Redactie DHA – Oppositie: Uitwerkingsplan Stadshart toe aan herziening

Den Helder – Het Uitwerkingsplan Stadshart is toe aan herziening. Dat meent de oppositie in de Helderse gemeenteraad. “Dat we hierin niet alleen staan blijkt wel uit het plotseling schrappen van de bebouwing op het Kanonnenpleintje”, aldus de oppositie in een persbericht.

“Ook het college vindt die herziening kennelijk zo nodig, dat zij in de bevoegdheid van de gemeenteraad treedt om het bestemmingsplan zonder tussenkomst van de raad te wijzigen. Via motie en schriftelijke vragen zullen we onze mening bij het college kenbaar maken.”

Hoewel het college op dit vlak dus daadkracht toont, stagneert volgens de fracties inmiddels het dagelijks bestuur van de stad. “Dat blijkt uit de achterstand in beantwoording van vele schriftelijke vragen.” De oppositie meent dat het college het hiermee eens is, want in de Kadernota wordt immers gesteld dat “alleen met formatie-uitbreiding de doelstellingen van het coalitieprogramma nog gehaald kunnen worden”. “Zorgelijk, omdat de gemeentelijke organisatie nog in een afbouw zit als gevolg van eerdere taakstellingen (bezuinigingen).”

Sociaal domein
De oppositiepartijen stellen ook zich zorgen te maken over de ontwikkelingen binnen het Sociale Domein. “Uit de laatste bestuursrapportages, die veel te laat werden aangeleverd, blijkt dat er mogelijk zo’n 8 miljoen te weinig is besteed, terwijl mensen die zorg wel nodig hebben. Het gevaar bestaat nu dat dit geld bij de jaarrekening in de algemene reserves beland en daarmee kan worden uitgegeven aan allerlei andere zaken dan het sociale domein.”

De fracties willen proberen om middels moties en amendementen dit geld nog dit jaar via aanvullend beleid aan zorg uit te geven, “dan wel opnieuw een uitzondering op die begrotingsregels te bewerkstelligen, zodat het geld bestemd blijft voor de zorg.”.

Woningstichting
“De brief van de Stadspartij over hun ideeën met betrekking tot het ziekenhuis lijkt ons een slechte zaak voor de verhoudingen met Woningstichting. De nieuwe woningwet laat woningbouwcorporaties helemaal geen ruimte voor dergelijke ontwikkelingen. Eerst denken (en verdiepen in de regelgeving) en dan pas doen lijkt ons verstandiger”, zo schrijven de oppositiepartijen.

Is er dan helemaal niets goed in de ogen van de oppositie? Toch wel! “Het nieuwe perspectief voor de openbare ruimte bevat veel positieve elementen en het idee om zorgvragers een ‘aandachtsuur’ aan te bieden lijkt ons een goed initiatief en past binnen de plannen om de overschotten binnen het Sociale Domein toch aan de zorg te besteden.”

Den Helder Actueel, 17 mei 2016 – 06:22

Reacties:

Jonathan
17 mei 2016 at 08:13
De enige oplossing voor Den Helder is dat kiezers niet meer op college partijen VVD CDA D66 PvdA en Stadspartij gaan stemmen en daardoor met deze partijen af gaat rekenen. Dat is het enige wat helpt.

Fred
17 mei 2016 at 08:16
Gaan ze waarschijnlijk toch langzamerhand beseffen , dat ze aan het bouwen zijn voor leegstand ( kapitaalverlies) . Weken geleden , heb ik al eens op herziening van het plan gewezen, gezien de leegstand en de nieuw te bouwen winkel vierkante meters. Nu gaan ze zelf bouwprojecten schrappen Vanmorgen nog gelezen in het NHD dat de bouw van het “kasteel”op de Marsdiepstraat voorlopig ook niet door gaat.

Kees Jan
17 mei 2016 at 10:26
Citaat; “alleen met formatie-uitbreiding de doelstellingen van het coalitieprogramma nog gehaald kunnen worden”.
.
Een opmerkelijke zin. Eigenlijk staat er gewoon het College is gevallen, maar we gaan door met een gedoogsituatie. Vrij vertaald; De wethouders van de stadspartij moeten hun baantje houden, omdat ze anders nooit meer ergens aan de slag komen…
.
Dat het Uitwerkingsplan Stadshart toe aan herziening klopt op zich wel. Het is maar de vraag of Woningstichting al hun plannen nog mogen uitvoeren. En dan niet dat Fractievoorzitter Peter Reenders (stadspartij) bepaald of iets mag of niet, maar of woningstichting na 2017 wettelijk nog de mogelijkheid heeft om Halter 1 en Halter 2 te bouwen.
.
Misschien wordt het tijd dat de raadsleden zich gaan afvragen of ze wel geschikt zijn als raadslid. Voor sommige zou het tijd zijn om op te stappen. Ons stadsbestuur bewijst maar weer eens dat het politiek gezien een grote puinhoop is. We hebben een college die koste wat het kost doordramt, en er is geen raadslid die zich er hevig tegen verzet..
.
Het raadslid die het College van Burgemeester en Wethouders in zijn geheel naar huis stuurt krijgt mijn stem in 2018. Welk raadslid gaat de uitdaging aan?

Simon H
17 mei 2016 at 12:24
dat gaat mank KeesJan daarvoor het de oppositie een partij uit het coalitie voor nodig anders gilt de stadspartij/vvddieet dat het voor de buhne is

tjitskebiersteker
17 mei 2016 at 14:16
Daar zijn politieke meerderheden voor nodig. Gezien de samenstelling coalitie oppositie is dat onbegonnen werk. Iedere motie die hiertoe oproept is dan ook alleen een signaal.

Peter Reenders
17 mei 2016 at 12:30
Dit is nu juist de reden dat de Stadspartij Den Helder vanavond een bijeenkomst heeft belegd met de raad, de ondernemers binnenstad, vereniging pandeigenaren, horeca Nederland afd. Den Helder, Zeestad en Woningstichting, om van elkaar te horen, hoe men denkt over de aanpak van de binnenstad nu de leegstand alleen maar toe neemt. Luisteren naar wat de winkeliers willen en daar het beleid op afstemmen. Peter Reenders
Reply

Hotmail 2
17 mei 2016 at 12:46
De kiezer heeft al een keer geluisterd naar de SPDH. Ze zijn verraden. Woningstichting word pootje gelicht door jou(kanonnenpleintje) en nog een keer door slimme Daan. Nee,Peter Reenders het is over en uit met je club.

tjitskebiersteker
17 mei 2016 at 14:14
Het coliege had op 8 februari een dergelijke avond ingepland. Wegens dwingende andere onderwerpen is dit onderwerp uitgesteld tot vanavond
Reply

Fred
17 mei 2016 at 16:42
Dus, als ik het goed begrijp, dan is de avond die het college op 8 Februari heeft uitgesteld, de avond die vanavond gehouden wordt., en die nu geclaimd wordt door als “”georganiseerd”” door de stadspartij.

Hotmail 2
17 mei 2016 at 12:59
Volgens de kadernota word er€ 7.986.000 toegevoegd aan de
bestemmingsreserve sociaal domein (buffer).
Volgens mij word er van uit de kaders beleid gevoerd en zal een accountant niet toestaan om dat geld naar de algemene reserves te laten vloeien.Dus voor die tijd oormerken.

Jantje123
17 mei 2016 at 14:25
Ik zou beginnen met van de Beatrixstraat weer een doorgaande weg te maken. Dat maakt de binnenstad een stuk toegankelijker. Denk dat een hoop winkeliers daar blij van worden.

Fred
17 mei 2016 at 16:33
Dat 123 heb ik voor dat zij er aan begonnen al gezegd. De spoorlijn splijt de stad in tweeen. En dan hebben ze èèn van de doorgaandewegen van Oost naar West afgesloten. Compleet idioot. Net als de vijfsprong, ook zo iets . Als daar wat gebeurd , zit ook alles vast. Op 4 mei ,dodenherdenking,vijfsprong afgezet , moest ik met de bus naar het ziekenhuis. De bus ging via de Kievitstraat , schootenweg viaduct Waddenzeestraat en Tuindorp naar het Gemini, en zo ook retour. Compleet gekkenwerk. Bekijk de bevoorrading eens in de Beatrixstraat. De 18 meter vrachtwagens , staan op de stoep bij het Kruidvat en Hema voor, tegen de rijrichting in .Nergens kunnen die jongens meer bij. Net als de bevoorrading van de spoorstraat, en Vomar. Moet je ze eens zie etteren in de Spuistraat/stationstraat om bij de winkels te kunnen komen. Helemaal lachen als er drie of vier tegelijk komen. En dan verdwijnt het Prinsenplein ook nog voor het horeca wonder van Assorgia. Dit alles draagt ook bij aan de leegstand. Ja, het gaat leuk met dit gemeentebestuur.

Jantje123
17 mei 2016 at 18:47
Helemaal mee eens Fred.

Sjaak
17 mei 2016 at 16:35
Iemand moet Peter Reenders een keer duidelijk maken dat zijn Stadspartij op weg is naar NUL zetels als hij deze coalitie blijft steunen. Mijn eerlijke advies aan hem zou zijn om terug te keren naar die coalitie die hij per sms uitgezwaaid heeft en opnieuw te gaan formeren. Als hij dat niet doet is het per maart 2018 afgelopen en gaat er echt niemand meer op de SPDH stemmen. Dat kan hij dan echt schudden.

Het zou ook kunnen dat Reenders denkt dat de SPDH het beste af is in een college met VVD CDA D66 en PvdA. Dan hoeft hij niets te doen en wordt vanzelf uit de raad gestemd. Kies maar.

Fred
17 mei 2016 at 16:45
Reenders, heeft zijn kont allang ergens anders ingedraaid. Het zal hem roesten of de Stadspartij straks het loodje legt.

Hijneken
17 mei 2016 at 16:59
Ik stem op Tjitske.

Glijn
17 mei 2016 at 17:26
Steeds meer ga ik inzien dat de 5 uit de stadspartij gezette raadsleden moedige mensen zijn geweest.
Zij krijgen zeker mijn steun.
Uiteraard komt de gehele oppositie nu in de picture om op te stemmen.
De rest hoeft van mij niet meer.
Het wordt nog leuk in 2018.

http://denhelderactueel.nl/2016/05/oppositie-uitwerkingsplan-stadshart-toe-aan-herziening/