Redactie DHA – Post wil duidelijkheid over renovatie stadhuis + Helderse Courant – ‘We blijven bij verbouwing’

Post wil duidelijkheid over renovatie stadhuis

Den Helder – Rachel Post (fractie Sociaal Lokaal Den Helder) wil van het college weten of bij de renovatieplannen voor het stadhuis alle onderdelen wel zijn meegenomen in de begroting. Steeds vaker komen er geluiden dat de renovatie niet haalbaar is binnen de 9 miljoen die de gemeenteraad hiervoor heeft gereserveerd.

Tijdens de raadsvergadering van 22 mei stond het besluit tot het verstrekken van een voorbereidingskrediet voor de renovatie van het stadhuis op de rol. “Sociaal Lokaal Den Helder was in principe niet tegen het renoveren van het huidige stadhuis, maar kreeg signalen van weinig draagvlak bij het ambtelijk apparaat en college”, zo meldt Post. “Bovendien vroegen wij ons af of 9 miljoen voldoende zou zijn, als daar ook alle bijkomende kosten van moesten worden betaald.”

Om die redenen zag Post zich genoodzaakt tegen het voorbereidingskrediet te stemmen. “Dat de 9 miljoen niet voldoende was, werd woensdag 24 mei helaas al bevestigd. Uit een presentatie van Coare bleek dat een gehele vleugel van het huidige stadhuis niet wordt meegenomen in de renovatie. Evenals de buitenkant.” Inmiddels heet de Helderse Courant ook melding gemaakt van problemen bij de aanbesteding.

Vragen

Sociaal Lokaal Den Helder maakt zich naar aanleiding van alles zorgen over de uitvoering en het resultaat van de renovatie. Uit de presentatie heeft de partij begrepen dat een groot stuk van het huidige stadhuis buiten de renovatie valt en dus niet wordt gerenoveerd. “Klopt het dat er nog geen bestemming is voor het gedeelte van het stadhuis dat niet wordt gerenoveerd”, wil Post weten van het college. “En welke ideeën zijn er met betrekking tot dit gedeelte? Valt er over de bestemming van dit gedeelte een besluit voordat er daadwerkelijk wordt begonnen met renoveren? Vindt het college het wenselijk dat er een gedeelte van het huidige stadhuis niet mee wordt genomen in de renovatie?”

Post wil ook weten of het college de mening deelt dat ook de buitenkant van het stadhuis een opknapbeurt verdient. En ze wil inzicht in de criteria die zijn aangegeven bij de aanbesteding. “Kan het college aangeven op welke criteria de offertes zijn beoordeeld? En kan het college ingaan op de reactie van de inkoopdeskundige van gemeente dat de aanbesteding aan alle kanten rammelde?” Tot slot vraagt ze openheid van zaken over de te verwachten juridische problemen en over een vermeend spraakverbod voor een medewerker van Coare.

Den Helder Actueel, 6 juni 2017 – 08:10

Reacties:

Glijn
6 juni 2017 at 13:13
Beste mevrouw Post heeft u het spelletje van Lolke Kuipers en Roland de Boer nou nog niet door.
Het propaganda blad van D66 ( Helderse Krant ) blijft de Helderse bevolking constant bombarderen
met onterechte berichtgeving zowel positief of negatief.
De voorstanders voor een nieuw stadhuis op de postkantoor locatie zijn slechte verliezers en drammen
gewoon door.
Kosten overschrijding van een nieuw stadhuis wordt gemakshalve maar niet over gepraat.

wkloosterhuis
6 juni 2017 at 18:55
why I am not surprised…

flipfluitketel
6 juni 2017 at 19:36
Welke overschrijding van een nieuw stadhuis??????????????????????????

Dennis
6 juni 2017 at 14:33
Beste Glijn,
Een aantal maanden terug heb ik 2 aannemers gesproken over: 1. de verbouwing en 2. het budget. Deze combinatie was volgens beiden volstrekt onmogelijk te doen! En naar nu blijkt: er is een totale vleugel niet meegenomen in de verbouwing?? Oeps foutje, bedankt? Nee! Een hele slimme en tevens achterbakse manier om de voorstanders van deze verbouwing te kunnen aanwijzen als de veroorzakers van geld-smijterij!
Nog driekwart jaar en dan verkiezingen. Alhoewel ik de ‘nieuwe’ partijen mijn zegen geef: het stadhuis is en blijft een heet hangijzer om ieders nek….

Hotmail 2
6 juni 2017 at 14:58
Dennis, vrouwtje Post moet de documenten beter bestuderen. Het gaat niet om een vleugel maar over de kelder en bovenverdieping. Waarom zal je dus geld stoppen in een rest.
.
Citaat uit PvE; Het huidige gebouw is 12.795 m2 bvo incl. kelder en dakopbouw.
Het ruimteprogramma is 8.640 m2 bvo. Dit betekent een restoppervlak van 4.155 m2 bvo.

Kliko
6 juni 2017 at 15:28
Dus 4.155 is volgens jou geen vleugel, maar een kelder en de bovenverdieping. Volgens mij is dat de zijkant van het gebouw. Volgens mij is dat hetzelfde als wat zij zegt. Moet je maar even naar de rekening kijken wat niet wordt opgeknapt

flipfluitketel
6 juni 2017 at 18:03
Fout Hotmail 2 het gaat wel degelijk over het niet renoveren van een groot deel van het oude stadhuis. (Vleugel)
Misschien eerst op de hoogte stellen voordat je oud nieuws verkondigt. Plan is allang veranderd door coare.
Dit is nu juist het probleem PVE is niet meer leidend maar de 9 milj.

Hotmail 2
6 juni 2017 at 20:34
Coare gaat uit van 9000 m2.

wkloosterhuis
6 juni 2017 at 18:57
alleen maar liegen en bedriegen……hoe kan dat als er een commissie op zit??? Hoe is dit mogelijk als er een commissie op zit überhaupt…..

Judge X
6 juni 2017 at 16:02
Zoals Glijn al aangeeft,zijn het gore politieke spelletjes uit de koker van de huidige coalitie die worden uitgedragen door hun ‘netwerk’.
Mark Bakker – ‘de eigenvleeskeurendebouwadviseur’ van KEI Advies BV uit Alkmaar – is waarschijnlijk net zo ‘zuiver en transparant’ (NHD 5 juni jl.) als de teruggetreden VVD-‘slager’ Henry Keizer.
Stemmingmakerij van een inkoopdeskundige werkzaam op het Helderse stadhuis,in een één-tweetje met Bakker die voor de vorm even een kortgeding aanspant – lekker goedkoop (het kost immers niks) negatieve publiciteit creëren over collega Coare,terwijl deze aan een spreekverbod is gebonden – en vervolgens het geding weer intrekken.
Volgend jaar gaan we weer naar de stembus,een mooie gelegenheid om van parasitaire zetel-bezitters af te komen !
https://kei-advies.nl/adviseur-stadhuis-den-helder-krijgt-spreekverbod/

Henk van Kuijk
6 juni 2017 at 17:18
Vraagje aan mevr. Post: Liggen de bakstenen van de buitenkant niet goed, en is het cement verpulverd? En moet daarom ook dringend het huis van de burgemeester worden gerenoveerd? En is het stadhuis wel bestand tegen de wind, waar mevr. Post nu mee mee waait? Vanwege de komende verkiezingen….

Jonathan
6 juni 2017 at 20:06
Deze spelletjes kunnen er weer voor zorgen dat de zittende macht nog een kans krijgt om de dure nieuwbouw er doorheen te duwen na de verkiezingen. Ze vergeten alleen dat de kiezer allang niet meer op het Partijkartel van VVD, D66, CDA , PvdA en de burgemeester stemt en massaal haar stem uitbrengt op de andere partijen. Dus weet wat U doet als U overweegt Uw stem op een van de kartelpartijen uit te brengen. Dan komen we nooit meer van de burgemeester af en wordt op Uw kosten een nieuw ambtenarenpaleis neergezet.

tjitskebierstekertjitske biersteker
7 juni 2017 at 09:44
Nog steeds is leidend de motie over de renovatie stadhuis en de afspraken daarin. Die zijn later nog eens bevestigd bij raadsbesluit. Uitvoerende organisatie Coare en diens werkwijze is ook bij raadsbesluit bekrachtigd. Belangrijkste onderwerpen: tijd (er moet gestart zijn met de renovatie voor de komende verkiezingen) en geld (max. €9 mio). Hierin is nog steeds niets veranderd. Renovatie op zichzelf is de meest duurzame aanpak (diverse publicaties hierover) en daarnaast wordt binnen het budget aan de duurzaamheidseisen voor renovatie van gebouwen voldaan.

Bodelo
7 juni 2017 at 16:46
Tjitske, een heldere uiteenzetting van de koers zoals die gelopen zou moeten worden. Dank hiervoor!
Ik zie de actie van mevrouw Post ook als voorbarig.

Fred
7 juni 2017 at 18:43
Mevr Post , moet zich zelf druk gaan maken om haar eigen zetel waar zij op zit. Deze begint aardig in verval te raken door paalworm en houtrot. Ik denk dat deze zetel de aanstaande verkiezingen niet zal overleven.

Loes Vermeer-Lagerveld
7 juni 2017 at 15:57
Goede uitleg Tjitske, het is weer het schimmenspel achter de schermen . De motie is duidelijk en de verbouwing uitvoerbaar volgens de geldende normen. Ik ben blij dat jullie je niet door dit schimmenspel van de wijs laten brengen en gemotiveerd doorgaan….het is uiteindelijk in het belang andere alle Helderse burgers dat wel doordacht en op sobere maar degelijke wijze met overheidsgeld wordt omgegaan….

Jonathan
7 juni 2017 at 19:41
Het college kan de renovatie gemakkelijk blokkeren, ze worden kort voor de verkiezingen toch niet weggestuurd door de Stadspartij en oppositie. Dat vooruitzicht van het moeten aftreden lijkt me een papieren tijger. Je ziet het nu al aan de schermutselingen. Schuiling en Kuipers accepteren het nooit en ik zou als ik jullie was er maar niet meer in geloven. Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen.

louw
7 juni 2017 at 21:45
Ziet er toch al jareen niet uit dat stadshuis,bouw wat nieuws en waar je het neer zet maakt my niet uit…… of slopen en kappen met die eeuwige ruzie makende gemeenteraad

RB
8 juni 2017 at 06:40
ze zouden eens om tafel moeten met Hollands Kroon Anna Paulowna, daar hebben ze het oude stadhuis bij de kerk weer in ere hersteld, ziet er goed uit zo, wij hebben ook nog een oud gemeentehuis aan de gracht, veel betere uitstraling dan dat oudevandagenhuis waar DH nu in

http://www.denhelderactueel.nl/2017/06/post-wil-duidelijkheid-renovatie-stadhuis/

‘We blijven bij verbouwing’

Helderse Courant, 7 juni 2017

Helderse Courant, 7 juni 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo