Redactie DHA – Marineschip Zr. Ms. De Ruyter naar Golfregio + Anton Launspach – De Ruyter + Arie Booy – Marine neemt afscheid van FRISC

Marineschip Zr. Ms. De Ruyter naar Golfregio

Den Helder – Marineschip Zr. Ms. De Ruyter vertrekt aanstaande dinsdagmiddag vanuit Den Helder richting de Perzische Golf voor een missie van circa vijf maanden. Het fregat gaat daar heen om een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Dit gebeurt als onderdeel van de EUropean led Maritime Awareness in the Strait Of Hormuz (EMASOH).

In de Straat van Hormuz en de Golfregio vonden vorig jaar verschillende ernstige incidenten plaats, waarbij zes olietankers zwaar beschadigd raakten en twee werden vastgehouden. Op initiatief van Frankrijk start nu EMASOH; een missie, die bedoeld is om de maritieme veiligheid in de economisch belangrijke regio te vergroten.

Zr. Ms. De Ruyter, een Frans fregat en patrouillevliegtuig hebben als taak om de maritieme veiligheidssituatie in kaart te brengen. Daarnaast moet de aanwezigheid van de marineschepen verdere incidenten voorkomen. De missie is gericht op het verminderen van de spanningen in de regio. Om die reden wordt er ook een diplomatiek spoor ingezet.

Zr. Ms. De Ruyter zet eerst koers richting de Verenigde Arabische Emiraten. Vanuit het hoofdkwartier van EMASOH in Abu Dhabi wordt de missie aangestuurd. Op het Frans geleide hoofdkwartier zitten ook vier Nederlandse stafofficieren. Voor haar taken heeft het marineschip een NH90 helikopter van het Defensie Helikopter Commando (DHC) mee aan boord.

Den Helder Actueel, 24 januari 2020

Reacties

Dirk
24 januari 2020 At 18:43
Ze zullen wel op halve kracht moeten varen, want anders is de kans aanwezig, dat de motor het begeeft.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1265719834/marinefregat-moet-voorzichtig-varen
Dus Iran, graag een beetje begrip voor onze jongens en meiden.

Piet
25 januari 2020 At 01:15
Gelukkig staan de beste stuurlui aan wal!

https://denhelderactueel.nl/2020/01/marineschip-zr-ms-de-ruyter-naar-golfregio/

De Ruyter

Met gemengde gevoelens verneem ik, dat ons fregat Zr. Ms. de Ruyter naar de Straat van Hormuz wordt gedirigeerd.

Ouders en echtgenoten van de bemanning van dit schip, hadden mogen verwachten, dat het in een goede conditie naar dit crisisgebied gezonden wordt.

Problemen in het circuit van de aandrijving in de machinekamer van dit schip, maakt het, dat we met ons Rood Wit en Blauw onder de naam van De Ruyter als aangeschoten wild, naar de Straat van Hormuz gedirigeerd worden.

De verantwoordelijke topmilitairen, de Admiraliteitsraad en de politieke top dienen zich ernstig te schamen. De inzetbaarheid en beschikbaarheid van onze marinevloot lijkt aan hobby achtige ego’s overgeleverd te zijn. Het niet hebben van voldoende mensen en reserveonderdelen lijkt opnieuw bewezen. Dit naast onvoldoende rechtskundige kennis voor wat betreft het optreden in internationale wateren.

We kunnen als Nederlandse Zeestrijdkrachten anno 2020 kennelijk niet meer optima forma in de wereldzeeën opereren.

Helderse Courant, 25 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Marine neemt afscheid van FRISC

Voorbeeld van een nieuw type interceptor of onderschepping boot dat de Frisc opvolgt (oto Maritime News)

Voorbeeld van een nieuw type interceptor of onderschepping boot dat de FRISC opvolgt (foto Maritime News)

Den Helder De supersnelle marineboot FRISC wordt uitgefaseerd. Defensie gaat andere vaartuigen kopen en stapt over op een nieuw concept, ’onderscheppers’.

Twaalf van de 48 FRISC boten worden al snel afgedankt. Deze negen meter lange vaartuigen veroorzaken te veel lichamelijke klachten bij mariniers die met hoge snelheden over de golven scheren. FRISC staat voor Fast Raiding Interception and Special forces Craft. De keiharde klappen, die de boot maakt bij het racen over water, zijn slecht voor het gestel van opvarenden. Al jaren wordt gestudeerd op een ander soort ’sta stoel’, die letsel beperkt, maar pas in de loop van dit jaar wordt nieuw meubilair geïnstalleerd op de 36 FRISC boten, die nog in dienst blijven.

Tender

De Defensie Materieel Organisatie heeft namelijk een tender uitgeschreven om 26 nieuwe vaartuigen aan te schaffen. Het bedrijfsleven kan op de tender inschrijven om mee te dingen naar de order, waar vele miljoenen mee gemoeid zijn.

De twaalf FRISC boten die worden verkocht, hebben ruim een half miljoen euro per stuk gekost. Defensie wil niet van een miskleun met de FRISC spreken, maar feit is, dat er al sinds de invoering van de boot eerder deze eeuw gemopperd wordt. Operationeel gesproken is het een geweldig wapensysteem, dat met zo’n 80 kilometer per uur over het zeeoppervlak scheert. Maar door de golven ontstaat ook een stuitereffect, waardoor de boten los komen van hun element en na een korte periode airborne weer op de zeespiegel neer ketsen. De schokken, die vervolgens vanuit het vaartuig doorgegeven worden aan de opvarenden, zijn zorgwekkend.

Vorig najaar berichtte deze krant over Rob Degeling. De marinier zat zonder zijn gezin op een camping, omdat zijn 41 jaar oude lichaam letterlijk kapot was gebeukt door de krachtige speedboot van de marine, die hij jarenlang bestuurde. De zeemacht heeft van alles geprobeerd om de problemen met de boot het hoofd te bieden. Zo kwam er een werkgroep ‘Fysieke belasting FRISC‘ die oplossingen diende te bedenken. Toenmalig werkgroepvoorzitter Hans Putters moest echter in personeelsblad Alle Hens toegeven, dat bemanning bloot wordt gesteld aan G krachten waar ‘bijna niet op is te trainen‘.

De klappen op de golven blijken veel langer te duren dan de stoelen aan boord kunnen verdragen“, vertelde Putters. De klappen worden opgevangen door de mensen aan boord. Putters: “De impact daarvan kan bijvoorbeeld leiden tot wervelfracturen, staartbeen breuken en knieschijven, die uit de kom raken.”

Een werknemer van Defensie, die alleen anoniem wil praten, stelt: “Bij de indienststelling van de eerste FRISC was al bekend dat de boten een levensduur van twaalf jaar hebben. Gehoopt werd natuurlijk op langer gebruik. Vergeet niet dat de patrouilleschepen een slipway (helling, red.) hebben, die ontworpen, is om een FRISC in en uit het schip te kunnen laten varen.

Door over te stappen op een nieuw type interceptor (onderscheppingsvaartuig), dat FFI wordt genoemd, hoopt de Koninklijke Marine de gezondheid van het personeel beter te waarborgen.

Helderse Courant, 29 januari 2020

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr.+Ms.+De+Ruyter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Strait+Of+Hormuz
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=NH90+helikopter
https://robscholtemuseum.nl/?s=DHC
https://robscholtemuseum.nl/?s=Defensie+Helikopter+Commando
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Zeestrijdkrachten
https://robscholtemuseum.nl/?s=FRISC
https://robscholtemuseum.nl/?s=G+kracht