Redactie DHA – Kadernota: blijven investeren in toekomst stad + NHD – Den Helder houdt miljoenen over door mee en tegenvallers

Wethouder Kees Visser met onder zijn arm de Kadernota, poserend voor het stadhuis aan de Kerkgracht (foto Peter van Aalst)

Kadernota: blijven investeren in toekomst stad

Den Helder Het College biedt de gemeenteraad vandaag (7 mei) de Kadernota aan. Die bevat een vertaling van de belangrijkste speerpunten uit het Helders akkoord (coalitieakkoord, redactie). De gemeenteraad neemt vermoedelijk op 1 juli een besluit over het stuk.

Het College investeert in een zorgzaam, leefbaar en vitaal Den Helder”, zo laat zij weten. “Om de vitaliteit te bevorderen werkt de gemeente tal van maatregelen en projecten uit. Daarbij is het streven initiatieven zoveel als mogelijk met en door inwoners te laten plaatsvinden. Belangrijke doelstellingen zijn onder meer het bevorderen van de werkgelegenheid, de verdere ontwikkeling van het stadshart en het verbeteren van de bereikbaarheid. Zodat Den Helder aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te leren en te recreëren. Het College maakt keuzes en stelt, waar nodig, geld beschikbaar.”

Wethouder Kees Visser: “We hebben de ambitie de doelen uit het coalitieakkoord daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent, dat we blijven investeren in de toekomst van onze stad. Ook nu we allemaal door de Corona Virus crisis getroffen zijn. Onze culturele en sociaal maatschappelijke voorzieningen zijn enorm belangrijk voor Den Helder. Die willen we overeind houden. Ook blijven we werken aan de doelstellingen voor een schoner klimaat.”

Bijdrage Rijk

Overigens kunnen de effecten van de Corona Virus crisis nog invloed hebben. Pas eind mei wordt bekend wat het Rijk in petto heeft voor de gemeenten.Wanneer de bijdrage van het Rijk sterk afwijkt van wat eerder is aangegeven, zullen de plannen bijgesteld moeten worden”, aldus het College.Het streven is ook de financiën op orde te hebben, maar de richting om de positieve ontwikkeling van Den Helder vast te houden, staat voorop.

Andere speerpunten uit de Kadernota zijn de verdere ontwikkeling van Willemsoord en stichting Stelling Den Helder, de vorming van een nieuwe erfgoedorganisatie en het verstevigen van de positie van de haven. Ook het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is een belangrijke prioriteit. Het College steekt in op financieel verantwoorde én realistische plannen, die passen bij de trends en ontwikkelingen in Den Helder en blijft investeren in de stad, in innovatie en in de economie. “Deze investeringen helpen ook bedrijven, die deze plannen daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dit draagt bij aan de economie en behoud van banen. Heel belangrijk, juist nu.”

Ook voor zorg is de komende jaren veel geld extra nodig. Visser benadrukt, dat zorg voor elkaar enorm belangrijk is: “We staan voor een sterke en sociale stad, waarin we naar elkaar omkijken. Kwetsbare inwoners willen we de komende jaren zo veel mogelijk ondersteunen om mee te kunnen blijven doen.”

Besluit

De Kadernota is zorgvuldig voorbereid en ook dit jaar in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en diverse partners uit de regio Noordkop tot stand gekomen. Als de Kadernota is vastgesteld door de gemeenteraad gaat het College aan de slag om de plannen te verwerken in de begroting. De uitvoering van de plannen start in 2021. De Kadernota is beschikbaar voor alle inwoners van Den Helder en te vinden op http://www.DenHelder.nl/Kadernota.

Den Helder Actueel, 7 mei 2020

https://denhelderactueel.nl/2020/05/Kadernota-blijven-investeren-in-toekomststad/

Den Helder houdt miljoenen over door mee en tegenvallers

Willem Alexander Hof fase 1 en 2 (foto warnarsmakelaardij.nl)
Willem Alexander Hof fase 1 en 2 (foto warnarsmakelaardij.nl)

Willem Alexander Hof, Julianadorp (foto A Tuin Bouwontwikkeling BV)

Willem Alexander Hof, Julianadorp (foto A Tuin Bouwontwikkeling BV, http://www.Tuin-Den-Helder.nl/pd-25619-7-60106/product/WillemAlexander_Hof_Julianadorp_nwbw_woningen.html)

Afgelopen jaar behaalde de gemeente Den Helder een positief resultaat op de ontwikkeling van de grondexploitatie Willem Alexanderhof

Den Helder -De gemeente Den Helder sluit 2019 af met een positief saldo van 5,2 miljoen. Dat blijkt uit de afgeronde jaarrekening.

De zwarte cijfers zijn volgens de gemeente vooral ontstaan door een aantal mee en tegenvallers. ,,Meevallers zijn de lagere kosten van de overhead (salarissen, huisvesting, automatisering). Dit hangt deels samen met zaken, die nog niet uitgevoerd zijn in 2019 en daarom (met de bijbehorende budgetten van 3,5 miljoen) doorgeschoven worden naar 2020. Verder waren er meevallers door een iets hogere uitkering van het Rijk, een positief resultaat op de ontwikkeling van de grondexploitatie Willem Alexanderhof (https://www.WillemAlexanderHof.nl/) en de verkoop van een aantal percelen grond van de gemeente. Een flinke tegenvaller was er bij de kosten voor JeugdZorg en huishoudelijke hulp door de hogere vraag naar (intensievere) hulp’’, meldt de gemeente in een persbericht.

,,We kijken als College tevreden terug op het jaar 2019’’, zegt Wethouder financiën Kees Visser. ,,De gemeente staat er financieel gezond voor. Het weerstandsvermogen (verhouding tussen reserves en risico’s van de gemeente) is met 1,7 ruim voldoende om eventuele financiële calamiteiten op te vangen. We werken hard om onze ambities op alle beleidsvelden te realiseren. Op een begroting van ruim 200 miljoen hebben we veel kunnen realiseren, zoals de ontwikkeling van de haven, het beheer en behoud van ons erfgoed en onze dienstverlening op het gebied van jeugd, ondersteuning, werk en inkomen. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de openbare ruimte. We hebben bovendien nog wat geld overgehouden hebben voor volgende jaren.’’

De Jaarrekening wordt op 29 juni behandeld in de gemeenteraadsvergadering.

Het document is daarna niet meteen te vinden op http://www.DenHelder.nl/Jaarrekening, maar https://DenHelder.tlpc.nl/viewers geeft wel een volledig financieel overzicht.

Helderse Courant, 8 mei 2020, 12:40

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200508_84772185/DenHelderhoudtmiljoenenoverdoormeeentegenvallers

PDF
Gemeente Den HelderKadernota 2021 2024

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kadernota

1 Comment

  1. Dick Berts 9 mei 2020 op 00:33

    Miljoenen over?? Gewoon een reservering voor R.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.