daar uit zal ook blijken, dat als gewoonlijk, het ambtelijk apparaat zijn huiswerk heeft afgeraffeld. Zoals bij zoveel zaken hier ten stede. Enerzijds zal het RSmuseum alsnog een feit worden of, zal Den Helder met het zoveelste hangdossier opgescheept worden.

D.A.
29 maart 2017 at 23:04
Den Helder als een A – lokatie is al fout. Natuurlijk zal de kunstenaar zijn recht proberen te halen, maar er was sprake van een contract. Nu is het over,……… en nee,…. 90.000 per jaar zou de NS kunnen zijn, en niet zijn museum op jaarbasis. Triest is het eigenlijk wel. De gemeente blijft doorlopend……. ne-ge-ren. Hun heilige graal blijft toch andere huisvesting, omdat er geen subsidie meer tegenover staat. De ene is een prutser, de andere is een kabouter ? Respect meiden !

roodborstje
29 maart 2017 at 23:37
Meneer Scholte vindt zichzelf nogal geweldig als ik het hier en daar zo eens lees.Zo geweldig zelfs, dat hij vindt dat hij minder/geen huur, gas,water en licht hoeft te betalen ten opzichte van andere huurders of gebruikers?
Hoogmoed komt voor de val.

Henk van Kuijk
30 maart 2017 at 00:08
Rob Scholte mocht het gebouw kopen, toch? Zei Wethouder Kuipers een half jaar geleden voor de LOS. Daarna heeft hij steeds verzuimd een prijs te noemen. Een dubbele agenda, hypocriet. Niemand hier weet een prijs. Noemt u de prijs hier nog even, Wethouder, wel zo netjes.

’t Kraaiennest
30 maart 2017 at 08:16
Nee, nu gaat het per inschrijving. Een wie is de notaris die alle enveloppen gelijktijdig zal openen?
En daarna moet het je ook nog gegund worden.

strandloper
30 maart 2017 at 03:00
Het college van Den Helder heeft zich weer eens star, kleinzielig en niet slim getoond. Zij kunnen niet omgaan met een man als Rob Scholte. Ik moest opeens weer denken aan de houding van superstaat USofA toen haar burger Bobby Fischer een tweekamp met Spasski uitvocht in het voormalige Joegoslavië. Op dat moment bestonden er sancties van de VN voor dat land en dus verbood de USofA Fischer om daar te spelen. Fischer verscheurde het staatsbevel en ging toch daar spelen. Een geniaal schaker, wellicht de allerbeste ooit, was nu staatsvijand nummer 1 en kwam op de lijst gezochte personen. Hij is nooit meer in de USofA terug gekeerd. Het ingewikkelde en soms bizarre leven van dit genie werd onmogelijk gemaakt door politiek en ambtenarij. Een een op een vergelijking met Rob Scholte versus de gemeente gaat hierbij natuurlijk niet op. Maar mijn gedachten daarbij komen wel op hetzelfde neer.
Rob Scholte is een spraakmakende man waar je als Helderse gemeenschap wel wat mee kan. Positief of anders in beeld? Het doet er niet toe zou de reclamedeskundige zeggen.
Ruud van de Wint werd in Den Helder door velen ook weggezet als roestverkoper, zeer ten onrechte.

Ezeltjeprik
30 maart 2017 at 10:26
Dat nieuwe museum van Van de Wint bij station Zuid is inderdaad een aanwinst voor de stad, Strandloper…. De erven zijn geen roestverkopers, maar windverkopers….. !

Hotmail 2
30 maart 2017 at 08:05
Waarom word dit pand niet aan woningstichting “om niet”overgedragen zoals zoveel locaties en panden in DH. Wonngstichting kan dan het pand tegen onderhouds/energie kosten overdoen aan het museum/bevolking DH. Dan doet woningstichting nog iets terug voor ALLE bewoners. Ze stoppen al 111 miljoen in de stad, hoofdzakelijk voor een kleine groep, dan kan die paar ton voor een museum er ook wel bij.
.
Dan is H.B. ook tevreden, nu profiteert hij alleen van woningstichting omdat die de onrendabele top vergoed van twee MFC’s zodat H.B. ook een baantje heeft.
.
Een A locatie. Vergeet het maar. Het gaat zoals Cor Molenaar zegt “de winkelcentra’s verdwijnen uit de stadscentra”. Helaas heb ik dat 20 jaar terug al geconstateerd in de USofA.

Ezeltjeprik
30 maart 2017 at 10:21
Welja, mogen de huurders ook hiervoor opdraaien…. De Woningstichting betaalt de rekening wel, daar klotst het geld toch tegen de plinten.. En ieder jaar gaat de huur omhoog. Iets terug doen voor alle bewoners: u weet het mooi te brengen, Hotmail 2…. Betalen ze dan allemaal huur? Ik zou zeggen: trek zelf u portemonnee! Of laat Scholte dat eens doen. Wie tweeduizend euro kan vragen voor een omgekeerd borduurwerkje, en wie al jaren praktisch gratis woont, heeft voldoende te verteren, lijkt me. Het kan niet allemaal van één kant komen. De kunstenaar – of kunstenmaker, zoals hij ook wel wordt genoemd – wordt geveld door een teveel aan grootstedelijke arrogantie. Zoals een van de reageerders al opmerkte: hoogmoed komt voor de val. En wie het onderste uit de kan wil….

strandloper
30 maart 2017 at 15:44
….krijgt het lid van Ezeltjeprik op de neus.

Hotmail 2
30 maart 2017 at 17:07
Wie betaald die 111 miljoen denk je.

Ezeltjeprik
30 maart 2017 at 18:42
Ik heb geen flauw idee, Hotmail 2, maar ik geloof u direct als u zegt dat Woningstichting het gelag betaalt…. Dat is een winstmachine van heb ik jou daar… Tienduizend woningen tegen een huur van gemiddeld vijfhonderd euro per maand: dat is 60 miljoen euro op jaarbasis. Dan hou je na aftrek van de kosten voor bedrijfsvoering wel wat geld over om in prestigeobjecten te steken, dat staat vast. De hele stad vaart er wel bij, dat zal best, maar de huurder mag bloeden…. En als je een nieuw aanrechtkastje wil, dan houdt de Woningstichting de vinger op de knip.

Hotmail 2
30 maart 2017 at 20:16
De gemeente DH heeft WSDH een achtervang garantie WSW van ruim 100 miljoen gegeven.
.
Het max is zelfs 250 miljoen.

Monique_K
30 maart 2017 at 11:07
Voor iedereen die weer eens loopt te zaniken over de hoogte van de huur: er is geen huur, de gebruikersovereenkomst is zo in elkaar gezet dat Scholte zo weinig mogelijk rechten heeft maar wel allerlei plichten, met de bedoeling hem er op ieder moment uit te kunnen zetten. De junta van BenW heeft de droom van een stadhuis op die plak namelijk niet opgegeven!

Ezeltjeprik
30 maart 2017 at 13:11
Als je geen huur betaalt (hij zal overigens toch wel iets betalen in het kader van de gebruikersovereenkomst…?), lijkt het me terecht dat je weinig rechten hebt, maar wel allerlei plichten. Wat is daar mis mee? Voor niets gaat de zon op…..

Nel Dol
30 maart 2017 at 11:44
Mijnheer Prins, u kan veel van GroenLinks zeggen, maar schelden doen wij nooit!!!!!!

Dick Berts
30 maart 2017 at 12:59
Wie te veel gefocust is op het eigen imago, is niet in staat om de enorme beerputten van Den Helder aan te pakken. Schold Groen Links maar eens in deze stad…

Judge X
30 maart 2017 at 14:17
De Helderse bestuurders zijn marionetten geworden van projectorganisaties als Zeestad,onder aanvoering van provinciale – en gemeentelijke VVD-politiek,waar de PvdA van Hans Boskeljon zich bij aan sloot:
https://denhelder.pvda.nl/2014/03/03/zeestad-historien/

Glijn
30 maart 2017 at 20:13
Leve de projectontwikkelaars / Slopers en palenrammers vul uw zakken maar met helderse munten.
Nog meer appartementen en winkelpanden ga zo door.
Maar een mooi museum voor ons allen nee stel je voor iets leuks voor de burger van deze stad.
Te zielig voor woorden. Jammer Rob
In jouw plaats had ik al weg geweest zonde van al die moeite.
PVDA en Stadspartij in 2018 samen 0 zetels ( Die zien we nooit meer terug ) hoop ik.

Gertjan
31 maart 2017 at 08:31
Als het per inschrijving gaat, dan zou Rob Scholte het toch ook kunnen kopen, of een van zijn collega kunstenaars, zodat hopelijk alsnog het museum bewaard kan blijven. En als het behouden kan blijven maak er dan een room of shame in over de geweldige tegenwerkende politici die Den Helder rijk is.

Bodelo
31 maart 2017 at 09:24
Gertjan, m.i. een logische reactie.
Maak een bedrijfsplan en daarop kun je de aankoopprijs bepalen. Vervolgens schrijf je je in en kijk je of het je gegund wordt. Zo simpel.
Enneh, een beetje crowdfunden bij al die kunstenaars die de petitie ondertekenden ………

Gertjan
31 maart 2017 at 18:46
Ja … goed idee, en ik hoop dat het ook zo zal geschieden, dat Rob dankzij zijn vrienden zijn mooie museum mag behouden, en hopelijk voor Den Helder gebeurt dat ook, de stad en inwoners daarvan kunnen dat prima gebruiken. In tegenstelling tot Koen (sc)Huiling en zijn kompanen die in samenwerking met Woningstichting de stad alleen uit veel te dure appartementen willen laten bestaan, zonder cultuur, historie, en eigen uniek naoorlogs gezicht.

Henk van Kuijk
31 maart 2017 at 10:57
Omdat de wethouder het niet wil zeggen, kan een van de deskundigen hierboven even zeggen: 1. Voor hoeveel Scholte het mag kopen? 2. Voor hoeveel hij het mag huren? P.S. In LOS uitzending eind vorig jaar zei dhr Kuipers: “Hij mag het overnemen voor 1 euro, mits hij het degelijk opknapt, niet met emmers van de Gamma.”

Bodelo
31 maart 2017 at 14:20
Henk, inmiddels heb ik uit de reacties op NHD begrepen dat het naar de hoogste bieder MET het beste plan gaat. Dat alles per inschrijving.

Henk van Kuijk
31 maart 2017 at 14:39
Daar gaat het nu niet om. Het gaat er om wat er aan Rob geboden is, aan prijs. In vier jaar. Niets concreets, en daarna overschakelen naar open inschrijving? Zwalkend, niet transparant, achterbaks. Wel is geboden, zwart op wit: toestemming tot uitbreiding, via Kos. Wat natuurlijk gewoon speelt is de coup van de Junta, plus Stadspartij. Daarna ging het roer om. Dus even juridisch volhouden, ook tegen een Burgemeester die nog nooit – let wel, nog nooit – in het museum in wording is geweest. Daarna komen er betere tijden, zonder VVD,CDA,D66, PvdA en de Stadspartij (laatste twee: dood paard).

Hotmail 2
31 maart 2017 at 17:00
Volgens de evaluatie afstootnota is het pand in 2012 aan Zeestad overdragen voor € 1.636.008,- +
rente vanaf 1-1-2012

Jonathan
31 maart 2017 at 11:21
Scholte in zijn museum blijven, en de kartelpartijen VVD CDA D66 PvdA en Stadspartij eruit. Dat zou pas goed beleid zijn. Helpen jullie allemaal mee volgend jaar?

René Smit
31 maart 2017 at 11:22
Werd de voormalige muziekschool toentertijd niet voor ’n symbolisch bedrag (1 euro, of was het in de guldentijd?gegund aan Dirk Gorter? Die nu in het gebouw woont en werkt. (Uiteraard volgen op deze constatering reacties over oud-wethouder Jan de Groot, vriend van Dirk. Scholte heeft overduidelijk geen bevriend wethouder in de raad, geen lansbreker. Waarom is er op het werfterrein geen ruimte voor hem te vinden? Ruimte te over, dunkt me. Weer eens wat anders dan al die zwaar gesubsidieerde horeca-gelegenheden. Zou ook prima passen binnen de ‘museale schil’ waarover jaren geleden veelvuldig werd gesproken.
RESM

Bodelo
31 maart 2017 at 14:19
Klopt, Rob Scholte heeft geen vrienden gemaakt op dat niveau.
Overigens is dat verhaal met die oude muziekschool ook een eclatant succes gebleken ……………………

Gerard Terpstra
31 maart 2017 at 15:03
Ik kan niet beoordelen wie er in de discussie tussen gemeente en Rob Scholte “fout” is geweest in de afgelopen jaren. Ik houd het er maar op dat de schuld over het ontstaan van de huidige situatie bij beide partijen ligt. Alle insiders in veel andere reacties weten blijkbaar meer dan ik! Wel vind ik dat Scholte er een mooi museum van heeft gemaakt met landelijke uitstraling. Vrijdagavond was ik er voor het eerst vanwege een bezoek aan de expositie “Kunst & Kids” van Meerwerf Basisschool De Dijk. Ik was onder de indruk van het gehele museum en de kunst die er hangt! Behoud van het oude postkantoor ten gunste van het Scholtemuseum lijkt niet meer haalbaar. Daarvoor is er te veel gebeurd! Maar ergens in Den Helder moet toch een plek zijn waar het museum wel kan worden ondergebracht? Biedt Willemsoord geen mogelijkheden? Een roemloze aftocht van Rob Scholte is Den Helder onwaardig en zal het imago van Den Helder geen goed doen!

Bodelo
31 maart 2017 at 15:06
En dat zijn wijze woorden Gerard. Waar ik mij volledig achter schaar.

Henk van Kuijk
31 maart 2017 at 16:58
Het kan prima Gerard. Gewoon door alle ruis op de zender weg te halen (kan de LOS ook): Kernvraag 1: Wat biedt de gemeente aan Scholte, financieel? (opknappen) 2. Wat vraagt/eist de gemeente van Scholte? (prijs/huur) 3. Welke culturele meerwaarde (ook voor scholen ja) ziet de gemeente in het museum, als het af is? (wat nu zeker niet zo is). Ik kan daarin bemiddelen, ben onafhankelijk, en leidde al een brede, uitstekende inspraakavond (met burgers en politici) in het postkantoor; en heb inzicht in creativiteit en kunst.

Erik
31 maart 2017 at 16:08
zoals ik het zie gaat het in deze discussie hier over de poppetjes en de partijen en niet over de inhoud van het probleem… jammer dat die discussie hier gevoerd wordt en niet waar het moet… neem eens gesamelijk een goed besluit voor de stad en voor haar inwoners waar ik als inwoner van Den Helder trots op mag zijn. Daar voor hebben wij op jullie gestemd .om over de onderlinge problemen heen te kijken na de verkiezingen en de stad te besturen.moddergooiers moeten zich maar eens gaan bezinnen of hun plek in de raad nog wel zin heeft als zij niet constructief iets bijdragen aan het welzijn van iedereen hier. ik zou me maar eens druk gaan maken om de toename van zwerfafval al dan niet aan lantaarnpalen hangend.

Juul
31 maart 2017 at 17:37
Het museum is een goede zaak.
Maar dat hij er woont en hoe het gebruikt word is niet goed.

kees engelhart
31 maart 2017 at 21:03

POSITIEF OP DE KAART ZETTEN

Ik ben te laat het is al ruimschoots twee uur geweest
Snel schuifel ik tussen de snackkraam en de mensen
Door om het terras van het bekende warenhuis met de
Fleurige rood en witte stoeltjes te bereiken om mijn
Nieuw verworven connectie De Onmachtige maar
Geenszins Argeloze Burger ten tweede male te mogen
Ontmoeten daar zit hij al en hij zwaait luchtig naar mij
Even later plof ik naast hem neer pfoe wat een drukte
Zeg ik welgemeend maak je geen zorgen voor het
Vervolg voegt hij mij toe dit is de laatste wat ze noemen
Juttersmarkt van deze zomer en aldus ook van dit jaar
Volgende week zal de provinciale rust zijn weergekeerd

Hij ziet er monter uit De Onmachtige zijn kleding is zeg
Maar losjes licht klassiek maar toch modern zijn stevige
Neus glanst in de middagzon en opnieuw vol open gespreid
Ligt de plaatselijke courant voor hem jij bent dus schrijver
Zegt hij plotseling en wat schrijf jij dan zoal een beetje
Overvallen zeg ik nou ja eigenlijk alleen prozagedichten
Verder niets eigenlijk geloof ik en schrijf je alleen voor
Jezelf of ook voor anderen en hij kijkt mij aan met die
Werkelijk zeer doordringende blauwe ogen ik zeg terwijl
Ik met moeite de priemende blik van De Onmachtige
Weersta natuurlijk schrijf ik ook voor anderen als ik
Maar in het verhaal geloof of het nu waar is of niet ik ben
Schrijver en zodoende maak ik het waar of in ieder geval
Geloofwaardig dan is het goed zegt De Onmachtige en
Onwillekeurig zucht ik een beetje van opluchting alsof
Ik angstig was meedogenloos aan een literair kruisverhoor
Onderworpen te worden ik kijk hem geboeid aan een meer
Dan stevige persoonlijkheid o ja dat stel ik moeiteloos vast

Even is het stil en we kijken naar de voorbij schuifelende
Vaders moeders lieve en schreeuwende kinderen oudjes en
Rollators dan zegt De Geenszins Argeloze Burger ik haal
Koffie daarna zal ik je wat vertellen hij staat op en is weg
Ik laat mijn blik dromerig glijden over de marktkraampjes

Dan is De Onmachtige terug zet de koffie neer en zegt zonder
Pauze heb jij weleens gehoord van het fenomeen genaamd
HET POSITIEF OP DE KAART ZETTEN VAN ik nip van
Mijn koffie en haal ietwat vragend mijn schouders op wel
Zegt hij plechtig dan kan ik je bij deze een waar unicum
Verschaffen een vreemde glimlach trekt onmiskenbaar over
Zijn lippen HET POSITIEF OP DE KAART ZETTEN VAN
Heeft in deze geheel van gezonde burgergeest verstoken stad
Bezit genomen van hen uiteraard onder de bezielende leiding
Van hun verlichte stamhoofd die menen iets in deze radeloze
Stad tot stand te moeten brengen vanzelfsprekend ten faveure
Van henzelf en altijd ten koste van onze gemeenschapsgelden

Waarmee ik bedoel dat in andere steden er altijd sprake is van
Een B en W echter merkwaardigerwijs alleen in deze bijzondere
Provinciestad aan zee is er sprake van een B min W De onmachtige
Lacht een beetje schor en ietwat kinderlijk ik vind het een niet
Zo geweldig grapje maar toch zit er iets in De Geenszins Argeloze
Burger hervindt zich snel als ik je alles wat ik over deze stad en haar
Verlicht despotische narcistische en ijzingwekkende burgervader vind
En aan jou toevertrouw schrijf jij dan alles op jawel zeg ik zonder er
Verder goed over na te denken dat doe ik dan heb je hier mijn nummer
En De Onmachtige schuift mij een beduimeld papiertje in de handen
Hij staat op en is verdwenen voordat ik er mij bewust van ben en
Niet vreemd genoeg dreunde vooral dat POSITIEF OP DE KAART
ZETTEN VAN mij als mantra nog uren en uren meedogenloos na

strandloper
1 april 2017 at 02:03
Na het lezen van uw mooie reactie dacht ik “die man zou best een schrijver kunnen zijn”. Het wereldwijdeweb kent u ook en ja, u bent een schrijver woonachtig in Den Helder. In de “Afbeeldingen van kees engelhart” herkende ik direct het halve hoofd van Bobby Fischer en vroeg mij af waarom die afbeelding daar stond. Daardoor kwam ik terecht op de site van het Rob Scholte Museum waar u een verhaal vertelde van “De waanzinnige Joodse koning zonder land”. Dat trof mij enorm omdat ik in een eerdere reactie onder dit artikel ook Bobby Fischer opvoerde. En ja, zonder kennis van uw verhaal uit 2015. Een gevleugelde uitspraak van mijn vader kan ik nu herhalen “Hoe is het mogelijk”.

Dick Berts
1 april 2017 at 08:36
“Grappig” dat het ‘moven naar de Rijkswerf’ argument steeds weer tegen Scholte in stelling wordt gebracht. En dat terwijl hij niet meer de allerjongste is en al gigantisch veel werk heeft verzet in het oude postkantoor. Bovendien is de locatie niet het probleem, maar het feit dat Scholte kritisch is op B&W. Heel gezond in een normale democratie. Maar we zitten in het voorstadium van een soort Erdogan dictatuur en daarin wordt kritiek niet getolereerd. Of je die kritiek vanuit het oude postkantoor of vanaf de Rijkswerf uit, maakt daarbij niets uit. Het resultaat is hetzelfde, je museum gaat plat en de doodsbange schapen in de gemeenteraad doen niets. Dat bleek al toen het college botweg weigerde om de discussie aan te gaan met de raad over het museum en wel met een informatiebrief zou komen. Eigenlijk bestaat de gemeenteraad alleen nog uit een soort stadsomroepers die een informatiebrief krijgen met de instructie; zegt het voort! Te belachelijk voor woorden.

Judge X
1 april 2017 at 10:08
Precies Dick Berts; u schrijft het kort en krachtig en in duidelijke taal waar ik het volledig mee eens ben.

Hotmail 2
1 april 2017 at 11:47
Jawel, een deel van de gemeenteraad, het CDA, wil nog wel koehandel drijven. We zijn toch al aardig diep gezonken met de raad en de achterkamertjes al gepasseerd.

Monique_K
1 april 2017 at 15:25
Hear hear!!!

Judge X
1 april 2017 at 11:20
Rob Scholte op LOS-radio tussen 12.00 en 13.00 u op deze zaterdag.
Ook aanwezig vijf raadsleden waaronder voor- en tegenstanders van het museum in het postkantoor.

Judge X
1 april 2017 at 11:57
Rob Scholte zelf bleek om 11.30 u al geïnterviewd te worden.
Herhaling maandag 3 april om de zelfde tijd.
Jammer dat DHA regelmatig verzuimt om de uitzendingen van DWOZ op LOS-radio te melden.
Op de site van LOS-radio zelf wordt er trouwens nóóit van tevoren gemeld of er wel of niet uitzending van DWOZ plaats gaat vinden.
Ik vind het van beide sites een ernstig te kort naar hun volgers ! 🙁

Dick Berts
1 april 2017 at 14:49
Fictie : de gemeente: Scholte werkt niet mee en heeft zijn kans gehad.
Feit: de gemeente roept van de toren: Scholte komt maar niet met een businessplan. Terwijl ze ZELF achter de schermen geen informatie aanleveren over huur energie etc, waardoor het opstellen van een businessplan volstrekt onmogelijk is.
Dit patroon herhaalt zich in een steeds ingewikkelder vorm, maar de kern is altijd hetzelfde; Scholte is kritisch dus moet hij kapot worden gemaakt en hij krijgt daar via de grofste leugens zelf de schuld van in de schoenen geschoven.
Raad en burgers doen niets. Wat een drama en wat een gemiste kans voor Den Helder. En zie dat nou een los van de vraag of je de kunst van Scholte zelf mooi vindt. Hij is internationaal als groot kunstenaar erkend en daar kan het kwijnende Den Helder enorm van profiteren. Maar dan zullen we wel dit college eruit moeten schoppen. Want dat duldt geen kritiek.

René Smit
1 april 2017 at 18:00
Rob vs. college: de lamme en (lees: vs.) de blinde.

Hotmail 2
1 april 2017 at 18:22
Het zou toch mooi zijn als RS een copy plaatst van zijn bruikleenovereenkomst van het postkantoor.

René Smit
1 april 2017 at 19:26
Post Office, Bukowski. Meesterwerk. Nu ook verkrijgbaar in Den Helder.

kees engelhart
1 april 2017 at 20:21

ANGSTCULTUUR

Het is een prachtige zomerdag zeer aangenaam we zitten op een
Bankje tegen de rug van het duin gelegen aan het fietspad dat
Naar de dijk en Huisduinen leidt we kijken in vredige stilte uit
Over de Harmplas De Onmachtige Burger heeft de krant op zijn
Schoot gevouwen weet je zegt hij plotseling dat vroeger daar
Beneden het fietspad liep echter het stroomde altijd onder water
Wanneer het flink geregend had ik ben er weleens tot aan mijn
Dijen doorgereden wist je trouwens dat waar wij nu zitten eens
Een zeegat was kijk daar rechts was een klein waddeneiland
Genaamd Oogduinen en daar links een groter eiland Huisduinen
In deze vallei hebben ze in de jaren negentig het laagste gedeelte
Geplagd en daarmee is de natuur in cultuur gebracht het duinmeer
Is daar onder andere het resultaat van vredig is het hier vind je niet
Helemaal niet angstwekkend of zo een echt sociaal domein toch
Ik knik bevestigend en licht bevreemd De Geenszins Argeloze
Burger is weer op en top gekleed een beige katoenen maatpak zwarte
Punt schoenen een pochet je hebt het vage gevoel dat hij ergens
Op aan stuurt maar je hebt niet het geringste idee voor enige tijd
Kijken we naar de konik paarden en de Schotse hooglanders
Waarvan sommigen roerloos in het water staan wel gaat hij verder
Net voordat jij arriveerde las ik in deze krant een klein artikeltje als
Het je niet tegen staat wil ik over juist dat artikeltje met je van
Gedachten wisselen maar natuurlijk goede vriend zeg ik onbevreesd

Kijk zegt De Onmachtige hij vouwt de krant open dit artikeltje
Wil je dat even lezen het is niet te lang werktuiglijk neem ik de
Krant aan en lees Sociaal Domein Niet Op Agenda o ja zeg ik
Onmiddellijk op de afdeling Sociaal Domein van het gemeentehuis
Zou een angstcultuur bestaan wat indertijd de burgemeester met
Klem ontkende wat er weer toe leidde dat de gemeenteraad de
Hakken in het zand zette en daarmee een onderzoek afdwong welk
Onderzoek uiteraard een rapport opleverde dat wel degelijk sprak
Van een angstcultuur zoiets is het toch vraag ik jawel antwoordt de
Geenszins Argeloze Burger dat klopt en nu even het artikeltje lezen
Een zeer opgewekt jong Duits gezin fietst richting De Lange Jaap

Ik lees dat de agenda commissie het rapport niet voldragen vindt
En als zodanig niet geagendeerd zal worden tot grote ergernis van
De daadkrachtige fractievoorzitter Assorgia zijn fractie wil het
Rapport op negentien september behandelen en dat gaat op deze
Manier zeker niet lukken daarnaast meent zijn fractie dat de heer en
Burgemeester Schuiling schuldig is aan de angstcultuur alsmede
De verergering van de situatie op de afdeling nou nou zeg ik half
In mijzelf dat is niet niks wat zeg je vraagt De Onmachtige nou ik
Bedoel dat ik al wel weet waar jij naartoe wilt en wel opnieuw naar
Die burgemeester zeker jazeker zegt mijn gesprekspartner dat heb
Je goed gezien dan vervolgt hij plechtig op papier is hij burgemeester
Echter in werkelijkheid een begenadigd marionetten speler ik ben er
Van overtuigd dat hij en hij alleen bepaalt wat en wanneer iets wordt
Geagendeerd en echt niet de agenda commissie zeker waar het betreft
Politiek gevoelige zaken die kun je altijd maar beter wat uitstellen
Zodat de scherpe kantjes er alvast wat van af raken en ondertussen
Werkt hij flink door aan zijn persoonlijke angstcultuur die het gehele
Stadskantoor in een ijzeren greep houdt ik voel dat De Onmachtige
Gewoon weer op stoom begint te raken en daar heb ik niet veel zin in

En altijd zorgt hij net als een goede marionetten speler dat de aandacht
Niet op hem gericht is maar altijd op de marionetten en je mag ernaar
Raden welke volgende marionet de hoofdprijs gaat betalen ik denk
Alleen maar aan bijvoorbeeld het mooie reeksje gemeentesecretarissen

Uh zeg ik het spijt me maar ik heb nog een afspraak helaas laten we
Het er de volgende keer nog eens over hebben ik moet echt weg nu
Ietwat verbouwereerd kijkt De Geenszins Argeloze mij aan het is de
Eerste keer dat ik een ietwat macht over hem heb constateer ik ja dat
Is goed stamelt hij ik bel je wel dat is fijn zeg ik en spoed mij heen

strandloper
2 april 2017 at 02:40
Wat kan ik daar aan doen? Raadsleden van een coalitie en hun wethouders willen allemaal een bruine arm bij mij halen. Of liever kruipen zij volledig in mijn reet. Het sprookje werd even verstoord door een foute coalitie met de grootste parij in Den Helder. Als marionettenspeler van hoog niveau heb ik er wel voor gezorgd, dat er ruzie ontstond binnen die grootste partij. In dat geval was mijn naslagwerk uit de serie Asterix en Obelix “De intrigant” zeer waardevol. Zo kreeg ik en alleen ik, dus voor de duidelijkheid IK, dankzij de slome tandeloze schapen van de Stadspartij mijn glans als ceo van mijn marionettentheater gevestigd aan de Bijlweg weer helemaal terug en kon ik ook weer mijn dictatoriale neigingen volop uitleven.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/03/postkantoor-definitief-verkoop-scholte-moet-eruit/

Woningen in oude postkantoor Den Helder

Burgemeester en wethouders van Den Helder willen de bestemming van het oude postkantoor – waar nu het Rob Scholte Museum gevestigd is – verruimen met onder meer woningen.

Dit past volgens het college bij het uitgangspunt om het gebouw – nu gemeentelijk eigendom – te verkopen, maar wel te behouden voor de stad. Uit gesprekken met marktpartijen bleek onder meer dat er interesse is om appartementen te maken op de verdieping van het gebouw. Ook zou er ruimte moeten zijn voor horeca, ter verlevendiging van het Stationsplein. Ook blijft er in dit ontwerp bestemmingsplan ruimte voor ’cultuur en ontspanning’, zoals een museum.

De gebruikersovereenkomst van Rob Scholte met de gemeente loopt komende zaterdag af.

Noordhollands Dagblad, 29 maart 2017, 11:00

Reacties:

Monique Kohn · Den Helder
Nog meer woningen, in een krimpgemeente. Er wordt echt alles uit de kast getrokken om Scholte weg te krijgen, stelletje idioten.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
En nog steeds noemt het college geen prijs die het gebouw moet kosten; en nog steeds doen ze geen achterstallig onderhoud. Hypocriete, dubbele agenda. En dan wel alle financiën die Scholte betaalt op tafel leggen. Achterkamertjes, achterkamertjes…. meehuppelende Stadspartij, coup, Junta. In strijd met de verkiezingsuitslag.

Fred Kwast
Achterstallig onderhoud, krijgt de koper van het gebouw in zijn maag gesplitst, dan is de gemeente er als eigenaar vanaf.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/woningen-oude-postkantoor-den-helder

PDF:
Raadsinformatiebrief Nr. RI16.0056 Betreft vervolgproces voormalig postkantoor te Den Helder met bijlagen

1 Comment

  1. Ik vind dat het museum moet blijven! Rob Scholte heeft er een heel mooi museum van gemaakt! De kunst is heel mooi! ik snap niet waarom hij weg moet. Het museum is een keer wat anders in Den Helder. We hebben een museum op Willemsoort maar dit is ja, mooier. Het is namelijk ECHTE kunst. Ik hoop dat hij mag blijven in zijn museum en dat het museum nog heel lang blijft bestaan.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.