Redactie DHA – Koninklijke Marine houdt schepen aan wal

Zr Ms Van Amstel (F831) (foto Pinterest)
Zr Ms Van Amstel bij de Julianabrug in Willemstad (foto Noventas)
Wapen van de Zr Ms Van Amstel (foto Wikipedia)

Defensie in het Caribisch Nederland (foto Aruba Nu)

Zr Ms Van Amstel bij Willemstad (foto Wikipedia)

Koninklijke Marine houdt schepen aan wal

Den Helder – De Koninklijke Marine vaart vanwege het Corona Virus per direct niet meer uit, tenzij strikt noodzakelijk. Daardoor liggen oefeningen voorlopig stil. Voor de inzetten, die wél door moeten gaan, gelden aangescherpte quarantaine maatregelen.

Het besluit is genomen nadat op verschillende schepen Corona Virus besmettingen zijn geconstateerd. Dit heeft uiteraard impact op de gereedheid van de schepen en de bemanningen. Wel werken de bemanningsleden op de wal zo veel mogelijk aan hun gereedheid. Bij een eventuele crisis zijn ze dan ook nog altijd inzetbaar. Voor schepen, die nu moeten uitvaren, geldt dat ze alleen nog vertrekken na een strikt quarantaine regime met aangescherpte maatregelen.

Zo mag de bemanning bij een reis, die langer dan 24 uur varen is, van Den Helder niet langer meer in thuisisolatie. Dat blijkt niet effectief genoeg. De enige manier is, dat iedereen 10 dagen op een afgesloten plek, bijvoorbeeld een kazerne, blijft. Zo zit de bemanningsleden van Zr Ms Van Amstel nu in isolatie op het Walaardt Sacré Kamp. Zij moeten opwerken voor een NAVO inzet deze zomer.

Reacties

Roel Prins
13 februari 2021 At 09:44
De waanzin neemt buiten proportionele vormen aan.

RB
13 februari 2021 At 11:56
Wat zijn de opties volgens u?

Erik
13 februari 2021 At 12:23
Oh, RB wil ook weer discussiëren, terwijl hij nimmer zijn standpunt wil heroverwegen. Kortzichtige deugd doender. Zwijg en neem je spuitje!

RB
13 februari 2021 At 17:18
Ik weet ook nog wel een spuitje voor jou, lozer

Erik
13 februari 2021 At 17:42
Ik denk dat je loser bedoeld? Wie is er nu de loser!

Roel Prins
13 februari 2021 At 17:00
Er wordt schaamteloos met lockdown etcetera geweldig grote schade aangericht met het politieke doel om de samenlevingen om te bouwen. Dit wordt The Great Reset genoemd. In het complot zitten Rutte cum suis. Ook zij, die deelnemen aan het World Economic Forum, dat in Davos vergadert. Zoek eens uit wie tot die club behoren. Ontluisterend.

Erik
13 februari 2021 At 17:44
Meneer Prins begrijpt het. Voor hem heb ik respect!
Met vriendelijke groet,
Erik.

Roel Prins
13 februari 2021 At 23:53
Er wordt paniek gezaaid met het woord pandemie. Als dat waar was, dan zou ik en de meerderheid van mijn leeftijd genoten er niet meer zijn. We hebben een overheid, incompetentie en een pandemie.

frdrk
14 februari 2021 At 08:16
Dus u  ontkent dat er een pandemie is, of u trekt dat tenminste in twijfel? Overigens, er zullen ongetwijfeld tussen de 2.384.551 sterfgevallen door deze pandemie een heleboel van uw leeftijdsgenoten zitten.

Roel Prins
14 februari 2021 At 09:42
Volgens de definitie is er een pandemie. Edoch niet, omdat er, naar wordt beweerd, uitzonderlijk veel mensen overlijden. Het door u aangehaalde getal blinkt niet uit door betrouwbaarheid daar de registraties bagger waren. De Spaanse griep uit 1918 – 1919 was een ware pandemie. Men schat tussen 20 en 50 miljoen doden, waarvan 30.000 in Nederland. Meer doden dan WOI had geeist. Bedenk daarbij, dat de wereldbevolking toen beduidend lager was dan nu. Tegenwoordig smijt het RIVM en OMT met modellen, die niet door waarnemingen bevestigt worden. Die modellen zijn niet deugdelijk. Het hanteren van die modellen is kwaadaardig. Daar en boven wordt ons The Great Reset opgedrongen. Het meest kwalijke is ook nog, dat dit in het geniep gebeurt en dat velen boven ons gestelden en gekozenen, deze Reset aanhangend, publiekelijk hun meeleven met ons burgers belijden.

RB
14 februari 2021 At 10:13
Wat is de oplossing?

Mandy Seinstra
14 februari 2021 At 10:38
Stoppen met die Corona Virus non sense of burgeroorlog, heb ik toch al vele keren met onderbouwing gezegd. ‘The Great Resist’

RB
14 februari 2021 At 10:53
Hoe ga je dat klaarspelen?

Mandy Seinstra
14 februari 2021 At 11:43
Kijk om je heen zelfs de MainStream Media maken melding van feesten en vreugdevuren in Nijmegen en Zandvoort. Het begin is er. Kijk om je heen en spreek mensen, zelfs nu nog zonder mondkap. Beschouw de politieke bewegingen. Henk Krol stelt vragen over ‘Build Back Better‘. Kijk naar de moties van Forum voor Democratie, die worden gesteund door Krol en uit onverwachte hoek DENK!. Moslims geloven, dat Allah verantwoordelijk is voor hun leven. De gereformeerden denken ook zo. Niet de wereldlijke overheid. Een alliantie is mogelijk, in het verzet of in de politiek.
Van mij mag je de nuttige idioot uithangen, RB. Maar stel je eens op de hoogte ‘over de toestand in de wereld‘ om maar eens een oude quote van Mr GBJ Hiltermann uit de kast te halen.

frdrk
14 februari 2021 At 11:21
De door mij genoemde sterfte cijfers, heb ik van het RIVM. Die hebben die cijfers op hun beurt, weer uit de diverse landen, die deze sterftecijfers doorgeven. In ons land, hebben wij toen der tijd en nu toe te maken met 14.913 bevestigde sterfgevallen aan het Corona Virus (Covid 19). De door u genoemde pandemie veroorzaakt door de Spaanse griep, is van heel andere oorzaak. Covid 19 is geen Influenza (Griep) Het Influenza Virus is van een geheel andere orde, dus niet met elkaar te vergelijken..

Hijneken
14 februari 2021 At 00:55
Hoe ons land wordt vermoord, opzettelijk zelfs!

Mandy Seinstra
14 februari 2021 At 10:20
Kunnen deze boten niet afgezonken worden in de Marianen trog?
Varen kunnen deze zieke matroosjes toch al niet.

Erik
14 februari 2021 At 11:18
Een artikel van dhr Evert Pronk op de site http://www.medischcontact.nl.
De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) moet de nieuwe definitie van een pandemie heroverwegen. Dat zeggen hoogleraar farmaceutische biotechnologie Huub Schellekens en hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin Dick Bijl.
De Mexicaanse griep was alleen een pandemie, omdat de WHO twee maanden, voordat het eerste ziektegeval bekend werd, de criteria voor de definitie van een pandemie heeft gewijzigd. Over de belangenverstrengeling van leden van de commissie, die de WHO over de definitiewijziging hebben geadviseerd, was de Wereld Gezondheid Organisatie bovendien niet open. Dit schrijven Bijl en Schellekens in het Geneesmiddelen Bulletin van november 2010.
Tot april 2009 kon er alleen sprake zijn van een pandemie als er sprake was van een aanzienlijk aantal sterfgevallen. ‘Met het schrappen van dit ernst criterium is de definitie van pandemie duidelijk verruimd’, aldus Schellekens en Bijl. ‘De classificatie van de nieuwe Influenza A als pandemie, en daarmee het geven van het startschot voor de productie van vaccins was niet mogelijk geweest zonder de bovengenoemde herdefiniëring.’
Bijl en Schellekens vinden, dat de WHO niet helder is over mogelijke conflicterende belangen van hun adviseurs. Zo is het eerste pandemie plan in 1999 opgesteld door onder meer de European Scientific Working Group on Influenza (ESWI), een groep, die wordt gefinancierd door farmaceutische bedrijven. ‘Hoewel de WHO aangeeft de belangenverstrengeling van de ESWI deelnemers te kennen, werden hun namen niet in hun pandemie plannen genoemd. Van het in 2004 gepubliceerde pandemie plan heeft de WHO na de publicatie nagelaten de belangenverstrengelingen van de deelnemers bekend te maken.’ Bijl en Schellekens citeren ‘De WHO betreurt deze fout.’
Het artikel van Bijl en Schellekens maakt deel uit van een drieluik, waarin wordt teruggeblikt op de Mexicaanse griep. De ‘dreigende ernstige pandemie, waar geen kruid tegen leek te zijn gewassen’ bleek bij nader inzien een mild verloop te hebben, waaraan minder mensen overleden dan aan de jaarlijkse seizoengriep. Daarvoor waren bij aanvang al aanwijzingen. ‘De eerste berichten in Australië en NieuwZeeland wezen op een mild beloop.’
Schellekens en Bijl vinden, dat de WHO de nieuwe definitie van de pandemie moet heroverwegen. ‘In plaats van de normale registratie onderzoeken hebben de in Nederland gevaccineerde kinderen in feite een fase II onderzoek doorlopen, aangezien het vaccin niet was onderzocht bij kinderen jonger dan drie jaar en ook niet bij zwangeren. De volwassenen doorliepen een verkort fase III onderzoek. Als deze procedure in de toekomst nogmaals moet worden toegepast, zal daarvoor een veel dringendere noodzaak moeten worden beargumenteerd en zullen er striktere eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit van de adviezen en de belangeloosheid ervan.’
Evert Pronk

RB
14 februari 2021 At 11:39
Nog een interessante site voor je.
https://matmatch.com/blog/engineering-the-ideal-tinfoilhat/.

Erik
14 februari 2021 At 13:21
Ha ha ha, dat bedoel ik, je bent kansloos, sukkel.

MijnLand
14 februari 2021 At 12:25
Mandy, kunnen we die niet afzinken in de Marianentrog? Normaal reageren kan die toch al niet. Beetje die forum sekte na blaten als een mak en volgzaam schaap.

Mandy Seinstra 14 februari 2021 At 14:52
MijnLand, u heeft geen land meer, MijnLand, uw land is overgenomen door een Virus met een mortualiteit van 0,23%. MijnLand, al bijna een jaar wijs ik hier op het Corona Virus geneuzel. MijnLand, dat nu meer en meer mensen wakker worden, maar MijnLand niet. OnsLand heeft MijnLand niet nodig, u zakt weg. 10.000 meter onder zee.

Den Helder Actueel, 13 februari 2021

https://denhelderactueel.nl/2021/02/marine-houdt-schepen-aan-wal/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koninklijke+Marine
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zr+Ms+Van+Amstel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Caribisch+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemstad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Curaçao
https://robscholtemuseum.nl/?s=NAVO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rutte+Cum+Suis
https://robscholtemuseum.nl/?s=The+Great+Reset
https://robscholtemuseum.nl/?s=World+Economic+Forum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pandemie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Quarantaine
https://robscholtemuseum.nl/?s=MainStream+Media
https://robscholtemuseum.nl/?s=Build+Back+Better
https://robscholtemuseum.nl/?s=Evert+Pronk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huub+Schellekens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dick+Bijl
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geneesmiddelen+Bulletin
https://robscholtemuseum.nl/?s=European+Scientific+Working+Group+on+Influenza
https://robscholtemuseum.nl/?s=Influenza+A
https://robscholtemuseum.nl/?s=Spaanse+griep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mexicaanse+griep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marianentrog
https://robscholtemuseum.nl/?s=Walaardt+Sacré+Kamp

1 Comment

  1. Prof. Jack van der Veen 15 februari 2021 op 01:37

    Wat ik weer niet begrijp, dit om de zwartgalligen önder ons toch even de Mond te snoeren: waarom beginnen we bij de griep te tellenn vanaf September tot en met Augustus, maar bij het tellen van corona gedupeerden blijven we cumuleren. Er lijkt geen einde te komen aan het corona seizoen. Gaan we namelijk ook corona op seizoen indelen, dan zien we wederom dat er NIETS aan de hand is t.o.v. de griep. Ook bij het 3- of 5- of 7- jarig gemiddelde van aantal doden te nemen zie ik niets bijzonders.
    Welke kleur krijgt deze griepgolf? Rood, groen, geel, oranje of zwart? Welke naam zullen we de afgelopen griepgolf toedichten: Jackie?

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.