Redactie DHA – Inwoners scheiden afval beter + Extra afvalcontroles in Sluisdijkbuurt + Boris Polman – Afvalscheiding niet nodig + Delano Weltevreden – Helderse politici tegen hogere afvalbelasting

Inwoners scheiden afval stukken beter

Den Helder – De eerder dit jaar doorgevoerde wijzigingen in het afval ophaalsysteem werpen haar vruchten af, zo meldt de gemeente. Sinds een half jaar worden plastic, blik en drinkpakken vaker opgehaald en restafval minder vaak. Het resultaat is, dat Nieuwediepers meer afval scheiden en twintig procent minder restafval aanbieden.

“We hebben de cijfers van het tweede kwartaal van dit jaar vergeleken met die van vorig jaar. En wat blijkt: in 2016 boden de Helderse huishoudens in het tweede kwartaal 48% van het afval gescheiden aan. In 2017 steeg dit percentage spectaculair met 20%. Hoe dit over heel 2017 uitpakt, moeten we nog even afwachten, maar het zal beduidend beter zijn dan in 2016!”, zo meldt de gemeente enthousiast.

In het eerste half jaar van 2017 werd drie keer zoveel plastic, blik en drinkpakken aangeboden als in dezelfde periode in 2016. Dit is zelfs meer dan in heel 2016! Verder 14% meer groente-, fruit- en tuinafval, 3% meer papier en HVC zamelde ook 9% meer glas in.

Problemen

De wijziging van afvalinzameling brengt ook problemen met zich mee, zo erkent de gemeente. “Vooral de problemen van los gepikte en weg waaiende inzamelzakken, waardoor zwerfplastic in de straten ontstaat, zijn reuze vervelend. Daarom zetten wij alles op alles om zo snel mogelijk de oranje afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken uit te rollen. Wij hopen, dat het voor u dan nóg gemakkelijker wordt om uw afval goed te scheiden.”

Julianadorp krijgt begin volgend jaar de oranje afvalbak. In de tweede helft van 2018 volgen De Schooten en Nieuw Den Helder. “In de tussentijd kijken we naar maatoplossingen voor de binnenstad. Dat we niet alles 1, 2, 3 kunnen regelen, heeft te maken met het feit, dat de grijze afvalbak verdwijnt en u uw restafval naar een verzamelcontainer in de wijk moet brengen. Dit vraagt veel overleg tussen gemeente, HVC en met u. Vooral het uitzoeken van goede locaties en het plaatsen vraagt tijd.”

Recycling

Zo’n 80 % van het gescheiden plastic, blik en drinkpakken wordt momenteel gerecycled. Dit is berekend door drie landelijke afvalorganisaties (Afvalfonds, de Vereniging van Afvalbedrijven en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reiniging- en Afvalmanagement). Helaas is nog niet voor alle soorten plastic al een goede toepassing. De betrokken partijen zijn naarstig op zoek naar (technische) oplossingen hiervoor. Ook wordt samen met producenten gezocht naar betere toepassingen voor het gerecyclede plastic.

Last van zwerfplastic in de straat en is het teveel om zelf op te ruimen? Meld dit dan even via http://www.denhelder/melden of via de app Makkelijk Melden (verkrijgbaar via de Appstore en GooglePlay). Dan stuurt de gemeente zo spoedig mogelijk een veegploeg langs.

Den Helder Actueel, 28 september 2017 – 08:12

Reacties:

Centrumbewoner
28 september 2017 at 08:44
In het bericht van 20 juni werd nog gesproken over 15% meer papier en 20% meer gft gescheiden ingezameld. Het dus blijkbaar weer dalend?
Bij 20% minder rest dan voorheen snap ik ook waarom ik het lang niet red met mijn grijze bak, die is echt na 3 weken vol (en ongetwijfeld officieel te zwaar).
Het scheiden is niet zozeer het probleem. Wie heeft in de binnenstad nu plek voor 3 zakken plastic, een fikse stapel oud papier (slechts 1x per maand) een groene en stinkende grijze bak in de tuin? Of meestal eerder een plaatsje want zo groot zijn de stadstuintjes niet.

RB
28 september 2017 at 12:24
vroeger kwam de jutter tenminste het papier op Zaterdagen ophalen, stapelde niet zo op, maar die zijn er jammer genoeg ook al mee gestopt, en die ondergrondse containers waar ze over praten lijken me ook niet echt een uitkomst, het liefst zou ik nog steeds zien (en denk velen met mij) dat de grijze weer normaal eens per twee weken geleegd wordt, minder kans op overlast

Bodelo
28 september 2017 at 15:16
Centrumbewoner; ik zou dan ook pleiten voor verzamelcontainers bij supermarkten. Je gaat je boodschappen doen, neemt je flessen en afval met dezelfde moeite mee. En daarmee is het probleem van de containers opgelost.

Judge X
28 september 2017 at 11:48
Na-scheiding van het huishoudelijk afval blijkt sinds begin dit jaar beter voor het milieu dan scheiden bij de bron, ook het na-gescheiden percentage plastics ligt hoger dan bij de bron.
Den Helder is koploper in het – ik zei het al eerder – ‘achter de muziek aan wandelen’ !
Waar andere middelgrote gemeentes door onderzoeksuitkomsten kiezen voor na-scheiding, laat Den Helder zich blijkbaar nog leiden door de competitie hype – welke al weer achter ons ligt – tussen steden, om uitgeroepen te worden tot ‘De Beste’ in afval scheiden bij de bron.
Het kost de burger geld, tijd en ergernis en bovendien wordt door dit systeem het milieu zwaarder belast.
Het onderstaand onderzoek werd in april jongstleden nog behandeld in het programma Kassa van de VARA.
De gemeente is dus enthousiast over een mooie grote zeepbel die elders reeds werd doorgeprikt !
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/vooraf-scheiden-plastic-afval-relatief-duur.9555916.lynkx

Bodelo
28 september 2017 at 15:14
Weet je Rechter, al die gemeente ambtenaren hebben dezelfde cursus gehad (alle neuzen in dezelfde richting). Derhalve is het een illusie te veronderstellen dat onze gemeente (citaat) koploper is in het achter de feiten aanlopen. Je ziet het bijna overal.
Wat dan (vind ik) juist des te opmerkelijker is, is de diversiteit in regels voor het afvoeren en afrekenen van grofvuil. Terwijl het in de gehele noordkop gecoördineerd wordt door HVC. Waarom kan ik in Beverwijk gratis 1000 kg. grofvuil storten terwijl ik in Den Helder voor elke kilo moet betalen?

Judge X
28 september 2017 at 17:26
Bij het eerste zal de provincie wel een vinger in de pap hebben en dan vooral de VVD en D66 (Liberalen).
Het volgende is uit de bovenstaande link gelicht:

Het is volgens Gradus en Dijkgraaf opvallend dat de Europese liberalen inmiddels amendementen op de richtlijn hebben ingediend, die zelfs iedere vorm van nascheiding willen verbieden. ‘Dat terwijl uit de praktijk blijkt dat nascheiding tot steeds betere resultaten leidt en er in diverse plaatsen, zoals Amsterdam, juist plannen voor een nascheidingsinstallatie ontstaan.’ In het belang van de burgers en het milieu zou de deur voor nascheiding, die in de huidige richtlijn op een kier staat, volgens hen veel verder open moeten.
Het antwoord op het laatste wat u zich afvraagt Bodelo, is waarschijnlijk: Om het tekort op de begroting door miskleunen aan te kunnen aanvullen.

RB
28 september 2017 at 17:54
in DH is het grofvuil ook gratis, heb laatst de garage opgeruimd en 4 aanhangers grofvuil gewoon mogen storten

Bodelo
29 september 2017 at 11:01
Excuus RB, ik had moeten vermelden “bouwafval”. Als je schutting omwaait met een storm dan is het afvoeren hiervan (het is immers bouwafval) helaas niet gratis in onze stad.

Fred
28 september 2017 at 16:42
Was het niet zo , dat het inzamelen van plastic in zijn geheel naar de prullebak is verwezen. Het CPB Meen ik ,heeft nog niet zolang geleden bekend gemaakt ( was zelfs op tv ) dat het inzamelen zijn doel voorbij is geschoten en dat meer dan de helft van het ingezamelde plastic gewoon met het restafval wordt verbrand , daar het niet bruikbaar is. Dus als dat zo is , dan loopt de gemeente achter de muziek aan in plaats van voorop.

Bodelo
29 september 2017 at 11:04
Fred, er is geen eenduidigheid (zie ook de reactie van Judge).
Waar de een om het hardst roept dat afvalscheiding heilig is, daar komt de ander met een rapport waaruit het tegenovergestelde blijkt.
Feit is dat Nederland het braafste jongetje van de Europaklas wil zijn, dus gaan vrijwel alle gemeenten scheiden bij de bron.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/09/inwoners-scheiden-afval-stukken-beter/

Extra afvalcontroles in Sluisdijkbuurt

Den Helder – Regelmatig krijgt de gemeente klachten uit de Sluisdijkbuurt over huishoudelijk afval en grof vuil dat naast de ondergrondse containers geplaatst wordt. Het is niet alleen vervelend om tegen deze rommel aan te kijken, het is ook onhygiënisch. Maar het is ook niet toegestaan om afval verkeerd aan te bieden. Daarom starten de handhavers binnenkort met een actie om hier extra op te controleren.

Voor de handhavers is het uitermate lastig deze handhavingstaak uit te voeren. Zij kunnen pas een bekeuring uitschrijven als er een document met adresgegevens wordt aangetroffen of bij een ‘heterdaadje’. Door gericht toezicht te houden proberen de handhavers deze overlast te beperken.

Vanwege de vele klachten starten de handhavers met een actie om hier extra op te controleren. Verkeerd aangeboden huisvuil wordt door de gemeente weggehaald en daarna onderzocht. De handhavers van de gemeente zijn officieel bevoegd om huisvuilzakken te controleren. Zij mogen die bij verkeerd aangeboden huisvuil openmaken, controleren en hier gegevens uithalen. Van het onderzoek en de verzamelde gegevens stellen zij een rapportage op. Blijkt uit de controle van wie het afval is of wordt iemand op heterdaad betrapt dan zijn bedraagt de boete € 90,00.

Wat is verkeerd aanbieden?
• afval te vroeg of te laat buiten zetten
• afval naast een afvalbak of ondergrondse container zetten
• afval ergens op straat zetten

Meer informatie over de juiste wijze van het aanbieden van afval is te vinden op de website van de HVC groep.

Den Helder Actueel, 12 oktober 2017 – 15:59

Reacties:

Fred
12 oktober 2017 at 18:05
Goh, Beginnen ze nu eindelijk na al die tijd wat te ruiken ? Dit speelt al een lief tijdje, en niet alleen in muizen stad. Let maar eens wat beter op de vuilnis toeristen met hun vuilniszak achterop de fiets of hun kofferbak vol.

Bodelo
13 oktober 2017 at 09:23
Op het moment dat je de frequentie van vuil ophalen omlaag brengt lok je vuil toerisme uit. Afvalscheiding of niet.

Fred
13 oktober 2017 at 09:37
Dat klopt als een bus. Maar probeer dat de strategen van de Gemeente en HVC maar eens wijs te maken. Dat zijn buro ambtenaartjes die zonder enige praktijk inzicht/ervaring beslissingen nemen zonder de gevolgen daarvan te kunnen over zien.

Judge X
13 oktober 2017 at 00:15
Ons bestuur heeft geen visie en loopt achter de feiten aan.
‘Een Vandaag’ 09-10-2017 :
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/plastic-huisafval-niet-meer-gescheiden-inzamelen/

Jantje123
13 oktober 2017 at 07:35
Dan mogen ze aan het eind van de Spoorstraat ook wel gaan controleren. Daar ligt bijna altijd vuilnis naast de ondergrondse afval containers!

paula
13 oktober 2017 at 10:21
helemaal eens jantje altijd een grote klere bende daar

Fred
13 oktober 2017 at 10:34
Op nog geen twintig meter daarvandaan, als het ware ernaast, woont een gemeente raadslid. Laat wel zien, dat die zelfs niet in staat is zijn eigen straatje schoon te vegen .

RB
13 oktober 2017 at 21:19
hij is gestopt met de optiek aldaar, vandaar niet meer zo’n heldere blik tegenwoordig……

http://www.denhelderactueel.nl/2017/10/extra-afvalcontroles-sluisdijkbuurt/

Afvalscheiding niet nodig

Noordhollands Dagblad, 3 oktober 2017

Noordhollands Dagblad, 3 oktober 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Helderse politici tegen hogere afval belasting

Diverse raadsfracties willen niet, dat de afvalstoffen heffing volgend jaar omhoog gaat.

De commissie Bestuur en Middelen sprak woensdagavond over de begroting 2018. Daarin staat, dat de afvalstoffen heffing voor eenpersoonshuishoudens volgend jaar met 20 euro stijgt. Meerpersoonshuishoudens gaan, als het aan het college ligt, 29 euro meer betalen.

Wethouder Odd Wagner van financiën wijst er op, dat de raad zelf heeft bepaald, dat de afvalinzameling kostendekkend moet zijn.

Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur): “Natuurlijk hebben we dat afgesproken. Maar ik vind het niet kunnen, dat de kosten omhoog gaan door wanbeleid van afval inzamelaar HVC. De burger heeft een heleboel last van de gescheiden inzameling. Het college had gezegd, dat de kosten omlaag zouden gaan als de burgers goed zouden scheiden. Ik hoor, dat het met het scheiden goed gaat. De beloning, die de burger daarvoor krijgt is een verhoging van de afvalstoffen heffing.” Rachel Post (Sociaal Lokaal) vindt, dat de gemeente uit de HVC moet stappen. “Want we hebben geen grip op de uitvoering en de kosten.” Peter de Vrij (PvdA): “De HVC is nu ook elektriciteitsboer geworden. Het is een moloch van een bedrijf geworden. Als we ook moeten betalen voor hobbyisme van de HVC directie, moeten we daar een discussie over voeren.’’

Ook de kosten voor begraven gaan omhoog, met 1,2 procent. Ook dat heeft te maken met een besluit van de raad, dat de begraafplaats kostendekkend moet zijn, zegt wethouder Wagner. Net als met de hogere afvalstoffen heffing moet de gemeenteraad zeggen, of het voortaan anders moet, aldus Wagner. Roy Slort (CDA) vindt, dat er een manier gezocht moet worden om het begraven betaalbaar te houden.

Marcel de Knijff (Beter voor Den Helder) vraagt zich af, waarom meer dan 4 miljoen wordt uitgetrokken voor het stadspark. “Voor een grasveld met bomen? Terwijl zo moeilijk werd gedaan over een paar miljoenen extra voor de renovatie van het stadhuis.”

Wethouder Wagner vindt dat een banale vergelijking. “Dit is afgesproken in de strategische visie.”

Noordhollands dagblad, 18 oktober 2017, 23:01

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Haleluja 4 miljoen voor een paar bomen met wat gras er tussen en wat asfalt paden .
Wat een geld .

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/helderse-politici-tegen-hogere-afvalbelasting