Redactie DHA – Kort geding over inboedel Scholte van de baan, andere procedures lopen nog

Den Helder – Het kort geding rond het beslag op de inboedel van Rob Scholte is van tafel. De gemeente heeft het ingetrokken, omdat alle spullen inmiddels uit de door de gemeente betaalde opslag zijn gehaald.

Begin oktober maakte het college bekend, dat Scholte de huisraad af kon halen, zonder nu al de gemaakte opslagkosten te moeten vergoeden. Dit in een ultieme poging om te voorkomen, dat de gemeente Den Helder en haar inwoners nog langer opdraaien voor de forse opslagkosten. In dezelfde periode legde Scholte echter beslag op de huisraad, waardoor het voor de gemeente niet mogelijk was om de huisraad te verkopen dan wel te vernietigen en zij dus de opslag langer diende voort te zetten.

Omdat door Scholte van het aanbod geen gebruik werd gemaakt én vanwege het gelegde beslag heeft het college op 26 oktober 2018 een kort geding aangevraagd bij de rechtbank om de huisraad vrij te geven en zó de huidige situatie te beëindigen. De rechtbank heeft vervolgens een zitting geagendeerd op 4 december 2018. Nadat op 26 oktober 2018 aan Scholte kenbaar is gemaakt, dat de gemeente een kort geding start om de opslag van de huisraad te beëindigen, is er beweging ontstaan. Inmiddels is de opslag verplaatst en heeft de advocaat van de heer Scholte bevestigd, dat het leeghalen van de loods is afgerond.

Met het leegkomen van de loods is ook de noodzaak van het kort geding komen te vervallen. Het college heeft daarom vrijdag het verzoek bij de rechtbank ingediend om het kort geding van 4 december 2018 in te trekken. Verder heeft het college de opslagovereenkomst met het verhuisbedrijf Comenius beëindigd. De tot nu toe gemaakte kosten voor opslag en transport zijn, evenals de gemaakte juridische kosten ter voorbereiding van het kort geding, onderdeel van de integrale kosten welke worden geadresseerd in de bodemprocedure, die naar verwachting in 2019 zal plaatsvinden. “Het college betreurt het, dat, vanwege de aanvankelijk afwijzende houding van de heer Scholte, een kort geding procedure opgestart moest worden om de opslag, en de daarmee samenhangende kosten, van de huisraad te beëindigen.”

Overige procedures

Op 10 december 2018 staat een door Scholte aanhangig gemaakte bodemprocedure gepland, waarin de volgens Scholte vermeende overeenstemming met hem over de aankoop van het voormalige postkantoor zal worden besproken. Verder wordt medio december 2018 uitspraak verwacht in het hoger beroep bij het Gerechtshof in Amsterdam inzake de beslaglegging op het voormalig postkantoor (Middenweg 172-174). Dat beslag moest Scholte in februari 2018 op last van de rechtbank opheffen, waarna hij in hoger beroep is gegaan bij het hof. Tot slot heeft de gemeente zich onlangs gevoegd in een procedure, die Scholte tegen A. Tuin Den Helder B.V. aanhangig heeft gemaakt, met als eis terugkomst in het voormalig postkantoor. In 2019 zal een zitting geagendeerd worden.

Den Helder Actueel, 1 december 2018 – 07:39

Reacties:

RB
1 december 2018 at 07:49
Begint Rob toch de keutel wat in te trekken?

Henk
1 december 2018 at 08:56
Hij heeft gelijk, met dit zooitje nepfiguren wil je toch niets te maken hebben, ontevreden over alles wat hij goed wilde doen en hem vervolgens nog kapot willen maken ook door middel van smaad waar het dommere gedeelte van deze bevolking blijkbaar zeer gevoelig voor is, terwijl de echte boeven gewoon hun gang kunnen gaan.
Ik vindt dat hij zich dapper verweerd heeft en waar hij kan slaat hij nog terug, complimenten hij heeft gevochten als een leeuw
De tijd moet en zal dit oplossen, uiteindelijk is deze misère-veroorzakende kliek daar ook maar een onderdeel van, dat kan hij helaas niet alleen, toch heeft hij een aardige steen bijgedragen, misschien en dat hoop ik, zal het toekomstige Den Helder hem nog dankbaar zijn.

e
1 december 2018 at 09:14
Dit gaat volgens mij , over zijn prive spullen, niet over de inbeslaggenomen kunst uit het museum. Deze prive spullen ,vielen niet onder het beslag, maar om die terug te krijgen , moest hij er in eerste instantie wel voor betalen. om deze terug te krijgen,om te voorkomen dat deze werden verkocht. Toen de inboedel zonder koste opgehaald kon worden , heeft hij dat gedaan . De strijd om de inbeslaggenomen kunst en om de terugkeer en koop/verkoop van het museum is nog niet gestreden. Dus er is geen keutel ingetrokken. Zoal jullie kunnen lezen, staat er nog steeds een rechtzaak op de rol.

Henk van Kuijk
1 december 2018 at 10:37
De gemeente betreurt dat hij de spullen niet ophaalde. Maar daar stelde zij flinke financiële voorwaarden aan. Een blunder van formaat: je blijft van privéspullen af, die hadden ze heel snel moeten teruggeven en nooit in beslag moeten nemen. Privé is privé. Laag bij de gronds gedrag en hatelijk. Verder is er nog sprake van een blokkering van inkomsten verwerven. Immers dhr Scholte heeft de in beslag genomen kunstwerken nodig om te exposeren en te verkopen. Dat kan geld opleveren wat de gemeente eist. Het is als de oven van een bakker in beslag nemen omdat je geld van hem eist.

Rasjutter
1 december 2018 at 10:54
In beslag en in opslag zijn twee verschillende dingen, zet dingen nou eens goed neer. En het klopt helemaal, als een bakker het zo ver heeft laten komen dat hij geld verschuldig is, is het meestal nog de oven die hij over heeft en die neemt een deurwaarder dan gewoon mee. Ik zou zeggen we beginnen 2019 weer als een positief jaar en van Scholte horen we niks meer. Fijne feestdagen.

JB
1 december 2018 at 11:22
Mooi hé, dit gebaar van de gemeente. Maar waarom zouden ze dit doen ?
Als deze spullen onterecht in beslag zijn genomen, dan zou de gemeente wel eens bakzeil kunnen halen.
Dus men doet een prachtig politiek en diplomatiek gebaar en laat zien dat zij niet de kwaadste zijn.
Lachen dit en zo doorzichtig !

e
1 december 2018 at 13:24
De rechtzaak aangespannen door de Gemeente is teruggetrokken , omdat Scholte gewoon gedaan heeft wat er van hem verwacht werd, n.l. zijn eigen spullen kostenloos uit de opslag halen . Hiermee verviel de reden voor een rechtzaak. En nu doen zij alsof zij de overwinnaar zijn. Niets is minder waar, daar de advocaat van Scholte al vanaf het begin heeft medegedeeld , dat de opslag voor het einde van de maand leeg zou zijn, dus dat de rechtzaak overbodig zou zijn . De enige reden voor terugtrekking is , dat de gemeente zou worden veroordeeld voor de kosten voor de rechtzaak , die overbodig geworden is.

Dick Berts
1 december 2018 at 14:46
“Vijf dagen, en de vrijheid ging verloren. Vijf jaren, en eerst toen werd zij herboren. Zo moeizaam triomfeert gerechtigheid. Aan dit besef zij deze grond gewijd”, aldus een tekst van J.C. Bloem op het monument voor de gevallenen op de Grebbeberg. Rob Scholte moet een ongelijke strijd voeren met een volstrekt onbetrouwbare gemeente die konkelt en draait en die op onze kosten oneindig kan procederen. In die ellendige strijd zullen aanvallen worden ingezet en afgebroken. Veldslagen worden gewonnen en verloren, maar Rob zal de oorlog winnen. Uiteindelijk wint het licht het altijd van het duister.

Peter
1 december 2018 at 15:32
Wordt slecht gelezen. Rob trekt helemaal geen keutel in, ik lees dat nergens.

RB
1 december 2018 at 17:38
hoe leest u het dan? een victorie slag?

Andrea
2 december 2018 at 09:52
Waar is de gemeente mee bezig? Eerst moet Scholte na een illegale ontruiming € 60.000,- betalen om zijn privéspullen op te halen. Vervolgens zegt de gemeente u hoeft de € 60.000,- niet te betalen en nu staat er in het artikel dat hij weer wel de € 60.000,- moet betalen en dat bedrag vermeerderen ze met allerlei juridische kosten?
En wat mij ook bevreemd is dat het verhuis bedrijf die de ontruiming heeft gedaan in de buurt van Amsterdam zit. Had de gemeente de spullen dan niet opgeslagen in Den Helder? Dat was veel goedkoper geweest dan in regio Amsterdam, waar de m2 prijs veel hoger ligt dan hier?

RB
2 december 2018 at 12:26
Andrea, de tweede stelling klopt niet, er stonden kleine lettertjes in de bepaling, hij hoefde het bedrag niet “nu” te betalen ten tijde van ophalen,

https://denhelderactueel.nl/2018/12/kort-geding-over-inboedel-scholte-van-de-baan-andere-procedures-lopen-nog/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/delano-weltevreden-geen-rechtszaak-om-spullen-kunstenaar-rob-scholte/

1 Comment

  1. Loes Vermeer-lagerveld december 3, 2018 op 1:14 am

    het feit dat de gemeente met een appelvonnis in kort geding (dus een voorlopig oordeel!!) en met de wetenschap van een bodemprocedure tot ontruiming is overgegaan is niet alleen onbehoorlijk maar ook risicovol.!! Bovendien was toegezegd dat het nieuwe college het dossier Rob Scholte verder zou behandelen en bovendien had deze ontruiming zoals gedaan niet mogen plaatsvinden. De ruimte had ook gewoon op slot gedaan kunnen worden zodat al die hoge kosten helemaal niet hadden plaatsgevonden. Deze kunnen nooit Rob worden verweten. Een schandelijke situatie, een gemeente onwaardig. Maar ja, je moet niveau hebben om zaken met je burgers oplossingsgericht te behandelen .. en dat ontbreekt er aan…

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image