Redactie DHA – Nieuwe culturele reeks in de Oranjerie

Den Helder – De tweede reeks culturele activiteiten gaat in februari bij De Oranjerie, onder de noemer “In de Zondagmiddagtuin” van start. Kunsthistoricus Michiel Franken bijt op zondag 14 februari het spits af met een lezing over de historie, de kunstwerken en de restauratie van de Oranjezaal van paleis Huis ten Bosch.

De Oranjezaal, centrale hal in paleis Huis ten Bosch, is de ruimte met de kenmerkende koepel. Deze hal is in de zeventiende eeuw met een groot aantal schilderijen en decoraties ingericht en wordt tegenwoordig als topmonument van de Nederlandse cultuur gezien. De collectie werd samengesteld in opdracht van Amalia van Solms, die de ‘Sael van Oranje’ wijdde aan de nagedachtenis aan haar echtgenoot, stadhouder Frederik Hendrik van Oranje Nassau.

De schilderingen zijn vrijwel ongeschonden bewaard gebleven en tijdens de grootscheepse restauratie aan het eind van de vorige eeuw schoongemaakt, waardoor de oorspronkelijke kleuren weer te voorschijn kwamen. Michiel Franken was als onderzoeker betrokken bij de restauratie van de Oranjezaal. Hij gaat in zijn lezing met beelden in op het fascinerende ontstaansproces van de Oranjezaal. Ook aandacht voor de vondsten die tijdens de restauratie werden gedaan.

Den Helder Actueel, 2 februari 2016 – 07:45

http://denhelderactueel.nl/2016/02/nieuwe-culturele-reeks-in-de-oranjerie/