Redactie DHA – Oppositie maakt zich zorgen over ‘democratisch proces’

Oppositie wil alsnog vergaderen op 14 maart.

Den Helder – De gezamenlijke oppositiepartijen zijn het niet eens met het keer op keer uitvallen van raadsvergaderingen. In een gezamenlijk persbericht melden ze zich zorgen te maken over het democratisch proces.

“Nu regelmatig de gemeenteraadsvergaderingen vervallen wegens gebrek aan agendapunten, willen we vanuit het oppositie overleg, waaraan deelnemen Beter voor Den Helder, Behoorlijk bestuur, ChristenUnie, fractie Vermooten, Groenlinks en Vrije socialisten, melden wat ons bezighoudt.”

“Afgelopen maandagavond zijn we extra bij elkaar gekomen, omdat we ons zorgen maken over het democratisch proces. Collegebesluiten vernemen we via de media. Raadsinformatiebrieven zijn besluiten die ook direct uitgevoerd worden en de gemeenteraad wordt nauwelijks meer betrokken bij die besluitvorming.”

Alsnog vergaderen
“Als fracties van de verschillende partijen hebben we dan ook een verzoek ingediend om de afgelaste vergadering van 14 maart alsnog door te laten gaan. We willen dan drie punten agenderen: de raadsinformatiebrief leegstand binnenstad, de onderzoeksopdracht stadhuis en de voortgang van het uitwerkingsplan stadshart. We willen met de overige partijen debatteren over de aard van deze besluiten en vernemen dan graag de reactie van het college.”

“Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die we via schriftelijke vragen onder de aandacht van het college hebben gebracht. Wellicht dat beantwoording van die vragen nog leidt tot extra agendering. Het betreft de overgang van huishoudelijke hulp van TSN naar overige aanbieders, de beleidswijziging vervoersvoorziening WMO taxi en verleende omgevingsvergunningen.”

Den Helder Actueel, 8 maart 2016 – 14:49

Reacties:

Dick Berts
8 maart 2016 at 17:31
De Opperste Sovjet kwam ook maar een keer per jaar bij elkaar om te applaudisseren voor het Politbureau.

strandloper
8 maart 2016 at 17:59
Binnenkort verwacht ik een onder toezicht stelling van DHA door het ondemocratische bewind waar wij thans onder gebukt gaan.

Ronald Boutkan
8 maart 2016 at 18:19
verklaar u nader, wat is er mis met Den Helder Airport?

strandloper
8 maart 2016 at 18:28
Hahaha, wacht maar tot u geboeid wordt afgevoerd en vanaf de Razende Bol naar Den Helder mag kijken. Sterkte!

Dick Berts
8 maart 2016 at 18:36
Dergelijk commentaar is het grootste compliment dat een journalist kan krijgen.

draai-ijs
8 maart 2016 at 19:03
Volgens mij gaat de raad over de eigen agenda. Dus als ze bij elkaar willen komen, moeten ze daar zelf toe besluiten. Vaag dat deze partijen dan daar zo op reageren, ze kunnen zelf dat democratisch proces verbeteren.

Simon H
8 maart 2016 at 21:01
misschien nogmaals het stuk doorlezen en dan je reactie herzien

draai-ijs
9 maart 2016 at 18:24
Blijf bij mn mening. De raad bepaalt de eigen agenda. Dus ik snap die partijen niet…

Simon H
9 maart 2016 at 23:13
De voorzitter van die raad bepaalt

Kees Jan
10 maart 2016 at 10:20
Je kunt ook duidelijk zien dat de voorzitter van de gemeenteraad helemaal geen zijn heeft in het aangevraagde debat van de oppositiepartijen.
.
De oppositie heeft 3 punten waar ze graag over debatteren. De voorzitter heeft dit als 1 agendapunt op de agenda laten zetten, zonder enig document. (zie onderstaande link)
.
De voorzitter van de raad zal er overigens erg blij mee zijn dat deze vergadering niet wordt uitgezonden op de L.O.S. Het is officieel namelijk geen extra raadsvergadering, maar was geannuleerd aan gebrek aan onderwerpen. Tenminste aan onderwerpen waar de voorzitter in het openbaar over wilde spreken.
.
bron; https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/14-maart/19:30.

Judge X
8 maart 2016 at 20:06
Tja beste leden van de oppositie,ik ben bang dat de coalitie onder leiding van Vladimir Vladimirovitsj Schuiling heimelijk een nieuwe bestuursvorm heeft geïntroduceerd; de ‘Cryptocratie’.

Harrie van Dongen
9 maart 2016 at 15:53
Ik vrees dat “Draai-ijs”het toch echt bij het rechte eind heeft. De Raad gaat over haar eigen agenda!

Kees Jan
9 maart 2016 at 16:08
Blijkbaar hou jij je agenda graag leeg. De stadspartij vind het blijkbaar goed dat het college informatiebrieven gebruikt als besluit, zonder dit in stemming te brengen.
.
Vroeger bracht de Stadspartij zelf onderwerpen aan. Bv een zebrapad op de Westraat en dergelijke. Of heeft de Stadspartij inmiddels iedereen uit de partij gegooid, die wel onderwerpen aan droegen voor een Beter Den Helder.

Simon H
9 maart 2016 at 23:14
voorzitter van de raad

Judge X
10 maart 2016 at 09:09
Jaaa…..,wie is dat ook al weer….?

http://denhelderactueel.nl/2016/03/oppositie-maakt-zich-zorgen-over-democratisch-proces/