Redactie DHA – Kampanje sluit 2016 en ook 2017 af in de min + Hedzer Faber – Schouwburg Den Helder draait met tonnen verlies

Kampanje sluit 2016 en ook 2017 af in de min

Den Helder – Het college heeft de leden van de gemeenteraad per brief een stand van zaken gegeven over schouwburg De Kampanje. Het jaar 2016 was het eerste volledige jaar van De Kampanje op haar nieuwe locatie. Uit de jaarstukken van De Kampanje is gebleken dat er voor 2016 een negatief resultaat is van €450.000,-. Dit resultaat is niet conform de informatie en cijfers die de gemeente vorig najaar, ten tijde van de herziening van de lening aan De Kampanje, hebben ontvangen.

Destijds gingen zowel de Raad van Toezicht als de directie van De Kampanje ervan uit dat de exploitatie zou verlopen volgens het gepresenteerde (midden) scenario van de begroting en werd rekening gehouden met een geprognosticeerd aanloopverlies van €105.000,-. Uit de tussenrapportage 2017 blijkt verder dat er voor dit kalenderjaar ook een tekort wordt verwacht. Op dit moment wordt een negatief resultaat voorzien van iets onder de €300.000,-.

De Kampanje heeft in het eerste kwartaal van 2017 een extern onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren, omdat zij zich geconfronteerd zag met een hoge kostenstructuur. Het onderzoek was gericht op een exploitatieanalyse met een benchmark en een organisatiescan. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een onderzoeksrapport dat voor de raad vertrouwelijk ter inzage wordt gelegd. De belangrijkste conclusies van het onderzoeksrapport betreffen dat de exploitatiebegroting moet worden geactualiseerd op basis van nieuw beleid en de nieuwe omstandigheden. Tevens wordt gesteld dat er forse organisatorische uitdagingen zijn in de bedrijfsvoering.

Maatregelenpakket

De jaarstukken, de tussenrapportage en het onderzoeksrapport geven aan dat De Kampanje een aantal tegenslagen heeft in haar exploitatie. Inmiddels heeft De Kampanje actie ondernomen om de kosten omlaag te brengen. Echter is dit nog niet voldoende om tot een positief exploitatieresultaat te komen. Daarom is het essentieel dat De Kampanje met aanvullende maatregelen komt. Dat is primair een verantwoordelijkheid van de Kampanje zelf. Omdat het hier een grote subsidiepartner van de gemeente betreft en het theater van groot belang is voor de stad, is het college hierover in gesprek met zowel de Raad van Toezicht als de directie van De Kampanje. Het college verwacht van De Kampanje dat zij, op basis van de bevindingen uit het onderzoeksrapport, voor eind augustus een plan van aanpak gereed hebben. De Kampanje wordt hierbij ondersteund door een extern bureau. Uit het plan van aanpak moet een maatregelenpakket naar voren komen. Het hoofddoel hierbij is dat De Kampanje tot een goede lange termijn exploitatie komt.

Het college gaat begin september in gesprek met de Raad van Toezicht en de directie van De Kampanje over het plan van aanpak. Daarna stelt het college de vervolgstappen ten opzichte van De Kampanje vast. De raad wordt daarvan op de hoogte gehouden. Verder worden in het najaar de bevindingen van de rekenkamer commissie verwacht. Het doel van het rekenkamer onderzoek is om een goed beeld te verkrijgen van het besluitvormingsproces en de financiële consequenties van de verplaatsing van De Kampanje. Daarin hadden ook Zeestad CV/BV en Willemsoord BV een rol. Dit is een traject waar met name wordt teruggekeken. Het maatregelenpakket waar nu door De Kampanje aan wordt gewerkt richt zich op de toekomst en de daarvoor benodigde verlaging van de kosten en/of verhoging van de opbrengsten. Beide trajecten staan daarom op zichzelf. Wel worden, waar mogelijk, adviezen of bevindingen uit het rekenkamer onderzoek meegenomen in de afweging van het college over de vervolgstappen, aldus het college.

Den Helder Actueel, 19 juli 2017 – 10:01

Reacties:

Corina
19 juli 2017 at 10:20
Komt niet echt als een verrassing toch?

Judge X
19 juli 2017 at 10:39
Dit gaat nog jaren zo door,voor het geld wat dit nog totaal gaat kotsen,kon je een nieuw stadhuis neer zetten ! (O jee,ik heb twee letters verwisseld ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt)
In maart gaan we naar het stemlokaal ! 😛

Ziener
19 juli 2017 at 11:04
De ironie wil dat niemand zat te wachten op verplaatsen van de schouwburg. Alleen een select groepje direct belanghebbenden die het voor elkaar kregen om een meerderheid in de gemeenteraad te organiseren. Over ondermijning gesproken.

Gekke Henkie
19 juli 2017 at 16:13
Dat is geen ironie meer, maar een grof schandaal!

Ziener
19 juli 2017 at 16:47
Was ook cynisch bedoeld

Kees Jan
19 juli 2017 at 11:11
Is het faillissement al aangevraagd? Geen cent meer bij dit elitaire megalomaan project waarvan iedereen van te voren wist dat het zou mislukken.
.
Burgemeester Koen Schuiling (VVD), oud Wethouders Pia Bruin (D66), Wiltrude Turnhout van de Bosch (CDA), Kees Visser (VVD) en Suzanne den Dulk (Trots/VVD) zijn persoonlijk verantwoordelijk voor dit debacle. Samen met de raadsfracties (2010-2014) van VVD, D66, CDA, Trots en Willem Koning (CU)
.
De gemeenteraad heeft de verplaatsing van de Kampanje in de vorige raadsperiode aangenomen met een stemming van 16 voor, 15 tegen.
De tegenstanders van de verplaatsing hebben altijd gezegd dat er financiële problemen zouden komen. Ze hebben dus toch gelijk gekregen.
.
Ook de huidige raad had nooit extra geld mogen steken in deze failliete boedel. Daarmee heeft ook de Stadspartij zich volledig buitenspel gezet. Ook zij zijn een elitair clubje geworden onder invloed van hun fractievoorzitter.
De fracties van Stadspartij, VVD, D66, CDA en PvdA zijn er niet meer voor de normale man/vrouw. Ze denken alleen aan hun elitaire vriendjes en hun eigen portemonnee.
.
De mensen die niet de financiële middelen hebben om de Kampanje te bezoeken, draaien nu wel op voor alle te korten die er zijn ontstaan. En als het zo doorgaat gaan ze hier nog veel meer voor betalen.
.
Hoeveel mensen en gezinnen zouden graag een keer het theater bezoeken, maar kunnen de € 100,- (ouders, 2 kinderen) niet missen uit hun maandelijkse budget? Als er zoveel geld van de burger in de Kampanje wordt gestoken, zouden eigenlijk alle inwoners van Den Helder GRATIS naar het door hun betaalde theater mogen gaan.

Gekke Henkie
19 juli 2017 at 16:22
Hier valt niet veel tegen in te brengen. Ben het er eigenlijk geheel mee eens. Het exploiteren van een theater als de Kampanje is een elitaire hobby. Jan met de korte achternaam heeft er in de regel niet veel te zoeken, maar hij wordt wel geconfronteerd met de rekening. Cultuur is kennelijk voor de welgestelden. Wat is er op tegen om hen zelf hun hobby te laten bekostigen? Geen subsidie meer voor dergelijke, inderdaad, megalomane projecten voor de notabelen van Den Helder en omstreken….

Fred
19 juli 2017 at 11:31
Zouden de azijnzeikers dan toch nog gelijk krijgen ? . Dit moet Henk van Kuik als muziek in de oren klinken.

Henk van Kuijk
19 juli 2017 at 15:46
Fred, ik vroeg (niet als azijnzeiker, maar gewoon als burger) aan de Rekenkamercommissie om de cijfers betreffende de verhuizing. Eerst was het antwoord: “Dat gaan we doen, want ook enkele partijen vragen erom.” Toen was het heel lang stil. Ik herinnerde hen aan de toezegging. Toen kreeg ik een nee, er was geen tijd en geen geld. Toen vroeg een groep burgers (ook ik) via de WOB-procedure om de gegevens. Het college wees het af, zei niet over de gegevens te beschikken, Zeestad was de baas daarover, zei het college, dat beweerde geen cijfers te hebben (als aandeelhouder). Toen gingen we naar de commissie van Beroep en Bezwaar. Die wees het beroep op 19 juni j.l. af, met het argument: “Zeestad valt niet onder de verantwoordelijkheid van het college, en geeft de gegevens niet, het college stemt daar mee in.” Dit moet je als burgers allemaal, vergeefs, doen om verantwoording te krijgen voor 1.7 miljoen extra lening aan de Schouwburg. En dan hoor je opeens dat de Rekenkamercommissie toch een onderzoek in gaat stellen, dus zij krijgen de gegevens wel, maar de burger niet. De Rekenkamercommissie nam niet de moeite om mij even op de hoogte te stellen. Dit klinkt nog niet als muziek, hoor Fred. Conclusie: de burger mag niks weten, de raad krijgt de nieuwe gegevens van de exploitatie alleen vertrouwelijk, en vooral: Zeestad moet absoluut weg, die blokkeert normale democratie in Den Helder. Hopelijk speerpunt van de verkiezingen. P.S. Ik bedrijf geen partijpolitiek, verdedig het belang van de burger, en wens de Schouwburg al het goede, maar niet de rol van gesloten ivoren toren, waar we zomaar veel gemeenschapsgeld in mogen gooien. Ik ben theaterkundige, maar word nooit geraadpleegd.

Fred
19 juli 2017 at 17:10
Elke artiest, heeft een aangever nodig.

Hotmail 2
19 juli 2017 at 17:37
De financiele verantwoording 2016 staat op internet.
.
http://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/vscd/schouwburg-de-kampanje/

Fred
19 juli 2017 at 11:33
Het Hoorngeschal, verwaterd tot een zielig kletsnat geworden feesttoeter.

Judge X
19 juli 2017 at 15:22
O ja Fred geweldig,ik houd van beeldspraak en ik zie het helemaal voor mij; je bedoeld toch wel zo’n natte slappe rolfluit hè ? Ppprrulffff…piep. 😛

Peter
19 juli 2017 at 11:35
Heb het al eens eerder vermeld. Er wordt peperduur ingekocht bij theaterburo’s i.p.v. bands rechtstreeks te boeken. De inkoop bands kan zeker met een derde tot de helft omlaag. Wordt veel geld betaald voor acts als bijv. The Stones, Doors in Concert, Dutch Eagles enz. Veel programmeurs van Theaters zijn makkelijk en lui. Ze kruisen acts aan in een mooie brochure van een theaterburo die jaarlijks éénmaal verschijnt. De meeste Gemeentes passen toch wel bij als er een verlies wordt geleden. Het frappante is, theaters die programmeurs hebben die slim inkopen draaien zwarte cijfers. Of je nu 4500 euro voor een Doors band betaald of 800!! 3700 euro teveel waarvoor je 185 man a 20 euro entree extra moet genereren en dan heb je nog niets over gehouden.

sukkels
19 juli 2017 at 20:01
ja bij jou moet iedereen voor niks met korting komen spelen

’t Kraaiennest
19 juli 2017 at 14:38
“De Kampanje wordt hierbij ondersteund door een extern bureau”.
Als ze daar nu eens mee stoppen, dan is het lek boven!

Stefan
19 juli 2017 at 15:12
Niemand is vóór afbraak van het cultureel aanbod toch? Cultuur verrijkt je leven!
Het is misschien beter, de Kampanje de wacht aan te zeggen en te dwingen tot het komen met een verbeterplan! Wie was schouwburgdirecteur toen? Hij heeft zichzelf levenslang vrije toegang gegeven. Intrekken zou ik zeggen. Misschien moet hij zelfs gaan sponsoren met een aanzienlijk bedrag (3 ton als boetedoening) totdat de schouwburg weer zwarte cijfers gaat schrijven. De schouwburg failliet laten gaan is niet de oplossing! Onderzoeken zullen waarschijnlijk wel uitwijzen dat er ergens foute voorlichting is geweest door toenmalige directeur en het College 2010-2014. Ik wens de huidige directeur veel wijsheid toe.

Judge X
19 juli 2017 at 15:34
Wordt het niet tijd om weer eens onder de steen te kruipen ?

strandloper
22 juli 2017 at 03:29
Ho Judge, waarschijnlijk heb je aandelen in de steenindustrie. De voorlaatste zin van Stefan is bepaald geen losse flodder. Ik kan mij herinneren, dat de toenmalig directeur een buitengewoon onrealistisch beeld heeft geschetst van het te verwachten aantal bezoekers en de opbrengsten. Daar is op DHA ook een artikel over geweest en is door diverse reageerders kritiek geleverd op die absurd zonnige visie. Ik mis Hotmail hierbij, omdat hij als stoffige archivaris ongetwijfeld dat artikel in zijn dossiers heeft zitten. Als ik maar een enkele inconsequentie, volgens Hotmail, in mijn reacties heb, word ik onmiddellijk gestigmatiseerd als dwaallicht, zwalker of zwerver.
Derhalve gaat Stefan nog even niet onder een steen kruipen ondanks dat hij geen azijn kan velen, gaat Hotmail doen waar hij voor is aangenomen en gaat Judge zijn aandelen verkopen.

Judge X
22 juli 2017 at 11:59
Ik zou zeggen doe wat nuttigs Strandzwerver en plaats het artikel waarnaar u verwijst onder uw reactie,dan wordt het voor alle reageerders weer helder.
Intussen kan Stefan nog ‘even’ de problematiek van de Kampanje oplossen en daarna snel onder zijn steen duiken,om te voorkomen dat het azijnzuur in deze omgeving hèm oplost.
Misschien kunt u delegeren maar liever aan een ander overlaten. 😉

Hotmail 2
19 juli 2017 at 15:34
De kosten van de voorstellingen zijn 125 000 hoger als de opbrengsten.

Peter
19 juli 2017 at 17:40
Zie mijn reactie hierboven over Hotmail 2!

Glijn
19 juli 2017 at 16:45
Ik denk niet dat het lek zomaar boven is.
Dit is slechts het topje van de ijsberg het wordt allemaal nog veel erger.
De verontruste burgers die de cijfers wilde zien hebben gelijk gekregen.
Hier zitten we nog jaren aan vast.
Het verplaatsen van de schouwburg een historische blunder van de eerste orde.
Een nieuw stadhuis nee toch.

niedie
19 juli 2017 at 16:52
wanneer krijgen we de cijfers te zien van de nieuwe bibliotheek. dat kan niet anders dan dat deze ook verliesgevend is, als ik zie hoeveel mensen hier gebruik van maken

sukkels
19 juli 2017 at 20:03
men had eerder op de stadspartij moeten stemmen dan had de schouwburg nu nog aan het bernardplein gestaan

RB
19 juli 2017 at 21:31
hoe deed locatie Bernhardplein het eigenlijk, was het daar wel winstgevend?
als je een nieuwe onderneming begint wat dit wel is is dat de eerste 3 jaar altijd moeilijk, misschien hadden ze iets meer verlies moeten budgetteren, om nu de stekker er al uit te trekken is helemaal zonde geld, dit moet goed gemanaged worden en nog zeker een jaar geld erbij, dan kijken waar we staan, ken het directie team niet maar deze hebben een zware taak

sukkels
19 juli 2017 at 22:15
moest ook geld bij alleen veel en veel minder

Fred
20 juli 2017 at 07:11
Uit een molensteen kan je geen stekker trekken.

Jan Modaal
19 juli 2017 at 21:24
Theater van de Lach.
In een ver verleden, nou ja ook weer niet zo heel ver, ging John Lanting met zijn toneelgezelschap het land door onder de naam Het Theater van de Lach.
De schouwburg bezoeker werd tijdens de voorstelling die uit meerdere bedrijven bestond, getrakteerd op een ware zondvloed van hilarische gebeurtenissen.
Het was een grote chaos op het toneel en als toeschouwer vroeg je jezelf af of het allemaal wel goed zou komen.
Gelukkig had John zelf het script geschreven dus eind goed was al goed.
Over de kwaliteit van de klucht en het toneelspel kon je van mening verschillen.
Maar een ding stond vast : het was een avondje ongecompliceerd lachen.
Helaas, het theater van de lach bestaat niet meer.
Of toch wel ?
Bij het lezen van het zorgvuldig opgestelde persbericht over de Kampanje waarbij een tekstschrijver zijn uiterste best had gedaan om zoveel mogelijk woorden te gebruiken en daar bij zo min mogelijk te vertellen, weet ik het zeker.
Het Theater van de Lach bestaat nog !
En het staat in Den Helder !
Inwoners van Nieuwe Diep, prijst u zelf gelukkig, u bent de trotse bezitter van de duurste klucht in Nederland.
Hoewel, het lijkt meer op een drama. Maar positief blijven want dat moet van uw gemeente bestuur, de ondernemers verenigingen en alle positivo’ s die duur betaald als extern deskundige parasiteren in uw ambtenaren apparaat.
De overeenkomsten met de kluchten van John Lanting zijn treffend, bijna op het enge af. Even wat voorbeelden.
Het verhaal is te bizar voor woorden.
De chaos is compleet.
Niets is wat het lijkt of hoort te zijn.
Je moet het niet al te serieus nemen, dan is het zeker lachen.
En natuurlijk vraagt iedereen zich af of het nog goed komt.
Vanaf dit punt ontstaan de verschillen.
Bij John kwam het altijd goed.
Niet zo moeilijk want hij schreef zelf het verhaal.
Den Helder daarintegen moet zich voorbereiden op een open eind.
Geen applaus, geen staande ovatie.
Het verhaal wordt geschreven door een stel analfabeten die ook de rekentoets niet met succes hebben afgerond.
Het Theater van de Lach staat in Den Helder.
Een kaartje is onbetaalbaar, de stoelen zijn gesponsord door de Nederlands Bond van fysiotherapeuten, in het restaurant komt stoom uit je oren en als je ’s avonds naar huis gaat moet je een zaklamp meenemen om de weg terug te vinden.
Komt u ook kijken ?

Judge X
19 juli 2017 at 23:30
Jan Modaal dit stuk heeft eigenlijk een fles wijn,een borrelhapje en een mooie inleiding nodig 😛 :
https://www.vagalume.com.br/wim-sonneveld/haal-het-doek-maar-op.html

Jans
19 juli 2017 at 22:53
Het maatregelpakket is directie behoud hun volledige salaris plus extraatjes personeel word ontslagen groetjes van kampanje tot volgend jaar dan, weer een tekort tot in de eeuwigheid.

dirk
20 juli 2017 at 05:51
ik zei het al,als men de kampanje gaan verkassen naar willemsoord zullen met verlies draaien en heb nog gelijk ook,
bedoel gaat niet om het gelijk krijgen maar we hadden een mooie kampanje,maar de gemeente moest er perse geld inpompen,ik hoorde van enkele bezoekers na een avondje,dat het er koud was en er hing een muffe lucht,het leek wel of ik bij olea hof zat ipv de kampanje,ik denk dat de kampanje mischien haar deuren zal moeten sluiten,maar goed we gaan het zien.

scherpe ogen en oren
20 juli 2017 at 07:12
Cultuur moet zeker blijven in een stad maar valt een restaurant ook onder cultuur??? Je moet er toch niet aan denken dat er een nieuw stadhuis wordt gebouwd. Wat is de rol van Zeestad in deze?

Judge X
20 juli 2017 at 09:08
Zeestad is sinds 2007 de basis van alle ellende,een 7-koppig monster dat moet verdwijnen !

Palas Wilmas
20 juli 2017 at 22:43
We hadden een mooie schouwburg die mogelijk met enige aanpassing weer up-to-date zou zijn. Mooie parkeergelegenheid en dichtbij het station. Maar nee, de gemeentelijke roeptoeterclub (sorry, maar andere benaming heb ik thans niet voor de gemeenteraad) moest zo nodig de schouwburg slopen met het kennelijk doel ruimte te creëren voor een nieuw stadhuis, dan wel als alternatief een stadspark (voorspelbaar hondendrollen- en drank/drugsverslaafdenpark) aan te leggen.
De nieuwe schouwburg op een failliete maritiemewerf (weet u nog; de parkeerterminal bij de Kooybrug en duizenden bezoekers per bus naar de Oude Rijkswerf!?!?- voorspelbare miskleun) oogt mooi maar is feitelijk een onding. Probeer maar eens een gesprek te voeren in de foyer. Knettergek van de kletsende bezoekers ga je de zaal in. Eindelijk wat rust in een benauwende zaal.
Alle meer-kosten (mooi woord voor tekorten) worden natuurlijk afgewimpeld op de inwoners van Den Helder. Den Helder, de stad van mijn dromen. Al jaren niet meer.

RB
21 juli 2017 at 11:58
er zijn altijd mensen bang voor veranderingen en alles heeft z’n tijd nodig om te wennen, maar het is gebleken dat dit met alles wel goedkomt, over een jaar of wat weet je niet beter en loopt de nieuwe Kampanje net als de oude,
zou het nu wel eens tijd vinden dat de kroegen beginnen met de overgang naar Willemsoord, laatste keer dat ik in die loods keek was het nog een grote lege ruimte en voor je het weet is het begin 2018……

Glijn
21 juli 2017 at 13:25
RB ten koste van wie.
Laat de gouden vrienden van de schouwburg het geheel maar kopen.
En ik denk niet dat de horeca met open ogen in de val van zeestad loopt.

RB
21 juli 2017 at 17:46
geen idee ten koste van wat dit zou moeten gaan, de hele binnenstad wordt momenteel opgeknapt en ziet er goed uit, mensen hebben een dak boven het hoofd en ik hoor geen klagen over de staat van de woningen dus neem aan dat ook die goed onderhouden worden, leg mij eens uit ten koste van wie dit zou moeten gaan?

Kees Jan
22 juli 2017 at 10:28
RB, over de staat van veel woningstichting huizen zullen we het nu niet hebben. Dan zijn we dagen… nee zeg maar maanden bezig.
Wel is dit de club die te veel geld in de binnenstad stopt zonder het broodnodige onderhoud te stoppen in de sociale huurwoningen.
.
De verplaatsing van de horeca is een zeer slecht plan. Op willemsoord zijn de huren gemiddeld 3 keer zo hoog als in de Koningsstraat. En het uitgaanspubliek zal niet veel verder uitbreiden bij de verplaatsing naar Willemsoord. We hebben niet meer zoveel uitgaanspubliek. Er wordt gemiddeld minder per persoon uitgegeven per stapavond als 10 jaar geleden en als laatste niet geheel onbelangrijk de horeca hoort rondom de kerk te zitten.
.
Veranderingen zijn op zich goed. Alleen moet een ondernemer wel de mogelijkheden hebben om de veranderingen te betalen. Een nieuwe gevel op je winkel kost geld. Dit geld moet ten alle tijden worden terugverdiend. Als je huur door een verbouwing per maand € 750,00 om hoog gaat moet een gemiddelde winkel wel per maand € 1500,00 extra verdienen. Het is dus beter om eerst de loop weer in de winkelstraten te krijgen voordat je de ondernemer opscheept met semi verplichte verbouwingen. Want woningstichting, zeestad en gemeente voeren aardig wat druk uit op de huidige ondernemers en pandeigenaren.
.
Dit geldt het zelfde over de schouwburg. Deze moest zon odig worden verplaatst, waarbij de huurlasten voorheen hypotheeklasten enorm zijn toegenomen. Zoals eerder gezegd zal er geen toename zijn van bezoekers omdat een hoop mensen in Den Helder niet het geld hebben om de schouwburg met het gezin te bezoeken. Met de zelfde bezoekersaantallen zal dus een hogere huur moeten worden opgebracht. Door de subsidieregeling zal de gemeente er steeds meer geld bijvoegen die van de burger afkomt. Hogere belastingen betekend dat mensen met een laag inkomen nog minder de kans hebben om een avondje naar de schouwburg te gaan. Een spiraal die dus steeds verder naar beneden loopt.

Hijneken
21 juli 2017 at 22:18
Ik denk dat de Kampanje volgend jaar afsluit met 600.000 euro verlies. Want… ze dronken een glas, ze deden een plas, en alles bleef zoals het was.

Jonathan
22 juli 2017 at 11:27
De kosten van de verplaatsing van de schouwburg en het oplopende tekort komt volledig voor rekening van de VVD CDA D66 en de PvdA die in de vorige periode zo nodig 25 miljoen moesten verspillen van de belastingbetaler. Laat deze bende van vier het ook nu maar eens oplossen, maar dit lijk wordt natuurlijk naar het volgende college doorgeschoven. Het betoog van Kees/Jan kan ik volledig ondersteunen.

scherpe ogen en oren
23 juli 2017 at 08:46
Jonathan, het is aan de oppositie om er voor te zorgen dat het niet meegaat naar het volgende college want daar zitten zij straks zelf in. Nu actie anders zitten zij er zelf mee. Ik ben heel benieuwd wat het college te melden heeft en laten zij nu niet aankomen met energie kosten want dat is maar 80.000 euro extra. Volgens mij kom ik dan nog 2/3 tekort. Wat mij opvalt is dat niemand reageert op het feit dat Willemsoord/ Zeestad een professioneel bureau heeft ingehuurd voor het energie systeem en dat dit volledig is mislukt omdat het systeem niet werkte. Zou je dan niet een terugvordering indienen ivm misleidende informatie en niet goed functionerende installatie. Ik zou als schouwburg de rekening bij Willemsoord neerleggen.

Fred
23 juli 2017 at 12:57
Alleen al het feit, dat het rapport EYES ONLY voor de raad is , moeten de alarm bellen doen afgaan !.Zoiets doen ze alleen als er iets instaat , wat Jan met de pet niet mag weten.

Peter
23 juli 2017 at 16:10
Zeker Fred. Er wordt bijna een miljoen verlies geleden in 2016 en 2017. Meesten zijn alweer vergeten dat er tussentijds ook nog 1000.000 euro is geleend van een externe geldschieter. Destijds wilden zij niet de naam bekend maken van deze “gulle gever”. Dus een kleine 2000.000 euro sinds de opening is er bij gedraaid. En met de bouw is er ongetwijfeld creatief met potjes geschoven om tegenvallers te financieren. Dat alles mogen wij niet weten. En er wordt maar door geprogrammeerd met evenementen waarbij 30 man in de zaal zitten. De “gewone” burger betaald deze privé concerten van de Helderse elite

http://www.denhelderactueel.nl/2017/07/kampanje-sluit-2016-en-ook-2017-af-min/

Schouwburg Den Helder draait met tonnen verlies

De Helderse schouwburg De Kampanje draait met fors verlies. Over 2016 moest er bijna een half miljoen (450.000 euro) bij en dit jaar stevent De Kampanje af op een tekort van 300.000 euro.

De Kampanje wordt bijgestaan door een extern bureau om maatregelen te treffen.

Voor de nieuwbouw op Willemsoord in 2015 werd rekening gehouden met een aanloopverlies van iets meer dan een ton. Maar door onder meer hogere energielasten dan verwacht, viel dat veel hoger uit. De verwachting was dat het klimaatsysteem sneller ’ingeregeld’ had kunnen worden tot een efficiënt energieverbruik. Schouwburgdirecteur Arjaen Kersten: ,,Dat is één ding, maar was het maar een ding. Er zijn vooraf diverse aannames gedaan, die in de praktijk lastig te halen zijn. We werken er hard aan om de begroting snel sluitend te krijgen, en hebben er vertrouwen in dat dat lukt.’’

De Kampanje komt in september met een plan van aanpak naar de gemeente, die als subsidieverstrekker de bedrijfsvoering van het theater nauwgezet volgt, aldus wethouders Trees van der Paard (cultuur) en Bob Haitsma (financiën).

Noordhollands Dagblad, 19 juli 2017, 13.47

Map Heethuis · Den Helder
Lekker alles uit de binnenstad naar dat gat verhuizen dan loopt Den Helder helemaal leeg. Er is daar gewoon GEEN SFEER,

Harold Schelhaas · Werkt bij Woningstichting Den Helder
Als er iets sfeer heeft dan is dat de Oude Rijkswerf wel

Map Heethuis · Den Helder
Harold Schelhaas als werkplaatsen wel, als uitgaanslocatie niet maar dat is mijn mening.

Jeanne Van Houwelingen-de Jonge · Verzorgende IG bij Woonzorggroep SAMEN
Niet zo verwonderlijk hadden nooit de kampanje weg moeten halen uit de stad. Dit gebouw straalt niks uit. Helaas als er wat leuks is dan ga ik wel buiten de stad naar de schouwburg. Den Helder luistert niet naar zijn mensen….

Diana Van de Poll ·
Dat oude gebouw was echt niet goed meer hoor.. Ze hadden geen “hoge”toren, die je wel nodig hebt voor die grote doeken. daardoor kwamen er al veel artisten niet naar Den Helder. Maar als de prijzen nu ens omlaag gingen, dan kunnen er meer mensen heen..

Fred Kwast
Diana Van de Poll Die toren, was er wel ! Ik heb nog foto’s van de ontmanteling ( sloop) daarvan. Trouwens van de gehele sloop heb ik foto’s

Diana Van de Poll ·
Fred Kwast FOUT ! Er was inderdaad een toren,maar die was niet hoog genoeg… De toren die er nu staat is VEEL hoger… Voor de mensen die er mee werkte was het echt heel zwaar om te doen.. Dat zal nu een stuk beter zijn…Ik ken iemand die er gewerkt heeft…

Fred Kwast
Diana Van de Poll Het gebouw wat nu gebruikt wordt als schouwburg is hoger. De toren (KUBUS) die er op gezet is als “”de toren”” verschilt niet van hoogte dan de oude toren !. Wat je nu ziet ,is gewoon gezichtsbedrog.

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Ah, het college volgt nauwgezet de bedrijfsvoering van de schouwburg?? Dan loog ze voor de Commissie van Beroep. Ik vroeg, gewoon als burger, aan de Rekenkamercommissie om de cijfers betreffende de verhuizing. Eerst was het antwoord: “Dat gaan we doen, want ook enkele partijen vragen erom.” Toen was het heel lang stil. Ik herinnerde hen aan de toezegging. Toen kreeg ik een nee, er was geen tijd en geen geld. Toen vroeg een groep burgers (ook ik) via de WOB-procedure om de gegevens. Het college wees het af, zei niet over de gegevens te beschikken, Zeestad was de baas daarover, zei het college, dat beweerde geen cijfers te hebben (als aandeelhouder). Toen gingen we naar de commissie van Beroep en Bezwaar. Die wees het beroep op 19 juni j.l. af, met het argument: “Zeestad valt niet onder de verantwoordelijkheid van het college, en geeft de gegevens niet, het college stemt daar mee in.” Dit moet je als burgers allemaal, vergeefs, doen om verantwoording te krijgen voor 1.7 miljoen extra lening aan de Schouwburg. En dan hoor je opeens dat de Rekenkamercommissie toch een onderzoek in gaat stellen, dus zij krijgen de gegevens wel, maar de burger niet. De Rekenkamercommissie nam niet de moeite om mij even op de hoogte te stellen. Conclusie: de burger mag niks weten, de raad krijgt de nieuwe gegevens van de exploitatie alleen vertrouwelijk, en vooral: Zeestad moet absoluut weg, die blokkeert normale democratie in Den Helder. Hopelijk speerpunt van de verkiezingen. P.S. Ik bedrijf geen partijpolitiek, verdedig het belang van de burger, en wens de Schouwburg al het goede, maar niet de rol van gesloten ivoren toren, waar we zomaar meermalen veel gemeenschapsgeld in de brievenbus mogen gooien. Ik ben theaterkundige, maar word nooit geraadpleegd.

Cornelis Pieter
Blij dat er mensen zijn zoals jij die voor het Helderse volk de verantwoordelijk nemen om uit te zoeken wat er met hun centen gebeurd. Als ik je verhaal zo lees is Den Helder nog steeds een stad met bestuursgangsters die structureel de verantwoordelijkheid afschuiven, maar zelf wel een zeer riant leven op kosten van de Helderse belastingbetaler…… .

Cornelis Pieter
Als ik dan nog een tip wil geven voor het Helderse volk, het is immers al decennia lang een bestuurlijke puinbak in Den Helder, volg https://www.facebook.com/cornelis.pieter.946 op Facebook en leer hoe je bestuurders, ambtenaren via het strafrecht kan aanpakken op de strafbare feiten die zij plegen. Succes Den Helder!

Mirjam Elisabeth
Ten eerste wil ik wel persoonlijk de Kampanje complimenteren. Vind dat ze leuke dingen organiseren voor het hele gezin plus leuk personeel en vrijwilligers. Ik ben ondanks ik alleenstaande moeder bent klant bij jullie met mijn kinderen en moeder. Erg jammer dat zo’n mooi theater verlies lijdt. Ik wil graag ipv hard te schreeuwen en met de vinger wijzen met een oplossing komen die waarschijnlijk met de juiste input geld opleverd en ook de Helderse bevolking helpt aan leuke cultuur ervaringen.
Punt 1
Werken met last minutes net zoals met vliegtuigstoelen. Mensen die echt naar de voorstelling willen en kunnen hebben daar alle tijd voor. Nu 3 dagen voor de voorstelling lege stoelen verkopen tegen gereduceerde prijzen. Zo levert het wel nog geld op en scheelt in bijdrage van gemeente.
Punt 2
Nu gaat gemeenschapsgeld direct naar theater. Wat als we nu van het theater bonnen daarvoor krijgen zodat bepaalde groepen met minima inkomen en scholen bijvoorbeeld die kunnen dat goed gebruiken. We zien nu vaak dat mensen die niet veel inkomen hebben niet maar voorstellingen gaan vanwege het hoge bedrag. Alle begrip voor want als ik moet kiezen tussen een week eten met mijn kids of met zijn 3en naar een voorstelling is voor mij de keuze ook makkelijk. Zo zorgen we dat er meer mensen genieten van ONZE schouwburg en groeien er meer kinderen op met cultuur.
Mocht de Kampanje hier tegenover positief staan dan wil ik vrijwillig meewerken om dit te realiseren. Met vriendelijke groet, Mirjam Dijk

Ray Jans · Service Adviseur bij Toyota Louwman Schagen
Energie lasten Whahaha bekend verhaal. Die hebben ons oa ook de kop gekost. Leve Willemsoord

Fred Kwast
Trekken aan een dood paard.

Arie Ruiter · Den Helder
Ach…Den Helder wordt al jaren bestuurd door figuren met grootheidswaanzin. Het besef dat het een stervend dorp aan zee is wil bij heel veel van die grootheidwaanzinners niet echt doordringen.Men verkeerd in een hele dure ontkenningsfase waar voorlopig nog geen eind aan komt.Het is te wensen dat de artikel 12-status niet te lang op zich laat wachten.

Henk Klok
Nah met jas aan de zaal in kan de termostaat graadje lager hihi

Adelheid Dekker · Sociale Academie
Ik ben ook voor nauwgezet volgen en niets doen.

Maria J. Firequarter · Koningin wilhelmina mavo
Kaarten zijn ook giga duur. ik om oo maar 2 keer dit jaar. en i vind hem juist we mooi. sfeer maak je ook zelf

Philip Witmer
Was allemaal voorspelbaar.

Henk Klok
En wie zal dat gaan betalen???? Stel degene de de berekeningen maar heeft gemaakt maar verantwoordelijk en wend het verlies niet af op de burger.

Janneke Rootlieb · Koningin wilhelmina mavo
Als je gecharmeerd bent van blokkendozen, beton en grindplaten bekleding op de gevels, allemaal materiaal dat veel gebruikt werd met de wederopbouw dan heb je zeker niets met de gebouwen op Willemsoord, dus ook niets met de Kampanje en heb je nu een zwaar leven in Den Helder want al die afschuwelijk moderne meuk, uit de jaren zestig, gaat gelukkig tegen de vlakte. Zoals bij iedere verbouwing werkt het in de praktijk iets anders dan er op papier is neergezet, kinderziektes noemt men dat. De nieuwe Kampanje is zo ontzettend groot dat je die kinderziektes en niet even zo maar uit hebt en dat kost verschrikkelijk veel geld. Men vergeet hierbij dat een theather een theaterseizoen heeft, dat loopt van oktober tot en met mei? De rest van de maanden moet je wel zien op te vullen en gelukkig zijn er bij de Kampanje meer activiteiten dan alleen theather. In september 2015 werd ik aangenomen bij de Kampanje n.a.v. een vacature, 36 uur in de week met subsidie van de gemeente. September 2016 werd mijn contract niet verlengd de subsidie hield op. Het lag niet aan mijn inzet, maar zuur was het wel en dat is het nog steeds. Maar desalnietemin draag ik de Kampanje, het personeel en zeker de directeur een warm hart toe. Er staat een prachtig theather, laten we er iets meer mee doen dan alleen te lopen klagen over hoeveel het wel niet kost. Rondleidingen geven was niet mijn werk maar zo af en toe greep ik toch de kans om bezoeker eventjes e.e.a. te laten zien. Ik heb doorgewinterde theaterbezoeker mee gemaakt die meerdere theaters in Europa hadden bezocht em mij vertelden dat “onze” Kampanje toch wel behoorde tot één van de mooiste theathers van Europa! Dan stijg je als medewerker naar bepaalde hoogtes, van trots. Kampanje zet em op!!!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/schouwburg-den-helder-draait-met-tonnen-verlies

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image