Redactie DHA – “Jurisprudentie maakt stadhuis op Willemsoord onmogelijk” + VVD: “SBCE slaat de plank mis” + Peter Schenk – Stadhuis (1) + Victor Roggeveen – Idem (2) + Piet Beers – Idem (3)

Gebouw 66 op Willemsoord, waar gemeente Den Helder haar gemeentehuis wil vestigen, nu dus in principe onmogelijk na de vondst van jurespredentie (foto DHA)

Willemsoord Gebouw 66 & 72 (foto Helder Onafhankelijk)

Willemsoord Gebouw 66 & 72 (foto Helder Onafhankelijk)

Jurisprudentie maakt stadhuis op Willemsoord onmogelijk

Den Helder Het bestuur van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE) is op interessante jurisprudentie van de rechtbank in Alkmaar gestuit. De rechterlijke uitspraken zijn zodanig, dat het volgens SBCE onmogelijk is het stadhuis in gebouw 66 op het Willemsoord complex te vestigen, zonder het rechtsgelijkheid beginsel geweld aan te doen.

De gevonden jurisprudentie heeft betrekking op twee rechtszaken, gevoerd in 2010 en 2011. Beide betroffen een geschil tussen Kaap Helder BV en Willemsoord BV over het gebruik van gebouw 66, de voormalige mastenmakers loods uit 1825. Kaap Helder wilde toentertijd in gebouw 66 een supermarkt en een nautische detailhandel vestigen. Hiervoor waren aanpassingen aan de indeling van het gebouw noodzakelijk. Het geschil, dat hierover ontstond, leidde tot twee rechtszaken aangespannen door Kaap Helder tegen de gemeentelijke Willemsoord BV, die vanwege de monumentale status van het pand geen enkele verandering in gebouw 66 duldde.

SBCE voorzitter Paul Schaap zegt over de uitspraak van de rechter: “Deze was klip en klaar. De rechter stelde in de eerste zaak, dat gebouw 66 een monumentaal pand is, dat alleen mag worden gebruikt zonder dat ingrijpende voorzieningen worden getroffen. In de tweede rechtszaak tussen beide partijen voegde de rechter hier nog aan toe, dat de huurder niets aan de buitenkant, de binnenwanden of de houtbouw mag bevestigen en dat de huurder rekening moet houden met de monumentale status van gebouw 66. De gemeente was toen al bezig met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan, waarin gebouw 66 een nautische bestemming zou krijgen.

Ongelijke behandeling

De gerechtelijke uitspraken bevestigen het SBCE standpunt, dat Willemsoord BV als gemeentelijk verhuur bedrijf richting private partijen wijzigingen van gebouw 66 niet heeft toegestaan vanwege de monumentale status. Schaap vervolgt: “Nu de gemeente Den Helder zich zelf in gebouw 66 wil vestigen en daarbij van het monumentale pand het grootste deel van het dak wil vervangen, plafonds wil aanbrengen en extra ramen gaat plaatsen, lijken voorgaande strenge regels ineens niet meer te gelden. Dat wijst op een ongelijke behandeling van private en publieke partijen. Kortom, hier is sprake van rechtsongelijkheid en dat kan en mag niet in een rechtstaat als de onze. Daarom is in mijn ogen vestiging van het stadhuis in gebouw 66 onmogelijk.

Rijksmonument gebouw 66 is in de jaren negentig van de vorige eeuw voor miljoenen gerestaureerd en uniek in EUropa met zijn door standvinken gedragen dakconstructie.

Den Helder Actueel, 10 mei 2020

Reacties

Hans
10 mei 2020 At 08:31
Je zult toch maar wonen in deze gemeente, die lak aan zijn inwoners heeft. Volgens mij had er allang al een nieuw gemeentehuis kunnen staan en in het centrum en de prijs zeker voor de helft van wat het nu gaat kosten. T is haast niet te geloven en iedereen pikt het, maar jullie betalen allemaal straks flink mee. Ik zou zeggen: kom in Schagen wonen.

Peter
10 mei 2020 At 08:53
Niet iedereen pikt het, maar een ieder, die er tegen is, wordt monddood gemaakt of genegeerd. Alle argumenten worden van tafel geveegd door don Gian Carlo Assorgia met kornuiten.

frdrk
10 mei 2020 At 09:12
De doordrammende overal en aan iedereen schijt hebbende gemeente kennende. Onder leiding van zich “””Burgemeester””” voelende Wethouder Visser zullen deze rechtelijke uitspraak, zoals de gewoonlijke werkwijze van dit college is, wel naast zich neer leggen. DRAM,DRAM!! Ook Willemsoord BV moet als partij in deze rechtspraak, op de hoogte zijn van deze rechtelijke stukken. Dus ook zij lappen de rechter aan hun laars. Toch interessant voor de inwoners van Den Helder, om te weten en te zien, door wie en wat de stad “”bestuurd”” wordt.

GH
10 mei 2020 At 09:42
Deze uitspraak van de rechter legt meer gewicht in de schaal dan een motie, waarin de oppositie oproept om af te zien van de verdere ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis, of een online petitie tegen de komst van een stadhuis op Willemsoord. Met twee maten meten mag nu eenmaal niet in Nederland. Of het genoeg zal zijn om het tij te keren, en de gemeente op andere gedachten te brengen, valt te bezien. Dat neemt niet weg, dat het een interessante vondst is van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed, waarmee ze de gemeente dwingt om zich in allerlei bochten te wringen om hier een passende verklaring voor te bedenken.

PS
10 mei 2020 At 10:11
Het heeft wel iets romantisch, zo strijdend tegen het onrecht. Als ik deze heer Schaap mag geloven dan mag je eigenlijk alleen nog maar kijken naar dit gebouw. Graag op gepaste afstand en waag het niet je vinger op de muur te plaatsen. Er mag niets met dit gebouw, volgens Schaap dan, behalve constant geld er in pompen voor onderhoud.
Het is meer dan verbazend te lezen, dat elke keer gezocht wordt naar middelen om maar een ontwikkeling tegen te houden, veelal gebaseerd op, of achterhaalde regels, of niet meer ter zake doende argumenten. Deze zelfbenoemde voorzitter van een Stichting Behoud Cultureel Erfgoed vergeet bijvoorbeeld te noemen, dat de rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot Rijksmonumenten al behoorlijk versoepeld is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk, zelfs in tegenspraak met een advies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, een Rijksmonument te slopen, https://ErfgoedStem.nl/SloopRijksmonumentmakkelijkerdanmendenkt/
Een volzin uit dit artikel zegt eigenlijk al genoeg: in de literatuur en onder erfgoed  liefhebbers is dit artikel hoopvol zo uitgelegd, dat er dus nooit vergunningen kunnen worden verleend, die de cultuurhistorische waarde van een object bedreigen of verminderen. Immers, niet in het belang van de Monumentenzorg! De Raad van State torpedeerde deze wensgedachte door te stellen, dat Artikel 2:15 (WABO) niet inhoudt, dat de belangen van de Monumentenzorg steeds moeten prevaleren.
Als bij sloop dit argument van de Raad al heeft te gelden, dan wordt het voor een inpassing en aanpassing van een Rijksmonument natuurlijk vele malen makkelijker om dit te realiseren. Dus mijnheer Schaap, succes.

Peter Jonas
10 mei 2020 At 14:45
Onzin om te verkondigen, dat er niks mag met het gebouw, er worden diverse beurzen en evenementen in gehouden, zonder het gebouw te verkrachten.

Peter Jonas
10 mei 2020 At 10:39
Ik ben benieuwd naar de reactie van de sprekers in de nieuwsraad gisteren op deze nieuwe ontwikkeling.

juttertje 51
10 mei 2020 At 11:15
Weer een gevalletje, daar kunnen wij niets over vinden.

Helena Bierens Westbroek
10 mei 2020 At 11:19
Een zwaar argument om mee te nemen in de motie van D66, PVV, Groen Links en Behoorlijk Bestuur aangaande Bestemmingsplan Willemsoord.

SK
10 mei 2020 At 11:18
Een fout toegeven is zwakheid tonen en daar wil niemand iets van weten. Dan nog liever een gemeente naar de verdoemenis helpen. Welkom in Den Helder!

Peter
10 mei 2020 At 11:46
Goed nieuws. Gelijkheidsbeginsel staat in de grondwet.

Witte
10 mei 2020 At 12:17
Ook Visser en Wouters kunnen een gerechtelijke uitspraak niet negeren!! Kwalijk is de rol van Willemsoord BV, die dit had moet weten. Mooie gelegenheid voor het College om zich zonder gezichtsverlies terug te trekken uit dit plan.

Peter
10 mei 2020 At 15:01
De gemeente zou eigenlijk een compromis moeten sluiten. Helemaal nu we bijna alleen nog digitaal werken, kan, denk ik, de frontoffice in het oude gemeentehuis Kerkgracht blijven en dan de rest in gebouw 72. Dat eigenlijk iedereen wel eens tevreden zou kunnen zijn? De grootste heisa is om gebouw 66, zoals ik alsmaar lees. Dat 72 heeft weinig tot geen historische waarde en niet veel invulling gehad, waar Willemsoord aan kan verdienen? Twee vliegen in één klap? Willemsoord verdiensten, burgers blij, ambtenaren een werkplek.

HJC
10 mei 2020 At 15:38
Ik zie de “verdiensten Willemsoord” niet. Willemsoord = Gemeente. Je hebt alleen verdiensten als een externe partij het gebouw gebruikt, bijvoorbeeld voor onderhoud aan schepen.

Peter
10 mei 2020 At 16:18
Willemsoord BV kan door verhuur gebouw 72 aan de gemeente geld genereren.

RESM
10 mei 2020 At 16:24
Interessante ontwikkelingen. Maar er zal wel weer een mouw aan gepast worden. Toen ik het artikel las, moest ik denken aan het Nieuwediep schoolgebouw aan de Timorlaan. Beeldbepalend; er zouden appartementen in komen, met behoud van. In de bouwvakvakantie ging de sloopkogel er door. Iets met ‘problemen in de fundering’. De nieuwbouw zou ook niet hoger worden dan X meter, dat was met de omwonenden afgesproken. Opeens kwam er nog een laagje (of twee) op. Aan de overkant nieuwbouw naast Ten Anker; mocht niet hoger worden dan X meter, om de skyline van Den Helder niet te bederven. Maar het gebouw werd hoger, naar verluidt woont de architect boven in en op. Als ik lieg, lieg ik in commissie.
Wordt vervolgd.

https://denhelderactueel.nl/2020/05/Jurisprudentiemaaktstadhuisop-Willemsoord-onmogelijk/

VVD: SBCE slaat de plank mis, er is helemaal geen jurisprudentie

Een canvassende VVD'er Rogier Bruin (foto Twitter)

Een canvassende VVD‘er Rogier Bruin (foto Twitter)

Den HelderEr is helemaal geen jurisprudentie waaruit zou blijken, dat een stadhuis op Willemsoord onmogelijk is.” Dat zegt VVD raadslid Rogier Bruin in reactie op het persbericht van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE), waarin voorzitter Paul Schaap meldt, dat jurisprudentie de komst van een stadhuis naar Willemsoord onmogelijk maakt.

Iedereen mag zijn mening verkondigen, maar als het om feiten gaat, zorg dan dat je informatie klopt. Dat is bij het laatste persbericht van de SBCE helaas niet het geval. De uitspraken, waar de heer Schaap naar verwijst hebben namelijk geen enkele relevantie voor het huidige stadhuisplan.”

Goede en zorgvuldige informatie is belangrijk, zeker bij een beladen onderwerp als het stadhuis. Daarom wil ik graag even verwijzen naar de vindplaats van de twee uitspraken, waar de SBCE naar verwijst, zodat iedereen zelf zijn eigen fact check kan doen. Het betrof hier trouwens in beide gevallen een kort geding, een civiele zaak dus, naar aanleiding van een geschil tussen twee private partijen. Alleen daarom al zijn deze uitspraken niet interessant voor de vraag, of een stadhuis mogelijk zou zijn in een monument. Daarover gaat de bestuursrechter namelijk, niet de civiele rechtbank.”

De eerste van 2010 hier
https://uitspraken.Rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBALK:2010:BM9928.
En de tweede uitspraak van 2011
https://uitspraken.Rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBALK:2011:BP4362&showbutton=true&keyword=Willemsoord.

Rechtsongelijkheid?

De SBCE beweert, dat de rechter zou hebben gezegd “dat de huurder niets aan de buitenkant, de binnenwanden of de houtbouw mag bevestigen en dat de huurder rekening moet houden met de monumentale status van gebouw 66”.Dit is onjuist. Want niet de rechter heeft dit gezegd, dit was een voorwaarde, die Willemsoord als verhuurder had bedongen in de conceptovereenkomst met Kaap Helder BV. In de uitspraak wordt deze voorwaarde door de rechter alleen maar aangehaald. Dit is te lezen in overweging 2.12 van de tweede uitspraak.”

Het punt, dat de SBCE dan wil maken is, dat er sprake zou zijn van rechtsongelijkheid. Want Kaap Helder zou van Willemsoord geen toestemming hebben gekregen om ingrijpende wijzigingen aan te brengen aan gebouw 66, terwijl de gemeente, dat straks met de bouw van het stadhuis wel zou mogen doen. “Als je de uitspraak goed leest, dan zie je, dat Kaap Helder wel degelijk wijzigingen mocht aanbrengen aan gebouw 66 (in verband met de eventuele vestiging van een supermarkt). Zij had daar alleen vooraf toestemming voor nodig van Willemsoord. Dit wordt in het persbericht van de SBCE niet genoemd, maar hierdoor blijft van de conclusie in het persbericht natuurlijk niets over. Voor de volledigheid, dit is de betreffende passage, die dus door de SBCE selectief wordt gebruikt:

Tevens werd in artikel 8.7 van de overeenkomst door Willemsoord als verhuurder bedongen dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar door de huurder niets aan de buitenkant of aan de binnenwanden en de houtbouw van het gehuurde bevestigd mag worden en dat de huurder rekening dient te houden met de Rijks monumentale status van het gebouw.””

Mogen er aanpassingen worden gedaan aan een monument als Gebouw 66?

Wat betreft die andere rechterlijke uitspraak slaat de SBCE volgens Bruin ook de plank behoorlijk mis. “In die uitspraak constateert de rechter slechts (in 4.8) het volgende:Gebouw 66 is een monumentaal pand, dat alleen mag worden gebruikt zonder dat ingrijpende voorzieningen worden getroffen”. Dit klopt helemaal. Ingrijpende aanpassingen aan een monument mogen namelijk pas worden gedaan als daar een omgevingsvergunning voor is gegeven. Tot die tijd zijn ingrijpende voorzieningen niet toegestaan. Dat is een belangrijke nuancering, want daar ging het nu juist om in deze zaak. Het zou namelijk ongeveer twee jaar gaan duren voordat die bouwvergunning er zou zijn, zodat Kaap Helder al die tijd geen gebruik kon maken van gebouw 66. Om die supermarkt te kunnen realiseren zouden immers ingrijpende aanpassingen moeten worden gedaan aan het gebouw.”

Er worden in Nederland regelmatig (Rijks)monumenten verbouwd of ze krijgen een andere, nieuwe, bestemming. Dat mag ook gewoon, zolang daar maar een omgevingsvergunning (vroeger: bouwvergunning) voor is verleend (zie: https://www.CultureelErfgoed.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning/de-omgevingsvergunning-en-Rijksmonumenten).

Als het gaat om een ingrijpende wijziging van of aan het monument, dan kan de bouwvergunning alleen maar worden verleend indien eerst advies is gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Met andere woorden: een monument ingrijpend wijzigen of aanpassen is gewoon toegestaan, zolang er maar een bouwvergunning is afgegeven met een advies van de RCE.”

Zullen we in het geval van het stadhuis gewoon met z’n allen die omgevingsvergunning voor de verbouwing van gebouw 66 afwachten, inclusief advies van de RCE? In plaats van roepen, dat de gemeente iets aan het doen is wat niet geoorloofd zou zijn? Je zou eigenlijk verwachten, dat een stichting die zich, gelet op haar naam, inzet voor behoud van cultureel erfgoed, weet wat de regels zijn ten aanzien van de verbouwing van monumenten, cultureel erfgoed dus.”

Den Helder Actueel,

Reacties

Peter
11 mei 2020 At 08:58
Het modder gooien is begonnen?
Die omgevingsvergunning zal wel makkelijk afgegeven worden. Ja, gevalletje van de slager keurt zijn eigen vlees?

Rogier Bruin
11 mei 2020 At 10:42
De gemeente is verplicht om de concept bouwvergunning eerst voor te leggen aan de RCE voor advies. Er is ook nu al regelmatig overleg met de RCE, dus hoezo makkelijk? En iedere belanghebbende kan in bezwaar en beroep gaan tegen die verleende omgevingsvergunning. Dus als je het niet eens bent met die vergunning, dan zal de rechtbank en eventueel, in hoger beroep, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State toetsen of de omgevingsvergunning terecht is verleend. Gelukkig geldt in onze rechtstaat, dat de slager nu juist zijn eigen vlees keurt!

GH
11 mei 2020 At 09:36
Tja, daar is geen speld tussen te krijgen. Het ziet ernaar uit, dat de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed ons – in elk geval de tegenstanders van de komst van een stadhuis naar Willemsoord – blij maakte met een dode mus.
Onvolledig en selectief citeren uit een rechterlijke uitspraak teneinde het publiek op het verkeerde been te zetten getuigt overigens van een bedenkelijk niveau.

GvdN
11 mei 2020 At 10:25
De advertenties in het NHD waren ook al van een zeer bedenkelijk niveau.

hotmailtwo
11 mei 2020 At 09:41
Zal Willemsoord het lef hebben om in deze andere voorwaarden te stellen dan bij Kaap Helder BV’s ??

Ferry
11 mei 2020 At 11:05
Beste Rogier Bruin, je hebt naar mijn idee gelijk in deze, gezien het feit, dat het gebouw dusdanig veranderd gaat worden, is er een omgevingsvergunning vereist.
Gezien het verzet van de burgers tegen vestiging en alle andere denkbare bezwaren zal het inderdaad bij sector bestuursrecht komen, uiteindelijk bij de Raad van State.
Als jezelf kijkt vanaf het startpunt om de Bijlweg locatie te renoveren, en waar jij als VVD nu staat,is het natuurlijk bestuurlijk gezien een wanprestatie eerste klas te noemen.
Nog afgezien om via deze vestzak broekzak constructie WO winstgevend c.q. kostendekkend te maken.
Dat je daarbij krachtig steun verleend aan het torpederen van ieder initiatief om tot een raadgevend referendum te komen, zodat het mogelijk gemaakt wordt zonder de draagkracht te meten inzake deze.
Je bent met al deze bovenstaande acties wel heel erg ver van de burger af komen te staan.

Paul Schaap
11 mei 2020 At 11:13
Het bovenstaande langdradige verhaal van Rogier Bruin mist de essentie van het persbericht van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE). Als verbonden partij van de gemeente Den Helder heeft Willemsoord BV aan particuliere huurders van Gebouw 66 steeds de voorwaarde opgelegd, dat er geen bouwkundige aanpassingen aan het monumentale pand zijn toegestaan. Nu de gemeente, 100% aandeelhouder van Willemsoord BV, zelf Gebouw 66 wil huren zou die huurvoorwaarde opeens niet meer gelden. Uit het schetsontwerp voor Gebouw 66 blijken immers belangrijke bouwkundige aanpassingen. Een sprekender voorbeeld van rechtsongelijkheid is moeilijk te vinden.

Rogier Bruin
11 mei 2020 At 11:29
Beste meneer Schaap, ik herhaal toch nog even de volledige voorwaarde, zoals die hierboven ook al is geciteerd “Tevens werd in artikel 8.7 van de overeenkomst door Willemsoord als verhuurder bedongen dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar door de huurder niets aan de buitenkant of aan de binnenwanden en de houtbouw van het gehuurde bevestigd mag worden en dat de huurder rekening dient te houden met de Rijks monumentale status van het gebouw.”
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming dus.
Als je eigenaar bent van een monument en je wil daar een huurder gebruik van laten maken, dan wil je voorkomen, dat die huurder allerlei dingen gaat doen, die niet zijn toegestaan in geval van een (Rijks)monument. Dat doe je door contractueel vast te leggen, dat die huurder alleen maar met schriftelijke toestemming van jou als eigenaar iets mag aanpassen aan het gebouw. Sommige aanpassingen zijn wel toegestaan, bijvoorbeeld als je iets moet repareren of zo. Maar voor de meeste aanpassingen heb je een bouwvergunning nodig en vaak zelfs een advies van de RCE. En wie wordt er op aangesproken als dat niet gebeurt? Inderdaad: de eigenaar. Dus kan je maar beter goede afspraken maken met een huurder van het pand.
Dat stukje “zonder voorafgaande schriftelijke toestemming” is behoorlijk essentieel, lijkt me. Ik herhaal deze essentie dus nog maar even voor het geval U die in het artikel had gemist.

Hans Boskeljon
11 mei 2020 At 11:14
Zeer bijzonder dat je als raadslid je volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak liever niet uitvoert en, via een vaag statement vol aannames, op de stoel van het College gaat zitten. Dat is immers de partij, die dit hoort te beantwoorden.

Rogier Bruin
11 mei 2020 At 11:35
Beste Hans , sinds wanneer hoort het onze inwoners voorzien van juiste en zorgvuldige informatie niet meer tot mijn volksvertegenwoordigers rol? Want dan heb ik die memo gemist waarschijnlijk.
Maar ik begrijp uit je bericht wel, dat je het dus helemaal eens bent met mij, want anders had je wel een inhoudelijke reactie geplaatst natuurlijk.

Ewald
11 mei 2020 At 11:46
Bedankt VVD en de VVD stemmers voor het afbreken van Nederland!

Café WeltschmerzArno Wellens: Nederland gaat straks betalen voor de rijkere Italianen

Een interessante ontwikkeling in EUropa over de houdbaarheid van het begrip loyaliteit.
Gaat Mark Rutte zijn poot stijf houden in het conflict met de Zuidelijke landen, of moet hij uiteindelijk overstag gaan?

Rutte heeft volgens Wellens in EU geen poot meer om op te staan. De Nederlandse belangen werden al in een eerder stadium verkwanseld.

De Italiaanse overheid is arm, maar haar burgers zijn gemiddeld drie maal zo rijk als de Nederlander. Men betaalt in Italië ook minder belasting. Nederland gaat straks dus betalen voor die rijkere Italianen.

Reacties
https://youtu.be/D2-aOToOlhA

Marc Nihot
11 mei 2020 At 12:42
Beste Rogier, Hans Boskaljon heeft wel degelijk gelijk dat het College hierop had moeten reageren.
Het is ook een feit, dat je als volksvertegenwoordiger een controlerende taak hebt. Daarbij is de doelstelling, dat je in de eerste plaats het College controleert op foute en verkeerde aannames.
Je benoemt de RCE. Een organisatie, die normaliter moet kijken wat er allemaal mogelijk is bij monumentale panden. Zo hebben ze in het verleden de enorme puist op de Schouwburg goed gevonden. Het bleek alleen achteraf eigenbelang te zijn van de Rijksbouwmeester, die na het goedkeuren van de puist op de Schouwburg zijn ontslag indiende bij de RCE en verder ging als architect van de Schouwburg.
Blijkbaar vinden de mensen binnen de VVD dit heel normaal. Ook jij hebt je hieraan schuldig gemaakt door in te stemmen met deze constructie.
Civiele procedures versa Bestuursrechtspraak
Een civiele procedure heeft eenzelfde zwaarte als een bestuursprocedure. En de bestuursrechter zal jurisprudentie uit een civiele procedure wel meewegen en dit gebeurt uiteraard ook vice versa.
Je hebt dus ook maar ten dele gelijk als je kijkt naar een aantal punten binnen de uitspraken. Maar er zijn wel degelijk punten, die best kans maken binnen de bestuursrechtsspraak.
Verder is het ook van belang mee te nemen dat bij deze procedures wel twee private partijen betrokken waren, maar één van deze private partijen is 100% eigendom van een overheidsinstelling, genaamd Gemeente Den Helder. De bestuursrechter zal hier wel degelijk rekening mee houden als de jurisprudentie uit een civiele procedure wordt gevoegd in een bestuursrechtelijk proces. er zijn meerdere dossiers, waarbij dit in Den Helder aan de Orde is.
Bestemmingsplan
De VVD is medeverantwoordelijk voor het bestemmingsplan Willemsoord, waarbij het aantal m2 kantoorruimte is gemaximaliseerd. Ook jij hebt hier volmondig Ja tegen gezegd toen het bestemmingsplan is aangenomen. En je weet donders goed, dat we dat gedaan hebben om de bedrijven met milieucategorie vijf te beschermen. Om die reden hebben we ook geen woningbouw op Willemsoord toegestaan.
En waar is de VVD met het geluidsrapport, dat de bedrijven rondom de beoogde panden niet meer geluid maken dan 65 dB op de gevels van de panden, waar het stadhuis moet komen. Dat is namelijk het wettelijke kader voor geluidsgevoelige panden, waar ook kantoren en gemeentehuizen onder vallen.
Gaat de VVD, en jij persoonlijk de financiële gevolgen dragen op het moment, dat ambtenaren gaan klagen over geluidsoverlast, waardoor de reeds al jaren bestaande bedrijven moeten wijken voor het stadhuis?
Zo ja, zet dat met jouw fractie zwart op wit, met jullie handtekeningen er onder.
Want iedereen weet, dat deze gemeente koste wat het kost een stadhuis op Willemsoord wil bouwen, en daar rustig binnen het bestemmingsplan, milieucategorie vijf rustig terugdraait tot milieucategorie drie.
Als dat werkelijkheid wordt zijn alle ambachtelijke nautische bedrijven ten dode opgeschreven, en bent jij als VVD‘er mede verantwoordelijk voor de faillissementen.

MM Rietveld
11 mei 2020 At 13:19
VVD‘er Bruin
Jurisprudentie of niet, of hetgeen door de SBCE gesteld wordt en uitgesproken door Paul Schaap, al of niet relevant is voor het huidige stadhuisplan, wordt wel duidelijk na de gerechtelijke uitspraak en niet door een wensgedachte van de heer Bruin van de VVD.
Deze uitspraken, hoezeer ook Bruin, dat niet wil, zijn zeker interessant en zullen tenminste worden gezien door de bestuursrechter en wellicht worden meegewogen.
Goede en zorgvuldige informatie is belangrijk,” aldus Bruin, zeker bij een beladen onderwerp als het stadhuis.
Een gotspe dit te vernemen van iemand, die juist bij een belangrijke besluitvorming, zoals bij het realiseren van een stadhuis, alle beginselen van behoorlijk bestuur en democratische besluitvorming aan zijn laars lapt.
Na aanwijzing van een Rijksmonument geldt een zogenaamde instandhoudingsplicht: een eigenaar moet zorgen, dat zijn of haar Rijksmonument zodanig onderhouden wordt, dat behoud gewaarborgd is.
Dit is geregeld in Artikel 9.1, eerste lid, onder A, van de Erfgoed wet.
Zo een onderhoudsplicht is ook van toepassing op gemeentelijke of provinciale monumenten.
Dat blijkt dan bijvoorbeeld uit de ter plaatse geldende Erfgoedverordening.
Dit gegeven van de onderhoudsplicht is Den Helder opgebroken, er is sprake van achterstallig onderhoud aan Gebouw 66, verpaupering dreigt.
Het is deze omstandigheid en niet een andere, die er toe heeft geleid, het stadhuis hier te vestigen. Dat deze passend zou zijn in het nautisch kwartier is niet anders, eufemistisch gezegd, dan een leugentje om bestwil.
Financiële omstandigheden of mogelijke financiële consequenties zijn geen redenen, die kunnen afdoen aan de instandhoudingsplicht, die op de eigenaar van het monument rust.
Het bestemmingsplan.
Zowel in de toelichting als de plan voorschriften wordt niet gerept over de komst van een stadhuis.
Hoe graag Bruin dat ook wil, de begripsomschrijving maatschappelijke doeleinden is niet toereikend, er is naartoe geredeneerd.
Het voornemen om het stadhuis op Willemsoord te vestigen, zet de uitgangspunten van het vigerende bestemmingsplan op zijn kop en leidt alleen al om die reden tot een planherziening.
De houdbaarheidsdatum van het bestemmingsplan 10 jaar, is zo goed als verstreken en zal ongetwijfeld een rol spelen in de bezwarenprocedure.
Gebouw 66, omgevingsvergunning.
Voor de verbouw van een (Rijks)monument is een omgevingsvergunning nodig.
Over het algemeen geldt, dat voor iedere wijziging van een beschermd monument een omgevingsvergunning nodig is.
Voor Rijksmonumenten bepaalt bijvoorbeeld artikel 2.1, eerste lid, onder F van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
Het hier gestelde geeft te denken over de haalbaarheid, maar goed die discussie komt nog wel!
Wanneer wordt een dergelijke vergunning zoal verleend? Een omgevingsvergunning aangevraagd met het doel een monument te wijzigen wordt bijvoorbeeld verleend wanneer sprake is van: een sobere en doelmatige restauratie, waarbij de materiële aantasting van het monument beperkt is en het karakter van de structuur van het monument hierdoor niet wezenlijk wordt aangetast.
De race is, hoe graag de Bruin dat met zijn misplaatste powerplay ook wil doen geloven, is in volle gang en niet gelopen!
Dat zijn de feiten van belang voor de omgevingsvergunning, waar de coalitie blind aan voorbij zal gaan, de bestuursrechter niet.
We gaan het meemaken!

Rasjutter
11 mei 2020 At 13:53
Hebben ze een VVD‘er gevonden die woordvoerder voor de heer Michiel Wouters gaat spelen, hoop wel, dat hij er zelf bij is vanavond.

FRDRK
11 mei 2020 At 17:35
Ze houden de Wethouders buiten schot. Het voetvolk mag nu de kolen uit het vuur halen.

Willem
11 mei 2020 At 17:51
Het vestigen van het stadhuis op Willemsoord is een gotspe.
Na de restauratie kregen ALLE gegadigden voor een pand te horen, dat er geen spijker in een muur en balk mocht worden geslagen. Vanwege de Rijksdienst voor Monumenten. En dat zou nu niet meer zo zijn??
Lachwekkend ons gemeentebestuur, gewiekst maar incompetent.

SK
12 mei 2020 At 20:28
Den Helder: je mist er niks aan! Behalve de dijk, de zee en het strand.

https://denhelderactueel.nl/2020/05/VVDSBCEslaatdeplankmiserishelemaalgeenjurisprudentie/

Stadhuis (1)

Ik kan begrijpen, dat mensen tegen de bouw van een stadhuis op Willemsoord zijn. Maar omdat wij in ons land geen referendum hebben en een meerderheid van de gemeenteraad Den Helder voor de vestiging van het stadhuis op Willemsoord is, gaat het mijns inziens gewoon door.

Ook het feit, dat partijen tijdens hun verkiezingscampagne tegen de bouw waren en nu als lid van de gemeenteraad voor gestemd hebben, gaat dit niet veranderen. Ik vond daarom de ’speldenprik’ advertenties de afgelopen weken in deze krant dan ook leuk en misschien heeft het de ’gedraaide’ raadsleden ook wel aan het denken gezet.

Alleen de advertentie van afgelopen zaterdag (Helderse Courant, 14 maart 2020) vond ik totaal misplaatst. Mensen iets verwijten in de vorm van een rouwadvertentie en eindigen met RIP. Ik vind het gewoon walgelijk.

Terwijl de Wereld in brand staat, mensen bang zijn voor en overlijden aan het Corona Virus laat SBCE zoiets in de krant plaatsen. Drie pagina’s verder in de krant staan rouwadvertenties van mensen, die echt verdriet hebben en gemis voelen.

Nee, stichting SBCE. In mijn beleving heeft U met deze vorm van protest de plank volledig misgeslagen.

Stadhuis (2)

In een gemeente zonder stadsrechten hoort geen stadhuis.

En al helemáál niet in de buurt van de zee, met een toegangsweg via het Nieuwediep, omdat dat zo zou bijdragen aan de uitstraling van ons dorp. Een meer decentrale locatie is nauwelijks mogelijk. Hoe kun je het bedenken?

Maar ik begrijp wel hoe de meerderheid van de dorpsraad deze onzin zonder weerwoord kan laten passeren, want geen van de politieke partijen heeft in haar verkiezingsprogramma in 2018 haar politieke lot aan de plek van een nieuw gemeentehuis verbonden. Zo kon men alle kanten op zonder van verkiezingsbedrog beschuldigd te worden. Zijn wij, dorpelingen, dan niet bedrogen? Nee hoor, formeel kleurt men binnen de lijntjes.

Maar inmiddels is wel duidelijk, dat veel dorpelingen Willemsoord een foute locatie vinden. En de dorpsraad weet ook wel, dat een volksraadpleging ongetwijfeld het Bernhardplein als optimale en centrale locatie zou aanwijzen. Hoe doof kun je als bestuurder voor de onvrede onder je kiezers zijn?

Mijn conclusie: wij zijn, geheel in Napoleontische stijl, monddood gemaakt en in het pak van dertig miljoen genaaid. Dat is ook uitstraling; namelijk van onbehoorlijk bestuur.

Stadhuis (3)

Geachte Raad en College,

Als bewoner van Den Helder help ik af en toe de vrijwilligers met de restauratiewerkzaamheden van hun schepen. Vorig jaar kreeg ik te horen, dat de gemeente had besloten het stadhuis op dit terrein te bouwen. Iedereen dacht, dat het een grap was. Hoewel bijna alle inwoners het oneens zijn met dit plan gaat U gewoon door. Twee jaar geleden ging iedereen er nog vanuit, dat het stadhuis in het centrum zou komen.

Als ik de verkiezingsprogramma’s van de partijen lees, staat dat als er een besluit wordt genomen de mensen eerst gehoord zullen worden. Waarom doet U dat niet? U vertegenwoordigt alleen die paar mensen, die dit willen. Het kan niet zo zijn, dat 23 raadsleden het uitmaken voor vijftigduizend bewoners van deze gemeente.

Ik heb begrepen, dat dit plan in strijd is met meer dan twintig punten uit het bestemmingsplan, maar begrijp van de Wethouder, dat U daar geen boodschap aan hebt.

Zijn bestemmingsplannen niet meer geldend en kan iedereen zijn gang kan gaan?

Realiseert U zich, dat de scheepstimmerlieden vele malen per dag van schip naar werkplaats heen en weer sjouwen. Dat kan straks niet meer. Gevolg, velen verdwijnen en de hellingbaan is onbruikbaar geworden. De Medemblikker werkplaats is veel te klein, daarvoor zijn Gebouwen 72 en 66 nodig. Restauratie van grote schepen, essentieel voor het bedrijfsleven, wordt onmogelijk .

Ik hoop dat U eindelijk eens gaat inzien dat dit besluit een verkeerde is en deze gemeente nog armer wordt. Dit plan is schadelijk voor de economie, voor de Rijkswerf, de Museumhaven, maar vooral onaanvaardbaar, omdat U de bewoners, die het moeten betalen, buitenspel zet.

Helderse Courant, datum onbekend

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+op+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kaap+Helder+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monumentenzorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Algemene+Bepalingen+Omgevingsrecht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rogier+Bruin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Schenk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Victor+Roggeveen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Piet+Beers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helder+Onafhankelijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIP